Угода між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Агентством з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, що видаються ліцензійними органами України та Республіки Таджикистан

Таджикистан, Мінрегіонбуд; Угода, Міжнародний документ від 07.03.2008

Угода між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Агентством з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, що видаються ліцензійними органами України та Республіки Таджикистан

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 762_035

Текст документа від 07.03.2008:

Угода між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Агентством з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан про порядок взаємного визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, що видаються ліцензійними органами України та Республіки Таджикистан

Дата підписання: 07.03.2008

Дата набрання чинності для України: 07.03.2008

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України та Агентство з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан, надалі називатимуться Сторонами,

узгодили наступне:

Стаття 1

Сторони, в частині відповідності порядків видачі державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, взаємно визнають державні ліцензії, що видаються ліцензійними органами України та Республіки Таджикистан.

Стаття 2

Взаємному визнанню підлягають ліцензії, видані Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України суб'єктам ліцензування України, та ліцензії, видані Агентством з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан суб'єктам ліцензування Республіки Таджикистан.

Стаття 3

Взаємне визнання впроваджується шляхом видачі ліцензії на здійснення будівельної діяльності на основі заяви суб'єкта ліцензування України або Республіки Таджикистан ліцензії:

- на території України - Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України при наявності відповідної ліцензії, виданої Агентством з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан;

- на території Республіки Таджикистан - Агентством з будівництва та архітектури при Уряді Республіки Таджикистан при наявності відповідної ліцензії, виданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Стаття 4

У випадку порушення учасником будівельної діяльності ліцензійних вимог при здійсненні робіт на території України та Республіки Таджикистан ліцензія може бути анульована або її дія призупинена в порядку, що діє на території відповідної держави.

Стаття 5

Термін дії ліцензії встановлюється ліцензійними органами сторін і не повинен перевищувати строку дії, вказаного в ліцензії, що пред'являється до взаємного визнання.

Стаття 6

Сторони спільно здійснюють роботу з гармонізації нормативно-правових та методологічних документів в сфері державного ліцензування будівельної діяльності.

Стаття 7

Розбіжності, що виникають в ході реалізації даної Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів Сторін.

Стаття 8

За взаємною згодою в дану Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, які стають невід'ємною його частиною та набирають чинність в порядку, що передбачений статтею 9 даної Угоди.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з моменту підписання та діє протягом 5 (п'яти) років. Її дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо ні одна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців до завершення чергового п'ятирічного терміну не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії даної Угоди не буде перешкоджати здійсненню тих програм, передбачених даною Угодою, які розпочалися, але не завершилися в момент завершення даної Угоди.

Вчинено в м. Душанбе 7 березня 2008 року в двох дійсних примірниках, кожен українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі тексти миють однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст російською мовою.

За Міністерство регіонального За Агентство з будівництва розвитку та будівництва та архітектури при Уряді України Республіки Таджикистан

(підпис) (підпис)

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси