Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період

Національний банк; Постанова, Положення від 02.02.2009 № 39

Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період

Реєстрація: Мін'юст України від 18.02.2009 № 150/16166

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0150-09

Текст документа від 02.02.2009:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 21.04.2004 N 175 ( z0618-04 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України 02.02.2009 N 39 ( z0149-09 ))

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2009 р. за N 150/16166

ПОЛОЖЕННЯ про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків, інших установ - учасників інформаційних систем Національного банку України в особливий період.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

архів особливо важливих даних - сукупність електронних даних, які містять інформацію про клієнтів і контрагентів, аналітичні рахунки та операції банку (філії) за певний період часу (день, місяць, рік);

уповноважена установа - структурна одиниця Національного банку України (далі - Національний банк), що визначена ним для обслуговування кореспондентських рахунків банків в умовах особливого періоду;

учасники інформаційних систем Національного банку (далі - учасники інформаційних систем) - Національний банк і його структурні одиниці, банки та їх відокремлені підрозділи, інші установи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку беруть участь в інформаційних системах Національного банку.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань функціонування банківської системи України в умовах особливого періоду та з питань функціонування інформаційних систем.

2. Загальні засади функціонування інформаційних систем Національного банку в особливий період

2.1. Національний банк після оголошення в установленому законодавством порядку особливого періоду повідомляє всіх учасників інформаційних систем Національного банку про:

введення режиму функціонування інформаційних систем Національного банку в умовах особливого періоду;

порядок припинення роботи інформаційних систем Національного банку, які не функціонуватимуть під час особливого періоду.

2.2. В особливий період Національний банк забезпечує функціонування таких інформаційних систем Національного банку: системи електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП), системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП), систем автоматизації інструментів монетарної політики, автоматизованої системи з приймання статистичної звітності, що передається до Національного банку (далі - система "Статзвітність"), системи автоматизації банківських операцій (далі - САБО) Операційного управління Національного банку та уповноваженої установи.

Національний банк припиняє функціонування інших інформаційних систем Національного банку на час особливого періоду і відновлює після його завершення.

2.3. Учасниками СЕП, системи ЕП, системи автоматизації інструментів монетарної політики, системи "Статзвітність" в особливий період є банки, перелік яких визначається Національним банком і які залучаються до роботи в особливий період (далі - залучені банки).

2.4. Національний банк або залучений банк припиняє функціонування інформаційних систем, якщо постачальники послуг (телекомунікаційних, електроживлення та інших) оголошують форсмажорні обставини і припиняють постачання послуг, потрібних для забезпечення роботи електронних комп'ютерних систем, або виведені з ладу пристрої електронного оброблення інформації.

Національний банк і залучені банки забезпечують виконання функцій інформаційних систем у ручному режимі з обробленням інформації на паперових носіях.

Національний банк і залучені банки вносять результати оброблення інформації до інформаційних систем після відновлення їх функціонування та/чи після завершення особливого періоду.

2.5. Учасники інформаційних систем мають право для забезпечення виконання функцій інформаційних систем використовувати такі методи і механізми:

передавання інформації на змінних носіях;

використання резервних засобів телекомунікації;

використання електронної пошти Інтернет або інших засобів електронного зв'язку, узгоджених з Національним банком (далі - альтернативні засоби телекомунікації);

передавання функцій з обслуговування клієнтів до іншого відокремленого підрозділу або залученого банку тощо.

3. Порядок припинення роботи в інформаційних системах учасників інформаційних систем, які не залучені до роботи в особливий період

3.1. Учасники інформаційних систем, які не залучені до роботи в особливий період (далі - учасники, які не залучені до роботи), припиняють свою роботу в інформаційних системах Національного банку в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку про роботу в особливий період, і самостійно вживають заходів для зберігання баз даних, обладнання інформаційних систем тощо.

3.2. Учасник, який не залучений до роботи, протягом однієї доби після зупинення роботи в інформаційних системах формує архіви особливо важливих даних, що містять інформацію до дня зупинення включно за період, визначений нормативно-правовими актами Національного банку як строк зберігання електронних розрахункових документів.

3.3. Учасник, який не залучений до роботи, передає одну копію архіву особливо важливих даних не пізніше наступного робочого дня після формування архіву до територіального управління Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням учасника.

Учасник, який не залучений до роботи, подає копію архіву на змінних носіях, які зменшують ризик пошкодження під час впливу магнітного поля або випромінювання (на CD-дисках, DVD-дисках тощо).

3.4. Учасник, який не залучений до роботи, зберігає архіви електронних міжбанківських документів і архіви особливо важливих даних у трьох копіях, одна з яких зберігається у відокремленому підрозділі або резервному пункті учасника.

4. Порядок роботи в інформаційних системах Національного банку залучених банків в особливий період

4.1. Залучений банк самостійно вживає заходів для зберігання баз даних, обладнання тощо інформаційних систем, які припиняють функціонування під час особливого періоду.

4.2. Залучений банк і його філії протягом двох банківських днів після оголошення особливого періоду формують і подають до територіального управління за своїм місцезнаходженням архіви особливо важливих даних, що містять інформацію до дня оголошення особливого періоду включно за період, визначений нормативно-правовими актами Національного банку як строк зберігання електронних розрахункових документів.

4.3. Залучений банк і його філії протягом особливого періоду:

формують кожного банківського дня архів особливо важливих даних та архів електронних міжбанківських документів;

передають одну копію архіву особливо важливих даних не пізніше наступного робочого дня після формування архіву до уповноваженої установи;

зберігають архіви електронних міжбанківських документів і архіви особливо важливих даних у трьох копіях, одна з яких має зберігатися у відокремленому підрозділі або резервному пункті залученого банку.

4.4. Залучений банк під час особливого періоду зберігає первинні документи на паперових носіях.

4.5. Національний банк не вносить змін до роботи залученого банку в інформаційних системах Національного банку і не обмежує перелік операцій, що виконуються банком, якщо система автоматизації банку (далі - САБ) функціонує або САБ тимчасово не може забезпечити виконання банківських операцій, але збережені бази даних САБ банку.

4.6. Залучений банк у разі неможливості обміну інформацією з інформаційною мережею Національного банку узгоджує з Національним банком інший спосіб і порядок передавання інформації:

альтернативними засобами телекомунікації;

на змінних носіях інформації в електронному вигляді;

на паперових носіях.

4.7. Національний банк у разі відсутності телекомунікаційного зв'язку в інформаційній мережі Національного банку і неможливості використання альтернативних засобів телекомунікації за умови функціонування електронних систем оброблення інформації:

приймає інформацію до інформаційних систем Національного банку на змінних носіях в електронному вигляді або на паперових носіях;

організовує пункт приймання/передавання інформації, визначає порядок його роботи, обладнує пристроями читання/записування на CD-ROM та DVD-ROM, на гнучкі дискети 3,5 дюйма, на флеш-пам'ять та іншими загальновживаними пристроями, про що інформує залучені банки.

4.8. Залучений банк передає інформацію в електронному вигляді в захищеному виді згідно з технологією оброблення документів.

4.9. Національний банк і залучені банки для забезпечення відновлення бухгалтерського обліку засобами інформаційної системи зобов'язані в разі порушення штатного функціонування інформаційної системи:

узяти за основу оборотно-сальдовий баланс на останню дату перед порушенням функціонування інформаційної системи;

накопичувати всі документи, згідно з якими здійснюються операції, починаючи із зазначеної дати, у паперовому вигляді;

зберігати копії розрахункових документів у відокремлених підрозділах;

відобразити під час відновлення ведення обліку документи в повному обсязі в інформаційній системі тією датою, на яку були здійснені операції.

4.10. Залучений банк самостійно вирішує питання відновлення функціонування САБ у разі руйнування баз даних САБ банку за умови можливості їх відновлення.

Під час відновлення баз даних САБ залучений банк використовує архіви САБ, архіви особливо важливих даних, паперові копії первинних документів тощо.

Залучений банк зобов'язаний відновити інформацію про операції, виконані ним через СЕП та інші платіжні системи, учасником яких він є. У разі втрати інформації про ці операції в САБ залучений банк може використовувати інформацію про ці операції, отриману із СЕП та інших платіжних систем.

4.11. Залучений банк, САБ якого не функціонує, за умови збереження інформації, потрібної для відновлення функціонування САБ і для виконання операцій, до відновлення функціонування САБ здійснює операції в ручному режимі з використанням паперових носіїв.

Залучений банк узгоджує з Національним банком перелік інформаційних систем Національного банку, з якими він продовжує обмін інформацією з використанням паперових носіїв.

Залучений банк зобов'язаний після відновлення функціонування САБ і відображення в ній операцій, здійснених у ручному режимі, подати відповідну інформацію в електронному вигляді до інформаційних систем Національного банку, обмін з якими було призупинено.

4.12. Національний банк приймає окреме рішення про можливість продовження діяльності залученого банку, який втратив бази даних САБ і не має змоги їх відновити, і визначає перелік заходів, які залучений банк зобов'язаний вжити для продовження або припинення його діяльності.

4.13. Залучений банк, який має внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему (далі - ВМПС), самостійно вирішує питання відновлення функціонування засобів телекомунікації або переведення на альтернативні засоби телекомунікації в разі виникнення телекомунікаційних проблем у ВМПС за умови збереження функціонування ВМПС і САБ учасників ВМПС.

Залучений банк має право передавати інформацію між учасниками ВМПС на паперових носіях з обов'язковим відображенням її в САБ учасників ВМПС і в базах даних ВМПС.

4.14. Залучений банк, який має ВМПС, у разі неможливості забезпечити її функціонування виконує операції між філіями і міжбанківські розрахункові документи в ручному режимі з використанням паперових розрахункових документів з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період.

5. Завершення особливого періоду

5.1. Національний банк відновлює функціонування всіх інформаційних систем Національного банку за місцем їх штатного розташування і заносить до баз даних цих систем інформацію, накопичену під час особливого періоду.

5.2. Учасники інформаційних систем відновлюють функціонування САБ.

5.3. Залучені банки відображають у САБ усі операції, що виконані під час особливого періоду нештатним способом.

5.4. Залучені банки за дорученням власників рахунків, відкритих спеціально для роботи в особливому періоді, перераховують залишки на цих рахунках до банків за місцем штатного обслуговування їх власників і закривають ці рахунки.

6. Функціонування СЕП в особливий період

6.1. Учасниками СЕП в особливий період є Операційне управління Національного банку, уповноважена установа і залучені банки.

6.2. Залучений банк працює в СЕП за тією самою моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, що й до оголошення особливого періоду.

6.3. Національний банк переводить СЕП на функціонування в особливому періоді в такому порядку:

а) персонал центру оброблення СЕП (далі - ЦОСЕП) у разі оголошення особливого періоду протягом банківського дня виконує такі дії:

припиняє приймання початкових платежів до СЕП;

інформує учасників СЕП про необхідність термінового підтвердження платежів у відповідь;

виконує квитування файлів платежів у відповідь, що протягом 30 хвилин не будуть підтверджені учасниками СЕП;

завершує банківський день;

б) персонал ЦОСЕП у разі оголошення особливого періоду після завершення одного банківського дня і перед початком іншого виконує такі дії:

відкриває банківський день;

установлює заборону здійснювати початкові платежі в СЕП;

виконує квитування всіх файлів платежів у відповідь;

завершує банківський день;

в) територіальні управління відображають проведені розрахунки на кореспондентських рахунках учасників СЕП;

г) територіальні управління після завершення операцій, передбачених нормативно-правовими актами, що регулюють порядок зупинення діяльності банків в особливий період, та відображення цих операцій на кореспондентських рахунках банків подають до уповноваженої установи відомості про залишки на кореспондентських рахунках банків;

ґ) уповноважена установа відкриває додаткові кореспондентські рахунки для залучених банків та відповідні рахунки для обліку сум, які не були підтверджені отримувачем;

д) територіальні управління та уповноважена установа виконують переказ коштів з кореспондентських рахунків залучених банків у територіальних управліннях на додаткові кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період;

е) Центральна розрахункова палата (далі - ЦРП) уносить зміни до Довідника учасників СЕП відповідно до їх складу в особливий період;

є) Національний банк повідомляє залученим банкам структурну одиницю Національного банку, у якій ЦОСЕП продовжуватиме функціонувати, і порядок обміну інформацією з нею;

ж) Національний банк визначає територіальне управління Національного банку, до якого ЦОСЕП протягом особливого періоду передає архіви ЦОСЕП для резервного зберігання.

6.4. Функціонування ЦОСЕП в особливий період має такі особливості:

виконання початкових платежів у режимі реального часу заборонено;

ЦОСЕП починає банківський день без звіряння стану технічних рахунків зі станом кореспондентських рахунків у САБО, якщо САБО уповноваженої установи тимчасово не функціонує.

6.5. Національний банк у разі потреби може дозволити овердрафт за технічними кореспондентськими рахунками учасників СЕП.

6.6. Залучені банки відображають платежі, проведені через СЕП, на рахунках клієнтів лише після отримання файла $V.

Розрахунковий документ визнається остаточно виконаним банком-відправником після отримання ним файла $V, у якому відображено цей документ.

Розрахунковий документ визнається отриманим банком-отримувачем після отримання ним файла $V, у якому цей документ має ознаку "сквитований".

6.7. Національний банк під час особливого періоду вносить зміни до Довідника учасників СЕП, якщо:

залучений банк зазнав невиправних пошкоджень і не може відновити свою діяльність;

до оголошення особливого періоду залучений банк працював у СЕП за будь-якою моделлю обслуговування консолідованого рахунку, крім третьої, а в особливий період здатний перейти на роботу за третьою моделлю.

6.8. Завершення оброблення інформації в СЕП у разі неможливості продовження її функціонування виконується за схемою, наведеною в пункті 6.3 цієї глави.

6.9. Національний банк у разі обміну інформацією між залученим банком із СЕП на паперових носіях має право залучити до переведення паперових документів в електронну форму відповідальних працівників залученого банку.

Національний банк відновлює обмін інформацією між залученим банком і СЕП у штатному режимі після того, як залучений банк відновлює повноцінне функціонування САБ (ВМПС) і вносить до неї всі операції, здійснені з використанням документів на паперових носіях.

6.10. Національний банк відновлює функціонування СЕП у штатному режимі після завершення особливого періоду в такому порядку:

а) уповноважена установа і територіальні управління відображають розрахунки, проведені під час особливого періоду, на кореспондентських рахунках залучених банків у територіальних управліннях, після чого уповноважена установа закриває додаткові кореспондентські рахунки;

б) ЦРП уносить до Довідника учасників СЕП Операційне управління і структурні одиниці Національного банку, залучені банки, реквізити яких зазначаються за станом до початку особливого періоду. Решта учасників СЕП для відновлення роботи в СЕП подають заявки на включення їх до Довідника учасників СЕП;

в) ЦРП відновлює роботу ЦОСЕП у штатному режимі за місцем його штатного розташування у проміжку між банківськими днями.

7. Функціонування систем автоматизації інструментів монетарної політики в особливий період

7.1. Залучені банки в особливий період продовжують роботу з державними цінними паперами (далі - ДЦП) і депозитними сертифікатами Національного банку (далі - депозитний сертифікат) засобами систем обслуговування обігу ДЦП "ОВДП-online", проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів "Депозитний сертифікат", кількісного обліку депозитних сертифікатів "СЕРТИФ", проведення операцій з рефінансування банків "КредЛайн" (далі - системи автоматизації інструментів монетарної політики).

7.2. Національний банк обслуговує розрахунки за угодами з ДЦП за принципом "поставка без оплати".

7.3. Національний банк у разі неможливості продовження функціонування систем автоматизації інструментів монетарної політики у ЦРП переводить функціонування цих систем до іншої структурної одиниці Національного банку і повідомляє учасників цих систем про потребу внесення відповідних змін до їх взаємодії з цими системами.

7.4. Національний банк у разі неможливості забезпечити функціонування систем автоматизації інструментів монетарної політики припиняє їх функціонування і здійснює депозитарну діяльність та операції з регулювання ліквідності банків України в ручному режимі із застосуванням документів на паперових носіях, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності та регулювання ліквідності банків України.

Національний банк і учасники систем автоматизації інструментів монетарної політики здійснюють обмін інформацією на паперових носіях.

8. Функціонування системи "Статзвітність" в особливий період

8.1. Залучений банк у разі припинення функціонування електронних систем оброблення інформації зобов'язаний подавати статистичну звітність, що подається до Національного банку (далі - звітність), на паперових носіях за підписом керівника банку або уповноваженої особи до ЦРП або територіального управління відповідно до схеми подання звітності, затвердженої нормативно-правовими актами Національного банку з питань подання статистичної звітності до Національного банку.

ЦРП або територіальне управління, яке приймає від залученого банку звітність на паперових носіях, за допомогою засобів системи "Статзвітність" уводить дані вручну.

8.2. ЦРП або територіальне управління в разі неможливості подання банком файлів звітності дублює звітність банку попередньої звітної дати за допомогою засобів системи "Статзвітність" на звітну дату.

8.3. ЦРП у разі порушення функціонування територіального управління, яке приймає звітність, виконує його функції з приймання файлів звітності.

Залучений банк зобов'язаний надсилати відповідні файли звітності до ЦРП зі збереженням правил їх формування і шифрування.

8.4. Центральний апарат Національного банку виконує функції ЦРП з приймання звітності в разі порушення функціонування ЦРП.

Залучений банк надсилає файли звітності до центрального апарату Національного банку, змінивши схему надсилання з 09 на 30 та назву файла відповідно до схеми подання звітності.

8.5. Залучений банк у разі порушення функціонування одночасно ЦРП і центрального апарату Національного банку надсилає файли звітності, призначені для ЦРП, до визначеного Національним банком територіального управління, не змінюючи схеми надсилання і назв файлів звітності.

9. Функціонування САБО Національного банку в особливий період

9.1. Національний банк забезпечує виконання таких основних функцій САБО:

виконання операцій Національного банку, у тому числі міжбанківських розрахунків через СЕП;

відображення операцій у головній книзі;

ведення кореспондентських рахунків залучених банків;

ведення балансу;

формування звітності.

9.2. Національний банк протягом особливого періоду забезпечує функціонування САБО Операційного управління Національного банку та уповноваженої установи, якщо уповноваженою установою призначено іншу структурну одиницю, ніж Операційне управління Національного банку.

САБО інших структурних одиниць Національного банку припиняють функціонування.

10. Резервування системи захисту інформації для забезпечення роботи банківської системи в особливий період

10.1. Національний банк і залучені банки в особливий період використовують такі самі системи захисту інформації, що й до особливого періоду.

10.2. Залучений банк зобов'язаний виконувати оброблення електронних банківських документів у захищеному режимі згідно з технологією оброблення документів.

10.3. Залучений банк повинен здійснити підготовчі роботи для забезпечення інформаційних задач відповідними ключами системи захисту інформації згідно з технологією оброблення електронних документів і розподілу ключів до настання особливого періоду.

Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси