Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 10 грудня 2008 р. № 1070 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 835 від 08.08.2023} Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 541 від 25.05.2011 № 1173 від 16.11.2011 № 318 від 27.03.2019 № 1124 від 28.10.2021} {У назві та постановляючій частині Постанови слова “вивезення побутових відходів” замінено словами “поводження з побутовими відходами” згідно з Постановою КМ № 318 від 27.03.2019} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами, що додаються. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 318) ПРАВИЛА надання послуг з поводження з побутовими відходами 1. Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах (далі - послуги). 2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення: великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра; небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними; ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо. Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про благоустрій населених пунктів” та “Про відходи”. 3. Послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб'єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типових договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з додатками 1 і 2 до цих Правил. {Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1124 від 28.10.2021} 4. Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. 5. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства. Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 351 Закону України “Про відходи”. 6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр. Одиниця виміру обсягу надання послуг з поводження з побутовими відходами встановлюється органом місцевого самоврядування. 7. Під час укладання договору про надання послуг: 1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг; 2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред'явити: правила надання послуг; графік вивезення відходів; тарифи на надання послуг; інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення. 8. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем. 9. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”. Плата виконавцю за індивідуальним договором про надання послуги з поводження з побутовими відходами складається з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування, що вносяться споживачем виконавцю щомісяця однією сумою в порядку та розмірах відповідно до умов договору. {Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1124 від 28.10.2021} Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом. {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1124 від 28.10.2021} 10. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення даних про: об'єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі запровадження роздільного збирання відходів - об'єм роздільно зібраних корисних компонентів побутових відходів не враховується); тарифи на надання послуг; плату за абонентське обслуговування (за індивідуальним договором про надання послуг з поводження з побутовими відходами); {Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1124 від 28.10.2021} суму, що підлягає сплаті. 11. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідного органу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця послуг. {Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1124 від 28.10.2021} У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір. 12. Перевірка якості послуг проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”. {Правила в редакції Постанови КМ № 318 від 27.03.2019} Додаток 1 до Правил ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами {Додаток в редакції Постанов КМ № 318 від 27.03.2019, № 1124 від 28.10.2021} Додаток 2 до Правил ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами {Правила доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1124 від 28.10.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси