Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії"

Держкомстат України; Наказ, Інструкція від 21.07.2008 № 249

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії"

Реєстрація: Мін'юст України від 12.08.2008 № 743/15434

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0743-08

Текст документа від 01.01.2011:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2008 N 249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2008 р. за N 743/15434

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 311 ( z0719-10 ) від 03.08.2010 }

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (далі - Інструкція), що додається, та ввести в дію зі звіту за січень 2009 року.

2. Підприємствам, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд, та підприємствам, які надають населенню комунальні послуги, при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту Інструкцію, затверджену цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кононенкова А.А.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 07.09.2007 N 335 ( z1107-07 ) "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 за N 1107/14374, з 01.01.2009.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова О.Г.Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр з питань житлово-комунального господарства України О.Ю.Кучеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 21.07.2008 N 249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2008 р. за N 743/15434

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1 - заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії"

I. Загальні положення

1.1. Звітним періодом для заповнення форми державного статистичного спостереження 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" є кожний місяць поточного року за станом на перше число наступного за ним місяця.

1.2. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (далі - Звіт) заповнюють юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, які: { Абзац перший пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Державного комітету статистики N 311 ( z0719-10 ) від 03.08.2010 }

а) обліковують оплату за надані ними житлово-комунальні послуги;

б) обліковують оплату житлово-комунальних послуг, наданих іншими підприємствами, а саме:

- підприємствами, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд і надають населенню житлово-комунальні послуги;

- електропостачальними підприємствами, підприємствами теплових та електричних мереж, підприємствами, які мають котельні та теплові мережі й безпосередньо забезпечують населення електроенергією, теплом та гарячим водопостачанням;

- газопостачальними підприємствами, які безпосередньо забезпечують населення газом;

- підприємствами водопостачання та водовідведення (у тому числі тими, що перебувають на балансі інших підприємств), які подають воду населенню та здійснюють відведення каналізаційних вод з житлових будинків.

Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості за житлово-комунальні послуги подається окремо за кожним видом послуг.

Не допускається одночасне надходження даних за окремим підприємством, що надає певні види послуг, від нього та з іншого підприємства, яке нараховує плату за ці послуги.

Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості населення подається за винятком сум субсидій і всіх пільг, відображаючи нараховані до оплати та сплачені суми безпосередньо населенням.

II. Заповнення форми

2.1. Загальні вимоги щодо показників Звіту

Усі показники Звіту необхідно заповнювати за даними первинної облікової документації: інвентарних книг, реєстрових книг, відомостей нарахувань, оборотних відомостей, розрахункових рахунків власників особових рахунків, виписок банківських установ, погоджень про взаємозаліки, договорів про реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, журналів обходу власників особових рахунків (електроенергія) та інших документів.

Дані повинні бути наведені в одиницях виміру, зазначених у формі N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" у цілих числах. { Абзац третій пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 311 ( z0719-10 ) від 03.08.2010 }

2.2. Заповнення розділу I "Житлово-комунальні платежі"

Підприємства вказують дані окремо за кожним видом послуг у відповідному рядку, крім того за електроенергію:

- у графі 1, рядках 01-09, наводяться суми заборгованості населення на перше число звітного місяця, за період, що передує звітному (без сум заборгованості бюджетів за субсидіями та пільгами);

- у графі 2, рядках 01-08, наводяться суми, нараховані населенню до сплати у звітному місяці (без сум, призначених субсидій та пільг);

- у графі 3, рядках 01-09, наводяться суми, сплачені населенням у звітному місяці (без сум, перерахованих з бюджетів субсидій та пільг);

- у графі 4, рядках 01-08, відображаються суми заборгованості на перше число місяця, наступного за звітним (без сум заборгованості бюджетів за субсидіями та пільгами), при цьому показник графи 4 = графа 1 + графа 2 - графа 3; у разі переплати (авансування послуг) показник заборгованості може бути від'ємним;

- у графі 5, рядках 02-09, відображається кількість особових рахунків на перше число звітного місяця;

- у графі 6, рядках 02-09, наводиться кількість особових рахунків, на яких є заборгованість;

- у графі 7, рядках 02-09, наводиться кількість особових рахунків, на яких є заборгованість за період 3 та більше місяців.

Дані рядка 01 граф 1-4 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-08 граф 1-4.

У разі здійснення перерахунків за сумами, нарахованими до сплати населенню за попередні періоди, такі перерахунки відображаються у графі 1 форми поточного періоду.

2.3. Заповнення розділу II "Стан погашення реструктуризованої заборгованості"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 976 ( 976-2003-п ) "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" у формі N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" введено розділ II.

У рядку 10 графи 1 указується кількість укладених договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості з початку року, у графі 2 - за звітний місяць.

У рядку 11 графи 1 - сума, на яку укладені договори, у частині платежів з погашення реструктуризованої заборгованості з початку року, у графі 2 - за звітний місяць.

У рядку 12 графи 1 - сума внесених платежів з погашення реструктуризованої заборгованості з початку року, у графі 2 - за звітний місяць.

Заступник директора департаменту статистики послуг І.М.Самченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси