Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей

Мін'юст України; Наказ від 25.12.2015 № 2768/5

Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей

Реєстрація: Мін'юст України від 29.12.2015 № 1651/28096

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1651-15

Текст документа від 25.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2015  № 2768/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2015 р.
за № 1651/28096

Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей

Відповідно до підпункту 3 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» НАКАЗУЮ :

1. Внести до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252, такі зміни:

1) главу 1 після пункту 1.6 доповнити новим пунктом 1.7 такого змісту:

«1.7. Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро) має прямий доступ до Єдиного реєстру».

У зв’язку з цим пункт 1.7 вважати пунктом 1.8;

2) доповнити новою главою 6 такого змісту:

«6. Доступ Національного бюро до Єдиного реєстру

6.1. Доступ посадових осіб Національного бюро (далі – Користувач) до Єдиного реєстру надається на підставі укладеного договору між Національним бюро та адміністратором Єдиного реєстру на безоплатній основі.

Доступ Користувача до Єдиного реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.

6.2. Користувач під час здійснення повноважень, визначених Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», користується інформацією з Єдиного реєстру про зареєстровані довіреності (у тому числі їх дублікати), а також про припинення їх дії.

6.3. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за відомостями, визначеними у пункті 3.5 глави 3 цього Положення.

6.4. До здійснення пошуку інформації Користувач вносить до Єдиного реєстру відомості про підставу користування інформацією з Єдиного реєстру (норми закону про покладення на Користувача повноважень, для здійснення яких проводиться пошук інформації, тощо).

6.5. Інформація отримується Користувачем під час доступу до Єдиного реєстру у вигляді, зазначеному у пункті 3.1 глави 3 цього Положення, залежно від заданих критеріїв пошуку.

Інформація з Єдиного реєстру у разі необхідності засвідчується підписом Користувача, скріпленим його печаткою (за наявності), та залишається у відповідній справі.

6.6. Користувач отримує інформацію з Єдиного реєстру безоплатно.

6.7. Обробка отриманої інформації здійснюється Користувачем з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Положення, крім випадків, установлених законом.».

У зв’язку з цим главу 6 вважати главою 7.

2. Департаменту з питань нотаріату забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

В. о. генерального директора
державного підприємства
«Національні інформаційні системи»

О.В. Велика

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси