Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 лютого 2015 р. № 103 Київ Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 98 від 04.02.2016 № 1069 від 28.12.2016 № 1095 від 06.09.2017 № 320 від 25.04.2018 № 737 від 12.09.2018 № 815 від 09.09.2020 № 1047 від 29.09.2021 № 510 від 29.04.2022} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу України з безпеки на транспорті 1. Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті. {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 98 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} {Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 737 від 12.09.2018} 3. Укртрансбезпека у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 4. Основними завданнями Укртрансбезпеки є: 1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 98 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 98 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту. {Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 5. Укртрансбезпека відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури; 2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 3) здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним транспортом; {Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 4) здійснює ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; {Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017; в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 5) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов; {Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017; в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 6) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Національною поліцією, та перевезення морським та річковим транспортом, яке здійснюється Морською адміністрацією); {Підпункт 6 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 7) здійснює контроль за додержанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах; {Підпункт 8 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 9 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 91 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 10 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 11) здійснює передбачений законодавством контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України; {Підпункт 12 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 13 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 14 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 15) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів у зонах габаритно-вагового контролю; {Підпункт 15 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 151) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності; {Пункт 5 доповнено підпунктом 151 згідно з Постановою КМ № 815 від 09.09.2020} 16) проводить технічне розслідування та аналіз причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, веде облік таких катастроф, аварій, пригод, подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню і контролює проведення цих заходів; {Підпункт 16 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 17) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства в таких організаціях, здійснює міжнародне співробітництво з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 17 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 98 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 18) веде в установленому порядку перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію; 19) здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; {Підпункт 20 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 21 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 22 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 23) здійснює контроль за внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України; {Підпункт 24 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 25 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 26) веде облік пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 26 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 27) здійснює стягнення, у тому числі в судовому порядку, плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування з транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; {Підпункт 27 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 320 від 25.04.2018; в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 28) видає в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті, крім морського та річкового транспорту, та здійснює контроль за виконанням таких приписів; {Підпункт 28 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 29) у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення; {Підпункт 30 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 31 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 32 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 33 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 34 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 35 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 36 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 37 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 38 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} {Підпункт 39 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 40) погоджує паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів); {Підпункт 41 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 42) здійснює диспетчерський контроль за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 43) вносить зміни до розкладу руху міжобласних автобусних маршрутів; 44) видає дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування; {Підпункт 44 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 45) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує зазначений перелік на своєму офіційному веб-сайті; 46) здійснює контроль за забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів; 461) розробляє державні програми з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечує їх виконання; {Пункт 5 доповнено підпунктом 461 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 462) здійснює державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху; {Пункт 5 доповнено підпунктом 462 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 47) бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху; 471) проводить реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів; {Пункт 5 доповнено підпунктом 471 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 48) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 49) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки, здійснення контролю за їх виконанням в апараті Укртрансбезпеки; {Підпункт 49 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 510 від 29.04.2022} 50) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Укртрансбезпеки; 51) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів; 511) забезпечує здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Укртрансбезпеки; {Пункт 5 доповнено підпунктом 511 згідно з Постановою КМ № 510 від 29.04.2022} 52) видає розпорядження про усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов; {Підпункт 52 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017; в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 53) організовує навчання та проведення перевірки знань посадових осіб Укртрансбезпеки, до функціональних обов'язків яких належать організація роботи із забезпечення безпеки руху і здійснення державного нагляду (контролю) на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; {Підпункт 53 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 54) проводить перевірки за додержанням суб'єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт; {Підпункт 55 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1095 від 06.09.2017} 56) готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 57) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 58) здійснює контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється; 59) веде під час видачі дозвільних документів на виконання перевезень облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; {Підпункт 591 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 60) визначає перелік стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури (крім об'єктів морського та річкового транспорту) за погодженням з Мінінфраструктури для подальшого його подання відповідним правоохоронним органам та військовим формуванням з метою забезпечення у разі потреби додаткової охорони таких об'єктів; {Підпункт 60 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 601) розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію про проведені згідно із законодавством перевірки іноземних перевізників та подає зазначену інформацію до Мінінфраструктури; {Пункт 5 доповнено підпунктом 601 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 61) здійснює управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління Укртрансбезпеки; 62) здійснює інші повноваження, визначені законом. 6. Укртрансбезпека з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах; 2) здійснює добір персоналу в апарат Укртрансбезпеки, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів, виконує інші функції з питань кадрового забезпечення, передбачені законодавством; {Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 21) проводить атестацію працівників відповідно до законодавства у сфері професійного розвитку; {Пункт 6 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 510 від 29.04.2022} 22) здійснює моніторинг діяльності територіальних органів з метою посилення контролю за їх діяльністю; {Пункт 6 доповнено підпунктом 22 згідно з Постановою КМ № 510 від 29.04.2022} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил; 6) забезпечує в установленому порядку самопредставництво Укртрансбезпеки в судах України через осіб, уповноважених діяти від її імені, а також забезпечує в установленому порядку представництво інтересів Укртрансбезпеки в судах України та інших державних органах; {Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 510 від 29.04.2022} 7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням. {Пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 510 від 29.04.2022} 7. Укртрансбезпека для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Служби; 2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби; 5) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані, та засоби вимірювальної техніки; {Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 6) забезпечувати державних службовців та працівників Укртрансбезпеки службовими посвідченнями, форменим одягом, нагрудними знаками та знаками розрізнення, засобами аудіо- та відеотехніки, видавати для проведення заходів державного контролю сигнальні диски (жезли); {Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 98 від 04.02.2016, № 320 від 25.04.2018} 7) використовувати спеціальне обладнання, призначене для перевірки дотримання водіями норм режиму праці та відпочинку; {Пункт 7 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 8) супроводжувати транспортний засіб, що має ознаки порушення нормативів вагових або габаритних параметрів, до найближчого місця зважування (на відстань не більше 50 кілометрів) для здійснення габаритно-вагового контролю, а також забороняти подальший рух такого транспортного засобу; {Пункт 7 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 9) використовувати стаціонарні або пересувні пункти габаритно-вагового контролю; {Пункт 7 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 10) використовувати засоби фото- і відеофіксації процесу перевірки, зокрема в автоматичному режимі; {Пункт 7 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 11) у разі виявлення порушень законодавства щодо габаритно-вагового контролю під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі) копіювати, сканувати документи, які пред'являють водії транспортних засобів під час проведення такої перевірки, та використовувати їх як доказ під час розгляду справ про порушення законодавства; {Пункт 7 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 12) здійснювати опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення адміністративного правопорушення, свідками якого вони були або могли бути; {Пункт 7 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 13) отримувати інформацію з державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі з реєстру товарно-транспортних накладних. {Пункт 7 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 8. Укртрансбезпека здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи. {Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} Державні службовці та працівники Укртрансбезпеки мають службові посвідчення відповідно до законодавства. {Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 98 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1047 від 29.09.2021} 9. Укртрансбезпека під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 10. Укртрансбезпека в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 11. Укртрансбезпеку очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 12. Голова Укртрансбезпеки: 1) очолює Укртрансбезпеку, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Укртрансбезпеку у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, зокрема розроблені Укртрансбезпекою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; {Підпункт 2 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 98 від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1095 від 06.09.2017} 3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 4) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури; {Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} 5) подає Міністрові інфраструктури для затвердження плани роботи Укртрансбезпеки; 6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укртрансбезпеки та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укртрансбезпеки, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; {Підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018} {Підпункт 7 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Укртрансбезпеки; 9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укртрансбезпеки; {Підпункт 10 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 12) забезпечує взаємодію Укртрансбезпеки із структурним підрозділом Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури відповідальним за взаємодію з Укртрансбезпекою; 13) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою і своєчасне її подання; 14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 15) забезпечує виконання Укртрансбезпекою наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; {Підпункт 16 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укртрансбезпеки, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України; {Підпункт 17 пункту 12 в редакції Постанов КМ № 1047 від 29.09.2021, № 510 від 29.04.2022} 18) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укртрансбезпеки; 19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління; 20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укртрансбезпеки, керівників територіальних органів Укртрансбезпеки, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Укртрансбезпеки, її територіальних органів до відзначення державними нагородами; 22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Укртрансбезпеки; 23) утворює комісії, робочі та експертні групи; 24) підписує накази Укртрансбезпеки; 25) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Укртрансбезпеки, її територіальних органів доручення; 26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укртрансбезпека; 261) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Укртрансбезпеки; {Пункт 12 доповнено підпунктом 261 згідно з Постановою КМ № 510 від 29.04.2022} 27) здійснює інші повноваження, визначені законом. 13. Голова Укртрансбезпеки має першого заступника та двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1047 від 29.09.2021} 14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки, обговорення найважливіших напрямів діяльності Служби в Укртрансбезпеці може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укртрансбезпеки. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укртрансбезпеці можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укртрансбезпеки. 15. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укртрансбезпеки затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Укртрансбезпеки затверджує Голова Служби за погодженням з Міністром інфраструктури. Штатний розпис та кошторис апарату Укртрансбезпеки затверджує Голова Служби за погодженням з Мінфіном. 16. Укртрансбезпека є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси