Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції

Мінагрополітики України; Наказ, Порядок від 25.11.2009 № 830

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції

Реєстрація: Мін'юст України від 18.12.2009 № 1229/17245

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1229-09

Текст документа від 25.11.2009:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2009 N 830

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2009 р. за N 1229/17245

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" ( 1561-17 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання та позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції, що додається.

2. Департаменту правової та законопроектної роботи (Собовий О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Лузана Ю.Я.

Міністр Ю.Ф.Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 25.11.2009 N 830

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2009 р. за N 1229/17245

ПОРЯДОК надання та позбавлення статусу саморегулівної організації оптового ринку сільськогосподарської продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру надання та позбавлення асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції статусу саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація).

2. Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції може набути статусу саморегулівної організації за умови, якщо:

її діяльність не передбачає отримання прибутку;

її членами є не менше 50 відсотків оптових ринків сільськогосподарської продукції, які набули такого статусу відповідно до Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" ( 1561-17 ).

3. Асоціація, що претендує на надання їй статусу саморегулівної організації, подає до Мінагрополітики такі документи:

заяву про надання асоціації статусу саморегулівної організації;

копію рішення органів управління асоціації про отримання статусу саморегулівної організації;

копію установчого документа та свідоцтва про її державну реєстрацію;

довідку про її структуру (структура центрального органу управління, перелік місцевих органів із зазначенням їх керівників, поштових адрес, контактних телефонів);

перелік оптових ринків сільськогосподарської продукції - учасників асоціації.

Відповідний структурний підрозділ Мінагрополітики розглядає матеріали, подані асоціацією оптових ринків сільськогосподарської продукції для набуття статусу саморегулівної організації, на відповідність їх чинному законодавству.

Для з'ясування повноти та достовірності відомостей, що зазначені у поданих документах, Мінагрополітики проводить їх перевірку, термін якої не перевищує 20 днів від дати надходження документів.

4. Заява про надання асоціації статусу саморегулівної організації повинна містити таке:

реквізити асоціації;

посилання на рішення органів управління асоціації про отримання статусу саморегулівної організації;

підпис уповноваженої особи;

печатку асоціації;

реєстраційний номер та дату складання заяви.

5. За результатами розгляду та перевірки документів, поданих асоціацією, Мінагрополітики приймає рішення про надання статусу саморегулівної організації або відмову у наданні такого статусу.

Про прийняте рішення Мінагрополітики письмово повідомляє асоціацію у п'ятиденний термін після його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення Мінагрополітики видає відповідний наказ з цього питання.

6. У наданні статусу саморегулівної організації асоціації може бути відмовлено у разі наявності однієї з таких підстав:

невідповідність асоціації вимогам, зазначеним у цьому Порядку;

неподання асоціацією документів, передбачених цим Порядком, неповнота чи недостовірність даних у документах;

припинення діяльності асоціації.

Повторна заява асоціації про надання їй статусу саморегулівної організації розглядається як подана вперше відповідно до цього Порядку.

7. У разі набуття статусу саморегулівної організації асоціація бере участь у:

розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

розробленні державних цільових та інших програм підтримки та розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції;

створенні та забезпеченні функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

організаційному та методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників оптових ринків сільськогосподарської продукції у навчальних закладах, установах і організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

8. Органи управління саморегулівної організації зобов'язані:

дотримуватись вимог законодавства і статуту;

створювати рівні умови для вступу до саморегулівної організації;

повідомляти членів саморегулівної організації та надавати інформацію до Мінагрополітики про дату проведення загальних зборів членів саморегулівної організації за 30 днів до їх проведення.

9. Саморегулівна організація надає на вимогу Мінагрополітики інформацію про:

склад членів;

прийняття нових членів до саморегулівної організації та припинення членства із зазначенням підстав припинення;

умови прийняття та участі у саморегулівній організації.

10. Саморегулівна організація подає до Мінагрополітики затверджений загальними зборами річний звіт про свою діяльність протягом 10 календарних днів з дати його затвердження.

Саморегулівна організація письмово повідомляє Мінагрополітики про проведення семінарів, презентацій, конференцій з питань оптового ринку.

11. Саморегулівна організація приймає до складу своїх членів юридичних осіб, які набули в установленому порядку статус оптового ринку та виявили бажання вступити до такої організації.

12. Установчі документи саморегулівної організації підлягають погодженню з Мінагрополітики.

13. Мінагрополітики може призначати представника для участі в засіданнях органів управління саморегулівної організації.

14. У разі порушень саморегулівною організацією вимог чинного законодавства, цього Порядку, статуту, які регламентують її діяльність, Мінагрополітики має право надсилати письмові вимоги про усунення виявлених недоліків чи порушень.

15. Мінагрополітики у разі виявлення порушень законодавства має право припинити їх та/або позбавити асоціацію оптових ринків сільськогосподарської продукції статусу саморегулівної організації, щодо чого видається відповідний наказ.

16. Спори, пов'язані з наданням та позбавленням асоціації статусу саморегулівної організації, вирішуються в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту правової та законопроектної роботи О.М.Собовий

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси