Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 січня 2015 р. № 15 Київ Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 22.07.2016 № 917 від 23.11.2016 № 639 від 23.08.2017 № 25 від 16.01.2019 № 838 від 11.09.2019 № 1072 від 04.12.2019 № 524 від 25.06.2020 № 651 від 29.07.2020 № 124 від 17.02.2021 № 532 від 26.05.2021} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається. 2. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814), замінивши позицію “Держземагентство 249 245 11029 10574” такою позицією: “Держгеокадастр 249 245 10556 10300”. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру {У тексті Положення слова “Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” в усіх відмінках замінено словами “Міністр аграрної політики та продовольства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} {У тексті Положення слова “Міністр аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінено словами “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019} {У тексті Положення слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} {У тексті Положення слова “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” в усіх відмінках замінено словами “Міністр аграрної політики та продовольства” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 124 від 17.02.2021} 1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 22.07.2016, № 532 від 26.05.2021} 2. Держгеокадастр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Держгеокадастру є: 1) реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів; {Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 22.07.2016, № 532 від 26.05.2021} 2) надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері; 3) внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. {Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 482 від 22.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 4. Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру аграрної політики та продовольства; 2) здійснює міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв, зокрема бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру; 3) забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна; 4) розробляє: нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку; стандарти і технічні регламенти у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядки створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних; нормативно-технічні документи з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем; 5) здійснює державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю; 6) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель; 7) координує топографо-геодезичну і картографічну діяльність та здійснює методичне керівництво топографо-геодезичними та картографічними роботами; 8) здійснює в установленому порядку реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем, яка застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок; 9) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів; 10) здійснює моніторинг геодезичних пунктів; 11) здійснює обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж, аналізує їх стан та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення; 12) проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону та населені пункти; 13) здійснює ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, організовує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання; 14) забезпечує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аерозйомки та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі; 15) забезпечує функціонування та розвиток державної геодезичної мережі; 16) забезпечує створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема національного геопорталу; {Підпункт 16 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 532 від 26.05.2021} 161) виконує функції держателя національного геопорталу; {Пункт 4 доповнено підпунктом 161 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 162) призначає та організовує діяльність адміністратора національного геопорталу; {Пункт 4 доповнено підпунктом 162 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 163) забезпечує створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних; {Пункт 4 доповнено підпунктом 163 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 164) розробляє та переглядає технічні регламенти та технічні специфікації у відповідній сфері, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 164 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 165) проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; {Пункт 4 доповнено підпунктом 165 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 166) готує, оприлюднює та подає Мінагрополітики річний звіт про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних; {Пункт 4 доповнено підпунктом 166 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 167) готує та надсилає звернення, вживає інших заходів до забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії; {Пункт 4 доповнено підпунктом 167 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 168) забезпечує міжнародне співробітництво у сфері національної інфраструктури геопросторових даних; {Пункт 4 доповнено підпунктом 168 згідно з Постановою КМ № 532 від 26.05.2021} 17) організовує і координує виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт; 18) організовує топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України, формування відповідної бази топографо-геодезичних та картографічних даних; 19) забезпечує формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних, які використовуються у топографо-геодезичному та картографічному виробництві; 20) забезпечує формування і ведення банку геодезичних даних та баз топографічних даних; 21) здійснює координацію діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв; 22) організовує проведення відповідної експертизи географічних назв; 23) забезпечує створення і ведення Державного реєстру географічних назв, контролює використання та збереження географічних назв; 24) визначає сталі географічні об'єкти на території України; 25) здійснює в установленому порядку визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів, і надає відповідні висновки; 251) організовує та здійснює державний нагляд (контроль): а) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за: веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель; виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою; дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок; дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків; проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою; розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель; здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою, стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами; дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язковим здійсненням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства з питань передачі земель у власність та надання у користування, зокрема в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах; б) в частині родючості ґрунтів за: зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення; своєчасним проведенням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 251 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 252) обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених у встановленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; {Пункт 4 доповнено підпунктом 252 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 253) бере участь у роботі комісій під час прийняття в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель; {Пункт 4 доповнено підпунктом 253 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 254) надає експертні висновки щодо зміни зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; видає висновок про поліпшення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення; {Пункт 4 доповнено підпунктом 254 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 255) вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо: приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель; обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства; припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону; {Пункт 4 доповнено підпунктом 255 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 256) вносить до відповідної кваліфікаційної (екзаменаційної) комісії подання про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката (його анулювання), а оцінювачів - кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; {Пункт 4 доповнено підпунктом 256 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 257) складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення; {Пункт 4 доповнено підпунктом 257 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 258) розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку; {Пункт 4 доповнено підпунктом 258 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 259) подає пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель; {Пункт 4 доповнено підпунктом 259 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 2510) вживає відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам; {Пункт 4 доповнено підпунктом 2510 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 26) здійснює ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку; 27) організовує виконання на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру; 28) здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні; 29) веде поземельні книги та видає витяги із Державного земельного кадастру про земельні ділянки; 30) забезпечує користування відомостями Державного земельного кадастру, організовує роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних кадастрових реєстраторів; 31) розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених Земельним кодексом України, безпосередньо або через визначені в установленому порядку його територіальні органи; 32) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин; 33) бере участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні; 34) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій; 35) організовує виконання робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи; 36) організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, видає витяги з нього, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки; 37) забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів та забезпечує здійснення підготовки ліцитаторів; 38) здійснює землеустрій, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель; 39) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; 40) забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою; 41) затверджує відповідно до Законів України “Про землеустрій”, “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” склад Кваліфікаційної комісії; 42) веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів та видає витяги із зазначених реєстрів; 43) приймає рішення про анулювання (позбавлення), зупинення та поновлення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста; 44) визнає статус саморегулівної організації у сфері землеустрою; 45) здійснює державний нагляд у сфері землеустрою; 46) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земель; 47) бере участь у державному регулюванні планування територій; 48) створює інформаційну базу даних з питань землеустрою; 49) проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів; погоджує надання висновків за результатами проведення державної експертизи програм і проектів з питань ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, матеріалів і документації Державного земельного кадастру; 50) погоджує в межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою; 51) здійснює методичне забезпечення та координацію діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації на територіальному рівні, а також методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації розробників об'єктів державної експертизи; {Підпункт 52 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 917 від 23.11.2016} 53) надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції; 54) здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 55) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 551) проводить моніторинг земельних відносин; {Пункт 4 доповнено підпунктом 551 згідно з Постановою КМ № 639 від 23.08.2017} 56) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держгеокадастр з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Держгеокадастру та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм; 5) надає територіальним органам методичну і практичну допомогу, проводить перевірки їх діяльності; 51) аналізує результати діяльності територіальних органів, що забезпечують здійснення повноважень з розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування територіальних органів; {Пункт 5 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 917 від 23.11.2016} 6) виступає державним замовником наукових досліджень з питань, що належать до його компетенції; 7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 8) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил. 51. Голова Держгеокадастру є Головним державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, а його перший заступник та заступники - відповідно першим заступником та заступниками Головного державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель. {Абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 524 від 25.06.2020} Керівники територіальних органів Держгеокадастру є головними державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, районі, а їх перші заступники та заступники - відповідно першими заступниками та заступниками головних державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, районі. Керівники структурних підрозділів Держгеокадастру та його територіальних органів, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель. Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель. Посадові особи Держгеокадастру та його територіальних органів, які є державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, в межах своїх повноважень мають право: безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель; давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків; складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності; у разі неможливості встановлення особи порушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення; отримувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Держгеокадастр завдань; проводити лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій; звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно зайнятих чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився; викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства; передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину; проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства. {Положення доповнено пунктом 51 згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 6. Держгеокадастр для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); 2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари, виставки в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 5) засновувати друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність для висвітлення питань, що належать до компетенції Держгеокадастру. 7. Держгеокадастр здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи. 8. Держгеокадастр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями. 9. Держгеокадастр в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінагрополітики видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 10. Держгеокадастр очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016; в редакції Постанови КМ № 524 від 25.06.2020} 11. Голова Держгеокадастру: 1) очолює Держгеокадастр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами; 2) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держгеокадастру та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінагрополітики з питань, що належать до компетенції Держгеокадастру; {Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 3) вносить на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, зокрема розроблені Держгеокадастром проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; {Підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 4) подає на затвердження Міністру аграрної політики та продовольства плани роботи Держгеокадастру; 5) забезпечує виконання Держгеокадастром наказів Мінагрополітики та доручень Міністра аграрної політики та продовольства з питань, що належать до компетенції Держгеокадастру; {Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 6) звітує перед Міністром аграрної політики та продовольства про виконання планів роботи Держгеокадастру та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 7) вносить Міністру аграрної політики та продовольства пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держгеокадастру та коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держгеокадастру, які є юридичними особами публічного права; 8) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держгеокадастру; 9) призначає на посаду за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства та головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Держгеокадастру відповідно до законодавства про державну службу; {Підпункт 9 пункту 11 в редакції Постанов КМ № 482 від 22.07.2016, № 25 від 16.01.2019} 10) призначає на посаду за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держгеокадастру відповідно до законодавства про державну службу; {Підпункт 10 пункту 11 в редакції Постанов КМ № 482 від 22.07.2016, № 25 від 16.01.2019} 11) забезпечує взаємодію Держгеокадастру з визначеним Міністром аграрної політики та продовольства структурним підрозділом Мінагрополітики, відповідальним за взаємодію з Держгеокадастром; {Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 12) забезпечує дотримання встановленого Міністром аграрної політики та продовольства порядку обміну інформацією між Мінагрополітики і Держгеокадастром та вчасність її подання; {Підпункт 12 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} 13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держгеокадастру (якщо інше не передбачено законом); 14) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держгеокадастру; 15) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів до відзначення державними нагородами; 16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру, керівників територіальних органів Держгеокадастру, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 17) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними; 18) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгеокадастру; 19) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 20) затверджує положення про територіальні органи Держгеокадастру; 21) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держгеокадастру; 22) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держгеокадастру; 23) утворює комісії, робочі та експертні групи; 24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 25) підписує накази Держгеокадастру; 26) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів доручення; 27) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держгеокадастр; 28) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеокадастру; 29) здійснює інші повноваження, визначені законом. 12. Голова Держгеокадастру має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016; в редакції Постанови КМ № 524 від 25.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 29.07.2020} 13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгеокадастру, обговорення основних питань діяльності в Держгеокадастрі може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держгеокадастру. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держгеокадастрі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держгеокадастру. Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держгеокадастру. 14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держгеокадастру затверджується Кабінетом Міністрів України. Структуру апарату Держгеокадастру затверджує його Голова за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства. Штатний розпис, кошторис апарату Держгеокадастру затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном. 15. Держгеокадастр є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси