Про затвердження Правил охорони праці для працівників музеїв

Міненерговугілля України; Наказ, Правила від 19.01.2015 № 18

Про затвердження Правил охорони праці для працівників музеїв

Реєстрація: Мін'юст України від 03.02.2015 № 125/26570

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0125-15

Текст документа від 19.01.2015:

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2015  № 18


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2015 р.
за № 125/26570

Про затвердження Правил охорони праці для працівників музеїв

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників музеїв, що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки в музеях, затверджені Міністерством культури СРСР 08 травня 1974 року (НПАОП 92.52-1.02-74).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Демчишин

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Виконуючий обов’язки Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Заступник Голови Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.А. КириленкоО. Мірошниченко


Г.В. Осовий

О. КвіташвіліВ.Є. КістіонА. Бойко


С. Божко


С. ДунасВ. АкопянО.Л. ШейкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
19.01.2015 № 18


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2015 р.
за № 125/26570

ПРАВИЛА
охорони праці для працівників музеїв

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми (далі - роботодавці), які займаються музейною справою.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці та є обов’язковими для роботодавців та працівників, що займаються музейною справою.

ІІ. Визначення термінів

2.1 У цих Правилах терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про музеї та музейну справу».

2.2. Інші терміни вживаються в такому значенні:

вітрина - конструкція для розміщення експонатів, призначених для перегляду відвідувачами;

експонат - музейний предмет, що є складовою частиною відкритої для перегляду експозиції музею;

експозиційний зал - спеціально облаштоване приміщення, в якому розміщуються експонати, відкриті для перегляду відвідувачами музею;

каталог - системний перелік музейних експонатів з їх описами, як правило, у формі картотеки;

реставраційне приміщення - спеціально обладнане приміщення музею, призначене для проведення реставраційних робіт з музейними предметами;

стелаж - конструкція (пристрій), що призначена для розміщення і зберігання музейних предметів та інших матеріалів;

стенд - щит або стойка, що використовується для розміщення експонатів та інших матеріалів;

фондосховище - спеціально облаштоване приміщення для розміщення, зберігання, вивчення та дослідження музейних предметів, які не увійшли до відкритих експозицій музею.

ІII. Загальні вимоги

3.1. Вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих і виробничих місць, санітарно-побутових та інших приміщень повинні відповідати Загальним вимогам стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

3.2. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00 - 4.21-04).

3.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00 - 4.12-05).

3.4. Роботодавець повинен організовувати розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00- 4.15-98).

3.5. Роботодавець повинен організовувати опрацювання нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, і затвердити їх відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

3.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

3.7. Роботодавець повинен забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

3.8. Працівники, що займаються музейною справою, забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09), Галузевих норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР, затверджених Міністерством культури СРСР 17 листопада 1983 року (НПАОП 92.0-3.01-83), Типових галузевих норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 листопада 1982 року № 288/П-18 (НПАОП 92.0-3.46-82).

3.9. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

3.10. Вибір засобів індивідуального захисту органів дихання повинен здійснюватися відповідно до Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

3.11. Показники концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати Вимогам до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затвердженим наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП 0.00-8.11-12).

3.12. Проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників музеїв здійснюється відповідно до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559, та вимог Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я від 21 лютого 2013 року № 150).

3.13. Проведення медичних оглядів працівників, які за результатом атестації робочих місць зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року, здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

3.14. Атестація робочих місць працівників за умовами праці здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

IV. Загальні вимоги з охорони праці

1. Вимоги безпечного утримання територій та будівель музеїв

1. Належна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж підприємства, а також обстеження та оцінка технічного стану виробничих будівель та споруд здійснюються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

2. Територія музеїв утримується відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195 (СанПіН 42-128-4690-88).

3. Влаштування і утримання виробничого устатковання музеїв, в тому числі устатковання підвищеної небезпеки, його випробування та опосвідчення здійснюються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

4. Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26 травня 2004 року № 687.

5. Технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки здійснюється фахівцями, атестованими відповідно до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року № 16, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 103/ 13370 (НПАОП 0.00-6.08-07).

6. Влаштування і утримання спеціалізованих приміщень музеїв здійснюються залежно від видів робіт, які в них проводяться.

7. Забезпечення пожежної безпеки у музеях здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

2. Вимоги безпечної експлуатації систем освітлення та електрообладнання

1. Роботи з обслуговування діючих електроустановок, ремонту, монтажу та налагодження необхідно виконувати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97).

2. Роботодавець забезпечує експлуатацію електроустановок відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

3. Технічна експлуатація електроустановок здійснюється відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91).

4. Електрообладнання (корпуси електричних машин, апаратів, світильників, розподільних пристроїв, металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів) повинно мати надійне захисне заземлення або/та занулення відповідно до вимог ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд», НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.01-97 та ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

5. Електроустаткування, що підлягає опосвідченню, проходить опосвідчення відповідно до чинних нормативно-правових актів.

6. Виробниче устатковання з електричним приводом повинно мати відповідні засоби (пристрої) захисту від ураження електричним струмом (зокрема у випадках помилкової дії працівників, які обслуговують устатковання) відповідно до вимог ДСТУ 7237:2011 «Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту», ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», ДСанПіН 3.3.6.096-2002, відповідних нормативних актів, експлуатаційної документації на виробниче устатковання та цих Правил.

7. Світильники загального та місцевого призначення обладнуються захисною арматурою (плафони тощо). Використання світильників загального та місцевого освітлення без захисної арматури забороняється.

8. Розміщення силових та освітлювальних розподільчих пристроїв здійснюється відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98. У приміщеннях сховищ розміщення силових та освітлювальних розподільчих пристроїв не допускається.

9. У приміщеннях для каталогів, робочих приміщеннях забезпечується рівень освітлення на робочих місцях відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». Застосування лише місцевого освітлення в таких приміщеннях забороняється.

10. В експозиційних залах система освітлення та рівень освітленості визначаються проектом експозиції, що затверджується наказом роботодавця.

11. У приміщеннях фондосховищ проходи облаштовуються постійним штучним освітленням. Вмикання освітлення здійснюється пусковими пристроями, що розташовуються при вході в приміщення.

12. Виходи з приміщень, проходи, шляхи евакуації в музеях облаштовуються відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.11-12.

13. Обслуговування, ремонт та чищення освітлювальних приладів, що встановлені на висоті, здійснюються відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.11-12, вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

14. Облаштування приміщень для стаціонарних акумуляторних батарей і зарядних пристроїв та періодичність випробувань електромереж і електрообладнання визначаються вимогами НПАОП 40.1-1.21-98, а також інструкціями з експлуатації електрообладнання, наданими підприємствами-виробниками.

15. Експлуатація ліфтів здійснюється відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628 (НПАОП 0.00-1.02-08).

3. Вимоги безпечного утримання систем вентиляції, кондиціонування повітря та пиловидалення

1. Приміщення музеїв обладнуються системами вентиляції. В окремих приміщеннях за необхідності встановлюється система кондиціонування. Вимоги до температурно-вологісного режиму музейних приміщень визначаються Інструкцією з обліку і зберігання музейних цінностей, що знаходяться в державних музеях СРСР, затвердженою наказом Міністерства культури СРСР від 17 липня 1985 року № 290.

2. Для зменшення шуму системи вентиляції і кондиціонування повітря облаштовуються відповідними шумопоглинаючими пристроями. Вентилятори, компресори і насоси з електродвигунами встановлюються на віброізолюючих підставках і відокремлюються від повітропроводів і трубопроводів м'якими вставками з метою захисту від передачі вібрації на підлогу.

3. У невеликих за площею залах дозволяється застосовувати природну витяжну вентиляцію через вікна, кватирки або фрамуги за умови, якщо це не шкодить експонатам. Кватирки та фрамуги розташовуються у верхній частині вікон. Для їх відкривання використовуються пристосування, що керуються з підлоги.

4. У пристосованих будівлях, що є пам’ятками історії та/або архітектури, а також у сільській місцевості дозволяється застосовувати систему природної вентиляції.

5. Повітрообмін в експозиційних залах, фондосховищах, реставраційних майстернях та інших робочих приміщеннях повинен забезпечувати умови, що відповідають Санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99), якщо інше не передбачено умовами зберігання експонатів.

6. Мікроклімат в приміщеннях для зберігання експонатів забезпечується відповідно до вимог догляду за музейними предметами, визначених Інструкцією з обліку і зберігання музейних цінностей, що знаходяться в державних музеях СРСР, затвердженою наказом Міністерства культури СРСР від 17 липня 1985 року № 290.

V. Вимоги безпечного утримання приміщень музеїв

1. Вимоги до експозиційних залів

1. В експозиційних залах та у приміщеннях необхідно створити не шкідливі й безпечні умови перебування, а також забезпечити умови для безперешкодної евакуації у разі пожежної небезпеки.

2. Килимові доріжки та килими міцно прикріплюються до підлоги і мають відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я, первинні засоби пожежегасіння розташовуються згідно з чинними нормативно-правовими актами з пожежної безпеки.

3. У кожному експозиційному залі встановлюються стільці для працівників експозиційних залів. За необхідності також встановлюються столи для екскурсоводів та консультантів.

4. Робоче місце працівника експозиційного залу розташовується таким чином, щоб він міг спостерігати за цим приміщенням.

2. Вимоги до наукових та спеціалізованних приміщень

1. У приміщеннях наукових відділів необхідно створити не шкідливі й безпечні умови праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

2. Кімнати фондосховищ облаштовуються ізольовано від приміщень, де зберігаються музейні предмети. Окремо облаштовуються приміщення для роботи відвідувачів з каталогами та матеріалами фондів.

3. Каталожні шафи розташовуються в окремому, достатньою мірою освітленому приміщенні.

4. Каталожні шафи розташовуються уздовж стін приміщення. Висота шаф становить не більше 2-х метрів.

5. Вага каталожних шухляд з картками не повинна перевищувати 7 кг. Для запобігання випаданню шухляд при їх максимальному витяганні вони обладнуються відповідними обмежувальними упорами, що перешкоджають їх випаданню.

6. Приміщення фондосховищ облаштовуються на першому поверсі або на цокольному поверсі будівлі музею. Вхід до фондосховища облаштовується тамбуром. Тамбур облаштовується таким чином, щоб забезпечити можливість механічного транспортування важких експонатів.

7. Безпосередньо біля тамбура розташовуються приміщення, призначені для обстеження та санітарної обробки експонатів, що надходять до музею.

8. Картини у фондосховищах зберігаються на решітчастих щитах, що в нижній частині спираються на шарикопідшипники, а вгорі обладнуються напрямними рейками. Щити повинні легко висуватися на всю їх довжину і бути захищеними від перекидання при розміщенні на них максимальної кількості картин.

9. Експонати, що надходять до музею, перевіряються на наявність факторів, небезпечних та шкідливих для працівників, відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

10. У музеях обладнуються службові приміщення.

11. У музеї облаштовується кімната для відпочинку працівників (екскурсоводів).

12. Склади сировини та матеріалів для майстерень розташовуються в окремих будівлях.

13. Стелажі для зберігання матеріалів у складських приміщеннях розташовуються з урахуванням необхідної ширини проїздів та проходів. На стелажах прикріплюються таблички або робляться написи з інформацією про допустиме навантаження відповідно до технічної документації підприємства-виробника та про матеріали, що на них зберігаються. Не дозволяється заповнювати стелажі понад допустиме навантаження.

3. Вимоги безпеки в реставраційних майстернях та лабораторіях

1. Музейні предмети, що надходять до музеїв, проходять біологічний, санітарно-гігієнічний та радіаційний контроль у спеціалізованих установах, що мають відповідну сертифікацію. За результатами контролю здійснюється відповідна обробка музейних предметів.

2. Дезінфекція, дослідження і реставрація музейних предметів здійснюються в реставраційних майстернях (хімічних лабораторіях) з дотриманням вимог Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 вересня 2012 року № 1192, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 року за № 1648/21960 (НПАОП 73.1-1.11-12), та відповідних посадових інструкцій.

3. Виконання реставраційних, дезінфекційних робіт, пов’язаних з виготовленням, використанням, зберіганням хімічних речовин, відновленням матеріалів, проведенням наукових досліджень у лабораторіях, здійснюється відповідно до вимог НПАОП 73.1-1.11-12.

4. Роботи з реставрації музейних предметів з металу проводяться на устаткованні, що відповідає вимогам чинних стандартів, та з дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо обробки предметів з металу.

5. Роботи з реставрації музейних предметів з дерева проводяться на устаткованні, що відповідає вимогам чинних стандартів, та з дотриманням вимог Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 січня 2005 року № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 306/10586 (НПАОП 20.0-1.02-05).

6. Роботи з реставрації керамічних предметів проводяться на устаткуванні та з дотриманням вимог Правил техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки, затверджених наказом Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 01 вересня 1981 року № 396 (НПАОП 26.4-1.01-81).

7. Роботи з реставрації скульптур та інших предметів з природного каменю проводяться на устаткуванні з дотриманням вимог Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці природного каменю, затверджених наказом Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР від 11 листопада 1985 року № 654 (НПАОП 26.7-1.01-85).

4. Вимоги безпечного улаштування та експлуатації експозицій, вітрин та стелажного обладнання

1. Устаткування, на якому встановлюються, розвішуються, транспортуються, монтуються, демонструються або зберігаються експонати (вітрини, підставки, стелажі, щити, кронштейни, візки тощо) виготовляється спеціалізованими підприємствами. Устатковання повинно мати технічні паспорти та експлуатаційні інструкції, затверджені підприємством-виробником, та проходити періодичні випробування відповідно до вимог  чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Електрифіковані експонати встановлюються на металеві конструкції з огородженням небезпечних і відкритих частин експонатів та повинні мати обов’язкове заземлення. Електропускові пристрої таких експонатів облаштовуються відповідно до вимог ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

3. Рами вітрин облаштовуються пристроями, що запобігають їх перекосу та падінню.

4. Для транспортування важких експонатів, великих картин та рам використовуються візки з гумовими накладками на колесах. Візки для транспортування картин та рам облаштовуються стійками для встановлення картин та рам у вертикальному положенні. При ручному перенесенні картин застосовуються спеціальні паси з лямками.

5. Для підйому важких експонатів застосовуються блоки, домкрати, вантажні підйомники. Перед застосуванням устатковання слід оглядати і перевіряти справність їхнього стану.

6. Монтаж та демонтаж великогабаритних та складних експонатів з застосуванням навантажувачів здійснюються з дотриманням вимог Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2009 року за № 103/16119 (НПАОП 0.00-1.22-08).

7. При ручному транспортуванні експонатів або їх елементів застосовуються норми переносу вантажу відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

8. Роботи на висоті виконуються із застосуванням устатковання, яке відповідає вимогам ГОСТ, та відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07.

9. Підвішування важких експонатів здійснюється за допомогою сталевих тросів або металевих полос із гаками. Важкі рами встановлюються на упори-консолі або на постаменти. Допустимі вагові навантаження та схеми розміщення таких експонатів погоджуються з проектувальником будівлі або відповідальним виконавцем окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Мотузки і шнури для підвішування експонатів, металеві штанги, гаки та затискачі, на які підвішуються експонати, мають відповідати вимогам чинних стандартів, оглядатися та випробовуватися на міцність не рідше одного разу на рік за допомогою вантажу вагою більше в 1.5 раза від ваги експоната.

10. Постаменти та підставки під скульптури виготовляються з урахуванням ваги експонату. Дрібні скульптури можуть прикріплюватися до постаменту скобами.

11. При експозиційних залах облаштовуються приміщення для зберігання прибирального інвентарю.

12. Стелажі та вітрини перед встановленням перевіряються на відповідність технічній документації підприємства-виробника. Стелажі та вітрини надійно прикріплюються до підлоги або до стін.

13. На стелажах прикріплюються таблички або робляться написи з інформацією про допустиме навантаження відповідно до технічної документації підприємства-виробника. Забороняється заповнювати стелажі понад допустиме навантаження.

14. Музейні предмети на стелажах та у вітринах розташовуються таким чином, щоб вони не виступали за межі стелажів та вітрин.

Директор Департаменту
фізичного захисту, промислової
безпеки та охорони праціО.М. Онищенко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси