Про наукову і науково-технічну діяльність

Показані 1-20 із 64 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльностіст. 43
2проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, наукових (науково-технічних) програм і проектів тощопідпункт 11 пункту 2 статті 45
3центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку відповідних галузейабзац 3 статті 29
4визначає напрями розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу галузі, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організаційАбзац третій статті 29
5Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здійснюють управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності відповідних галузей; визначають спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, напрями розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу відповідних галузей, спрямовують і контролюють діяльність наукових установ, що належать до сфери їх управління; залучають наукові установи та вищі навчальні заклади (за їх згодою) до розв’язання проблем науково-технічного розвитку, беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення у сфері наукової і науково-технічної діяльностіЧастина перша статті 43
61. Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:залучають наукові установи та вищі навчальні заклади (за їх згодою) до розв’язання проблем науково-технічного розвитку, беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення у сфері наукової і науково-технічної діяльностіпункт 3 частина 1 стаття 43
7Забезпечення здійснення заходів щодо оголошення конкурсу на заміщення посади керівника державної наукової установич.4 ст. 9
8Забезпечення розроблення Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади, яке затверджується Кабінетом Міністрів Українич. 4 ст. 24
9Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництваст. 66
10створює необхідні правові та економічні умови для здійснення суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними організаціями, іноземними юридичними особами, міжнародними науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами та об’єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству Українип. 1 ст. 66
11проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, наукових (науково-технічних) програм і проектів тощопп. 11 п. 2 ст. 45
12Забезпечення проведення державної атестації підприємств, установ і організацій; ведення Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка державиСт.11
13проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, наукових (науково-технічних) програм і проектів тощопп. 11 п. 2 ст. 45
14підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництвап. 1, 2 ст. 66
15формування тематики державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукціюстаття 42
16Визначення основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, міжнародного науково-технічного співробітництваП. 3 статті 2
17координує реалізацію іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльностіпункт 3 частини 1 статті 42
18Сприяння діяльності Ради молоджих ученихП. 3 статті 24
19Розроблення Порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, а також випадків, для яких проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт є обов’язковимП. 6 статті 58
20здійснює інші повноваження, передбачені закономпункт 18 частини 1 статті 42
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси