Про затвердження Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій

НКРЗ; Рішення, Порядок від 09.07.2009 № 1586

Про затвердження Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій

Реєстрація: Мін'юст України від 21.09.2009 № 880/16896

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0880-09

Текст документа від 26.07.2016:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09.07.2009 N 1586

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 р. за N 880/16896

Про затвердження Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 295 ( z0922-16 ) від 07.06.2016 }

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та підпунктів 7, 19 пункту 4 Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 971 ( 971-2007-п ), Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 06.09.2006 N 351 ( z1082-06 ) "Про затвердження Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж при наданні послуг телефонного зв'язку", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 02.10.2006 за N 1082/12956, визнати таким, що втратило чинність.

3. Економічному управлінню та Юридичному управлінню в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови В.Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного комітету України О.Мельниченко

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 09.07.2009 N 1586

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 р. за N 880/16896

ПОРЯДОК взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій

{ Заголовок Порядку в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

{ У тексті Порядку слово "трафіку" замінено словом "трафіка", слова "доступу до телекомунікаційних мереж" замінено словами ", які надаються у точці взаємоз'єднання,", слова "завершення з'єднання" в усіх відмінках замінено словами "термінація трафіка" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови здійснення взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій після встановлення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування (далі - телекомунікаційні мережі) відповідно до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 08.12.2005 N 155 ( z0071-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за N 71/11945.

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх операторів телекомунікацій незалежно від форм власності та технологій, що застосовуються ними на підставі відповідних ліцензій.

1.3. Контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснює НКРЗІ.

{ Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 295 ( z0922-16 ) від 07.06.2016 }

1.4. Досудове вирішення спорів між операторами телекомунікацій щодо умов і порядку здійснення взаєморозрахунків здійснюється відповідно до законодавства України.

II. Терміни та визначення

2.1. Терміни, наведені в цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

початок з'єднання - встановлення та підтримка комутаційним обладнанням оператора телекомунікацій тимчасового фізичного або логічного з'єднання від кінцевого обладнання абонента, який ініціює з'єднання, до точки взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій для отримання послуг термінації трафіка та/або транзиту трафіка;

пропуск трафіка - проходження трафіка між елементами однієї або різних телекомунікаційних мереж;

термінація трафіка - встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з'єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з'єднання;

транзит трафіка - встановлення, підтримка телекомунікаційною мережею оператора фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між двома іншими телекомунікаційними мережами.

{ Пункт 2.1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

2.2. Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, використовуються у значеннях, визначених у законодавстві України.

III. Вимоги до пропуску та обліку трафіка в точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

3.1. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж здійснюються за даними обліку трафіка, який ведеться операторами телекомунікацій в точках взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж.

{ Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

3.2. Обліку підлягає весь трафік (окремо за кожним видом телекомунікаційних послуг), пропуск якого здійснюється в точці взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій.

3.3. У точці взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж здійснюється пропуск трафіка при наданні таких телекомунікаційних послуг:

3.3.1. Фіксованого місцевого телефонного зв'язку (місцевий телефонний трафік);

{ Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

3.3.2. Фіксованого міжміського телефонного зв'язку (телефонні розмови та факсимільний зв'язок у межах області та України, а також телефонні розмови та обмін іншими повідомленнями з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку з використанням кодів мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку) (міжміський телефонний трафік);

{ Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

3.3.3. Фіксованого міжнародного телефонного зв'язку (міжнародний телефонний трафік);

{ Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

3.3.4. Рухомого (мобільного) зв'язку (рухомий (мобільний) телефонний трафік);

{ Підпункт 3.3.4 пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

3.3.5. Інших послуг.

3.4. Види трафіка, пропуск якого здійснюється в точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, визначаються договором про взаємоз'єднання.

3.5. Пропуск будь-яких видів трафіка, що не обумовлені операторами телекомунікацій у договорі про взаємоз'єднання, не дозволяється.

IV. Послуги, які надаються в точці взаємоз'єднання

{ Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

4.1. У точці взаємоз'єднання оператори телекомунікацій можуть надавати такі послуги:

початок з'єднання;

транзит трафіка;

термінація трафіка.

{ Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

4.2. Залежно від рівня взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж транзит трафіка та термінація трафіка на телекомунікаційних мережах фіксованого телефонного зв'язку поділяються на:

4.2.1. Місцеві - з використанням місцевої телефонної мережі, коли абонентський номер кінцевого обладнання абонента, якого викликають (термінація трафіка на місцевому рівні), або точка взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора місцевого телефонного зв'язку (транзит трафіка на місцевому рівні) належить до зони нумерації місцевої телефонної мережі.

{ Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

4.2.2. Міжміські - з використанням міжміської телефонної мережі, коли кінцеве обладнання абонента, якого викликають (термінація трафіка на міжміському рівні), або точка взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій (транзит трафіка на міжміському рівні) належить до зони нумерації телефонної мережі, відмінної від тієї, в якій розташована точка взаємоз'єднання.

{ Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

4.3. Загальна тривалість з'єднань визначається на підставі посекундного обліку трафіка. За одиницю виміру обсягу переданої/отриманої інформації (даних), яка використовується під час взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, приймається 1 хвилина для послуг голосової телефонії, 1 SMS (MMS) для повідомлень, 1 КБ для послуг передачі даних та доступу до Інтернет.

{ Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 295 ( z0922-16 ) від 07.06.2016 }

V. Загальні вимоги до проведення взаєморозрахунків за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання

5.1. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, здійснюються на підставі договору про взаємоз'єднання, в якому визначаються порядок та умови взаєморозрахунків за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, обох операторів телекомунікацій та розрахункові такси для всіх послуг, які надаються у точці взаємоз'єднання, що визначені у пунктах 4.1 та 4.2 цього Порядку і можуть надаватися в точці взаємоз'єднання.

5.2. Усі оператори телекомунікацій зобов'язані розраховуватись за послуги, що надаються в точці взаємоз'єднання. { Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

5.3. У разі участі в наданні телекомунікаційних послуг більше ніж двох операторів телекомунікацій взаєморозрахунки здійснюються каскадним методом, тобто кожний попередній оператор телекомунікацій розраховується з наступним, з яким він має безпосереднє взаємоз'єднання та послугами якого користується.

{ Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

5.4. За взаємною письмовою домовленістю всіх учасників технологічного процесу надання телекомунікаційних послуг допускається застосування прямого методу розрахунків.

VI. Формування розрахункових такс за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання

6.1. Розрахункові такси за послуги, які надаються в точці взаємоз'єднання, визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних телекомунікаційних послуг. { Пункт 6.1 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

6.2. Визначення собівартості послуг, які надаються в точці взаємоз'єднання, потребує розподілу доходів і витрат за узагальненими статтями витрат із кожного виду послуг, у тому числі послуг, які надаються в точці взаємоз'єднання операторами телекомунікацій, який здійснюється операторами телекомунікацій на основі даних бухгалтерського обліку (економічно обґрунтованих витрат), з подальшим впровадженням роздільного обліку доходів і витрат за видами послуг.

{ Пункт 6.2 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

6.3. Перелік і склад статей витрат з надання послуг, які надаються у точці взаємоз'єднання, визначається оператором залежно від виду послуг і особливостей виробничого процесу з пропуску трафіка.

6.4. До складу економічно обґрунтованих витрат, що безпосередньо пов'язані з наданням послуг, які надаються у точці взаємоз'єднання, належать:

поточні прямі експлуатаційні витрати;

поточні загальновиробничі витрати;

поточні адміністративні витрати.

6.5. Поточні прямі експлуатаційні витрати на надання послуг, які надаються у точці взаємоз'єднання, визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (далі - П(С)БО 16 "Витрати"), у тому числі:

прямі матеріальні витрати на основні матеріали, комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали;

прямі витрати на оплату праці - заробітну плату виробничого персоналу, інші виплати виробничому персоналу;

інші прямі витрати - амортизація основних засобів та нематеріальних активів, плата за оренду земельних і майнових прав.

6.6. Поточні загальновиробничі витрати та поточні адміністративні витрати на надання послуг, які надаються у точці взаємоз'єднання, визначаються відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" ( z0027-00 ), та розподіляються для кожного рівня взаємоз'єднання мережі оператора телекомунікацій пропорційно обсягу трафіка на відповідному рівні.

6.7. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою установлюються в порядку, затвердженому НКРЗІ.

{ Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 295 ( z0922-16 ) від 07.06.2016 }

VII. Принципи взаєморозрахунків за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку

7.1. Оператори телекомунікацій, які здійснюють діяльність на підставі ліцензій з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку (далі - оператори фіксованого місцевого телефонного зв'язку), проводять розрахунки з абонентами (споживачами), кінцеве обладнання яких підключене до їх телекомунікаційних мереж, за надані послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку та здійснюють взаєморозрахунки з іншими операторами телекомунікацій за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, за умови їх використання.

7.2. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, проводяться за даними обліку тривалості з'єднань в точках взаємоз'єднання місцевих телефонних мереж, що належать різним операторам телекомунікацій.

7.3. Оплата здійснюється за розрахунковими таксами за кожну хвилину успішно встановлених місцевих телефонних з'єднань, які були завершені на кінцевій місцевій телефонній мережі.

7.4. Розрахункові такси за послуги, які надаються в точці взаємоз'єднання при наданні послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку і не підлягають державному регулюванню, встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.

{ Пункт 7.4 розділу VII в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

VIII. Принципи взаєморозрахунків за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку

8.1. Оператори телекомунікацій, які здійснюють діяльність на підставі ліцензій з надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку (далі - оператори фіксованого міжміського телефонного зв'язку), надають абонентам (споживачам) послуги вихідних міжміських телефонних розмов та факсимільного зв'язку у межах області та України, а також телефонних розмов та обміну іншими повідомленнями з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку з використанням кодів мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку.

8.2. Вихідні міжміські телефонні розмови та факсимільний зв'язок ініціюються абонентами мереж операторів фіксованого місцевого телефонного зв'язку.

8.3. Обробка інформації, проведення тарифікації, розрахунки за послуги фіксованого міжміського телефонного зв'язку з абонентами (споживачами) та взаєморозрахунки з операторами фіксованого місцевого телефонного зв'язку за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, здійснюються операторами фіксованого міжміського телефонного зв'язку за умови їх використання.

8.4. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку проводяться за даними обліку тривалості з'єднань у точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, організованих для пропуску міжміського та міжнародного телефонного трафіка.

8.5. При взаєморозрахунках між оператором фіксованого місцевого телефонного зв'язку та/або оператором рухомого (мобільного) зв'язку, та оператором фіксованого міжміського телефонного зв'язку за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з'єднань за кодами областей, префіксом внутрішньозонового виклику або кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку, які були завершені на кінцевій телекомунікаційній мережі призначення.

8.6. Оператор фіксованого місцевого телефонного зв'язку, з мережі якого ініційоване з'єднання, отримує оплату за початок міжміського з'єднання від оператора фіксованого міжміського телефонного зв'язку, який надав відповідні послуги.

8.7. За взаємною домовленістю між оператором фіксованого місцевого телефонного зв'язку та оператором фіксованого міжміського телефонного зв'язку право проводити розрахунки з абонентами (споживачами) за послуги фіксованого міжміського телефонного зв'язку може надаватись операторам фіксованого місцевого телефонного зв'язку, які самостійно проводять розрахунки з абонентами (споживачами). Оператор фіксованого міжміського телефонного зв'язку отримує оплату за надані ним послуги від оператора фіксованого місцевого телефонного зв'язку, за винятком коштів, належних останньому за початок міжміського з'єднання та послуги розрахунків з абонентами.

8.8. У разі завершення оператором фіксованого міжміського телефонного зв'язку з'єднання, отриманого від оператора місцевого телефонного зв'язку, на телекомунікаційній мережі іншого оператора телекомунікацій розрахунки проводяться за транзит трафіка та/або термінацію трафіка залежно від рівня взаємоз'єднання мереж операторів телекомунікацій.

8.9. Розрахункові такси за послуги, які надаються в точці взаємоз'єднання при наданні послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку і не підлягають державному регулюванню, встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.

{ Пункт 8.9 розділу VIII в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

IX. Принципи взаєморозрахунків за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку

9.1. Оператори телекомунікацій, які здійснюють діяльність на підставі ліцензій з надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку (далі - оператори міжнародного телефонного зв'язку), надають послуги вихідних міжнародних телефонних розмов та факсимільного зв'язку з абонентами інших держав абонентам (споживачам) України та послуги завершення вхідного міжнародного трафіка іншим операторам телекомунікацій і здійснюють взаєморозрахунки з ними за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, за умови їх використання.

9.2. Вихідні міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв'язок з абонентами інших іноземних держав ініціюються абонентами мереж операторів місцевого телефонного зв'язку або абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку.

9.3. Обробка інформації, проведення тарифікації, розрахунки за послуги фіксованого міжнародного телефонного зв'язку з абонентами (споживачами) та взаєморозрахунки з операторами телекомунікацій здійснюються операторами фіксованого міжнародного (міжміського) телефонного зв'язку, які надали відповідні послуги.

9.4. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги фіксованого міжнародного телефонного зв'язку проводяться за даними обліку тривалості з'єднань у точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, організованих для пропуску міжміського та міжнародного телефонного трафіка.

9.5. При взаєморозрахунках за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг вихідного міжнародного телефонного зв'язку між оператором місцевого телефонного зв'язку та оператором фіксованого міжміського, міжнародного телефонного зв'язку, який надав відповідні послуги, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з'єднань за міжнародними кодами, які були завершені на кінцевій телефонній мережі призначення в іншій державі.

9.6. Оператор фіксованого місцевого телефонного зв'язку, з мережі якого ініційоване з'єднання, отримує оплату за початок міжнародного з'єднання від оператора міжнародного (міжміського) телефонного зв'язку, який надав відповідні послуги.

9.7. За взаємною домовленістю між операторами телекомунікацій право проводити розрахунки з абонентами (споживачами) за послуги міжнародного телефонного зв'язку може надаватись операторам фіксованого місцевого телефонного зв'язку, які самостійно проводять розрахунки з абонентами (споживачами). Оператор фіксованого міжнародного (міжміського) телефонного зв'язку отримує оплату за надані ним послуги від оператора фіксованого місцевого телефонного зв'язку, за винятком коштів, належних останньому за початок міжнародного з'єднання та послуги розрахунків з абонентами.

9.8. Розмір оплати за послуги розрахунків з абонентами при наданні послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку визначається на договірних засадах та не може бути меншим, ніж встановлений розмір оплати за послуги розрахунків з абонентами при наданні послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку.

9.9. Послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при завершенні вхідного міжнародного трафіка від мереж операторів інших іноземних держав на телефонній мережі загального користування України надають оператори фіксованого міжнародного телефонного зв'язку (незалежно від технології, що використовується), які отримують оплату за них на підставі договорів з операторами телекомунікацій інших іноземних держав.

9.10. При завершенні оператором фіксованого міжнародного телефонного зв'язку вхідного міжнародного трафіка на телекомунікаційній мережі іншого оператора телекомунікацій безпосередньо або через мережу оператора фіксованого міжміського телефонного зв'язку розрахунки з операторами телекомунікацій, яким належать зазначені телекомунікаційні мережі, проводяться за транзит трафіка та/або термінацію трафіка.

9.11. Розрахункові такси за послуги, які надаються в точці взаємоз'єднання при наданні послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку і не підлягають державному регулюванню, встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.

{ Пункт 9.11 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

X. Принципи взаєморозрахунків за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг рухомого (мобільного) зв'язку

10.1. Оператори телекомунікацій здійснюють діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку на підставі відповідних ліцензій.

10.2. Обробка інформації, проведення тарифікації та розрахунки за послуги вихідного рухомого (мобільного) зв'язку з абонентами (споживачами), кінцеве обладнання яких підключене до їх телекомунікаційних мереж, та взаєморозрахунки за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, інших операторів телекомунікацій здійснюються операторами рухомого (мобільного) зв'язку.

10.3. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, при наданні послуг рухомого (мобільного) зв'язку проводяться за даними обліку тривалості з'єднань у точках взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, організованих для пропуску міжміського та міжнародного телефонного трафіка.

10.4. При взаєморозрахунках між операторами рухомого (мобільного) зв'язку та операторами фіксованого міжміського телефонного зв'язку за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з'єднань за кодами областей, префіксом внутрішньозонового виклику або кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку, які були завершені на кінцевій телекомунікаційній мережі призначення.

10.5. Розрахункові такси за послуги, які надаються в точці взаємоз'єднання при наданні послуг рухомого (мобільного) зв'язку і не підлягають державному регулюванню, встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.

{ Пункт 10.5 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

{ Пункт 10.6 розділу X виключено на підставі Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 686 ( z1461-11 ) від 01.12.2011 }

Начальник економічного управління Т.В.Ієвлєва

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси