Про затвердження Порядку розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів

НАЕР; Наказ, Порядок від 24.02.2009 № 18

Про затвердження Порядку розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів

Реєстрація: Мін'юст України від 06.04.2009 № 307/16323

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0307-09

Текст документа від 05.11.2013:

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

24.02.2009 N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 р. за N 307/16323

Про затвердження Порядку розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1149 ( z1785-13 ) від 27.09.2013 }

Відповідно до Положення про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 року N 412 ( 412-2006-п ), та на виконання пункту 13 Переліку пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади на 2008 рік (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року N 423-р) ( 423-2008-р ) в частині створення системи економічної мотивації підвищення ефективності використання енергоресурсів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Малая М.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова І.Черкашин

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

В.о. Голови Антимонопольного комітету України О.І.Мельниченко

Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України В.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів 24.02.2009 N 18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 р. за N 307/16323

ПОРЯДОК розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів

{ У тексті Порядку слова "Національна комісія регулювання

електроенергетики України" замінено словами "Національна

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

енергетики", слова "Національним агентством України з

питань забезпечення ефективного використання енергетичних

ресурсів" замінено словами "Державним агентством з

енергоефективності та енергозбереження України", слово

"НАЕР" замінено словом "Держенергоефективності України"

згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і

торгівлі N 1149 ( z1785-13 ) від 27.09.2013 }

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) та "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) та на виконання пункту 13 Переліку пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади на 2008 рік (додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року N 423-р) ( 423-2008-р ) в частині створення системи економічної мотивації підвищення ефективності використання енергоресурсів.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, лише в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

паливно-енергетичні ресурси - сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються при виробництві електричної та/або теплової енергії;

енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання;

енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкцію мереж і систем постачання, регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізацію огороджувальних конструкцій та технологій виробничих процесів;

залучені інвестиції - всі види активів (коштів), що вкладаються юридичними та/або фізичними особами;

дохід - дохід, отриманий суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів;

об'єкт - певний об'єкт суб'єкта господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, на якому безпосередньо впроваджені енергозберігаючі (енергоефективні) заходи та енергоефективні проекти.

1.4. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, тарифи на виробництво електричної та/або теплової енергії для яких відповідно до Законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

II. Вимоги до суб'єктів господарювання

2.1. Для впровадження процедури розрахунку та витрачання доходу, визначеної цим Порядком, суб'єкт господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії зобов'язаний:

2.1.1. Погодити з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України:

проекти енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів;

розрахунки питомих витрат умовного палива та/або електроенергії на виробництво об'єктами одиниці продукції до та після впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів та розрахунки їх скорочень.

2.1.2. Надати до НКРЕ інформацію:

щодо впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів;

щодо інвесторів (копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, свідоцтва платника податку, свідоцтва платника податку на додану вартість);

про погоджені з Держенергоефективності України обсяги питомих витрат умовного палива та/або електроенергії на виробництво об'єктом одиниці продукції до та після впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів та розрахунки їх скорочення;

копії інвестиційних договорів (угод).

III. Процедура розрахунку та витрачання доходу

3.1. Суб'єкти господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії проводять розрахунок доходу, отриманого за відповідний період на об'єкті, у такому порядку:

3.1.1. Визначається обсяг продукції, виробленої на об'єкті за відповідний період.

3.1.2. Одноразово для кожного впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів та по кожному об'єкту розраховуються та погоджуються з Держенергоефективності України питомі витрати умовного палива та/або електроенергії на виробництво таким об'єктом одиниці продукції до та після такого впровадження.

3.1.3. Одноразово для кожного впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів та по кожному об'єкту розраховуються на підставі даних, отриманих відповідно до підпункту 3.1.2 цього пункту, та погоджуються з Держенергоефективності України скорочення питомих витрат умовного палива та/або електроенергії.

3.1.4. Розраховуються скорочення витрат умовного палива та/або електроенергії на об'єкті за відповідний період шляхом множення скорочень питомих витрат умовного палива та/або електроенергії, отриманих відповідно до підпункту 3.1.3 цього пункту, на обсяг виробленої на об'єкті продукції за відповідний період, встановлений відповідно до підпункту 3.1.1 цього пункту.

3.1.5. Розраховується скорочення витрат палива на об'єкті за відповідний період, виходячи із скорочення витрат умовного палива, отриманого відповідно до підпункту 3.1.4 цього пункту, та середньої калорійності палива за відповідний період.

3.1.6. Розраховується вартість скорочень витрат електроенергії та/або палива на об'єкті за відповідний період шляхом множення відповідних скорочень витрат, отриманих відповідно до підпунктів 3.1.4 та 3.1.5 цього пункту, на середню ціну палива (з урахуванням надбавок, фактичних витрат на його транспортування та інших визначених законодавством витрат) та/або тариф на електроенергію за відповідний період.

3.1.7. Розраховується дохід, отриманий за відповідний період на об'єкті, шляхом додавання вартостей скорочень витрат палива та/або електроенергії, отриманих відповідно до підпункту 3.1.6 цього пункту.

3.2. Суб'єкт господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії витрачає дохід, отриманий за відповідний період на об'єкті, у такому порядку:

3.2.1. Суб'єкт господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії розраховується з інвестором згідно з укладеним між ними відповідно до законодавства договором (угодою).

3.2.2. Частина доходу, що залишається у суб'єкта господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії після розрахунків з інвестором відповідно до підпункту 3.2.1 цього пункту (далі - Кошти), розподіляється таким чином:

а) протягом трьох років з моменту впровадження на об'єкті енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів за рахунок залучених інвестицій Кошти в розмірі ста процентів залишаються в розпорядженні суб'єкта господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії. НКРЕ протягом вказаного строку не зменшує такому суб'єкту тарифи на теплову та електричну енергію в частині таких Коштів;

б) після завершення встановленого підпунктом "а" цього підпункту строку протягом наступних семи років в розпорядженні суб'єкта господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії залишається частина Коштів в розмірі п'ятдесяти процентів. При цьому НКРЕ не зменшує такому суб'єкту тарифи на теплову та/або електричну енергію в частині Коштів, що залишилися в його розпорядженні, та зменшує йому тарифи на теплову та електричну енергію в іншій частині Коштів;

в) після завершення строків, встановлених підпунктами "а" та "б" цього підпункту, НКРЕ зменшує суб'єкту господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії тарифи на теплову та електричну енергію в частині доходу, отриманого таким суб'єктом на об'єкті.

3.2.3. Перегляд та затвердження тарифів на електричну та теплову енергію для суб'єкта господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії протягом визначених у підпунктах "а" та "б" підпункту 3.2.2 цього пункту термінів поширюються на дохід лише в частині Коштів.

3.3. Кошти, що залишаються в розпорядженні суб'єкта господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії після розподілу відповідно до підпунктів "а" та "б" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 (далі - залишкові кошти), мають витрачатися таким чином:

а) сімдесят процентів залишкових коштів - на подальше інвестування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів та енергоефективних проектів;

б) тридцять процентів залишкових коштів - на матеріальне стимулювання працівників такого суб'єкта.

3.4. У разі невиконання суб'єктом господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії пункту 3.3 цього Порядку НКРЕ зменшує такому суб'єкту тарифи на теплову та електричну енергію в частині коштів, витрачених з порушенням пункту 3.3 цього Порядку.

3.5. У разі збільшення питомих витрат умовного палива та/або електричної енергії на виробництво об'єктом одиниці продукції суб'єкт господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії надає до Держенергоефективності України та НКРЕ відповідне обґрунтування.

Директор Департаменту нормативно-правового забезпечення М.Малая

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси