Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 грудня 2015 р. № 1039 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 858 від 23.09.2020} Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019} Відповідно до пункту 152 статті 8, пункту 41 частини другої статті 24 Кодексу України про надра та абзацу шостого частини другої статті 20 Закону України “Про нафту і газ” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, що додається. 2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за підготовку звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 37 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1039 ПОРЯДОК забезпечення прозорості у видобувних галузях {У тексті Порядку слово “Міненерговугілля” в усіх відмінках замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019} 1. Цей Порядок визначає механізм збору та поширення інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, а також контекстної інформації (загального огляду) за видобувними галузями, у тому числі інформації про виробничу (господарську) діяльність, необхідної для забезпечення прозорості у видобувних галузях та підготовки звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - Ініціатива). 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: багатостороння група з питання імплементації в Україні Ініціативи (далі - багатостороння група) - група, що утворюється за участю представників центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій, склад якої затверджується наказом Мінекоенерго, для здійснення контролю за процесом звітності відповідно до вимог Ініціативи, затвердження технічного завдання для незалежного Адміністратора, схвалення його призначення; звіт - форма звіту, що готується незалежним Адміністратором за результатом проведення аналізу та звірки наданих даних видобувними компаніями, з одного боку, та органами виконавчої влади, з іншого боку, на трьох мовах (українською, російською та англійською) та узгоджується з багатосторонньою групою на всіх етапах його підготовки відповідно до технічного завдання; звітний період - календарний рік, за який готується звіт; Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - незалежний і добровільно підтримуваний Україною на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 49 країнах світу; незалежний Адміністратор - суб'єкт господарювання, який обирається Мінекоенерго на конкурсній основі, схвалюється багатосторонньою групою та уповноважений підготувати звіт; поріг суттєвості - граничне значення платежів, яке встановлює багатостороння група і відповідно до якого визначається перелік суб'єктів господарювання, що надають інформацію до звіту; технічне завдання для незалежного Адміністратора - завдання щодо підготовки звіту, зокрема визначення обсягу інформації, етапів підготовки звіту, узгодження проміжних результатів та обов'язків незалежного Адміністратора на кожному етапі, яке є невід'ємною частиною договору з підготовки звіту. 3. Підготовка звіту відповідно до вимог Ініціативи запроваджується з 2015 року та охоплює інформацію про нафтогазову галузь (видобуток і транспортування нафти та газу) за 2013 рік. Звіт має бути опублікований у грудні 2015 року. За 2014 рік звіт готується у 2016 році та охоплює нафтогазову, вугільну, залізорудну та інші галузі. У подальшому звіт готується щороку. 4. До звіту вноситься інформація за всіма фактично сплаченими в грошовій та/або негрошовій/натуральній формі платежами за звітний період, сума за якими перевищує поріг суттєвості. Розмір платежів в негрошовій/натуральній формі обчислюється відповідно до правил бухгалтерського обліку. 5. Мінекоенерго щороку починаючи з 2015 року: разом з багатосторонньою групою до 1 березня визначає видобувні галузі та перелік їх суб'єктів господарювання, що мають подавати інформацію для підготовки звіту; до 1 травня на конкурсній основі обирає незалежного Адміністратора та укладає з ним договір про надання послуг з підготовки чергового звіту. 6. Суб'єкти господарювання видобувних галузей подають Мінекоенерго до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) опитувальний лист за формою згідно з додатком 1, річний звіт за формою згідно з додатком 2. Інформація суб'єктів господарювання видобувних галузей, що подається для підготовки звіту, підтверджується підписом керівника суб'єкта господарювання та завіряється печаткою організації (за наявності). 7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні установи і державні підприємства у сфері геологічного вивчення надр подають Мінекоенерго щороку до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) анкету інформації до звіту згідно з додатком 3. 8. ДФС щороку до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) подає Мінекоенерго інформацію згідно з переліком суб'єктів господарювання видобувних галузей, який визначає Мінекоенерго разом з багатосторонньою групою, окремо за кожним суб'єктом господарювання видобувних галузей щодо фактичних надходжень за кожним з платежів, що визначені у річному звіті про сплату податків та інших платежів для суб'єктів господарювання видобувних галузей. ДФС щороку до 1 липня публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо сплати кожного податку суб'єктами господарювання видобувної галузі за звітний період. 9. Мінекоенерго надає незалежному Адміністратору отриману інформацію для виконання договірних зобов'язань. 10. Незалежний Адміністратор на базі отриманої від Мінекоенерго інформації проводить аналіз і звіряння інформації, отриманої з різних джерел, для підготовки звіту, формує та надає Мінекоенерго звіт у форматі та строки, що визначені технічним завданням. 11. У разі розбіжностей сум платежів, отриманих від центральних органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання видобувних галузей незалежний Адміністратор має право звернутися за поясненнями та уточненням інформації до суб'єкта господарювання видобувних галузей, в тому числі щодо надання копій первинних документів на підтвердження суми платежів. Суб'єкт господарювання видобувних галузей зобов'язаний надати незалежному Адміністратору копії первинних документів (наприклад, платіжних доручень, затверджених банком), що підтверджують платежі та/або здійснення погашення зобов'язання в негрошовій/натуральній формі у десятиденний строк з моменту отримання запиту від незалежного Адміністратора. 12. Мінекоенерго, отримавши від незалежного Адміністратора звіт, щороку до кінця жовтня (у 2015 році - до 11 грудня) узгоджує його з багатосторонньою групою і публікує звіт на своєму офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Мінекоенерго разом з багатосторонньою групою організовує роботу з презентації і обговорення звіту на державному та регіональному рівні. 13. Мінекоенерго щороку до 10 жовтня (у 2015 році - до 20 грудня) інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання вимог цього Порядку. Додаток 1 до Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ 1. Загальна інформація станом на ___ рік Повне найменування суб'єкта господарювання: Контакти відповідальної особи, яка заповнювала опитувальний лист (прізвище та ім'я по батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта): Місцезнаходження: Місця провадження діяльності (назва регіону та родовища корисних копалин) Види діяльності згідно з КВЕД: (викреслити зайві та/або додати інші види діяльності): 06.10 - Добування сирої нафти 06.20 - Добування природного газу 19.20 - Виробництво продуктів нафтоперероблення 35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 49.50 - Трубопровідний транспорт Інше - зазначити 2. Загальні обсяги видобутку корисних копалин на території України за звітний період та два попередні роки Назва території Нафта сира, тис. тонн Газовий конденсат, тис. тонн Бітум нафтовий, тис. тонн Газ природний, млн. куб. метрів ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік Автономна Республіка Крим Область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська Усього Назва території Газ, розчинений у нафті (попутний), млн. куб. метрів Газ сланцевих товщ, млн. куб. метрів Газ центрально-басейнового типу, млн. куб. метрів Газ природний вугільних шахт, млн. куб. метрів ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік ___ рік Автономна Республіка Крим Область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська у тому числі на території, яка нині є тимчасово окупованою Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська Усього 3. Загальні обсяги нафтогазової продукції, яку видобуто на території України та експортовано за звітний період та два попередні роки Найменування показника Значення за фінансовий рік _____ рік _____ рік _____ рік Експорт нафти сирої, тис. тонн Експорт газового конденсату, тис. тонн Експорт бітуму нафтового, тис. тонн Експорт газу природного (бутан, етан, пропан), млн. куб. метрів Експорт газу, розчиненого у нафті (попутного), млн. куб. метрів Експорт газу сланцевих товщ, млн. куб. метрів Експорт газу центрально-басейнового типу, млн. куб. метрів Експорт газу природного вугільних шахт, млн. куб. метрів __________ Примітка. Зазначаються загальні обсяги нафтогазової продукції суб'єкта господарювання (копалин), які було видобуто на території України та експортовано. 4. Запаси та ресурси вуглеводнів (в цілому за суб'єктом господарювання на території України) станом на 1 січня звітного періоду та 1 січня двох попередніх років Найменування показника Значення запасів станом на _____ рік станом на _____ рік станом на _____ рік Нафта сира, тис. тонн, у тому числі: запаси за кодами класу, тис. тонн Видобуто від початку розробки родовищ, тис. тонн перспективні ресурси, тис. тонн прогнозні ресурси, тис. тонн газовий конденсат, тис. тонн, у тому числі: запаси за кодами класу, тис. тонн видобуто від початку розробки родовищ, тис. тонн перспективні ресурси, тис. тонн прогнозні ресурси, тис. тонн бітум нафтовий, тис. тонн, у тому числі: балансові (видобувні) запаси, тис. тонн видобуто від початку розробки родовищ, тис. тонн перспективні ресурси, тис. тонн прогнозні ресурси, тис. тонн газ природний (бутан, етан, пропан), млн. куб. метрів, у тому числі: запаси за кодами класу, млн. куб. метрів видобуто від початку розробки, млн. куб. метрів перспективні ресурси, млн. куб. метрів прогнозні ресурси, млн. куб. метрів газ, розчинений у нафті (попутний), млн. куб. метрів, у тому числі: запаси за кодами класу, млн. куб. метрів видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів перспективні ресурси, млн. куб. метрів прогнозні ресурси, млн. куб. метрів газ сланцевих товщ, млн. куб. метрів, у тому числі: запаси за кодами класу, млн. куб. метрів видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів перспективні ресурси, млн. куб. метрів прогнозні ресурси, млн. куб. метрів газ центрально-басейнового типу, млн. куб. метрів, у тому числі: запаси за кодами класу, млн. куб. метрів видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів перспективні ресурси, млн. куб. метрів прогнозні ресурси, млн. куб. метрів газ природний вугільних шахт, млн. куб. метрів, у тому числі: запаси за кодами класу, млн. куб. метрів видобуто від початку розробки родовищ, млн. куб. метрів перспективні ресурси, млн. куб. метрів прогнозні ресурси, млн. куб. метрів 5. Спеціальні дозволи (отримані для ділянок, які розташовані на території України) Найменування показника Значення Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 1 січня звітного періоду, штук Кількість дійсних спеціальних дозволів станом на 31 грудня звітного періоду, штук Кількість спеціальних дозволів, виданих протягом звітного періоду, штук Кількість спеціальних дозволів, строк дії яких був закінчений у звітному періоді і які не були продовжені, штук Кількість спеціальних дозволів, анульованих протягом звітного періоду, штук 6. Транспортування видобутих продуктів Найменування показника Значення Назва продукту (товару) транспортування Фізичний валовий об'єм транспортування у звітному періоді Назва суб'єкта господарювання, що здійснював транспортування видобутої продукції Дані щодо основних маршрутів транспортування видобутої продукції Тарифи на транспортування видобутої продукції, за якими здійснюється розрахунок (в тому числі тарифи на закачування, зберігання і викачування із сховищ) Будь-які інші платежі компанії, пов'язані з транспортуванням видобутої продукції 7. Зайнятість за звітний період та два попередні роки Найменування показника Чисельність, осіб ____ рік ____ рік ____ рік Облікова кількість штатних працівників на кінець року Середньооблікова кількість штатних працівників 8. Фінансові показники за звітний період та два попередні роки Найменування показника Значення за фінансовий рік ____ рік ____ рік ____ рік Чистий фінансовий результат (прибуток, або збиток) компанії, пов'язаний з нафто- та газовидобувною діяльністю, млн. гривень у тому числі фінансовий результат (прибуток або збиток) до оподаткування, пов'язаний з нафто- та газовидобувною діяльністю, млн. гривень Витрати на розвідку, дослідження та розробку нафто- та газовидобувних свердловин, які стосуються поточного року та були капіталізовані чи визнані у звіті про фінансові результати протягом поточного року (матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з придбанням прав на розвідку запасів, здійсненням топографічних, проектних, геологорозвідувальних робіт, геохімічних та геодезичних досліджень, спорудженням розвідувальних свердловин та інші), млн. гривень Загальна виручка від реалізації нафти і газу, млн. гривень, у тому числі: нафта сира, млн. гривень газовий конденсат, млн. гривень бітум нафтовий, млн. гривень газ природний (бутан, етан, пропан), млн. гривень газ, розчинений у нафті (попутний), млн. гривень газ сланцевих товщ, млн. гривень газ центрально-басейнового типу, млн. гривень газ природний вугільних шахт (млн. гривень) загальна виручка від експорту нафти і газу, млн. гривень, у тому числі: нафта сира, млн. гривень газовий конденсат, млн. гривень бітум нафтовий, млн. гривень газ природний (бутан, етан, пропан), млн. гривень газ, розчинений у нафті (попутний), млн. гривень газ сланцевих товщ, млн. гривень газ центрально-басейнового типу, млн. гривень газ природний вугільних шахт, млн. гривень __________ Примітка. Якщо частина видобутої продукції (копалин) реалізується всередині групи (наприклад, постачається на газопереробний завод), в загальну структуру показника виручки включаються внутрішня собівартість всього обсягу продукції, реалізованої всередині групи. 9. Інформація відповідно до статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” за звітний період Повне найменування юридичної особи Організаційно-правова форма Місцезнаходження юридичної особи Перелік засновників (учасників) юридичної особи Кінцевий бенефіціарний власник (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевий бенефіціарний власник (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, із зазначенням частки (долі) бенефіціарного власника в капіталі юридичної особи Структура власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб Доля держави (у тому числі через державні підприємства) в статутному капіталі компанії станом на 31 грудня Назва юридичної особи або державного органу, через який держава володіє часткою у статутному капіталі Зміни, що відбулися у розмірі долі держави (у тому числі через державні підприємства) в статутному капіталі суб'єкта господарювання. Зазначити дату та характер таких змін Кредити/гарантії за кредитами, які надавала держава і/або державні підприємства суб'єкту господарювання. Зазначити обсяг таких кредитів/гарантій, строки та умови їх повернення 10. Неподаткові платежі у звітному періоді Найменування Інформація Будь-які додаткові витрати (соціальні витрати, допомога місцевим громадам, витрати на державну інфраструктуру тощо), які не пов'язані безпосередньо з веденням господарської діяльності суб'єкта господарювання. Зазначити обсяги і цільове спрямування таких витрат Додаткові витрати щодо фінансування субсидій/різниці в тарифах на енергоресурси та обслуговування державного боргу. Обсяги і цільове спрямування таких витрат Обсяг фактично сплачених у звітному періоді будь-яких платежів державі (державним підприємствам, фондам тощо), які призначені для фінансування цільової програми або окремого географічного регіону Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), яка передана (розподілена) відповідно до угоди про розподіл продукції/договору про спільну діяльність на користь підприємств державної форми власності Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), яка отримана відповідно до угоди про розподіл продукції/договору про спільну діяльність (лише для підприємств державної форми власності) Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним органам і/або державним підприємствам) Будь-які бартерні угоди з державою (державним органом або підприємством), крім угод про спільну діяльність, згідно з якими компанія передавала (або отримувала від держави чи державних підприємств) товари і послуги, позики, проводила інфраструктурні роботи та інше в обмін на можливість (право) проводити розвідку та/або добувати нафту і газ, або в обмін на фізичні обсяги нафти і газу. За кожною з таких угод зазначається: - дата укладення; - строк дії угоди; - повне найменування юридичної особи - контрагента за даною угодою; - вартість усієї угоди; - вартість витрат (вигод), понесених (для державних підприємств зазначити понесені та отримані вигоди, якщо такі були) за даною угодою; - характер бартерних витрат/вигод (перелік товарів, послуг, робіт тощо), понесених (для державних підприємств зазначаються понесені та отримані вигоди, якщо такі були) за даною угодою Соціальні витрати (в грошовій та натуральній формі), які вимагаються від суб'єкта господарювання згідно із законодавством, угодами про розподіл продукції, інвестиційними зобов'язаннями чи будь-якими іншими зобов'язаннями перед державою, центральним та місцевими органами влади (якщо витрати понесені в натуральній формі, зазначається характер і передбачувана вартість цих витрат в натуральній формі. Якщо одержувачем соціальних витрат є третя сторона (наприклад, неурядова організація), зазначається ім'я і функція одержувача) Будь-які інші доходи, отримані від суб'єкта господарювання, що займається видобуванням нафти і газу. Зазначається обсяг та характер таких доходів Фактично сплачені платежі згідно із списком, представленим нижче. За кожним платежом зазначається сума та одержувач (бюджет, державне підприємство, державний орган) з урахуванням податку на додану вартість, гривень: плата за проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації плата за роботи з копіювання геологічних звітів плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на аукціоні; з визначення вартості спецдозволів на об'єктах, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; з визначення розміру збору за проводження строку дії спецдозволів плата за інші послуги, надані державними підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин вартість товарів, робіт, послуг безоплатно наданих державним підприємства, установам та організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин плата за проведення державної екологічної експертизи плата за оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища плата за складення проекту дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення плата за отримання дозволу на складення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб'єктам господарювання благодійні внески та пожертви, надані державним підприємствам, установам та організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з пошуком, розвідкою та видобутком корисних копалин плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання плата за участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл вуглеводнів вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що були оплачені у 2013 році і не були повернуті 11. Інформація щодо діяльності, пов'язаної з транспортуванням нафти та газу* у звітному періоді Найменування показника Значення Доходи, отримані від транспортування газу (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), видобутого на території України (у тому числі в розрізі за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), які надали газ для транспортування) Дані щодо фізичного об'єму і маршрутів транспортування газу, видобутого на території України (у тому числі в розрізі за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), які надали газ для транспортування Тарифи на транспортування газу, видобутого на території України (у тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), а також посилання на постанови регулятора, якими затверджено їх розрахунок Доходи, отримані від транспортування нафти (в тому числі, на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), видобутої на території України (у тому числі за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), які надали нафту для транспортування) Дані щодо фізичного об'єму і маршрутів транспортування нафти, видобутої на території України, за кожним суб'єктом господарювання (юридичною особою), що надали нафту для транспортування Тарифи на транспортування нафти, видобутої на території України (в тому числі на закачування, зберігання і викачування з підземних та наземних резервуарів/сховищ), а також посилання на методологію їх розрахунку __________ *Заповнюється компаніями, які провадять відповідну діяльність. Додаток 2 до Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ Додаток 3 до Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях Анкета інформації до звіту Інформація* Відповідальні за надання інформації {Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1065 від 04.12.2019} 2. Список дійсних спеціальних дозволів на видобуток нафти і газу станом на початок і кінець звітного періоду. За кожним спеціальним дозволом зазначити компанію, яка ним володіла у звітному періоді Список виданих у звітному періоді нових спеціальних дозволів, а також компаній, яким їх було видано Список спеціальних дозволів, які були скасовані у звітному періоді і/або у них закінчився строк дії. За кожним спеціальним дозволом зазначити компанію, яка ним володіла Якщо нові спецдозволи надавалася за результатами аукціонів, зазначити у кожному такому випадку список учасників аукціону, переможця та критерії вибору переможця Щорічник “Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту та газ”, в якому зазначається інформація за звітний рік Фактичні суми отриманих платежів: збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами плата за право користування геологічною інформацією, створеною (придбаною) на кошти державного бюджету плата за проведення оцінки (визначення) вартості геологічної інформації плата за роботи з копіювання геологічних звітів плата за послуги з визначення початкової ціни продажу спецдозволів на аукціоні плата з визначення вартості спеціальних дозволів на об'єктах, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин плата з визначення розміру збору за продовження строку дії спеціальних дозволів вартість пакета аукціонної документації та гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що не були повернуті Держгеонадра, державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, Український державний геологорозвідувальний інститут, державне геологічне підприємство “Геолекспертиза” (Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів) 3. Державний баланс запасів нафти і газу за звітний період Фактична сума отриманих платежів за роботу з копіювання геологічних звітів державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України” 4. Частка виробленої продукції (її грошовий еквівалент), розподілена відповідно до угоди про розподіл продукції/договору про спільну діяльність на користь підприємств державної форми власності Доходи від продажу видобутої продукції, що належить державі (державним органам і/або державним підприємствам) Фонд державного майна 5. Фактичні суми отриманих платежів за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання Держпраці 6. Фактичні суми отриманих платежів за єдиним соціальним внеском Пенсійний фонд України 7. Фактичні суми отриманих платежів у фонд соціального захисту інвалідів Фонд соціального захисту інвалідів 8. Інформація щодо будь-яких платежів за кожною компанією нафтогазового сектору (в грошовій або натуральній формі), фактично отриманих від компаній за надання адміністративних послуг, дозвільних документів, погодження, довідок чи надання будь-яких інших документів або послуг в рамках законодавства. У кожному такому випадку отримання платежів (доходів) зазначити: повне найменування юридичної особи-платника суму отриманого платежу характер наданих послуг (призначення платежу) цільове спрямування отриманих платежів у звітному періоді (кошти були перераховані в бюджет, витрачені на фінансування поточної діяльності тощо) МОЗ, Фонд державного майна, Держгеонадра, Держпраці, НКРЕКП, ДСНС, Держархбудінспекція, державне підприємство “Регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації”, управління державної пожежної охорони МВС, Держгеокадастр, Держсільгоспінспекція, Державна комісія України по запасам корисних копалин, обласні ради та обласні державні адміністрації, державне геофізичне підприємство “Укргеофізика”, Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство, казенне підприємство “Кіровгеологія”, державне підприємство “Центр еколого-експертної аналітики”, державне геологічне підприємство “Геолекспертиза” (Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів), казенне підприємство “Південукргеологія”, державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, Східне державне регіональне геологічне підприємство, Український державний геологорозвідувальний інститут, казенне підприємство “Південний еколого-геологічний центр”, державне підприємство “Українська геологічна компанія”, Український нафтогазовий інститут, державне підприємство науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості НАК “Нафтогаз України” __________ *Інформація подається за кожним суб'єктом господарювання нафтогазового сектору згідно із списком, що затверджується Мінекоенерго спільно з багатосторонньою групою з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. У 2015 календарному році звітним є 2013 рік і відповідно надається інформація саме за 2013 календарний рік, у наступні роки відповідно за 2014, 2015 рік і так далі. {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси