Про затвердження форм повідомлення та актів, що складаються у разі пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

Мінпаливенерго України; Наказ, Форма типового документа, Акт, Повідомлення від 03.07.2009 № 338

Про затвердження форм повідомлення та актів, що складаються у разі пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

Реєстрація: Мін'юст України від 28.07.2009 № 703/16719

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0703-09

Текст документа від 03.07.2009:

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2009 N 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 р. за N 703/16719

Про затвердження форм повідомлення та актів, що складаються у разі пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1687 ( 1687-2006-п ) "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів з припинення (обмеження) газопостачання:

1.1. Повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання, що додається.

1.2. Акт про припинення (обмеження) газопостачання та пломбування вхідної засувної арматури газопроводу або газорозподільного пункту (за його наявності), що додається.

1.3. Акт на зняття пломби та відновлення газопостачання, що додається.

2. Директору Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (Нестеренку О.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бурзу Алієва.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Міністр Ю.Продан

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпаливенерго 03.07.2009 N 338

_________________________________________________________________ (найменування підприємства (організації), яка надає повідомлення)

_________________________________________________________________ (місцезнаходження, N телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ про припинення (обмеження) газопостачання

N ___________ від ________ року

Керівнику _______________________________________________________ (найменування підприємства - споживача газу, прізвище, ініціали керівника)

________________________________________________________________

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1687 "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам (крім населення)", у зв'язку з _____________________________________________________

_________________________________________________________________ (зазначити причину відключення (обмеження)

пропонуємо Вам у термін до _________ години "___" __________ 20 __ року самостійно відключити від газових мереж газоспоживання (обмежити газоспоживання до рівня ________________ тис. куб.м на добу) і підготувати до пломбування газоспоживне обладнання

_________________________________________________________________ (найменування об'єкта та обладнання)

У разі невиконання цієї вимоги транспортування газу Вашому підприємству буде припинено (обмежено) в примусовому порядку. З метою запобігання аваріям, травматизму, пошкодженню обладнання, негативному впливу на навколишнє природне середовище до настання зазначеного в повідомленні строку припинення (обмеження) газопостачання Ви зобов'язані вжити необхідних заходів для підготовки газоспоживного обладнання до такого припинення (обмеження).

Керівник ______________________ М.П. ______________ (прізвище, ініціали) (підпис)

Повідомлення одержав

______________________ ______________________________ (найменування посади) (підпис, прізвище, ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпаливенерго 03.07.2009 N 338

АКТ N _____ про припинення (обмеження) газопостачання та пломбування вхідної засувної арматури газопроводу або газорозподільного пункту (за його наявності)

м. _____________ "___" _________ 20 _ року

Цей акт складено ________________________________________________ (найменування підприємства (організації), яка припиняє (обмежує) газопостачання) в особі _________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали) у присутності представника_______________________________________ (найменування підприємства-споживача) в особі _________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали)

в тому, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1687 "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення", у зв'язку з

_________________________________________________________________ (зазначити причину відключення (обмеження) газопостачання)

_________________________________________________________________

припинено (обмежено) газопостачання та опломбовано

_________________________________________________________________ (найменування газоспоживного об'єкта чи агрегата тощо)

шляхом __________________________________________________________

_________________________________________________________________ (зазначити місце та методи припинення (обмеження))

_________________________________________________________________

Показники вимірювальних приладів обліку газу на момент відключення _____________________________________________________

_________________________________________________________________ У роботі залишено _______________________________________________ (найменування обладнання (агрегата)) Тиск газу після закритої та опломбованої засувки відсутній. Тавро N _________ Пломбу на збереження прийняв ____________________________________

_________________________________________________________________ (найменування посади, прізвище, ініціали представника підприємства - споживача газу)

Представник газорозподільного, газотранспортного, газовидобувного підприємства, інспекції

_________________________________________ М.П. ___________ (найменування посади, прізвище, ініціали) (підпис)

З актом ознайомлений і примірник акта для передачі керівництву підприємства отримав

___________________________________________________ ___________ (найменування посади, прізвище, ініціали (підпис)

представника підприємства - споживача газу)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпаливенерго 03.07.2009 N 338

АКТ N _____ на зняття пломби та відновлення газопостачання

м. _____________ "___" _________ 20 _ року

Мною, ___________________________________________________________

________________________________________________________________, (посада, прізвище, ініціали представника підприємства, яке здійснило відключення (обмеження) газопостачання)

знято пломбу із засувної арматури _______________________________ (найменування газоспоживного об'єкта чи агрегата тощо)

для відновлення газопостачання __________________________________ (найменування підприємства - споживача газу) у зв'язку з _____________________________________________________

________________________________________________________________, (зазначити причину)

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1687 "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення".

Показники вимірювальних приладів обліку газу на момент зняття пломби:__________________________________________________________

_________________________________________ М.П. __________ (посада, прізвище, ініціали представника) (підпис)

З актом ознайомленийі примірник акта для передачі керівництву підприємства отримав

______________________________________________ __________ (найменування посади, прізвище, ініціали (підпис) представника підприємства - споживача газу)

Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси