Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 25.12.2015 № 2777/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2015 р. за № 1656/28101 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2969/5 від 19.09.2019} Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року № 541/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за № 514/23046, що додаються. 2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 3. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України (Велика О.В.) забезпечити технічну та технологічну можливість внесення відомостей до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В. Міністр Павло Петренко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 25.12.2015 № 2777/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2015 р. за № 1656/28101 ЗМІНИ до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 1. Пункт 1.5 розділу І доповнити новим підпунктом 1.5.6 такого змісту: «1.5.6 відомості про присвоєння рівня кваліфікації арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору);». У зв'язку з цим підпункти 1.5.6-1.5.15 вважати відповідно підпунктами 1.5.7-1.5.16. 2. У розділі ІІ: 1) доповнити пункт 2.1 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту: «рішення Комісії з присвоєння рівня кваліфікації арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору);». У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим; 2) у пункті 2.2: в абзаці першому цифри «1.5.6-1.5.13» замінити цифрами «1.5.7-1.5.14»; в абзаці другому цифри «1.5.10» замінити цифрами «1.5.11»; 3) у пункті 2.3: в абзаці першому цифри «1.5.7» замінити цифрами «1.5.8»; в абзаці другому цифри «1.5.8-1.5.12» замінити цифрами «1.5.9-1.5.13»; в абзаці третьому цифри «1.5.6, 1.5.13» замінити цифрами «1.5.7, 1.5.14»; в абзаці четвертому цифри «1.5.14» замінити цифрами «1.5.15». 3. Доповнити пункт 3.2 розділу ІІІ після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту: «присвоєний рівень кваліфікації арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) відповідно до рішення Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим;». У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим. Директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства О.М. Олійник
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси