Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 грудня 2015 р. № 1001 Київ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 42 від 04.02.2016 № 100 від 04.02.2016 № 537 від 23.08.2016} {Зміни див. у Постанові КМ № 297 від 16.03.2022} Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, що додаються. 2. Установити, що: 1) видані до набрання чинності Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень: пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом - є чинними; пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України “Про автомобільний транспорт”, строк дії яких не закінчився, - є чинними, а ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень вантажів - надають право провадити господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів); небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами - надають право провадити господарську діяльність з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародних перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами - надають право провадити господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями; 2) строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність, зазначену в підпункті 1 цього пункту, подають до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, становить десять місяців з дня опублікування цієї постанови; {Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 42 від 04.02.2016, № 537 від 23.08.2016} 3) Ліцензійні умови, затверджені цією постановою, у частині, що стосується суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність, визначену підпунктом 9 пункту 4 Ліцензійних умов, застосовуються через десять місяців з дня набрання чинності цією постановою. Орган ліцензування приймає від зазначених суб'єктів господарювання документи, визначені пунктами 6 і 7 Ліцензійних умов, з дня набрання чинності цією постановою. {Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 42 від 04.02.2016, № 537 від 23.08.2016} Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом 1. Цими Ліцензійними умовами визначається вичерпний перелік документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - ліцензія), а також встановлюються організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата і засобів провадження діяльності, обов'язкові для виконання під час провадження зазначеної діяльності. 2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні: Єдина інформаційно-аналітична система - реєстр, функцією якого є збирання, накопичення, облік та надання інформації про засоби провадження діяльності, матеріально-технічну базу та персонал ліцензіата; засоби провадження діяльності - транспортні засоби здобувачів ліцензії, ліцензіатів, відповідно заявлені та такі, що використовуються для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; технологічні операції - перелік операцій, пов'язаних з використанням матеріально-технічної бази та устатковання, визначений цими Ліцензійними умовами як обов'язковий для провадження діяльності на підставі ліцензії. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про автомобільний транспорт”, “Про відходи”, “Про дорожній рух”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)”, “Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)”. 3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - господарська діяльність). 4. Господарська діяльність може провадитись частково за такими видами: 1) внутрішні перевезення пасажирів на таксі; 2) внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; 3) внутрішні перевезення пасажирів автобусами; 4) внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; 5) міжнародні перевезення пасажирів на таксі; 6) міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; 7) міжнародні перевезення пасажирів автобусами; 8) міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; 9) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів). 5. Ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення та автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються за умови підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за видами господарської діяльності, визначеними підпунктами 1-4 пункту 4 цих Ліцензійних умов, що підтверджується відповідною ліцензією. Інформація про досвід роботи зазначається здобувачем ліцензії в пункті 5 відомостей про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб'єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій (додаток 2). 6. Здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон), до органу ліцензування заяву на отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1. 7. До заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи: 1) відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб'єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів; 2) відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення; 3) відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі); 4) відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 цих Ліцензійних умов, за формою згідно з додатком 5. 8. Заява та підтвердні документи, що до неї додаються, приймаються органом ліцензування за описом згідно з додатком 6. 9. Здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту, визначеним пунктами 10, 12-15 цих Ліцензійних умов, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України. 10. Водії допускаються до роботи за умови: 1) відсутності за результатами медичного огляду протипоказань за станом здоров'я; 2) проходження інструктажів та стажування у порядку, визначеному Мінінфраструктури; 3) проходження періодичного навчання методів надання першої домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. 11. Встановлюються такі вимоги до водіїв, що здійснюють: 1) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення: наявність посвідчення водія категорії “B”; наявність стажу керування за категорією “B” - не менше трьох років; мінімальний вік - 21 рік; 2) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами: наявність посвідчення водія категорій “D”, “D1”, “DE”, “D1E”; наявність стажу керування водієм на внутрішніх перевезеннях пасажирів автобусами (для міжміських та міжнародних перевезень пасажирів автобусами) - не менше трьох років; проходження стажування з практичного керування автобусами (для водіїв автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше); стажування перед переведенням на новий регулярний маршрут або на іншу модель автобуса; проходження інструктажу щодо особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями; мінімальний вік - 21 рік; 3) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів): наявність посвідчення водія категорій “C”, “C1”, “CE”, “C1E”; наявність стажу роботи водієм на внутрішніх перевезеннях вантажів вантажними автомобілями - не менше одного року; мінімальний вік: - для керування транспортними засобами, дозволена максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, - 18 років; - для керування іншими транспортними засобами - 21 рік або не менше ніж 18 років за наявності професійно-технічної освіти за спеціальністю “водій автотранспортного засобу”; 4) внутрішні та міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями: наявність посвідчення водія категорій “C”, “C1”, “CE”, “C1E”; наявність стажу роботи за категоріями “C”, “C1”, “CE”, “C1E” - не менше трьох років; наявність стажу роботи водієм на внутрішніх перевезеннях небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями (для міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями) - не менше одного року; наявність свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, видане компетентним органом України або іншої держави - учасниці Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі - Угода); мінімальний вік - 21 рік. 12. Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: професійно-технічну освіту за спеціальністю “слюсар з ремонту автомобілів” або вищу освіту за спеціальністю “автомобілі та автомобільне господарство”; стаж роботи за фахом - не менше одного року. Перевірку технічного стану транспортних засобів може проводити керівник, водій, інший персонал, який відповідає зазначеним у цьому пункті вимогам. 13. Медичні працівники, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв, повинні мати кваліфікацію лікаря лікувального профілю та/або молодшого медичного працівника з медичною освітою за спеціальністю “сестринська справа”, “лікувальна справа”. 14. Фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень, повинен бути власником, співвласником, акціонером, керівником або працівником автомобільного перевізника. Фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень, керує діяльністю не більше ніж чотирьох автомобільних перевізників, які використовують не більше ніж 50 транспортних засобів для перевезень. 15. Уповноважений (консультант) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів повинен: бути власником, співвласником, акціонером, керівником або працівником автомобільного перевізника; мати свідоцтво про підготовку згідно з Угодою. 16. Ліцензіат зобов'язаний: 1) зберігати такі документи: оригінали документів, копії яких подавались органу ліцензування відповідно до вимог Закону (копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів до них), а також оригінали документів (їх копії), які підтверджують достовірність даних, зазначених у поданих органу ліцензування документах, документи (копії) про внесення плати за видачу ліцензії - протягом строку дії ліцензії; про прийняття на роботу згідно з вимогами пункту 9 цих Ліцензійних умов, а також про кваліфікаційний рівень персоналу, визначеного пунктами 10, 12-15 цих Ліцензійних умов, - протягом строку дії ліцензії; про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів з дотриманням вимог, передбачених пунктами 22 і 23 цих Ліцензійних умов, - протягом трьох років; про проведення перевірки технічного стану та обов'язкового технічного контролю, технічних оглядів та ремонту транспортних засобів, акти виконаних робіт, платіжні документи, а в разі, коли на ліцензіата поширюються вимоги, визначені пунктом 23 цих Ліцензійних умов, - копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів - протягом трьох років; про діяльність уповноваженого (консультанта) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів із записами про проведення підконтрольних технологічних операцій - протягом трьох років; щорічні звіти з питань діяльності підприємства з перевезення небезпечних вантажів - протягом п'яти років; про проведені інструктажі та стажування водіїв - протягом трьох років; про дотримання протягом останнього року режиму праці та відпочинку водіїв, а саме: щоденні реєстраційні листки режимів праці та відпочинку, або бланки підтвердження діяльності або картки та роздруківки цифрового тахографа; 2) повідомляти у письмовій або електронній (із застосуванням цифрового підпису) формі органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, протягом не пізніше ніж одного місяця з дня настання таких змін; 3) створити власну або орендувати матеріально-технічну базу, яка забезпечує виконання технологічних операцій в обсягах, визначених пунктом 26 цих Ліцензійних умов, та забезпечувати виконання технологічних операцій; 4) у разі відсутності матеріально-технічної бази або якщо одна чи більше технологічних операцій не виконуються, укласти договори із суб'єктами господарювання, що надають послуги з виконання технологічних операцій, передбачених підпунктами 2-5 пункту 26 цих Ліцензійних умов; 5) зберігати транспортні засоби згідно з вимогами підпункту 2 пункту 26 цих Ліцензійних умов; 6) допускати до перевезень транспортні засоби: які відповідають вимогам пункту 27 цих Ліцензійних умов та інформацію про які подано органу ліцензування у відомостях про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби; перевірка технічного стану, технічне обслуговування та ремонт яких проведено з дотриманням вимог пунктів 22 і 23 цих Ліцензійних умов. Ліцензіат уповноважує водія (водіїв) проводити під час здійснення тривалих рейсів щозмінні огляди і випробування транспортного засобу разом з технічним обслуговуванням та незначним (доступним для виконання водієм) ремонтом або замовляти надання відповідних послуг у виконавців технічного обслуговування та ремонту; 7) приймати на роботу персонал, що перевіряє технічний стан, проводить технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, або забезпечити надання відповідних послуг персоналом суб'єктів господарювання згідно з вимогами підпункту 4 цього пункту; 8) допускати до роботи водіїв, які: прийняті на роботу згідно з вимогами пункту 9 цих Ліцензійних умов; відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктом 10 цих Ліцензійних умов; 9) забезпечити під час провадження господарської діяльності необхідну кількість прийнятих на роботу водіїв, визначену за умови, що ліцензіат здійснює перевезення згідно з наявними у нього договорами з дотриманням вимог щодо тривалості робочого часу та відпочинку водіїв; 10) здійснювати контроль за станом здоров'я водіїв шляхом: прийняття на роботу медичного персоналу або укладення договору із суб'єктом господарювання щодо надання його персоналом послуг згідно з вимогами підпункту 4 цього пункту; забезпечення проходження водіями періодичних медичних оглядів; проведення щозмінних медичних оглядів водіїв у відведеному для цього та спеціально оснащеному приміщенні відповідно до підпункту 5 пункту 26 цих Ліцензійних умов; 11) здійснювати такі заходи щодо запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод: проводити інструктажі та стажування водіїв; вести облік дорожньо-транспортних пригод, учасником яких став транспортний засіб ліцензіата; не пізніше ніж через дві години після скоєння дорожньо-транспортної пригоди за наявності загиблих або травмованих (у разі виконання міжнародних перевезень - не пізніше ніж через шість годин після скоєння дорожньо-транспортної пригоди) письмово або з використанням засобів телефонного, факсимільного чи електронного зв'язку цілодобово у робочі, вихідні та святкові дні інформувати Укртрансбезпеку; {Абзац четвертий підпункту 11 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 100 від 04.02.2016} 12) забезпечити страхування за умови, що страхувальником транспортних засобів є ліцензіат: водіїв, пасажирів та кондукторів від нещасних випадків на транспорті; цивільно-правової відповідальності; міжнародне страхування цивільно-правової відповідальності. 17. У разі провадження господарської діяльності з внутрішніх та (або) міжнародних перевезень пасажирів на таксі ліцензіат повинен виконувати вимоги пункту 16 цих Ліцензійних умов, а також: допускати до перевезення автомобілі, що відповідають вимогам пункту 30 цих Ліцензійних умов; допускати до роботи водіїв, які відповідають кваліфікаційним вимогам підпункту 1 пункту 11 цих Ліцензійних умов. 18. У разі провадження господарської діяльності з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами ліцензіат повинен виконувати вимоги пункту 16 цих Ліцензійних умов, а також: допускати до перевезення транспортні засоби, які відповідають вимогам пункту 31 цих Ліцензійних умов; допускати до роботи водіїв, що відповідають кваліфікаційним вимогам підпункту 2 пункту 11 цих Ліцензійних умов. 19. У разі провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами ліцензіат повинен виконувати вимоги пунктів 16 і 18 цих Ліцензійних умов, а також: допускати до перевезення транспортні засоби, які відповідають вимогам пункту 32 цих Ліцензійних умов; взяти на роботу фахівців, відповідальних за організацію та безпеку міжнародних перевезень, або призначити за договором фізичну особу, що має право на виконання таких обов'язків; забезпечити необхідну кількість автобусів для здійснення перевезень на маршрутах міжнародних регулярних чи спеціальних перевезень. 20. У разі провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім небезпечних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів) ліцензіат повинен виконувати вимоги пункту 16 цих Ліцензійних умов, а також: взяти на роботу фахівців, відповідальних за організацію міжнародних перевезень та безпеку дорожнього руху, або призначити за договором фізичну особу, що має право на виконання таких обов'язків; допускати до перевезення транспортні засоби, що відповідають вимогам пункту 33 цих Ліцензійних умов; допускати до роботи водіїв, що відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим підпунктом 3 пункту 11 цих Ліцензійних умов. 21. У разі провадження господарської діяльності з внутрішніх та (або) міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями ліцензіат повинен: взяти на роботу уповноваженого (консультанта) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів або призначити за договором фізичну особу, що має право на виконання таких обов'язків; допускати до перевезення транспортні засоби, що відповідають вимогам пункту 34 цих Ліцензійних умов; допускати до перевезення небезпечних вантажів водіїв транспортних засобів, що відповідають вимогам підпункту 4 пункту 11 цих Ліцензійних умов; здійснювати перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів за маршрутами, погодженими з уповноваженим органом, крім міжнародних перевезень вантажів дорогами, що включені до переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження; здійснити страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та (або) небезпечних відходів. 22. На самозайнятих автомобільних перевізників, які провадять господарську діяльність з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, а також з перевезення легковими автомобілями на замовлення, не поширюються вимоги: підпункту 2 пункту 10 цих Ліцензійних умов у частині проведення інструктажів та стажування водіїв; підпункту 10 пункту 16 та підпункту 5 пункту 26 цих Ліцензійних умов у частині проведення щозмінного медичного огляду водіїв за умови проходження ними періодичних медичних оглядів; підпунктів 6 і 7 пункту 16 та підпункту 3 пункту 26 цих Ліцензійних умов у частині проведення перевірки технічного стану транспортного засобу після повернення його з рейсу за умови проведення щозмінних оглядів і випробувань транспортного засобу водієм; підпунктів 6 і 7 пункту 16 та підпункту 4 пункту 26 цих Ліцензійних умов у частині проведення технічного обслуговування власного транспортного засобу за умови проведення сервісного обслуговування транспортного засобу виконавцями, технічного обслуговування та ремонту, про що проставляється відмітка в сервісній книжці; підпунктів 1 і 4 пункту 7 цих Ліцензійних умов у частині подання до заяви на отримання ліцензії відомостей про матеріально-технічну базу (крім службового приміщення) та про кваліфікацію персоналу. 23. На ліцензіатів, що провадять господарську діяльність з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, не поширюються вимоги: підпунктів 6 і 7 пункту 16 та підпункту 3 пункту 26 цих Ліцензійних умов у частині перевірки технічного стану транспортного засобу після повернення його з рейсу за умови проведення щозмінних оглядів і випробувань транспортного засобу водієм; підпунктів 6 і 7 пункту 16 та підпункту 4 пункту 26 цих Ліцензійних умов за умови проведення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів виконавцями таких операцій; підпункту 10 пункту 16 та підпункту 5 пункту 26 цих Ліцензійних умов у частині проведення щозмінного медичного огляду водіїв за умови проходження ними періодичних медичних оглядів. 24. У разі планового або позапланового припинення господарської діяльності (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням обставин непереборної сили тощо) ліцензіат зобов'язаний відновити забезпечення виконання вимог цих Ліцензійних умов після закінчення зазначених обставин. 25. Під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих ліцензійних умов ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи. 26. Матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання технологічних операцій з організації автомобільних перевезень, включає: 1) службове приміщення, у якому зберігаються документи, передбачені підпунктом 1 пункту 16 цих Ліцензійних умов; 2) спеціально пристосовані приміщення, гаражі, майданчики, стоянки для зберігання автобусів або спеціально відведені для зберігання інших транспортних засобів майданчики поза житловими зонами; 3) устатковання для перевірки технічного стану транспортного засобу; 4) виробничі споруди та засоби для: проведення технічного обслуговування транспортних засобів; проведення операцій з відновлення справності транспортних засобів, їх складових частин (систем) або відновлення їх ресурсу; 5) спеціальне приміщення для проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, яке відповідає вимогам табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів. 27. До використання під час провадження господарської діяльності допускаються транспортні засоби, які: 1) зареєстровані відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521); 2) є власністю ліцензіата та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або надані ліцензіату в оренду, кредит, лізинг і мають свідоцтво про реєстрацію та тимчасовий реєстраційний талон, якщо передбачено їх оформлення; 3) пройшли обов'язковий технічний контроль та щодо яких складено протокол перевірки технічного стану транспортного засобу згідно з Порядком проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 581), і технічний стан яких відповідає вимогам експлуатаційної безпечності; 4) внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата, що відповідають цим Ліцензійним умовам. 28. Використання транспортного засобу одночасно декількома ліцензіатами заборонено. 29. У разі коли ліцензіат у повідомленні про зміну даних подає інформацію про транспортний засіб, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, орган ліцензування таку заяву не розглядає. 30. До внутрішніх та (або) міжнародних перевезень пасажирів на таксі допускаються автомобілі, які відповідають вимогам пункту 27 цих Ліцензійних умов та обладнані згідно з вимогами статті 1 Закону України “Про автомобільний транспорт”. 31. До внутрішніх перевезень пасажирів допускаються автобуси, які відповідають вимогам пункту 27 цих Ліцензійних умов, а також: 1) клас та категорія яких відповідають сфері використання за видами сполучення та протяжністю маршрутів; 2) у салоні яких та ззовні на автобусах міститься інформація, зміст і форма якої відповідають виду сполучення; 3) які обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку в разі здійснення: нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 кілометрів; перевезень пасажирів у нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що виконують перевезення на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень; перевезень у міжнародному сполученні. 32. До міжнародних перевезень пасажирів допускаються автобуси, які відповідають вимогам пунктів 27 і 31 цих Ліцензійних умов, а також мають: розпізнавальні знаки України; понад 20 місць для сидіння пасажирів; сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких здійснюватиметься перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 33. До міжнародних перевезень вантажів (крім небезпечних вантажів та небезпечних відходів) допускаються вантажні транспортні засоби, які відповідають вимогам пункту 27 цих Ліцензійних умов, а також: обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку; мають сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватиметься перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 34. До внутрішніх та (або) міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів допускаються вантажні транспортні засоби, які відповідають вимогам пунктів 27 і 33 цих Ліцензійних умов, а також: 1) мають свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів (для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення небезпечних вантажів, - свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (тільки на транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, OX, AT та MEMU); 2) обладнані згідно з Угодою та мають: спеціальне обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси із світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети із світловідбивними елементами, переносні ліхтарі); інформаційні таблички про небезпечний вантаж за переліком небезпечних вантажів згідно з Угодою. 35. Під час провадження господарської діяльності відповідно до отриманої ліцензії не допускається здійснення щодо суб'єкта господарювання контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Додаток 1 до Ліцензійних умов ЗАЯВА на отримання ліцензії Додаток 2 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб'єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій Додаток 3 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби Порядковий номер Реєстраційний номер транспортного засобу Марка, модель транспортного засобу Тип транспортного засобу Рік випуску транспортного засобу Серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Дата первинної реєстрації транспортного засобу Ідентифікаційний код (VIN) транспортного засобу Назва, дата видачі і номер тимчасового реєстраційного талона, що підтверджує право користування транспортним засобом Строк дії тимчасового реєстраційного талона, що підтверджує право користування транспортним засобом Пасажиромісткість або повна маса транспортного засобу Свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів (для перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Підпис керівника ______________ (підпис) __________________________ (прізвище та ініціали) М.П. (за наявності) Додаток 4 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі Порядковий номер Реєстраційний номер транспортного засобу Марка таксометра Тип таксометра Серійний номер таксометра Наявність розпізнавального ліхтаря оранжевого кольору, встановленого на даху автомобіля Наявність сигнального ліхтаря із зеленим та червоним світлом, розташованого у верхньому правому кутку лобового скла Наявність нанесених композицій з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах транспортного засобу з лівого боку Наявність нанесених композицій з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах транспортного засобу з правого боку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Підпис керівника ______________ (підпис) __________________________ (прізвище та ініціали) М.П. (за наявності) Додаток 5 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника Додаток 6 до Ліцензійних умов ОПИС документів, що додаються до заяви
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси