Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 25.03.2008 № 57

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

Реєстрація: Мін'юст України від 15.04.2008 № 313/15004

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0313-08

Текст документа від 25.03.2008:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

25.03.2008 N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 р. за N 313/15004

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, "Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации", затверджені постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/П-7.

3. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В.М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ).

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Т.в.о. Голови Держгірпромнагляду Г.М.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 25.03.2008 N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 р. за 313/15004

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

1.2. Норми поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обслуговування повітряних перевезень, наземного забезпечення польотів, а також на навчально-льотні заклади, що мають повітряні судна.

1.3. Норми розроблено для професій працівників авіаційного транспорту відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 357 ( v0375609-05 ).

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств авіаційного транспорту.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

1.6. Працівники підприємств авіаційного транспорту, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватись ЗІЗ відповідно до законодавства.

1.7. Забезпечення працівників необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до законодавства.

1.8. Залежно від характеру та умов виконуваної роботи, з урахуванням вимог технологічних процесів та нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з профспілками або уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці працівникам можуть видаватися ЗІЗ понад встановлені норми.

1.9. Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спеціального одягу на два строки носіння.

1.10. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.11. Громадський контроль за повним і своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

----------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Код | Професійна назва | Найменування | Позначення | Строк |

|з/п| згідно з | роботи | спецодягу, | захисних | носіння |

| | Класифікатором | | спецвзуття та |властивостей|(місяців)|

| | професій | | інших засобів |(тип, марка)| |

| | ДК 003:2005 | | індивідуального | ЗІЗ | |

| |( vb375609-05, | | захисту | | |

| | vc375609-05 ) | | | | |

|---+----------------+----------------------+-------------------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Льотний склад та обслуговуючий персонал |

| |

| 1 | 3143 |Бортоператор; інженер |Костюм | Ми,З | 12 |

| | |бортовий; старший |Куртка утеплена | Тн | 48 |

| | |бортовий інженер |Штани утеплені | Тн | 48 |

| | |авіаційного загону |Черевики шкіряні на | | |

| | | |мікропористій підошві | Ми | 36 |

| | | |Рукавиці на хутрі | Тн | 24 |

| | | |Рукавички вовняні | Ми | 24 |

| | | |Шкарпетки вовняні | | 12 |

| | | | |

| | | | Бортоператору при виконанні |

| | | | аерофотознімальних робіт додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка на хутрі подовжена| Тн | 60 |

| | | |Штани на хутрі | Тн | 60 |

| | | | | | |

| 2 | 5111 |Бортпровідник; старший|Халат | Ми,З | 12 |

| | |бортовий провідник |Фартух | Ми,З | 12 |

| | |служби бортпровідників|Напівчоботи утеплені | Тн20 | 24 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу |

| | | | |

| | | | При прийманні та здаванні |

| | | | вантажів і пошти взимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка на хутрі | Тн | 60 |

| | | |Валянки | |чергові |

| | | |Калоші на валянки | |чергові |

| | | | |

| 3 | 3132 |Бортрадист | При виконанні льотної роботи |

| | 3143 |Бортштурман; командир | на вантажних турбореактивних, турбогвинтових і |

| | |повітряного судна; | пасажирських літаках |

| | |пілот; старший | 3 класу: |

| | |бортовий радист | |

| | |авіаційного загону; |Куртка утеплена | Тн | 48 |

| | |старший штурман |Черевики шкіряні на | | |

| | |авіаційного загону; |мікропористій підошві | Ми | 36 |

| | |штурман авіаційної |Рукавички хутряні | Ми,Тн | 24 |

| | |ескадрильї | | | |

| | 2359.2 |Інструктор-пілот | | | |

| | 1226.2 |Командир авіаційної | | | |

| | |ескадрильї та його | | | |

| | |заступник | | | |

| | | | |

| 4 | 3132 |Бортрадист | При виконанні льотної роботи |

| | 3143 |Бортштурман; інженер | на літаках 4 класу та вертольотах: |

| | |бортовий; командир | |

| | |авіаційної ланки; |Костюм бавовняний | Ми,З | 24 |

| | |командир повітряного |Куртка утеплена | Тн | 36 |

| | |судна; пілот; старший |Штани утеплені | Тн | 36 |

| | |бортовий інженер |Куртка на хутрі подовжена| Тн | 60 |

| | |авіаційного загону; |Черевики шкіряні на | | |

| | |старший бортовий |мікропористій підошві | Ми | 36 |

| | |радист авіаційного |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | |загону; старший |Рукавички вовняні | Ми,Тн | 24 |

| | |штурман авіаційного |Рукавички шкіряні на | | |

| | |загону; штурман |трикотажній підкладці | Ми | 36 |

| | |авіаційної ескадрильї |Шкарпетки | | 12 |

| | 2359.2 |Інструктор-пілот | |

| | 1226.2 |Командир авіаційної | На гідролітаках додатково: |

| | |ескадрильї та його | |

| | |заступник; командир |Костюм шкіряний | | |

| | |авіаційного загону та |комбінований (замість | | |

| | |його заступник |костюма бавовняного) | Тн,Вн | 60 |

| | | |Чоботи юхтові з високими | | |

| | | |халявами на шкіряній | | |

| | | |підошві | Мп,В | 36 |

| | | | |

| 5 | 3143 |Командир повітряного | При виконанні |

| | |судна; командир | авіаційно-хімічних робіт: |

| | |авіаційної ланки; | |

| | |пілот |Костюм (куртка, штани, | | |

| | 1226.2 |Командир авіаційної |кепі) | Яа,Яж,Ят | 18 |

| | |ескадрильї та його |Куртка з капюшоном і кепі| | |

| | |заступник; командир |віскознополіефірна з | | |

| | |авіаційного загону |масловодовідштовхувальним| | |

| | |та його заступник |просоченням | Нл,Нм | 24 |

| | | |Знімний утеплювач з | | |

| | | |напіввовняного ватину | | |

| | | |(для куртки) | Тн | 48 |

| | | |Штани віскознополіефірні| | |

| | | |з | | |

| | | |масловодовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням | Нл,Нм | 24 |

| | | |Знімний утеплювач з | | |

| | | |напіввовняного ватину | | |

| | | |(для штанів) | Тн | 48 |

| | | |Напівчоботи | К20,Щ20 | 36 |

| | | |Напівчеревики | К20,Щ20 | 24 |

| | | |Рукавички гумові | Нм |до зносу |

| | | |Респіратор | | |

| | | |газопилозахисний | |до зносу |

| | | |Окуляри захисні | Г |до зносу |

| |

| Навчально-льотні заклади |

| |

| 6 | 1226.1 |Головний штурман |Костюм | Ми,З | 12 |

| | 2359.2 |Інструктор-пілот; |Черевики шкіряні на | | |

| | |штурман-інструктор |мікропористій підошві | Ми | 36 |

| | 3340 |Інструктор-радист |Рукавички шкіряні на | | |

| | |бортовий |трикотажній підкладці | Ми | 36 |

| | 1226.2 |Командир авіаційної |Куртка утеплена | Тн | 48 |

| | |ескадрильї та його |Штани утеплені | Тн | 48 |

| | |заступник |Куртка на хутрі подовжена| Тн | 60 |

| | 3143 |Командир авіаційної |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | |ланки; старший |Рукавички | Тн | 24 |

| | |бортовий радист |Шкарпетки | | 12 |

| | |авіаційного загону; | | | |

| | |штурман авіаційної | |

| | |ескадрильї; | При виконанні польотів |

| | |штурман авіаційного | на літаках 4 класу додатково: |

| | |загону | |

| | | |Шоломофон шкіряний на | | |

| | | |байці | | 48 |

| | | | | | |

| 7 | 3143 |Інженер бортовий; |Костюм | Ми, З | 12 |

| | |інженер-інструктор |Куртка утеплена | Тн | 48 |

| | |бортовий; старший |Штани утеплені | Тн | 48 |

| | |бортовий інженер |Черевики шкіряні на | | |

| | |авіаційного загону |мікропористій підошві | Ми | 36 |

| | | |Рукавиці на хутрі | Тн | 24 |

| | | |Рукавички | Тн | 24 |

| | | |Шкарпетки | | 12 |

| |

| Технічне обслуговування авіаційної техніки |

| |

| 8 | 7232.1 |Авіаційний механік з |При виконанні робіт з технічного обслуговування |

| | |планера та двигунів; | повітряних суден: |

| | |авіаційний технік | |

| | |(механік) з парашутних|Костюм із | Ми,Нл, | 12 |

| | |та |світловідбивальними | Нм,З | |

| | |аварійно-рятувальних |смугами | | |

| | |засобів |Сорочка | З | 12 |

| | 7241.1 |Авіаційний механік з |Плащ непромокальний з | Вн | черго- |

| | |приладів та |каптуром | | вий |

| | |електроустаткування; |Берет або | З | 24 |

| | |електромонтер з |Кепка | | 12 |

| | |ремонту та |Чоботи кирзові | Ми,См, | 24 |

| | |обслуговування | | Нм | |

| | |електроустаткування |Рукавиці брезентові або | Ми,Мп, | до |

| | 7243.1 |Авіаційний механік з |рукавички трикотажні | Нм | зносу |

| | |радіоустаткування |Окуляри захисні |відкриті | до |

| | 8155.1 |Авіаційний технік з | | | зносу |

| | |паливно-мастильних | |

| | |матеріалів | При обслуговуванні повітряних суден |

| | 3115 |Авіаційний технік з | на аеродромі додатково: |

| | |планера та двигунів; | |

| | |авіаційний технік з |Навушники протишумові або| | до |

| | |приладів та |беруши | | зносу |

| | |електроустаткування; | |

| | |авіаційний технік з | Узимку додатково: |

| | |радіоустаткування; | |

| | |технік з технічного |Куртка утеплена із | | |

| | |обслуговування |світловідбивальними | | |

| | |повітряних суден |смугами | Тнв | 36 |

| | 2145.2 |Інженер з технічного |Штани утеплені з високим | | |

| | |обслуговування, |поясом | Тнв | 36 |

| | |ремонту та |Шапка | Тнв | 48 |

| | |діагностики авіаційної|Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | |техніки |Рукавиці на хутрі зі | Тн,Ми, | 24 |

| | 2149.2 |Інженер з якості |шкіряним покриттям | Мп | |

| | 7232.2 |Комплектувальник |робочої поверхні | | |

| | |авіаційної техніки | |

| | 1226.2 |Майстер служби | При обслуговуванні гідролітаків |

| | |(транспорт, зв'язок); | замість куртки і штанів утеплених та |

| | |начальник служби, | чобіт кирзових: |

| | |відділу, дільниці, | |

| | |зміни |Куртка шкіряна на байці з| | |

| | 1222.2 |Майстер контрольний |ватяним підстьобуванням і| | |

| | |(дільниці, цеху); |хутряним коміром | Тн,Вн | 72 |

| | |начальник цеху |Штани шкіряні на байці | Тн,Вн | 72 |

| | | |Чоботи шкіряні подовжені | Мп,В | 36 |

| | | | |

| | | |При виконанні робіт у паливних баках додатково: |

| | | | |

| | | |Костюм протиіпритний | черговий|

| | | |Протигаз ізолюючий | черговий|

| | | | |

| | | |При виконанні робіт з технічного обслуговування |

| | | | повітряних суден |

| | | | на авіаційно-хімічних роботах: |

| | | | |

| | | |Костюм (куртка, штани, | | |

| | | |кепі) | Яа,Яж,Ят | 18 |

| | | |Куртка віскознополіефірна| | |

| | | |з | | |

| | | |масловодовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням з капюшоном | | |

| | | |і кепі | Нм,Нл | 24 |

| | | |Знімний утеплювач з | | |

| | | |напіввовняного ватину | | |

| | | |(для куртки) | Тн | 48 |

| | | |Штани віскознополіефірні | | |

| | | |з | | |

| | | |масловодовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням | Нм,Нл | 24 |

| | | |Знімний утеплювач з | | |

| | | |напіввовняного ватину | | |

| | | |(для штанів) | Тн | 24 |

| | | |Напівчоботи | К20,Щ20 | 36 |

| | | |Напівчеревики | Яж,Ят | 24 |

| | | | | | |

| | | | |

| | | | При роботі з рідкими пестицидами додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка бавовнополіефірна | | |

| | | |з водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням з капюшоном | Яж | 36 |

| | | |Чоботи гумові | Яж | 24 |

| | | |Рукавички гумові | Яж |до зносу |

| | | |Респіратор | |до зносу |

| | | |Окуляри захисні | |до зносу |

| | | | |

| 9 | 7243.1 |Авіаційний механік з | При роботі з перевірки та ремонту АіРЕО в |

| | |радіоустаткування | лабораторних умовах: |

| | 3115 |Авіаційний технік з | |

| | |приладів та |Костюм | Ми,З | 12 |

| | |електроустаткування; |Капці на прогумованій | | |

| | |авіаційний технік |підошві | У | 12 |

| | |з радіоустаткування | | | |

| | 2149.2 |Інженер з метрології; | |

| | |інженер з об'єктивного| При роботі зі стендовим випробуванням |

| | |контролю | електроагрегатів додатково: |

| | | | |

| | | |Навушники шумозахисні | |до зносу |

| | | | | | |

|10 | 9142 |Мийник літальних |Костюм з | | |

| | |апаратів |водовідштовхувальним | | |

| | | |просоченням | Вн | 12 |

| | | |Костюм | Ми,З | 12 |

| | | |Сорочка | З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий | Ву | 12 |

| | | |Берет | З | 24 |

| | | |Чоботи гумові або | В | 12 |

| | | |чоботи кирзові | Ми | 18 |

| | | |Шкарпетки | | 12 |

| | | |Нарукавники | Ми,Ву | 6 |

| | | |Рукавички гумові | Вн,К20 |до зносу |

| | | |Рукавички бавовняні | З |до зносу |

| | | |Окуляри захисні | Г |до зносу |

| | | | |

| | | | При роботі на зливі нечистот |

| | | | з туалетів на літаках додатково: |

| | | | |

| | | |Рукавиці брезентові | З |до зносу |

| | | |Шолом брезентовий з | |до зносу |

| | | |пелериною | | |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тнв | 24 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 24 |

| | | |Шапка | Тн,Вн | 36 |

| | | |Рукавиці на хутрі або | Тн | 24 |

| | | |рукавички напіввовняні | | 12 |

| | | |Чоботи утеплені або | Тн20 | 36 |

| | | |валянки | | 36 |

| | | |Калоші на валянки | | 36 |

| | | | |

| | | | При роботі на дегазаційній площадці: |

| | | | |

| | | |Куртка бавовнополіефірна | | |

| | | |з | | |

| | | |масловодовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням з капюшоном | | |

| | | |і кепі | Яа,Яж,Ят | 18 |

| | | |Знімний утеплювач з | | |

| | | |напіввовняного ватину | | |

| | | |(для куртки) | Тн | 36 |

| | | |Штани бавовнополіефірні з| | |

| | | |масловодовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням | Яа,Яж,Ят | 18 |

| | | |Знімний утеплювач з | | |

| | | |напіввовняного ватину | | |

| | | |(для штанів) | Тн | 36 |

| | | |Чоботи гумові | В | 24 |

| | | |Черевики хромові на | Ят,К20, | |

| | | |пористій підошві | Щ20 | 24 |

| | | |Чоботи юхтові утеплені | Тн20, | |

| | | | | К20,Щ20 | 36 |

| | | |Окуляри захисні | Г |до зносу |

| | | | |

|11 | 8155.2 |Оператор заправних | При заправленні повітряних суден: |

| | |станцій | |

| | | |Костюм | Нм | 12 |

| | | |Плащ непромокальний з | Ву |черго- |

| | | |каптуром | | вий |

| | | |Чоботи кирзові | Нм,Сж | 24 |

| | | |Рукавиці брезентові | Нм | 2 |

| | | |Рукавички гумові | Нм |до зносу |

| | | |Навушники протишумові або| |до зносу |

| | | |беруши | | |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тн | 24 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн 20 | 36 |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

| |

| Працівники, зайняті на інших роботах |

| |

|12 | 8155.1 |Авіаційний технік з | При роботі з контролю та хімічному аналізу |

| | |паливно-мастильних | паливно-мастильних матеріалів: |

| | |матеріалів | |

| | 8159.1 |Лаборант хімічного |Халат | Нл | 12 |

| | |аналізу |Фартух прогумований | Нм,Нл | черговий|

| | 3111 |Технік-лаборант |Рукавички гумові | Нм |до зносу |

| | |(хімічні та фізичні |Окуляри захисні | закриті |до зносу |

| | |дослідження) | | | |

| | | | | | |

|13 | 5111 |Агент з організації |Костюм | Ми,З | 12 |

| | |обслуговування |Сорочка | З | 12 |

| | |авіаперевезень |Плащ-накидка з каптуром | Вн | черго- |

| | |(пасажирських); | | | вий |

| | |черговий з |Черевики шкіряні | Ми | 24 |

| | |реєстрації пасажирів | | | |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Плащ утеплений | Тн | 36 |

| | | |Напівчоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | | | | |

|14 | 5111 |Агент з організації |Костюм | Ми, З | 12 |

| | |обслуговування |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | |авіаперевезень | | | вий |

| | |(поштово-вантажних) |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | 9332 |Прийомоздавальник |або рукавички трикотажні | | 1 |

| | |вантажу та багажу |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | 9322 |Підсобний робітник |Берет або кепі | З | 24 (12) |

| | | | |

| | | | При виконанні робіт на відкритому повітрі |

| | | | взимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тн | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | |Шапка | Тн | 48 |

| | | |Рукавички | Тн | 12 |

| | | | | | |

|15 | 8290.2 |Аеродромний робітник |Костюм із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Ми,З | 12 |

| | | |Сорочка | З | 12 |

| | | |Плащ непромокальний з | | |

| | | |каптуром | Вн | 48 |

| | | |Літній головний убір | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми,Мп | 2 |

| | | |Рукавички трикотажні | Ми | 1 |

| | | |Чоботи кирзові | Ми,См,З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 24 |

| | | |Окуляри захисні | закриті |до зносу |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 24 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 24 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | |Шапка | Тнв | 24 |

| | | |Рукавиці на хутрі або | Тн | 24 |

| | | |рукавички напіввовняні | | 12 |

| | | | |

|16 | 9333 |Вантажник | При навантаженні-розвантаженні вантажу, |

| | | | багажу і бортового харчування |

| | | | в повітряні судна: |

| | | | |

| | | |Комбінезон | Ми,З | 12 |

| | | |Сорочка | З | 12 |

| | | |Берет або кепі | З | 24 (12) |

| | | |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | | | | | вий |

| | | |Черевики шкіряні | Мун100 | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 1 |

| | | |Рукавички комбіновані | Ми | 1 |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Рукавиці на хутрі | Тн | 24 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

| | | | |

|17 | 8322.2 |Водій автотранспортних| При виконанні робіт на аеродромі: |

| | |засобів | |

| | | |Костюм із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Ми,Нм | 12 |

| | | |Сорочка | З | 12 |

| | | |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | | | | | вий |

| | | |Берет або | З | 24 |

| | | |кепі | | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми,Нм | 3 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми,Нм | 12 |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | |Шапка-вушанка | Тн | 36 |

| | | |або трикотажна | | 12 |

| | | |Рукавиці на хутрі | Тн | 24 |

| | | | | | |

|18 | 7241.1 |Електромеханік з | При обслуговуванні радіолокаційних і |

| | |обслуговування | радіонавігаційних об'єктів, |

| | |світлотехнічного | наземного обладнання електрозв'язку |

| | |устаткування систем | та електросвітлотехнічного |

| | |забезпечення польотів;| забезпечення польотів: |

| | |електромонтер з | |

| | |ремонту та |Костюм | Ми, З | 12 |

| | |обслуговування |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | |електроустаткування; | | | вий |

| | |електромонтер з |Головний убір літній | З | 12 |

| | |ремонту та |Чоботи кирзові | Ми,Мп | 24 |

| | |обслуговування |Чоботи гумові | Эп | 12 |

| | |апаратури та пристроїв|Боти діелектричні | Эн | чергові |

| | |зв'язку |Калоші діелектричні | Эн | чергові |

| | 3113 |Електромеханік |Рукавички діелектричні | Эн | чергові |

| | |радіонавігаційної |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 |

| | |системи |Рукавиці брезентові | Ми | чергові |

| | 2144.2 |Інженер |Окуляри захисні | відкриті |до зносу |

| | |електрозв'язку; | |

| | |інженер з | При роботі в терміналах з обслуговування |

| | |радіонавігації та | оглядової, інформаційної техніки, технічних |

| | |радіолокації | засобів охорони і протипожежної автоматики |

| | 2143.2 |Інженер із | додатково: |

| | |світлотехнічного та | |

| | |електротехнічного |Спецкомбінезон (уніформа)| | |

| | |забезпечення польотів | |

| | 1226.2 |Начальник об'єктів | При роботі в апаратних залах АТС, |

| | |радіотехнічного | на кросах додатково: |

| | |забезпечення та | |

| | |зв'язку; начальник |Халат замість костюма | Ми | 12 |

| | |служби |Капці на прогумованій | | |

| | 3114 |Технік електрозв'язку;|підошві | У | 12 |

| | |технік з радіолокації | |

| | 3141 |Технік з | При роботі на відкритому повітрі |

| | |радіонавігації | взимку додатково: |

| | 3115 |Технік з експлуатації | |

| | |та ремонту |Куртка утеплена | Тнв | 36 |

| | |устаткування |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | 3145 |Технік із |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | |світлотехнічного та |Рукавиці на хутрі | Тн | 36 |

| | |електротехнічного |Шапка | Тн | 48 |

| | |забезпечення | | | |

| | |польотів | | | |

| | | | | | |

|19 | 2149.2 |Інженер з |Костюм | Ми | 12 |

| | |автоматизованих систем|Рукавички | Ми | 1 |

| | |управління повітряним | | | |

| | |рухом; | | | |

| | |інженер, зайнятий на | | | |

| | |тренажерах | | | |

| | 3119 |Технік тренажера | | | |

| | 5111 |Черговий із | | | |

| | |забезпечення | | | |

| | |харчування пасажирів | | | |

| | | | |

|20 | 2142.2 |Інженер з експлуатації| При роботі на аеродромі |

| | |аеродромів | (відкритому повітрі): |

| | 2149.2 |Інженер | |

| | 1226.1 |Головний інженер |Костюм із | | |

| | 1226.2 |Майстер служби; |світловідбивальними | | |

| | |начальник служби |смугами | Ми,З | 18 |

| | 3115 |Технік |Сорочка | З | 12 |

| | 3119 |Технік з обліку |Чоботи кирзові | Ми | 24 |

| | 3145 |Технік аеродромної |Берет або кепі | | 24 (12) |

| | |служби | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Шапка | Тнв | 48 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | |Рукавиці утеплені | Тн | 24 |

| | | | | | |

|21 | 2146.2 |Інженер з |Костюм | Нл,Нм | 18 |

| | |паливно-мастильних |Чоботи кирзові | Нм | 24 |

| | |матеріалів |Рукавиці брезентові | Нм | 24 |

| | 1235 |Начальник складу | |

| | |(паливно-мастильних | На відкритому повітрі взимку |

| | |матеріалів, | додатково: |

| | |матеріально-технічного| |

| | |та ін.) |Куртка утеплена | Тн | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 36 |

| | | |Шапка | Тнв | 48 |

| | | | | | |

|22 | 3152 |Інженер-інспектор з |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | |безпеки польотів | | | вий |

| | |бортовий |Куртка утеплена із | | |

| | 1226.2 |Керівник польотів |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 48 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | | | | |

|23 | 3151 |Інструктор з |Костюм | Ми, З | 12 |

| | |протипожежної |Костюм брезентовий або із| | |

| | |профілактики |спеціально просоченої | | |

| | 1222.2 |Командир відділення |тканини (вогнестійкий) | То,Вн | 48 |

| | 1239 |Начальник команди |Чоботи кирзові | Ми,См | 24 |

| | |пожежної охорони |Рукавиці брезентові | Ми,Мп | 1 |

| | 1226.2 |Начальник служби, |Куртка утеплена | Тнв | 36 |

| | |зміни |Рукавиці утеплені з | | |

| | 5161 |Пожежний |крагами | Тн,Ти | 24 |

| | | |Підшоломник трикотажний | | 36 |

| | | |Пояс пожежний рятувальний| |до зносу |

| | | |Каска пожежна | |до зносу |

| | | | |

|24 | 2221.2 |Лікар | При чергуванні на старті: |

| | 3221 |Фельдшер | |

| | | |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | | | | | вий |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу |

| | | |Куртка утеплена | Тнв | 48 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | | |

|25 | 1232 |Начальник відділу | При роботі на відкритому повітрі: |

| | |охорони праці | |

| | 2149.2 |Інженер з охорони |Костюм із | | |

| | |праці |світловідбивальними | | |

| | 2412.2 |Інженер з нормування |смугами | Ми | 12 |

| | |праці |Черевики шкіряні | Ми | 24 |

| | 3119 |Технік з нормування | |

| | |праці | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 24 |

| | | | |

|26 | 9151 |Носій | При перенесенні хворих: |

| | | | |

| | | |Комбінезон | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми |до зносу |

| | | |Головний убір літній | | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 24 |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тн | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | |Шапка на хутрі | Тн | 24 |

| | | | |

|27 | 4223 |Радіооператор | При обслуговуванні пересувних радіостанцій у |

| | | | польових умовах: |

| | | | |

| | | |Костюм | Ми, З | 18 |

| | | |Чоботи гумові | Вн | 24 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | | | | |

|28 | 6129 |Робітник з догляду за |Костюм | З | 12 |

| | |тваринами |Берет або кепі | З | 24 (12) |

| | | |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Вн,З |до зносу |

| | | |Рукавички трикотажні | З | 1 |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тн | 24 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 24 |

| | | | | | |

|29 | 5169 |Стрілець |Костюм із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Ми,З | 24 |

| | | |Головний убір | З | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 6 |

| | | |Чоботи кирзові | См,З | 24 |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

| | | | | | |

|30 | 8333.3 |Транспортувальник |Костюм | Ми,З | 12 |

| | |бортового харчування |Сорочка | З | 12 |

| | 4133 |Черговий з |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | |комплектування | | | вий |

| | |пасажирського |Рукавиці комбіновані або | Ми | 2 |

| | |завантаження |рукавиці брезентові | | 3 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Берет або кепі | З | 24 (12) |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена | Тн | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 36 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 24 |

| | | |Рукавиці зимові | Тн | 12 |

| | | |Шапка | Тн | 24 |

| | | | | | |

|31 | 4133 |Черговий аеропорту |Костюм із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Ми | 12 |

| | | |Сорочка | Ми | 12 |

| | | |Плащ непромокальний | Вн | черго- |

| | | | | | вий |

| | | |Головний убір літній | | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 24 |

| | | | |

| | | | Узимку додатково: |

| | | | |

| | | |Куртка утеплена із | | |

| | | |світловідбивальними | | |

| | | |смугами | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Шапка | Тнв | 48 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 36 |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління В.М.Морозов

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси