Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Мінтрансзв'язку України; Наказ від 13.02.2008 № 168

Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Реєстрація: Мін'юст України від 06.03.2008 № 183/14874

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0183-08

Текст документа від 13.02.2008:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2008 N 168

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2008 р. за N 183/14874

Про затвердження Змін до Національного плану нумерації України

Відповідно до статті 69 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) та з метою забезпечення переходу до нового формату скорочених телефонних номерів відповідно до перспективної системи нумерації Національного плану нумерації України, а також подальшого розвитку замовних та інформаційно-довідкових служб в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку від 23.11.2006 N 1105 ( z1284-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07.12.2006 за N 1284/13158, що додаються.

2. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації (Баранов О.А.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

2.2. Забезпечити розміщення цього наказу на Web-сайті Держзв'язку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нетудихату Л.І.

Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 13.02.2008 N 168

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2008 р. за N 183/14874

ЗМІНИ до Національного плану нумерації України ( z1284-06 )

1. Пункт 4.2.50 викласти в такій редакції:

"4.2.50. для довідково-інформаційних та замовних послуг у межах зони нумерації виділяються номери 12X, 15XX та 16XX (X - цифри від 0 до 9). Нумерація деяких довідково-інформаційних та замовних послуг наведена в додатку 10. Номери 15XX використовуються для переключення діючих довідково-інформаційних та замовних служб (за винятком служб екстреного виклику та служб, наведених у додатку 10) на перспективну систему нумерації. Інші скорочені номери мають призначення:

11X, 19X - резерв, гармонізований на європейському рівні;

13X, 14X - резерв розвитку;

17x, 18X - послуги ТфМЗК;

151X - служби з єдиним номером на всій території України;

160X, 165X, 166X - резерв для служб з єдиним номером на всій території України.

Резервні номери використовуються за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.

При автоматичному виклику централізованої послуги ремонту телефонів повинна передбачатись можливість добирання номерів, на які робиться замовлення на ремонт".

2. Пункт 4.2.52 викласти в такій редакції:

"4.2.52. Для загальнодержавних голосових інформаційних послуг виділяються номери, що починаються з коду 118. Формат цих номерів "118X(X)".

Доступ до голосових інформаційних послуг з кодом 118 в Україні здійснюється за процедурою:

- для національних абонентів: 0-118X(X);

- для зарубіжних абонентів: 380118X(X)".

3. Додаток 11 "Нумерація відомчих послуг" до пункту 4.2.50 Національного плану нумерації України ( z1284-06 ) вилучити. У зв'язку з цим додатки 12-15 вважати відповідно додатками 11-14. У тексті Національного плану нумерації України посилання на додатки 12-15 замінити посиланнями відповідно на додатки 11-14.

Начальник Управління стратегії розвитку телекомунікацій І.В.Шестак

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси