Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру

Показані 1-20 із 83 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносинп.4. пп.32
2бере участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванніп.4. пп.33
3розробляє нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядкуп.4. пп.4. абз.1
4проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земельп.4. пп.46
5бере участь у державному регулюванні планування територійп.4. пп.47
6розробляє стандарти і технічні регламенти у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядки створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз данихп.4. пп.4. абз.2
7здійснює ліцензування проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, контроль за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умовп.4. пп.52
8здійснює міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв, зокрема бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеруп.4. пп.2
9забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Українап.4. пп.3
10здійснює державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністюп.4. пп.5
11здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земельп.4. пп.6
12координує топографо-геодезичну і картографічну діяльність та здійснює методичне керівництво топографо-геодезичними та картографічними роботамип.4. пп.7
13здійснює в установленому порядку реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем, яка застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомокп.4. пп.8
14погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктівп.4. пп.9
15здійснює моніторинг геодезичних пунктівп.4. пп.10
16здійснює обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж, аналізує їх стан та розробляє пропозиції щодо їх удосконаленняп.4. пп.11
17проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону та населені пунктип.4. пп.12
18здійснює ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, організовує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконанняп.4. пп.13
19забезпечує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аерозйомки та космічних зйомок для дистанційного зондування Земліп.4. пп.14
20забезпечує функціонування та розвиток державної геодезичної мережіп.4. пп.15
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси