Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 листопада 2015 р. № 992 Київ Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 105 від 18.02.2016 № 808 від 05.10.2016 № 1139 від 23.10.2019 № 1065 від 04.12.2019 № 826 від 09.09.2020 № 1299 від 09.12.2021 № 1479 від 30.12.2022} Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, що додається. 2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1479) ПОРЯДОК здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм спеціального використання водних біоресурсів, які перебувають в умовах природної волі (крім видів, внесених до Червоної книги України), у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України (далі - рибогосподарські водні об'єкти (їх частини). 2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні: 1) бирка для маркування знарядь лову - знак установленого зразка, який призначений для маркування знарядь лову; 2) відповідальний за добування (вилов) водних біоресурсів - призначений користувачем водних біоресурсів рибалка, який відповідає за дотримання вимог законодавства щодо добування (вилову) водних біоресурсів із середовища їх перебування; 3) дослідний вилов - загальна назва таких видів вилову, як науково-дослідний, науково-промисловий, дослідно-конструкторський, контрольний вилов; 4) дослідно-конструкторський вилов - добування (вилов) водних біоресурсів з метою з'ясування доцільності використання знарядь лову, суден флоту рибної промисловості для здійснення промислу; 5) журнал обліку вилучених водних біоресурсів (далі - промисловий журнал) - документ установленого зразка, що є основним для ведення обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів; 6) журнал обліку прийнятих водних біоресурсів - документ установленого зразка, що є основним для ведення обліку водних біоресурсів, прийнятих на рибоприймальному пункті користувача водних біоресурсів; 7) знаряддя лову - пристосування, за допомогою яких здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів. Залежно від способу застосування знаряддя лову поділяються на такі типи: активні - неводи, трали, драги, плавні сітки тощо та пасивні - ставні сітки, неводи, ятери тощо; 8) контрольний вилов - добування (вилов) водних біоресурсів для визначення їх стану, здійснення контролю за кількісним та якісним складом популяцій з метою регулювання спеціального використання водних біоресурсів, з'ясування ветеринарно-санітарного, іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану; 9) науково-дослідний вилов - добування (вилов) водних біоресурсів, який здійснюється для наукових потреб; 10) науково-промисловий вилов - добування (вилов) водних біоресурсів для з'ясування доцільності їх промислу і уточнення правил рибальства, затвердження режимів рибальства, формування їх оптимального видового та вікового складу, а також добування (вилов) водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури; 11) науково-промислова рада - консультативно-дорадчий орган Держрибагентства з розгляду та розв'язання проблем, пов'язаних з використанням рибогосподарських водних об'єктів, охороною та відтворенням водних біоресурсів та раціональним їх використанням; розробленням наукових рекомендацій щодо розвитку рибогосподарської галузі, науково-дослідних програм використання водних біоресурсів, пропозицій щодо розроблення напрямів розвитку спеціального використання таких біоресурсів; 12) посвідчення рибалки - документ, виданий користувачем водних біоресурсів, який засвідчує особу рибалки; 13) нелімітовані водні біоресурси - водні біоресурси, стосовно яких у зв'язку з особливостями їх просторового розподілу або через технічні можливості промислу у рибогосподарському водному об'єкті (його частині) не може бути досягнутий рівень їх добування (вилову), який загрожує стану запасів таких водних біоресурсів; 14) промислове навантаження - кількість, типи, розміри, технічні характеристики суден флоту рибної промисловості та знарядь лову; 15) промислова операція - постановка, підйом, вибірка, перебирання (підрізування) пасивних знарядь лову, тралення або замет активних знарядь лову, а також добування (вилов) водних біоресурсів ручними знаряддями лову або ручним способом; 16) регулювання спеціального використання водних біоресурсів - визначення районів, строків промислу, типів і параметрів знарядь лову, способів добування (вилову) водних біоресурсів, допустимого промислового навантаження у рибогосподарському водному об'єкті (його частині), порядку та умов установлення обмежень щодо добування (вилову) водних біоресурсів з рибогосподарських водних об'єктів (їх частин); 17) рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює добування (вилов) водних біоресурсів з рибогосподарського водного об'єкта (його частини); 18) співвиконавці - користувачі водних біоресурсів, силами, знаряддями лову та суднами флоту рибної промисловості яких здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів для дослідного вилову за договорами підряду та відповідно до програм на проведення дослідного вилову; 19) спостерігач - фізична особа, що направляється на судна флоту рибної промисловості для збору науково-промислових даних. Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та в нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього. 3. Інструкція з ведення журналу обліку прийнятих водних біоресурсів та Інструкція з ведення журналу обліку вилучених водних біоресурсів, а також форми журналу обліку прийнятих водних біоресурсів, журналу обліку вилучених водних біоресурсів, посвідчення рибалки, квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів, звіту про обсяги вилову водних біоресурсів, звіту щодо виконаних робіт з науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного ловів затверджуються наказом Мінагрополітики. 4. Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється користувачами водних біоресурсів на підставі договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який укладається для реалізації права суб'єктів рибного господарства на здійснення промислового рибальства та дослідного вилову, дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) після установлення лімітів спеціального використання водних біоресурсів, визначення прогнозу допустимого вилову та/або нелімітованих водних біоресурсів (далі - ліміти, прогнози, нелімітовані водні біоресурси), їх затвердження та, у разі необхідності, затвердження режимів рибальства. Розподіл лімітів, прогнозів, нелімітованих водних біоресурсів, а також допустимих до застосування під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів суден флоту рибної промисловості та знарядь лову 5. Розподіл лімітів, прогнозів, нелімітованих водних біоресурсів, а також допустимих до застосування під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів суден флоту рибної промисловості (далі - судна) та знарядь лову, формування проектів договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), які укладаються для реалізації права суб'єктів рибного господарства на здійснення промислового рибальства та дослідного вилову, а також проекту переліку суб'єктів рибного господарства, яким розподілені ліміти, прогнози, нелімітовані водні біоресурси для дослідного вилову (далі - перелік суб'єктів) здійснюється Держрибагентством. 6. Розподіл видів та/або обсягів лімітів, прогнозів, нелімітованих водних біоресурсів, а також допустимих до застосування під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів суден та знарядь лову за їх кількістю та характеристиками здійснюється шляхом включення їх до проектів договорів, які укладаються для реалізації права суб'єктів рибного господарства на здійснення промислового рибальства (далі - договір на право здійснення промислу), після розподілу видів та/або обсягів лімітів, прогнозів, нелімітованих водних біоресурсів, допустимих до застосування під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів суден та знарядь лову за їх кількістю та характеристиками шляхом їх включення до проектів договорів, які укладаються для реалізації права суб'єктів рибного господарства на здійснення дослідного вилову (далі - договір на право здійснення дослідного вилову). 7. За результатами формування проектів договорів на право здійснення промислу Держрибагентство за погодженням з Мінагрополітики затверджує перелік проектів таких договорів. 8. Проекти договорів на право здійснення промислу, включені до відповідного переліку, реалізуються на аукціоні з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом проведення електронних торгів (далі - аукціон). Строк дії договорів на право здійснення промислу не може перевищувати одного календарного року. Організатором аукціону є Держрибагентство. Перелік переможців аукціону розміщується на офіційному веб-сайті Держрибагентства. 9. Держрибагентство на підставі подання органів рибоохорони має право розірвати договір на право здійснення промислу в односторонньому порядку, про що протягом двох робочих днів повідомляє такому користувачу водних біоресурсів у разі: 1) коли користувач водних біоресурсів не розпочав спеціальне використання водних біоресурсів, включених до договору на право здійснення промислу, протягом шести місяців з дня набрання чинності таким договором; 2) вчинення користувачем водних біоресурсів протягом строку дії договору на право здійснення промислу систематичних (трьох і більше) грубих порушень законодавства з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів. Договір на право здійснення промислу, розірваний з підстави, передбаченої підпунктом 1 цього пункту, повторно виставляється для реалізації на аукціоні. У разі розірвання договору на право здійснення промислу з підстави, передбаченої підпунктом 2 цього пункту, або припинення його дії перерозподіл видів та/або обсягів водних біоресурсів, суден та знарядь лову, які були включені до такого договору та не використані користувачем водних біоресурсів під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів, здійснюється за процедурою, визначеною пунктами 5-8 цього Порядку. 10. Розподіл лімітів, прогнозів, нелімітованих водних біоресурсів, суден та знарядь лову для формування проектів договорів на право здійснення дослідного вилову здійснюється Держрибагентством на підставі поданих суб'єктом рибного господарства заяви на здійснення спеціального використання водних біоресурсів для дослідного вилову (далі - заява), наукового обґрунтування щодо визначення видів та/або обсягів лімітів, прогнозів, нелімітованих водних біоресурсів, які необхідні для дослідного вилову (далі - наукове обґрунтування обсягів). 11. Строк дії договору на право здійснення дослідного вилову не може перевищувати одного календарного року. 12. Суб'єкти рибного господарства, які планують здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів для дослідного вилову, щороку до 1 серпня подають особисто, надсилають поштовим відправленням або на офіційну електронну адресу Держрибагентства заяву та наукове обґрунтування обсягів. У заяві зазначається: найменування рибогосподарського водного об'єкта (його частини), у якому планується здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів для дослідного вилову; перелік видів та обсяги добування (вилову) водних біоресурсів, спеціальне використання яких планується здійснювати для дослідного вилову; повне і скорочене найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактний телефон - для юридичних осіб; ім'я, місце проживання, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів, контактний телефон - для фізичних осіб - підприємців. У науковому обґрунтуванні обсягів обов'язково зазначається інформація про завдання, для вирішення яких здійснюватиметься дослідний вилов, підстави виконання робіт для дослідного вилову, порядок та методи їх виконання, розрахунок необхідних обсягів добування (вилову) водних біоресурсів. 13. Держрибагентство протягом 30 календарних днів з дня подання заяви та наукового обґрунтування обсягів розглядає їх та задовольняє або відмовляє у їх задоволенні шляхом затвердження переліку суб'єктів. Перелік суб'єктів надсилається заявникам протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного наказу. Підставами для відмови у задоволенні заяви або наукового обґрунтування обсягів є: несвоєчасне їх подання; виявлення у них недостовірних відомостей; не сплачені на день їх подання штрафи та/або не відшкодовані в установленому законодавством порядку за попередній календарний рік збитки, завдані рибному господарству; систематичні (три і більше) грубі порушення законодавства з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, вчинені суб'єктом їх подання, протягом попереднього календарного року. У разі задоволення заяви та наукового обґрунтування обсягів Держрибагентство протягом десяти робочих днів укладає з таким суб'єктом рибного господарства договір на право здійснення дослідного вилову. 14. За подання недостовірних у заяві або науковому обґрунтуванні обсягів відомостей та/або інформації суб'єкти рибного господарства несуть відповідальність відповідно до законодавства. Вимагати від суб'єктів рибного господарства подання інших документів, не передбачених цим Порядком, забороняється. Обмеження щодо промислового навантаження під час спеціального використання водних біоресурсів 15. Держрибагентство з метою регулювання спеціального використання водних біоресурсів, збереження водних біоресурсів та забезпечення їх раціонального використання, попередження негативного впливу промислового рибальства на умови навколишнього природного середовища у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) може встановлювати обмеження щодо промислового навантаження під час спеціального використання водних біоресурсів. Обмеження щодо промислового навантаження під час спеціального використання водних біоресурсів встановлюються згідно з рішеннями науково-промислової ради Держрибагентства, що прийняті на підставі наукових обґрунтувань, поданих науковими установами, що належать до сфери управління Держрибагентства, Національної академії аграрних наук або Національної академії наук. Обмеження щодо промислового навантаження під час спеціального використання водних біоресурсів зазначаються відповідно до законодавства у правилах рибальства та режимах рибальства, що затверджуються наказом Мінагрополітики та розроблені для кожного рибогосподарського водного об'єкта (його частини) (далі - правила рибальства та режими рибальства). Спеціальне використання водних біоресурсів 16. Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється з дотриманням правил рибальства та режимів рибальства. 17. У разі коли спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється у рибогосподарському водному об'єкті (його частині), що розміщений в межах територій природно-заповідного фонду, користувачі водних біоресурсів повинні здійснювати спеціальне використання таких біоресурсів з дотриманням вимог режимів територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 18. Дослідний вилов здійснюється на підставі програм на проведення дослідного вилову, в яких відображені мета, завдання, райони, в яких виконуються роботи з дослідного вилову, та обсяг промислового навантаження під час спеціального використання водних біоресурсів. 19. У разі коли користувач водних біоресурсів, який здійснює спеціальне використання водних біоресурсів для дослідного вилову, не може власними силами здійснити добування (вилов) водних біоресурсів, допускається залучення до таких заходів співвиконавців. 20. Спеціальне використання водних біоресурсів для дослідного вилову може здійснюватися без використання суден. 21. Програми на проведення дослідного вилову розглядаються науково-промисловою радою та погоджуються з Держрибагентством. Програма на проведення дослідного вилову також погоджується науковою установою, що належить до сфери управління Держрибагентства, Національної академії аграрних наук або Національної академії наук у разі, коли така установа не є виконавцем зазначеної програми. Програми на проведення дослідного вилову розробляються строком до п'яти років. 22. Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється за наявності на безпосередньому місці добування (вилову): промислового журналу та додатка до нього; посвідчення рибалки, крім членів екіпажів суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України; договору на право здійснення промислу або договору на право здійснення дослідного вилову (в тому числі договору субпідряду у разі його укладення); копії дозволу на спеціальне використання у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах). 23. Маркування знарядь лову, включених до договору на право здійснення промислу або договору на право здійснення дослідного вилову, здійснюється з використанням бирок для маркування знарядь лову, що видаються користувачу водних біоресурсів органами рибоохорони, в районі діяльності яких здійснюватиметься спеціальне використання водних біоресурсів. 24. У разі відсутності відповідального за добування (вилов) водних біоресурсів добування (вилов) водних біоресурсів забороняється. 25. Відповідальний за добування (вилов) водних біоресурсів зобов'язаний: виконувати вимоги цього Порядку; дотримуватися режимів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, правил рибальства та режимів рибальства; забезпечувати належний рівень ведення промислового журналу, облік, зберігання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних біоресурсів на рибоприймальний пункт. 26. У разі здійснення дослідного вилову із залученням співвиконавця добуті (виловлені) водні біоресурси підлягають обліку на рибоприймальному пункті, визначеному у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах). 27. Капітани суден і бригадири (ланкові) співвиконавців зобов'язані дотримуватися умов договору субпідряду, а також забезпечувати ведення на належному рівні обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів. 28. Добуті (виловлені) водні біоресурси обліковуються на рибоприймальному пункті з оформленням квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів. Працівник користувача водних біоресурсів, що приймає добуті (виловлені) водні біоресурси, реєструє квитанцію обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів у журналі обліку прийнятих водних біоресурсів та видає примірник такої квитанції рибалці, який здав добуті (виловлені) водні біоресурси. У разі проведення дослідного вилову працівник користувача водних біоресурсів, що приймає добуті (виловлені) водні біоресурси, видає також копію квитанції обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів відповідальному за добування (вилов) водних біоресурсів. 29. Орган рибоохорони визначає для кожного користувача водних біоресурсів на конкретному рибогосподарському водному об'єкті (його частині) місце розташування рибоприймального пункту. Місце розташування рибоприймального пункту повинне забезпечувати можливість ведення на належному рівні обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів і продукції з них, безпечне вивантаження водних біоресурсів і бути територіально максимально наближеним до рибогосподарського водного об'єкта (його частини), де здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів. Облік добутих (виловлених) водних біоресурсів може здійснюватися на суднах. 30. У разі використання окремих зразків водних біоресурсів для проведення біологічних аналізів та інших досліджень відповідно до програм на проведення дослідного вилову такі зразки підлягають знищенню та списанню згідно з актом, що оформлюється у довільній формі. Акт складається комісією з трьох осіб. До складу такої комісії входять представники користувача водних біоресурсів та співвиконавця (за його наявності). Звіт про обсяги добування (вилову) водних біоресурсів 31. Звіти про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів під час здійснення промислового рибальства користувачі водних біоресурсів подають особисто, надсилають поштовим відправленням або на офіційну електронну адресу органу рибоохорони, в районі діяльності якого здійснюється промислове рибальство, щотижня починаючи з 1 січня, а у разі досягнення 90 відсотків обсягу ліміту спеціального використання водних біоресурсів та/або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів - щодня. У разі досягнення користувачем водних біоресурсів 100 відсотків обсягу ліміту спеціального використання водних біоресурсів та/або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів їх добування (вилов) забороняється. 32. Звіти про обсяги добутих (виловлених) під час здійснення дослідного вилову користувачі водних біоресурсів подають особисто, надсилають поштовим відправленням або на офіційну електронну адресу органу рибоохорони Держрибагентства в останній робочий день тижня, в якому здійснювалося таке спеціальне використання водних біоресурсів. {Порядок в редакції Постанови КМ № 1479 від 30.12.2022}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси