Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк; Постанова від 30.01.2015 № 61

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: v0061500-15

Текст документа від 30.01.2015:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.01.2015 N 61

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог Положення про управління витратами в системі Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2013 року N 540, з урахуванням наданих структурними підрозділами Національного банку України пропозицій щодо внесення змін до тарифів на окремі послуги, що надаються Національним банком України, та відповідно до статей 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Тарифів на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2011 року N 17, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за N 249/18987) (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України ( z0787-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року N 208), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (зі змінами), виклавши пункти 15 - 37 у редакції, що додається.

3. Затвердити Зміни до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України ( z0785-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 ( z0784-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 785/8106 (зі змінами), що додаються.

4. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Хромоногова Г.Д.) та Департаменту інформаційної безпеки (Лук'янов Д.О.) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова В.О.Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 30.01.2015 N 61

ТАРИФИ на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України ( z0784-03 )

------------------------------------------------------------------

| N | Найменування послуг | Тарифи |

|послуги| | |

|-------+---------------------------------------------+----------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------+---------------------------------------------+----------|

| 1 |Реєстрація центру сертифікації ключів (далі -| 2541 грн.|

| |ЦСК) у Засвідчувальному центрі Національного | |

| |банку України та формування сертифікатів | |

| |ключів ЦСК | |

|-------+---------------------------------------------+----------|

| 2 |Акредитація ЦСК у Засвідчувальному центрі | 5240 грн.|

| |Національного банку України та формування | |

| |сертифікатів ключів ЦСК | |

|-------+---------------------------------------------+----------|

| 3 |Обслуговування сертифікатів ключів ЦСК, | 1270 грн.|

| |надання інформації щодо статусу сертифікатів |(щомісяця)|

| |ключів, консультації з питань, пов'язаних з | |

| |використанням електронного цифрового підпису,| |

| |унесення змін до реєстраційних даних ЦСК | |

------------------------------------------------------------------

Заступник директора - начальник управління Фінансового департаменту Н.П.Мішта

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника Голови Національного банку України В.Л.Рашкован

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 30.01.2015 N 61

ЗМІНИ до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України ( z0787-03 )

1. Послуги (операції) під номерами 15 - 37 викласти в такій редакції:

"

------------------------------------------------------------------

| N | Найменування послуг | Тарифи |

|послу-| |(у гривнях)|

| ги | | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 15 |Надання небанківській фінансовій установі, | 5290 |

| |національному оператору поштового зв'язку | |

| |генеральної ліцензії на здійснення валютних | |

| |операцій (у тому числі у зв'язку з наміром | |

| |продовжувати здійснювати валютні операції | |

| |після закінчення строку дії раніше наданої | |

| |генеральної ліцензії чи у зв'язку з | |

| |розширенням / зміною переліку валютних | |

| |операцій, які планують здійснювати | |

| |небанківська фінансова установа, | |

| |національний оператор поштового зв'язку, або | |

| |в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, | |

| |місцезнаходження небанківської фінансової | |

| |установи, національного оператора поштового | |

| |зв'язку) | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 16 |Надання індивідуальної ліцензії на | 3470 |

| |розміщення валютних цінностей на рахунках за | |

| |межами України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 17 |Надання індивідуальної ліцензії на | 3560 |

| |здійснення інвестиції за кордон | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 18 |Надання індивідуальної ліцензії на | 3560 |

| |переказування іноземної валюти за межі | |

| |України з метою придбання облігацій | |

| |зовнішніх державних позик України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 19 |Надання індивідуальної ліцензії на | 3470 |

| |переказування іноземної валюти за межі | |

| |України з метою оплати валютних цінностей | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 20 |Надання банку індивідуальної ліцензії на | 3470 |

| |право переказування за межі України | |

| |іноземної валюти для оплати банківських | |

| |металів | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 21 |Надання індивідуальної ліцензії на | 4420 |

| |використання іноземної валюти на території | |

| |України як засобу платежу | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 22 |Надання індивідуальної ліцензії на | 3470 |

| |використання іноземної валюти на території | |

| |України як застави | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 23 |Надання юридичній особі та фізичній особі - | 3470 |

| |суб'єкту підприємницької діяльності | |

| |індивідуальної ліцензії на здійснення | |

| |переказу валютних цінностей за межі України | |

| |або переказу в Україну валюти України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 24 |Надання індивідуальної ліцензії на | 3470 |

| |переказування фізичною особою - резидентом | |

| |іноземної валюти за межі України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 25 |Надання фізичній особі - резиденту та | 3470 |

| |нерезиденту індивідуальної ліцензії на | |

| |вивезення (пересилання) за межі України | |

| |валютних цінностей | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 26 |Надання фізичній особі - резиденту та | 3470 |

| |нерезиденту індивідуальної ліцензії на | |

| |ввезення (пересилання) в Україну валюти | |

| |України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 27 |Надання юридичній особі - резиденту та | 3470 |

| |нерезиденту індивідуальної ліцензії на | |

| |вивезення (пересилання) за межі України | |

| |валютних цінностей | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 28 |Надання юридичній особі - резиденту та | 3470 |

| |нерезиденту індивідуальної ліцензії на | |

| |ввезення (пересилання) валюти України в | |

| |Україну | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 29 |Надання юридичній особі - резиденту та | 3470 |

| |нерезиденту спеціального дозволу на ввезення | |

| |(пересилання) в Україну валютних цінностей | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 30 |Унесення змін до раніше наданої | 2380 |

| |індивідуальної ліцензії, спеціального | |

| |дозволу і погодження на здійснення операцій | |

| |з валютними цінностями | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 31 |Надання індивідуальної ліцензії, | 170 |

| |спеціального дозволу, погодження на | |

| |здійснення операцій з валютними цінностями | |

| |(та змін до них) неприбутковим установам і | |

| |організаціям, зареєстрованим в Україні, - за | |

| |кожний документ | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 32 |Надання резиденту індивідуальної ліцензії на | 3470 |

| |переказування за межі України іноземної | |

| |валюти з метою надання резидентом позики в | |

| |іноземній валюті нерезиденту | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 33 |Надання банку спеціального дозволу на | 3470 |

| |ввезення в Україну валюти України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 34 |Надання банку спеціального дозволу на | 3470 |

| |вивезення за межі України валюти України | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 35 |Надання погодження на здійснення операцій з | 3470 |

| |валютними цінностями | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 36 |Видача дубліката замість утрачених або | 1090 |

| |пошкоджених індивідуальної ліцензії, | |

| |спеціального дозволу, погодження на | |

| |здійснення операцій з валютними цінностями, | |

| |змін до них | |

|------+---------------------------------------------+-----------|

| 37 |Надання банку, філії іноземного банку | 6650 |

| |генеральної ліцензії на здійснення валютних | |

| |операцій (у тому числі у зв'язку з | |

| |розширенням / зміною переліку валютних | |

| |операцій або в разі зміни найменування, коду | |

| |за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії | |

| |іноземного банку), за винятком | |

| |переоформлення письмового дозволу на | |

| |здійснення операцій з валютними цінностями | |

| |на генеральну ліцензію на здійснення | |

| |валютних операцій | |

------------------------------------------------------------------

".

Заступник директора - начальник управління Фінансового департаменту Н.П.Мішта

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника Голови Національного банку України В.Л.Рашкован

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 30.01.2015 N 61

ЗМІНИ до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України ( z0785-03 )

1. Послуги (операції) під номерами 19 - 21, 36 викласти в такій редакції:

"

----------------------------------------------------------------------

|N послуги| Найменування послуг (операцій) | Тарифи |

|(опера- | | |

| ції) | | |

|---------+-----------------------------------------+----------------|

| 19 |За використання апаратури | Безплатно |

| |криптографічного захисту інформації | |

| |(АКЗІ, АКЗІ-В) | |

|---------+-----------------------------------------+----------------|

| 20 |Надання генератора ключів для програмних | Безплатно |

| |систем захисту інформації Національного | |

| |банку | |

|---------+-----------------------------------------+----------------|

| 21 |Супроводження системи захисту | Безплатно |

| |Національного банку в інформаційних | |

| |системах державних органів | |

----------------------------------------------------------------------

";

"

----------------------------------------------------------------------

| 36 |Супроводження програмного забезпечення | 40 грн. |

| |АРМ-НБУ-інформаційного | (щомісячно) |

----------------------------------------------------------------------

".

Заступник директора - начальник управління Фінансового департаменту Н.П.Мішта

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника Голови Національного банку України В.Л.Рашкован

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси