Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 11.12.2007 № 298

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

Реєстрація: Мін'юст України від 26.12.2007 № 1410/14677

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1410-07

Текст документа від 11.12.2007:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

11.12.2007 N 298

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1410/14677

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів (далі - Норми), що додаються.

2. З уведенням у дію цих Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, розділи VI, VII, VIII та XII "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 18.08.80 N 241/П-9 ( v0241400-80 ) (зі змінами).

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України М.П.Сорока

Перший заступник Міністра, Головний державний санітарний лікар України С.Бережнов

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Бут

Голова Держспоживстандарту України О.С.Шнипко

Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.Солдатенко

Перший заступник Міністра промислової політики України Д.В.Колєсніков

Голова Державного комітету ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Ю.Мельников

Голова комітету професійної спілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України В.М.Яньшин

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгірпромнагляду 11.12.2007 N 298

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1410/14677

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво стінових та теплоізоляційних матеріалів, пористих заповнювачів, бетонних, залізобетонних, пінобетонних та шлакобетонних конструкцій та виробів.

1.2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів, перелік яких відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2005" ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

1.3. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств з виробництва будівельних матеріалів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, у тому числі пов'язаної з виконанням робіт щодо ліквідації прогнозованих аварій і наслідків, повинні забезпечуватись ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ), із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки, затвердженими в установленому порядку.

1.4. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).

1.5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ здійснюють професійні спілки, об'єднання профспілок в особі їх виборних органів і представників або вповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася).

2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва стінових матеріалів

------------------------------------------------------------------------------

| N |Код КП згідно з| Професійна | Найменування | Позна-| Термін |

|з/п|Класифікатором | назва роботи | спецодягу, | чення |носіння,|

| | професій | | спецвзуття та |захис- | місяці |

| | ДК 003:2005 | | інших засобів | них | (дні) |

| |( vb375609-05, | | індивідуального |власти-| |

| | vc375609-05 )| | захисту |востей | |

| | | | | (тип, | |

| | | | | марка)| |

| | | | | ЗІЗ | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 2.1. Виробництво випаленої цегли, керамічної черепиці та блоків |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 8131.2 |Випалювач стінових|При виконанні робіт | | |

| | |та в'яжучих |у тунельних печах: | | |

| | |матеріалів |Костюм | Ти З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавиці | Ти | 1 |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Шапка | Ти |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |у кільцевих печах | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Калоші валяні | Тп | 3 |

| | | |На роботах узимку в | | |

| | | |неопалюваних | | |

| | | |приміщеннях | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 2 | 8131.2 |Виставник |Костюм | Ти З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні з | Мун25 | 12 |

| | | |захисними носками | | |

| | | |Рукавиці | Мп | 15 днів|

| | | |Шолом | Ти | 12 |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 3 | 7122.2 |Вогнетривник |При виконанні робіт | | |

| | | |з футерування | | |

| | | |вагонеток: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Ти З | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 15 днів|

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На гарячих роботах | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Ти | 12 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Ти | 12 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тп100 | 18 |

| | | |Шапка | Ти | 12 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 4 | 8139.2 |Дробильник- |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |розмелювач |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |(виробництво |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |керамічних, |Шапка | Пн |до зносу|

| | |фарфорових та |Респіратор | П |до зносу|

| | |фаянсових виробів)|протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 5 | 8131.2 |Оператор лінії |Костюм | Ми З | 12 |

| | |фарбування цегли |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 6 | 7122.2 |Пічник |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Мун25 | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 7 | 8131.2 |Пресувальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |виробів |водовідштовхуючим | | |

| | |будівельної |просоченням | | |

| | |кераміки |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 8 | 8131.2 |Садчик |При виконанні робіт | | |

| | | |із садження цегли- | | |

| | | |сирцю в камери | | |

| | | |кільцевих печей: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Ти Ми | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні із | Мун50 | 12 |

| | | |захисними носками | | |

| | | |Рукавиці | Ти Ми | 8 днів |

| | | |Шолом | Ти |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з укладення цегли- | | |

| | | |сирцю на тунельні | | |

| | | |пічні вагонетки: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні із | Мун50 | 12 |

| | | |захисними носками | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 3 дні |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 9 | 8139.3 |Сушильник виробів |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |стінових та |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |в'яжучих |Шапка | Пн |до зносу|

| | |матеріалів) |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 10| 7122.2 |Футерувальник- |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |муляр |водовідштовхуючим | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |Накидка | - |до зносу|

| | | |поліетиленова | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 11| 8139.2 |Шихтувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |стінових та |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |в'яжучих |Шапка | Пн |до зносу|

| | |матеріалів) |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 12| 8112.2 |Шліфувальник- |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |полірувальник |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів з каменю |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 2.2. Виробництво силікатної цегли |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 13| 8212.2 |Автоклавник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(виробництво |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |матеріалів) |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 14| 9411 |Вагар |На зважуванні вапна:| | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 15| 8212.2 |Вивантажувач вапна|При виконанні робіт | | |

| | |з печей |з вивантажування | | |

| | | |вапна: | | |

| | | |Костюм | Ти З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Ти Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 16| 8212.2 |Випалювач вапна |Костюм з тканини з | Тр З | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шолом | Ти |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 17| 8212.2 |Гасильник вапна |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Пм |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |На роботах узимку в | | |

| | | |неопалюваних | | |

| | | |приміщеннях | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 18| 8151.2 |Дробильник вапна |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 19| 7212.1 |Електрогазозварник|На роботах з | | |

| | | |обслуговування та | | |

| | | |ремонту устаткування| | |

| | | |для розмелювання | | |

| | | |вапна та виробництва| | |

| | | |силікатної цегли: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Тр | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |або | | |

| | | |Костюм для зварника | Тр | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Тр Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Тр Ми | 1 |

| | | |Рукавиці-краги | Тр | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Щиток захисний | - |до зносу|

| | | |лицьовий | | |

| | | |Окуляри закриті | Г |до зносу|

| | | |герметичні захисні | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з тканини з | Тр Тн | 36 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням з | | |

| | | |утепленою прокладкою| | |

| | | |Брюки з тканини з | Тр Тн | 36 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням з | | |

| | | |утепленою прокладкою| | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 20| 7241.1 |Електрослюсар |На роботах з | | |

| | |(слюсар) черговий |обслуговування та | | |

| | |та з ремонту |ремонту устаткування| | |

| | |устаткування |для розмелювання | | |

| | | |вапна та виробництва| | |

| | | |силікатної цегли: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Рукавички | Эн |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На мокрих роботах | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Костюм прогумований | Вн | 12 |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 21| 8151.2 |Мельник вапна |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 22| 8139.3 |Розподілювач |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |силікатної маси |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 2.3. Виробництво віброцегляних панелей, цементно-піщаної черепиці |

| та виробів із пористих і щільних бетонів |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 23| 7214.2 |Арматурник |Костюм | Мп З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |залізобетонних і |Рукавиці | Мп | 1 |

| | |бетонних виробів |Шапка | Пн |до зносу|

| | |та конструкцій) |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 24| 8212.2 |Варник гіпсу |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 25| 8212.3 |Дозувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |компонентів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |бетонних сумішей |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 26| 8332.1 |Машиніст |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | |бетоноукладача |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| | |

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | - |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 27| 8212.3 |Машиніст |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |гвинтових насосів |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | |(фулерувальник) |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 28| 8333.2 |Машиніст |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | |перевантажувачів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 29| 8141.2 |Розформувальник |При виробництві | | |

| | | |виробів із пористих | | |

| | | |і щільних бетонів: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виробництві | | |

| | | |віброцегляних | | |

| | | |панелей: | | |

| | | |Костюм замість | Ми З | 12 |

| | | |костюма | | |

| | | |пилозахисного | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 2.4. Професії робітників, що є загальними для виробництва |

| стінових та в'яжучих матеріалів |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 30| 9333 |Вантажник |При виконанні робіт | | |

| | | |із навантажування | | |

| | | |палива: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 8 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 3 дні |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |із навантажування та| | |

| | | |вивантажування | | |

| | | |сульфата натрія | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |При виконанні | | |

| | | |такелажних робіт із | | |

| | | |застосуванням | | |

| | | |навантажувальної | | |

| | | |техніки додатково: | | |

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |із складування цегли| | |

| | | |та інших робіт: | | |

| | | |Чоботи шкіряні із | Мун25 | 12 |

| | | |захисними носками | | |

| | | |замість черевиків | | |

| | | |шкіряних | | |

| | | |На всіх видах робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 31| 8139.3 |Готувач розчинів |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |та мас |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з обслуговування | | |

| | | |розчинозмішувача | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Напівчоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавички | Эп |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |На роботах з | | |

| | | |приготування | | |

| | | |глиняних мас | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |На роботах з | | |

| | | |подавання шихти в | | |

| | | |глинопереробні | | |

| | | |машини додатково: | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |На роботах із | | |

| | | |завантажування глини| | |

| | | |в глиномішалку, | | |

| | | |заготівлі валюшок, | | |

| | | |різання пластів при | | |

| | | |виробництві | | |

| | | |черепиці: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | Вн З | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |На всіх видах робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 32| 8212.3 |Завантажувач- |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |вивантажувач |Черевики шкіряні | Мун25 | 12 |

| | |сировини, палива |з захисними носками | | |

| | |та стінових |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробів |На виробництві | | |

| | | |випаленої | | |

| | | |цегли, керамічної | | |

| | | |черепиці та блоків: | | |

| | | |Костюм замість | Ми З | 12 |

| | | |костюма | | |

| | | |пилозахисного | | |

| | | |Калоші валяні | Ми З | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 8 днів |

| | | |Накидка | - |до зносу|

| | | |поліетиленова | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |На всіх видах робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 33| 8139.2 |Знімач-укладальник|На виробництві | | |

| | |у виробництві |силікатної цегли, | | |

| | |стінових та |черепиці та | | |

| | |в'яжучих |брусуванні | | |

| | |матеріалів |цегли-сирцю: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні із | Мун25 | 12 |

| | | |захисними носками | | |

| | | |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 3 дні |

| | | |На виробництві | | |

| | | |піноблоків та | | |

| | | |виконанні робіт у | | |

| | | |мокрих умовах: | | |

| | | |Черевики шкіряні на |Мун25 В| 12 |

| | | |литій поліуретановій| | |

| | | |підошві із захисними| | |

| | | |носками замість | | |

| | | |черевиків шкіряних | | |

| | | |із захисними носками| | |

| | | |На зніманні цегли з | | |

| | | |пресу та зніманні | | |

| | | |допресованого сирцю:| | |

| | | |Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |замість фартуха | | |

| | | |прогумованого з | | |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Для всіх видів робіт| | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Рукавички | Ми | 8 днів |

| | | |Напальчники гумові | Вн |до зносу|

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 34| 9322 |Контролер стінових|Костюм | Ми З | 12 |

| | |та в'яжучих |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |матеріалів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 35| 8162.2 |Котлочистильник |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | Г |до зносу|

| | | |герметичні захисні | | |

| | | |На виробництві | | |

| | | |силікатної цегли: | | |

| | | |Костюм з плащ-намету| Вн З | 12 |

| | | |замість костюма | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |замість черевиків | | |

| | | |шкіряних | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 36| 8162.2 |Кочегар |При обслуговуванні | | |

| | |технологічних |штучних сушарок, | | |

| | |печей |камер випалювальних | | |

| | | |печей, димоходів та | | |

| | | |очілків: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | Г |до зносу|

| | | |герметичні захисні | | |

| | | |При обслуговуванні | | |

| | | |грубок штучних | | |

| | | |сушарок та сушильних| | |

| | | |барабанів: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Ми Тр | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням замість | | |

| | | |костюма | | |

| | | |пилозахисного | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 37| 8112.2 |Мельник |При виконанні робіт | | |

| | |мінеральної |у сухих умовах: | | |

| | |сировини |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |у вологих умовах: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | | |водозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Для всіх робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 38| 8333.3 |Моторист |Костюм | Ми З | 12 |

| | |транспортувальних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |механізмів |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |Рукавички | Эп |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |у холодних | | |

| | | |підкрилках кільцевих| | |

| | | |печей узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 39| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |устаткування у |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |стінових та |Рукавички | Эп |до зносу|

| | |в'яжучих |діелектричні | | |

| | |матеріалів |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 40| 8212.2 |Оператор пульта |Костюм | Ми З | 12 |

| | |керування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |у виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |стінових виробів |Рукавички | Эп |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 41| 8212.2 |Пресувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |стінових виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Напальчники гумові | Вн З |до зносу|

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |На пресуванні | | |

| | | |черепиці | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 6 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 42| 8131.2 |Пропарювач |Костюм | Ми З | 12 |

| | |стінових |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | |матеріалів |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 43| 8131.3 |Просівальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |матеріалів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 44| 9322 |Різальник цегли та|Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |черепиці |водовідштовхуючим | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 45| 7215.2 |Стропальник |На роботах з | | |

| | | |навантажування вапна| | |

| | | |та цегли: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Плащ з тканини з | Вн | 12 |

| | | |водовідштовхуючим | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні з | Мун25 | 12 |

| | | |захисними носками | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 46| 8333.3 |Транспортувальник |При виконанні робіт | | |

| | |(обслуговування |з обслуговування | | |

| | |механізмів) |підвісного | | |

| | | |(колискового) | | |

| | | |конвеєра: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавички | Эп |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з обслуговування | | |

| | | |електропередавальних| | |

| | | |візків додатково: | | |

| | | |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |у холодних | | |

| | | |підкрилках кільцевих| | |

| | | |печей узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 47| 7215.2 |Транспортувальник |При виконанні робіт | | |

| | |(такелажні роботи)|з відкочування | | |

| | | |тунельних пічних | | |

| | | |вагонеток, | | |

| | | |підвезення палива, | | |

| | | |обслуговування | | |

| | | |знижувача та | | |

| | | |відвезення сирцю: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з піднесення рамок: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | | |водовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |у мокрих умовах: | | |

| | | |Костюм | Вн З | 12 |

| | | |Напівчоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |На всіх видах робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 48| 8212.2 |Формувальник |При виконанні робіт | | |

| | |у виробництві |із заливання форм | | |

| | |стінових та |армопіносилікатних | | |

| | |в'яжучих |плит, блоків, | | |

| | |матеріалів |облицювальних плит | | |

| | | |та інших форм: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавички гумові | Вн | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з формування | | |

| | | |піносилікатних і | | |

| | | |силікатних виробів | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |На виробництві | | |

| | | |віброцегляних | | |

| | | |панелей та при | | |

| | | |виконанні робіт з | | |

| | | |обслуговування | | |

| | | |формувальних машин | | |

| | | |та робіт із | | |

| | | |формування на ручних| | |

| | | |верстатах додатково:| | |

| | | |Рукавиці | Мв | 1 |

| | | |антивібраційні | | |

| | | |Черевики шкіряні | Мв | 12 |

| | | |антивібраційні | | |

| | | |На виробництві | | |

| | | |випаленої цегли, | | |

| | | |керамічної черепиці | | |

| | | |та піноблоків | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Нарукавники | Вн | 6 |

| | | |Накидка | - |до зносу|

| | | |поліетиленова | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 49| 8162.2 |Чистильник |При виконанні робіт | | |

| | | |у тунельних сушарках| | |

| | | |та на виробництві | | |

| | | |цементно-піщаної | | |

| | | |черепиці при | | |

| | | |очищенні піддонів: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |пилозахисний | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|----------------------------------------------------------------------------|

| Керівники, професіонали, фахівці |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 50| 1222.2 |Майстер |Костюм | Ми З | 18 |

| | 1222.2 |Майстер зміни |Черевики шкіряні | Ми | 18 |

| | 3115 |Механік |Берет | Пн |до зносу|

| | 2149.2 |Інженер з охорони |Каска захисна з | - |до зносу|

| | |праці |підшоломником | | |

| | 2149.2 |Інженер-технолог |Лаборанту додатково:| | |

| | 7241.1 |Лаборант з фізико-|Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | |механічних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |випробувань |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Усім узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

------------------------------------------------------------------------------

3. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва теплоізоляційних матеріалів

------------------------------------------------------------------------------

| N |Код КП згідно з| Професійна | Найменування | Позна-| Термін |

|з/п|Класифікатором | назва роботи | спецодягу, | чення |носіння,|

| | професій | | спецвзуття та |захис- | місяці |

| | ДК 003:2005 | | інших засобів | них | (дні) |

| |( vb375609-05, | | індивідуального |власти-| |

| | vc375609-05 )| | захисту |востей | |

| | | | | (тип, | |

| | | | | марка)| |

| | | | | ЗІЗ | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 3.1. Переробка доменних шлаків, виробництво мінеральної (шлакової |

| та скляної) вати та інших неорганічних теплоізоляційних матеріалів |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 8212.2 |Автоклавник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Нм Нс | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |матеріалів) |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 2 | 8151.2 |Бітумник |Костюм | Тр З | 12 |

| | | |Напівчоботи шкіряні | Нм Нс | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | Г |до зносу|

| | | |протигазовий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 3 | 8112.2 |Бункерувальник |При виконанні робіт | | |

| | | |із завантаження | | |

| | | |гранжолоба або | | |

| | | |бункера: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 4 | 9411 |Вагар |При виконанні робіт | | |

| | | |зі зважування | | |

| | | |скловолокна та | | |

| | | |мінеральної вати: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Пс |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 5 | 8212.2 |Вагранник |Костюм | Вп З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |матеріалів) |Рукавиці шкіряні з | Ти Ми | 1 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | - |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 6 | 9333 |Вантажник |При виконанні робіт | | |

| | | |з навантажування | | |

| | | |гранульованого | | |

| | | |шлаку: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 8 |

| | | |Чоботи гумові | В | 6 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 7 | 9311 |Вивантажувач на |Костюм пилозахисний | Пн З | 8 |

| | |відвалах |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 8 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм пилозахисний | Ти Пн | 12 |

| | |виробництві |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |матеріалів |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП |до зносу|

| | | |захисні з прямою | | |

| | | |вентиляцією | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 9 | 8121.2 |Грануляторник |Костюм | Тр | 12 |

| | |доменного шлаку |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шолом | То |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 10| 8151.2 |Дробильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційної |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |сировини |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з розмелювання | | |

| | | |відходів продукції | | |

| | | |на кульових млинах: | | |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з подріблювання | | |

| | | |доломіту, шлаку, | | |

| | | |щебеню та | | |

| | | |силікатного бою | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з подріблювання | | |

| | | |щебеню, силікатного | | |

| | | |бою та доломіту на | | |

| | | |зовнішніх роботах | | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 11| 8212.3 |Завантажувач |Костюм пилозахисний | Тн З | 12 |

| | |тунельних печей |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 12| 8290.2 |Зливальник- |Костюм | Ми З | 12 |

| | |розливальник |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 13| 8151.2 |Змішувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |(виробництво |Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |матеріалів) |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 14| 8232.3 |Знімач |При виконанні робіт | | |

| | |склопластикових і |зі знімання скловати| | |

| | |скловолокнистих |з конвеєра: | | |

| | |виробів |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Фартух клейончастий | Ми З | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 15| 8212.2 |Знімач |При виконанні робіт | | |

| | |теплоізоляційних |з укладання сирцю- | | |

| | |виробів |діатоміта на | | |

| | | |сушильні майданчики:| | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |зі знімання сирцю- | | |

| | | |діатоміта з преса: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | | |водовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням замість | | |

| | | |костюма | | |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |замість | | |

| | | |черевиків шкіряних | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 16| 8212.2 |Карбонізаторник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |матеріалів) |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 17| 8121.2 |Ковшовий |Костюм | Тр | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Шолом | То |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 18| 8212.2 |Контролер |Костюм | Ми З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 19| 8212.3 |Моторист |Костюм | Ми З | 12 |

| | |передавального |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |візка |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 20| 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | |устаткування у |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |теплоізоляційних |Шапка | Пс |до зносу|

| | |матеріалів |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 21| 8139.3 |Обплітальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |склоджгутів |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Нарукавники | Ми |до зносу|

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з плетіння сіток: | | |

| | | |Костюм замість | Ми З | 12 |

| | | |костюма | | |

| | | |пилозахисного | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 22| 8232.3 |Окантувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |сепараторних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |пластин |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з укладення | | |

| | | |сепараторних пластин| | |

| | | |до сушильної шафи | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці | Ми |15 днів |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 23| 8212.2 |Оператор |Костюм | Ми З | 12 |

| | |автоматизованої |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |лінії |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |теплоізоляції труб|Шапка | Пн |до зносу|

| | 8212.2 |Оператор |Респіратор | П |до зносу|

| | |гранулювання |протипиловий | | |

| | |мінеральної вати |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | 8212.2 |Оператор |Для оператора | | |

| | |завантажувальної |автоматизованої | | |

| | |та |лінії теплоізоляції | | |

| | |розвантажувальної |труб: | | |

| | |установки |Рукавиці | Мп | 1 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 24| 9322 |Оператор камери |Костюм | Ми З | 12 |

| | |фарбування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |акустичних плит |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |На роботах із | | |

| | | |застосуванням | | |

| | | |шкідливодійних фарб | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | В | 6 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 25| 8212.2 |Оператор |Костюм | Ми З | 12 |

| | |конвеєрної лінії |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |устаткування |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 26| 8139.1 |Оператор одержання|Костюм | Ми З | 12 |

| | |безперервного |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |скловолокна |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | 8152.2 |Оператор одержання|Фартух клейончастий | Ми З | 6 |

| | |скловолокна |Шапка | Пс |до зносу|

| | |каолінового складу|Респіратор | П |до зносу|

| | 8232.2 |Оператор одержання|протипиловий | | |

| | |склополотна |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | |одностадійним |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | |методом |або | | |

| | 8139.1 |Оператор одержання|Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | |штапельного | | | |

| | |скловолокна | | | |

| | 8212.2 |Оператор установки| | | |

| | |мінераловатних | | | |

| | |циліндрів | | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 27| 8212.2 |Оператор установки|Костюм | Ми З | 12 |

| | |волокноутворення |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавиці шкіряні з | Ти Ми | 1 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Щиток лицьовий | - |до зносу|

| | | |захисний | | |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 28| 8212.2 |Оператор установки|Костюм | Ми З | 12 |

| | |теплоізоляційного |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |шнура |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 29| 8212.2 |Перекристаліза- |Костюм | Ми З | 12 |

| | |торник |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 30| 9322 |Пошивник |При прошиванні | | |

| | |технічних виробів |матів: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 31| 8212.2 |Пресувальник |Костюм пилозахисний | Пс З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 32| 8290.3 |Пробовідбірник |При виконанні робіт | | |

| | | |з відбирання шлаку: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 33| 8131.3 |Просівальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |матеріалів |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | | |або | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 34| 7421.2 |Просочувальник з |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |вогнезахисного |водовідштовхувальним| | |

| | |просочування |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Яж |до зносу|

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Нарукавники | Вн | 6 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 35| 9322 |Різальник |При виконанні робіт | | |

| | |скловолокнистих та|з нарізання | | |

| | |склопластикових |скловолокнистих та | | |

| | |матеріалів |склопластикових | | |

| | | |матеріалів: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пс З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з плетіння сіток: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Нарукавники | Ми | 6 |

| | | |Для всіх видів робіт| | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 36| 8212.3 |Різальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |водовідштовхувальним| | |

| | |та акустичних |просоченням | | |

| | |виробів |Фартух прогумований | Вн | 6 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 37| 9322 |Розкладач |Костюм пилозахисний | Пс | 12 |

| | |скловолокна |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Пс |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 38| 8212.3 |Розпалубщик |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |та акустичних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробів |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 39| 8290.2 |Складальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Мун25 | 12 |

| | |конструкцій |із захисними носками| | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 40| 8229.3 |Склеювач |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 41| 8212.3 |Сортувальник вапна|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 42| 8290.2 |Сортувальник |При виконанні робіт | | |

| | |(пакувальник) |з упаковування | | |

| | |теплоізоляційних |теплоізоляційних | | |

| | |виробів |виробів: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з упаковування | | |

| | | |виробів із скловати,| | |

| | | |скловолокна та | | |

| | | |вулканіту: | | |

| | | |Рукавиці | Пс Мп |15 днів |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 43| 8212.3 |Сушильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 44| 7215.2 |Транспортувальник |При виконанні робіт | | |

| | |(такелажні роботи)|з транспортування | | |

| | | |сировини для | | |

| | | |виробництва | | |

| | | |теплоізоляційних | | |

| | | |виробів: | | |

| | | |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | | |Фартух | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з транспортування | | |

| | | |мінеральної вати та | | |

| | | |виробів з неї: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |замість комбінезона | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з відкочування | | |

| | | |вагонеток: | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Для всіх видів робіт| | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 45| 8333.3 |Транспортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(обслуговування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |механізмів) |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 46| 8151.2 |Фенольник |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | В | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |або | | |

| | | |Чоботи гумові | Вн | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 47| 8212.2 |Формувальник |При виконанні робіт | | |

| | |теплоізоляційних |з формування виробів| | |

| | |виробів |на ручних та | | |

| | | |формувальних | | |

| | | |верстатах: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |із заливання, | | |

| | | |укладення та | | |

| | | |змазування форм | | |

| | | |вулканітових | | |

| | | |виробів: | | |

| | | |Напівчоботи гумові | В | 12 |

| | | |замість | | |

| | | |черевиків шкіряних | | |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 48| 8212.2 |Шихтовар |Костюм | Тр З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Ти З |15 днів |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 49| 8151.2 |Шихтувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |матеріалів) |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 50| 8121.2 |Шлакувальник |Костюм | Ти | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 3.2. Виробництво фібролітових плит на цементі |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 51| 7423.2 |Верстатник |Костюм | Мп З | 12 |

| | |деревообробних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |верстатів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 52| 8212.3 |Завантажувач- |Костюм | Тр З | 12 |

| | |вивантажувач |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |сировини, палива |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | |та стінових |Рукавички гумові | Яж |до зносу|

| | |виробів |Нарукавники | Вн |до зносу|

| | | |прогумовані | | |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 53| 9322 |Мастильник |При виконанні робіт | | |

| | | |зі змазування та | | |

| | | |подавання форм: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 54| 8212.3 |Моторист змішувача|Костюм | Ми З | 12 |

| | |та мішалки |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 55| 9322 |Підсобний робітник|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 56| 7421.2 |Просочувальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |пиломатеріалів та |водовідштовхувальним| | |

| | |виробів з деревини|просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | Г |до зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |захисні | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 57| 8212.3 |Розпалубщик |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |та акустичних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробів |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 58| 8290.2 |Сортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(пакувальник) |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробів |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 3.3. Виробництво комишиту |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 59| 9333 |Вантажник |При виконанні робіт | | |

| | | |із навантажування та| | |

| | | |вивантажування | | |

| | | |комишиту та | | |

| | | |комишитових плит: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Плащ | Ву | 36 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 60| 8331.2 |Машиніст машин |Костюм | Ми З | 12 |

| | |для заготівлі |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | |очерету |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 61| 7424.2 |Пресувальник плит |Костюм | Ми З | 12 |

| | |з очерету |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | 8212.3 |Різальник |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |теплоізоляційних |Шапка | Пс |до зносу|

| | |та акустичних |Респіратор | П |до зносу|

| | |виробів |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 62| 7215.2 |Транспортувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |(такелажні |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |роботи) |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Фартух | Ми З | 12 |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 3.4. Виробництво полотен із штапельних базальтових супертонких |

| і безперервних волокон та виробів з них |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 63| 8232.2 |Апаратник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |виготовлення |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |нетканих |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |скловолокнистих |Рукавички | Эн |до зносу|

| | |матеріалів |діелектричні | | |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 64| 9333 |Вантажник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 65| 8152.3 |Емульсовар |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 66| 8232.3 |Знімач |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |склопластикових і |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |скловолокнистих |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробів |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 67| 8212.2 |Знімач |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 68| 8212.2 |Контролер |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |або | | |

| | | |Рукавички | Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 69| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |устаткування у |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |теплоізоляційних |або | | |

| | |матеріалів |Рукавички | Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 70| 8261.2 |Оператор |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |виготовлення |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |ровінгу |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | 8261.2 |Оператор |або | | |

| | |крутильного |Рукавички | Ми | 1 |

| | |устаткування |Шапка | Пс |до зносу|

| | 8212.2 |Оператор установки|Респіратор | П |до зносу|

| | |теплоізоляційного |протипиловий | | |

| | |шнура |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 71| 8139.1 |Оператор одержання|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |безперервного |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |скловолокна |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | 8139.1 |Оператор одержання|або | | |

| | |штапельного |Рукавички | Ми | 1 |

| | |скловолокна |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 72| 9322 |Підсобний робітник|При виконанні робіт | | |

| | | |з виготовлення | | |

| | | |полотен із | | |

| | | |штапельних | | |

| | | |базальтових | | |

| | | |супертонких | | |

| | | |і безперевних | | |

| | | |волокон: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 73| 9322 |Пошивник технічних|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |або | | |

| | | |Рукавички | Пс |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 74| 8131.2 |Скловар |Костюм з тканини з | Ти | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Валянки | Тп | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |Рукавиці сукняні | Ти |12 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

| | | |Щиток лицьовий | - |до зносу|

| | | |захисний | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Пояс запобіжний | - |до зносу|

| | | |безлямковий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |Під час ремонту | | |

| | | |скловарних | | |

| | | |печей: | | |

| | | |Костюм сукняний | Ти | 36 |

| | | |замість | | |

| | | |костюма з тканини з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 75| 8290.2 |Сортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(пакувальник) |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробів |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 76| 8333.3 |Транспортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |(обслуговування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |механізмів) |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пс |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| Керівники, професіонали, фахівці |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 77| 1222.2 |Майстер |Костюм | Ми З | 18 |

| | 1222.2 |Майстер зміни |Черевики шкіряні | Ми | 18 |

| | 3115 |Механік |Берет | Пн |до зносу|

| | 2149.2 |Інженер з охорони |Каска захисна з | - |до зносу|

| | |праці |підшоломником | | |

| | 2149.2 |Інженер-технолог |Лаборанту | | |

| | 7241.1 |Лаборант з |додатково: | | |

| | |фізико-механічних |Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | |випробувань |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Усім узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

------------------------------------------------------------------------------

4. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва пористих заповнювачів

------------------------------------------------------------------------------

| N |Код КП згідно з| Професійна | Найменування | Позна-| Термін |

|з/п|Класифікатором | назва роботи | спецодягу, | чення |носіння,|

| | професій | | спецвзуття |захис- | місяці |

| | ДК 003:2005 | | та інших засобів | них | (дні) |

| |( vb375609-05, | | індивідуального |власти-| |

| | vc375609-05 )| | захисту |востей | |

| | | | | (тип, | |

| | | | |марка) | |

| | | | | ЗІЗ | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 4.1. Виробництво керамзитового гравію |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |виробництві |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | |матеріалів |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 2 | 8212.3 |Завантажувач- |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |вивантажувач |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |сировини, палива |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | |та стінових |Шапка | Пн |до зносу|

| | |виробів |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 3 | 8333.3 |Моторист |Костюм | Ми З | 12 |

| | |транспортувальних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |механізмів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 4 | 8212.2 |Пресувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 4.2. Виробництво аглопориту |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 5 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм з тканини | Тр З | 9 |

| | |виробництві |з вогнезахисним | | |

| | |теплоізоляційних |просоченням | | |

| | |матеріалів |або | | |

| | | |Костюм | Тр З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | ГП |до зносу|

| | | |газопилозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 6 | 8151.2 |Дробильник |Костюм з тканини з | Тр З | 12 |

| | |теплоізоляційної |вогнезахисним | | |

| | |сировини |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 7 | 8212.2 |Оператор пульта |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |керування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |у виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |стінових виробів |Рукавички | Эн |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

|----------------------------------------------------------------------------|

| 4.3. Виробництво спученого перліту та виробів з нього; |

| виробництво теразиту |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 8 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |виробництві |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |матеріалів |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 9 | 8212.2 |Гасильник вапна |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | 8151.2 |Дробильник |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |теплоізоляційної |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | |сировини |Шапка | Пн |до зносу|

| | 8212.3 |Завантажувач- |Респіратор | П |до зносу|

| | |вивантажувач |протипиловий | | |

| | |сировини, палива |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | |та стінових |захисні з прямою або| | |

| | |виробів |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|10 | 8212.2 |Знімач |Костюм | Ми З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Фартух прогумований | Вп З | 6 |

| | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|11 | 8162.2 |Кочегар |Костюм пилозахисний | Ти Пн | 12 |

| | |технологічних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |печей |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|12 | 8212.3 |Моторист змішувача|Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |та мішалки |водовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|13 | 8212.2 |Пресувальник |На виробництві | | |

| | |теплоізоляційних |спученого перліту та| | |

| | |виробів |виробів з нього: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|14 | 8131.3 |Просівальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |матеріалів |Фартух прогумований | Вп З | 6 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|15 | 8212.3 |Сушильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|16 | 8333.3 |Транспортувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |(обслуговування |Фартух прогумований | Вп З | 6 |

| | |механізмів) |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

|17 | 8212.2 |Формувальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | |теплоізоляційних |водовідштовхувальним| | |

| | |виробів |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|----------------------------------------------------------------------------|

| Керівники, професіонали, фахівці |

|----------------------------------------------------------------------------|

|18 | 1222.2 |Майстер |Костюм | Ми З | 18 |

| | 1222.2 |Майстер зміни |Черевики шкіряні | Ми | 18 |

| | 3115 |Механік |Берет | Пн |до зносу|

| | 2149.2 |Інженер з охорони |Каска захисна з | - |до зносу|

| | |праці |підшоломником | | |

| | 2149.2 |Інженер-технолог |Лаборанту додатково:| | |

| | 7241.1 |Лаборант з |Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | |фізико-механічних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |випробувань |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Усім узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

------------------------------------------------------------------------------

5. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва збірних залізобетонних, бетонних конструкцій та виробів

------------------------------------------------------------------------------

| N |Код КП згідно з| Професійна | Найменування | Позна-| Термін |

|з/п|Класифікатором | назва роботи | спецодягу, | чення |носіння,|

| | професій | | спецвзуття |захис- | місяці |

| | ДК 003:2005 | | та інших засобів | них | (дні) |

| |( vb375609-05, | | індивідуального |власти-| |

| | vc375609-05 )| | захисту |востей | |

| | | | | (тип, | |

| | | | |марка) | |

| | | | | ЗІЗ | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Виробництво бетонних, залізобетонних, пінобетонних та шлакобетонних виробів |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 8223.2 |Антикорозійник |Костюм з тканини з | То | 12 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні | Нм | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | Г |до зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 2 | 7214.2 |Арматурник |Костюм | Мп З | 12 |

| | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 6 |

| | |залізобетонних і |Рукавиці | Мп | 8 днів |

| | |бетонних виробів |Шапка | Пн |до зносу|

| | |та конструкцій) |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 3 | 7123.2 |Бетоняр |Костюм | Вн З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 15 днів|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з обслуговування | | |

| | | |віброплощадки та | | |

| | | |віброштампа: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці | Мв | 1 |

| | | |антивібраційні | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |При виконанні | | |

| | | |мозаїчних робіт | | |

| | | |мокрим способом та | | |

| | | |робіт | | |

| | | |з обслуговування | | |

| | | |парафінуючого | | |

| | | |верстата: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Вн | 12 |

| | | |водовідштовхуючим | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |При виконанні | | |

| | | |мозаїчних робіт | | |

| | | |сухим способом: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 15 днів|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з формування | | |

| | | |шлакобетонних, | | |

| | | |пінобетонних та | | |

| | | |інших блоків: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп | 15 днів|

| | | |На всіх видах робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 4 | 7221.2 |Волочильник |Костюм | Мп З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 15 днів|

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 5 | 9333 |Вантажник |Костюм | Мп З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 6 | 8212.3 |Дозувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |компонентів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |бетонних сумішей |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з дозування цементу | | |

| | | |та інертних | | |

| | | |матеріалів | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |та при | | |

| | | |роботі на відкритих | | |

| | | |полігонах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 7 | 8151.2 |Дробильник- |При виконанні робіт | | |

| | |розмелювач |з обслуговування | | |

| | |(виробництво |дробильно- | | |

| | |залізобетонних та |сортувальних | | |

| | |бетонних виробів) |агрегатів: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | | |захисні з прямою або| | |

| | | |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |та | | |

| | | |при роботі на | | |

| | | |відкритих | | |

| | | |полігонах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 8 | 7212.2 |Зварник арматурних|Костюм | Тр | 12 |

| | |сіток та каркасів |або | | |

| | 7212.2 |Зварник |Костюм для зварника | Тр | 12 |

| | |на машинах |Черевики шкіряні | Мун25 | 6 |

| | |контактного |із захисними носками| | |

| | |(пресового) |Рукавиці | Тр Мп | 8 днів |

| | |зварювання |Рукавиці-краги | Тр | 1 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Щиток лицьовий | - |до зносу|

| | | |захисний | | |

| | | |Окуляри закриті | Г |до зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |захисні | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |Для зварника на | | |

| | | |машинах | | |

| | | |контактного | | |

| | | |(пресового) | | |

| | | |зварювання: | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |замість черевиків | | |

| | | |шкіряних із | | |

| | | |захисними носками | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тр Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тр Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 9 | 7124.2 |Комплектувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |панелей |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 10| 8212.2 |Контролер бетонних|Костюм | Ми З | 12 |

| | |та залізобетонних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів і |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |конструкцій |Берет | Пн |до зносу|

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 11| 7133.2 |Ліпник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |архітектурних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |деталей |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 12| 8332.1 |Машиніст |Костюм | Ми З | 12 |

| | |бетоноукладача |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавички | Эн |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |та при | | |

| | | |роботі на відкритих | | |

| | | |полігонах | | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 13| 8163.3 |Машиніст |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |вентиляційної та |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |аспіраційної |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |установок |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 14| 8211.2 |Машиніст |Костюм | Ми З | 12 |

| | |навивальних і |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |намотувальних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |машин |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 15| 8333.2 |Машиніст |Костюм | Ми З | 12 |

| | |перевантажувачів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |та при | | |

| | | |роботі на відкритих | | |

| | | |полігонах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 16| 8212.2 |Машиніст |Костюм | Ми З | 12 |

| | |установки для |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |випробування |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |залізобетонних |Берет | Пн |до зносу|

| | |виробів і |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | |конструкцій |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------+

| 17| 8212.2 |Машиніст |Костюм | Ми З | 12 |

| | |устаткування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |конвеєрних та |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |потокових ліній |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 18| 8212.2 |Машиніст |Костюм | Ми З | 12 |

| | |формувального |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |агрегату |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавички | Эн |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 19| 8212.3 |Моторист змішувача|Костюм | Ми З | 12 |

| | |та мішалки |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | 8333.3 |Моторист |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |транспортувальних |Рукавички | Эн |до зносу|

| | |механізмів |діелектричні | | |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |Додатково для | | |

| | | |моториста | | |

| | | |транспортувальних | | |

| | | |механізмів: | | |

| | | |Калоші діелектричні | Эн | 12 |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |та | | |

| | | |при роботі на | | |

| | | |відкритих | | |

| | | |полігонах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 20| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |устаткування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |залізобетонного |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | |виробництва |Рукавички | Эн |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 21| 8212.2 |Обробник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |залізобетонних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |із миття панелей та | | |

| | | |форм, обслуговуванні| | |

| | | |гравіємийок: | | |

| | | |Костюм з тканини з | Вн З | 12 |

| | | |водовідштовхувальним| | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |Для всіх видів робіт| | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 22| 8333.2 |Оператор |Костюм | Ми З | 12 |

| | |механізованих та |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |автоматизованих |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |складів |Плащ з водостійкого | Вн |до зносу|

| | | |матеріалу | | |

| | | |Берет | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з вивантажування | | |

| | | |цементу, вапна, | | |

| | | |інертних матеріалів | | |

| | | |(пісок, щебінь | | |

| | | |тощо): | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |замість костюма | | |

| | | |Рукавиці | Мп | 1 |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 23| 8212.2 |Оператор пульта |Костюм | Ми З | 12 |

| | 8212.3 |керування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |устаткуванням |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |залізобетонного |Рукавички | Эн |до зносу|

| | |виробництва |діелектричні | | |

| | |Оператор установок|Берет | Пн |до зносу|

| | |для теплового | | | |

| | |оброблення | | | |

| | |бетону | | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 24| 8131.2 |Пропарювач |При виконанні робіт | | |

| | |стінових |з обслуговування | | |

| | |матеріалів |пропарювальних камер| | |

| | | |та автоклавів: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 25| 8212.3 |Різальник |Костюм | Мп З | 12 |

| | |азбестоцементних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |та |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | |азбестосилітових |Шапка | Пс |до зносу|

| | |виробів |Респіратор | П |до зносу|

| | 8212.3 |Різальник |протипиловий | | |

| | |бетонних та |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу|

| | |залізобетонних |захисні з прямою або| | |

| | |виробів |непрямою вентиляцією| | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 26| 8212.2 |Складальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |залізобетонних |Черевики шкіряні | Мун50 | 12 |

| | |конструкцій |із захисними носками| | |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 27| 7215.2 |Стропальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 28| 8212.3 |Сушильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | |заповнювачів |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 29| 8333.3 |Транспортувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |(обслуговування |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |механізмів) |Калоші діелектричні | Эн |до зносу|

| | | |Рукавички | Эн |до зносу|

| | | |діелектричні | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Жилет сигнальний | Со | 12 |

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------|

| 30| 8212.2 |Формувальник |Костюм | Ми З | 12 |

| | |залізобетонних |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |виробів та |Рукавиці | Мп |15 днів |

| | |конструкцій |При виконанні робіт | | |

| | | |з формування | | |

| | | |шлакобетонних, | | |

| | | |пінобетонних та | | |

| | | |інших блоків: | | |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |При роботі зі | | |

| | | |шлаковатою | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |протипиловий | | |

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з обслуговування | | |

| | | |віброплощадки та | | |

| | | |віброштампа | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Напівчоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавиці | Мв | 1 |

| | | |антивібраційні | | |

| | | |Навушники протишумні| - |до зносу|

| | | |або | | |

| | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу|

| | | |При виконанні робіт | | |

| | | |з обслуговування | | |

| | | |парафінуючого | | |

| | | |верстата додатково: | | |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |При виконанні | | |

| | | |мозаїчних робіт | | |

| | | |мокрим способом: | | |

| | | |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | Вн | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу|

| | | |При виконанні | | |

| | | |мозаїчних робіт | | |

| | | |сухим способом: | | |

| | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів |

| | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу|

| | | |Респіратор | П |до зносу|

| | | |пилозахисний | | |

| | | |На всіх видах робіт | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Шапка | Пн |до зносу|

| | | |Каска захисна з | - |до зносу|

| | | |підшоломником | | |

| | | |На зовнішніх роботах| | |

| | | |узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

| | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 |

|----------------------------------------------------------------------------|

| Керівники, професіонали, фахівці |

|----------------------------------------------------------------------------|

| 31| 1222.2 |Майстер |Костюм | Ми З | 18 |

| | 1222.2 |Майстер зміни |Черевики шкіряні | Ми | 18 |

| | 3115 |Механік |Берет | Пн |до зносу|

| | 2149.2 |Інженер з охорони |Каска захисна з | - |до зносу|

| | |праці |підшоломником | | |

| | 2149.2 |Інженер-технолог |Лаборанту додатково:| | |

| | 7241.1 |Лаборант з |Фартух клейончастий | Вн З | 6 |

| | |фізико-механічних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 |

| | |випробувань |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу|

| | | |Усім взимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 |

| | | |прокладкою | | |

------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Робітникам, зайнятим на виробництві залізобетонних виробів методом прокату, виробництві (складанні та опорядженні) кімнат, санітарних кабін та вузлів індустріальними методами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту видаються згідно з розділом 5 "Виробництво бетонних, залізобетонних, пінобетонних та шлакобетонних виробів".

Заступник начальника управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В.М.Бабійчук

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси