Про затвердження Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Схема від 07.10.2009 № 1034

Про затвердження Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

Реєстрація: Мін'юст України від 29.10.2009 № 1002/17018

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1002-09

Текст документа від 07.10.2009:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2009 N 1034

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 р. за N 1002/17018

Про затвердження Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

Відповідно до статті 15 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та з метою встановлення порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги, що додається.

2. Державній адміністрації зв'язку (М.Гончар):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В.Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.Гота

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 07.10.2009 N 1034

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 р. за N 1002/17018

ПОРЯДОК організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 ( z1284-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

2. Цей Порядок поширюється на телефонні мережі загального користування України, що використовуються для встановлення з'єднань абонентів, споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку зі службами екстреної допомоги (службами екстреного виклику).

3. Цей Порядок призначений для застосування операторами телекомунікацій та проектувальниками телекомунікаційних мереж.

4. Терміни та їх визначення

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вузли спеціальних служб - вузли телефонної мережі загального користування України, призначені для маршрутизації викликів до довідково-інформаційних служб та служб екстреного виклику;

екстрені виклики - виклики, які направлені споживачем до служб екстреного виклику (пожежної охорони - 101, міліції - 102, швидкої допомоги - 103, аварійної служби газу - 104, служби допомоги населенню за єдиним номером 112);

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

шлюз - телекомунікаційне обладнання, що перетворює інформаційні сигнали формату мережі одного типу у формат мережі іншого типу.

5. Скорочення і значення

АМТС - автоматична міжміська телефонна станція; ВСС - вузол спеціальних служб; КО - кінцеве обладнання; ОПТС - опорно-транзитна станція; ПБС - підсистема базових станцій; ТфМЗК - телефонна мережа загального користування; УВАТС - установчо-виробнича автоматична телефонна станція; ЦКРЗ - центр комутації рухомого зв'язку; ЦОВЗ - центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку; ЦС - центральна станція.

6. Оператори мереж рухомого (мобільного) зв'язку ТфМЗК для забезпечення своїм абонентам/споживачам доступу до служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104 та служби допомоги населенню за єдиним номером 112 (далі - Служба 112) мають використовувати схеми організації зв'язку через ВСС мережі фіксованого телефонного зв'язку оператора телекомунікацій ВАТ "Укртелеком" згідно з цим Порядком.

В окремих випадках за погодженням із службами екстреного виклику також можлива організація такого доступу через з'єднувальні лінії або канали зв'язку безпосередньо до УВАТС (за їх наявності) служб екстреного виклику.

7. Маршрутизація викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреного виклику в містах Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі та Харкові має бути організована шляхом використання виділених каналів зв'язку між шлюзовими ЦКРЗ (за наявності) операторів мобільного зв'язку та ВСС оператора телекомунікацій за схемою організації зв'язку згідно з додатком 1 ( za002-09 ). Така схема організації доступу до служб екстреного виклику може бути використана в інших обласних центрах за наявності технічних можливостей.

Шлюзовий ЦКРЗ залежно від місцезнаходження КО абонента/споживача мережі рухомого (мобільного) зв'язку має забезпечувати вибір прямого каналу зв'язку до ВСС у відповідній зоні нумерації ТфМЗК України.

8. Маршрутизація викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреного виклику інших обласних центрів та міст (районних центрів у разі виклику Служби 112), на території яких розміщується КО абонента/споживача, має здійснюватися шлюзовим ЦКРЗ операторів мобільного зв'язку через АМТС, ОПТС, ВСС оператора телекомунікацій до відповідної служби екстреного виклику за схемою організації зв'язку згідно з додатком 2 ( za002-09 ).

Шлюзовий ЦКРЗ залежно від місцезнаходження КО абонента/споживача мережі рухомого (мобільного) зв'язку має формувати міжміський номер екстреної служби, що викликається, відповідно до зони нумерації ТфМЗК України.

У разі розміщення Служби 112 лише у деяких обласних центрах України шлюзовий ЦКРЗ залежно від місцезнаходження КО абонента/споживача мережі рухомого (мобільного) зв'язку має формувати міжміський номер Служби 112 відповідно до зони нумерації ТфМЗК України, в якій розміщена Служба 112, що обслуговує даний регіон.

9. Маршрутизація викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреного виклику районних центрів, на території яких розміщується КО абонента/споживача, має здійснюватися шлюзовими ЦКРЗ операторів мобільного зв'язку через АМТС, ЦС, ВСС оператора телекомунікацій до відповідної служби екстреного виклику за схемою організації зв'язку згідно з додатком 3 ( za002-09 ).

Шлюзовий ЦКРЗ залежно від місцезнаходження КО абонента/споживача мережі рухомого (мобільного) зв'язку має формувати міжміський формат номера екстреної служби, що викликається, відповідно до зони нумерації ТфМЗК України.

10. Маршрутизація викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреного виклику, які обладнані УВАТС, в зоні яких розміщується КО абонента/споживача, має здійснюватися шлюзовим ЦКРЗ з використанням прямих каналів до УВАТС служб екстреної допомоги за погодженням з власником служби екстреного виклику згідно з додатком 4 ( za002-09 ).

Шлюзовий ЦКРЗ залежно від місцезнаходження абонента/споживача мережі рухомого (мобільного) зв'язку забезпечує вибір прямих з'єднувальних ліній або прямого каналу зв'язку до відповідної УВАТС, яка забезпечує доступ до служби екстреної допомоги, відповідно до зони нумерації ТфМЗК України.

Перший заступник голови Державної адміністрації зв'язку В.Смоляр

Додаток 1 до Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

СХЕМА маршрутизації екстрених викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку з використанням прямих каналів між шлюзовим ЦКРЗ та ВСС ( za002-09 )

Додаток 2 до Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

СХЕМА маршрутизації екстрених викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку з використанням АМТС, ОПТС та ВСС ( za002-09 )

Додаток 3 до Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

СХЕМА маршрутизації екстрених викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку з використанням АМТС, ЦС та ВСС ( za002-09 )

Додаток 4 до Порядку організації доступу абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку до служб екстреної допомоги

СХЕМА маршрутизації екстрених викликів від абонентів/споживачів мереж рухомого (мобільного) зв'язку з використанням прямих каналів між шлюзовим ЦКРЗ та УВАТС ( za002-09 )

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси