Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 11.12.2007 № 297

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

Реєстрація: Мін'юст України від 26.12.2007 № 1403/14670

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1403-07

Текст документа від 11.12.2007:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

11.12.2007 N 297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1403/14670

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим радиотехнического и электронного производства", затверджені Постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 23.11.82 N 283/П-18 (НПАОП 32.1-3.21-82).

3. Наказ увести в дію з 1 лютого 2008 року.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Ю.Е.Мельников

Головний державний санітарний лікар України, перший заступник Міністра охорони здоров'я України С.П.Бережнов

Заступник Міністра України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Романченко

Голова Центрального комітету профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування Г.А.Ольховець

Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.Солдатенко

Директор Національного науково-дослідного інституту охорони праці М.О.Лисюк

В.о. Голови Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики Д.Олійник ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгірпромнагляду 11.12.2007 N 297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1403/14670

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

1.2. Норми застосовуються до працівників, зайнятих на роботах, професійна назва яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), та задіяних на виробництвах і підприємствах радіоелектронної галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Працівники підприємств та виробництв радіоелектронної галузі промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.

1.3. У цих Нормах позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

1.4. Забезпечення працівників підприємств та виробництв необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинного законодавства.

1.5. Ураховуючи умови праці та особливості радіоелектронної галузі промисловості, працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий режим працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств та виробництв.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах та виробництвах здійснюють професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

2. ТАБЛИЦЯ НОРМ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників радіоелектронної промисловості

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Код | Найменування | Найменування | Позначення | Строк |

| з/п | згідно з | професійних назв | спецодягу, спецвзуття |захисних влас-| носіння в|

| | ДК | робіт | та інших засобів |тивостей, тип,| місяцях |

| | 003:2005 | | індивідуального захисту |марка засобів | |

| |( vb375609-05, | | | індивідуаль- | |

| | vc375609-05 ) | | | ного захисту | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|I. Виробництво радіоапаратури |

|1. Радіомонтажні та слюсарно-складальні роботи |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |8290.3 |Маркувальник деталей та приладів |При виконанні робіт з фарбами:| | |

| | | |Халат | О, З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

| | | |Рукавички гумові | Он, Оа | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 2 |7242.1 |Монтажник радіо-електронної апаратури та приладів |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 3 |7311.1 |Оптик-механік |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 4 |7242.1 |Регулювальник радіоелектронної апаратури та |Халат | Ми, З | 12 |

| | |приладів |При виконанні робіт з | | |

| | | |регулювання двигунів, антен: | | |

| | | |Костюм | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 5 |7242.1 |Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 6 |8290.1 |Слюсар-складальник |Халат | Ми, З | 12 |

| | |радіоелектронної апаратури та приладів | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Кабельно-шнурові та намотувальні роботи |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 7 |7242.2 |В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів |Комбінезон | Ми, З | 12 |

| |7245.1 |Кабельник-спаювальник | | | |

| |7242.2 |Намотувальник котушок | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. Інші роботи з виробництва радіоапаратури |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 8 |7311.1 |Випробувач деталей та приладів |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |При виконанні робіт на НдВЧ | | |

| | | |устаткуванні: | | |

| | | |Костюм | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | Эм | До зносу |

| | | |спеціальної конструкції | | |

| | | |При випробуваннях у польових | | |

| | | |умовах: | | |

| | | |Костюм | Ми, З | 12 |

| | | |Плащ брезентовий | Вн | 36 |

| | | |Чоботи кирзові | В | 24 |

| | | |Узимку додатково: | | |

| | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Рукавички утеплені | Тн | 12 |

| | | |Шапка утеплена | Тн | 36 |

| | | |При постійному випро- | | |

| | | |буванні радіоапаратури під | | |

| | | |час польотів: | | |

| | | |Комбінезон | Ми, З, Ти | 24 |

| | | |Костюм хутровий | Тн40 | 60 |

| | | |Светр шерстяний | Тн | 60 |

| | | |Унти хутрові | Тн40 | 60 |

| | | |Калоші на унти | З | 36 |

| | | |Шкарпетки хутрові | Тн | 36 |

| | | |Рукавиці шкіряні на хутряній | | |

| | | |підкладці | Тн | 36 |

| | | |Шолом шкіряний на | Тн | 60 |

| | | |хутрі | | |

| | | |Шоломофон | | 60 |

| | | |Окуляри льотні | | 60 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 9 |8124.2 |Волочильник дроту |При виконанні робіт на | | |

| | | |волочинні свинцевого дроту: | | |

| | | |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 |

| | | |Нарукавники | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 |

| | | | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 10 |7343.2 |Емульсувальник прецизійної фотолі- |Костюм | З | 12 |

| | |графії | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 11 |8141.2 |Оператор високоча- |Костюм | З | 12 |

| | |стотної установки |Окуляри захисні спеціальної | Эм | До зносу |

| | | |конструкції | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 12 |8143.2 |Картонажник |Фартух | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 13 |8152.2 |Клеєвар |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 14 |9322 |Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та |Фартух | З | 12 |

| | |матеріалів |Рукавички | Мп | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 15 |8232.2 |Ливарник пластмас Пресувальник |Халат | Ми, З | 12 |

| |8232.2 |виробів з пластмас |Рукавиці комбіновані | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 16 |8229.3 |Таблетувальник |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 17 |7142.2 |Фарбувальник приладів і деталей |При виконанні робіт з | | |

| | | |фарбування світломасою: | | |

| | | |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Напальчники | Он, Оа | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|II. Виробництво радіодеталей |

|1. Виробництво резисторів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 18 |8139.2 |Вакуум-пресувальник керамічної маси |Халат | З | 12 |

| | |та заготовок |Рукавички | Тп100 | 2 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 19 |8151.3 |Готувач електропровідного шару |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Яж | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 20 |8159.3 |Графітувальник |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 21 |8212.2 |Емалювальник резисторів |Костюм з вогнезахисним | | |

| | | |просочуванням | Ти | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 22 |8152.2 |Намазувальник пасти |Фартух | З | 12 |

| | | |Нарукавники | З | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 23 |8131.2 |Оператор на філаментмашині |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 24 |8131.2 |Різальник керамічних та фарфорових виробів |Фартух | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Виробництво конденсаторів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 25 |7311.1 |Вимірювач електричних параметрів |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | |радіодеталей |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |випробування на | | |

| | | |герметичність: | | |

| | | |Костюм або халат | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Мп | 12 |

| | | |Берет або хустка | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 26 |7241.2 |Випробувач електрокерамічних виробів |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |випробування на | | |

| | | |герметичність: | | |

| | | |Костюм або халат | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Мп | 12 |

| | | |Берет або хустка | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 27 |8151.3 |Готувач електропровідного шару |При виконанні робіт з | | |

| | | |приготування срібної | | |

| | | |пасти: | | |

| | | |Халат |З | 12 |

| | | |Рукавички гумові |Он, Оа | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 28 |8151.2 |Готувач розчинів та сумішей |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Пм, Он, Оа| 2 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |приготування склоемалі: | | |

| | | |Комбінезон | Пм | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |приготування електроліту: | | |

| | | |Костюм з | | |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням | К50 | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | К50 | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К50 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 29 |9322 |Заварник ізоляторів |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 30 |8211.3 |Завальцювальник радіодеталей |Костюм | Ми | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані | З | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 31 |9321 |Заготівник (електронна техніка) |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 32 |8212.3 |Зачищувач електроізоляційних матеріалів |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Респіратор | П | До зносу |

| | | |протипиловий | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 33 |8143.2 |Картонажник |Халат |З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 34 |9322 |Калібрувальник слюди (електронне виробництво) |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Респіратор | П | До зносу |

| | | |протипиловий | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 35 |7233.2 |Комплектувальник виробів та інструменту |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички | Мп | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 36 |8159.1 |Лаборант хімічного аналізу |При виконанні робіт з | | |

| | | |епоксидними смолами: | | |

| | | |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Он | 1 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 37 |8152.2 |Лакувальник електроізоляційних виробів та |Костюм | Ми, З | 12 |

| | |матеріалів |Рукавички комбіновані | Ми, Оа | 1 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 38 |9322 |Лудильник деталей приладів гарячим способом |При виконанні робіт з | | |

| | | |лудіння деталей у тиглях: | | |

| | | |Костюм з кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням |К20 |12 |

| | | |Респіратор протигазовий |Г |До зносу |

| | | |Калоші гумові |К20 |12 |

| | | |Рукавиці комбіновані |Ми |1 |

| | | |Окуляри захисні |ЗП |До зносу |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |лудіння корпусів кон- | | |

| | | |денсаторів у ваннах: | | |

| | | |Чоботи гумові |К20 |12 |

| | | |Рукавички гумові |К20 |Чергові |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 39 |8290.3 |Маркувальник дета- |Халат | З | 12 |

| | |лей та приладів | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 40 |8131.2 |Металізатор |При виконанні робіт із | | |

| | |електрокерамічних виробів |сріблення радіодеталей: | | |

| | | |Халат | З | 12 |

| | | |Напальчники | К20 | До зносу |

| | | |При виконанні робіт на | | |

| | | |вакуумному обладнанні: | | |

| | | |Костюм | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані | Ми | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

|41 |8283.2 |Навивальник магнітопроводів |Костюм | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 42 |8159.2 |Випалювач радіокераміки, п'єзокераміки та феритів |Фартух | З | 6 |

| | | |Нарукавники | З | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 43 |9322 |Паяльщик радіодеталей |При виконанні робіт | | |

| | | |на струмочастотній | | |

| | | |пайці з використанням | | |

| | | |маслоканіфольного флюсу: | | |

| | | |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Фартух клейончатий | Нм | 6 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Нм | 1 |

| | | |При виконанні робіт на | | |

| | | |пайці конденсаторів: | | |

| | | |Напівкомбінезон | З | 12 |

| | | |Нарукавники | З | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 44 |8159.3 |Полімеризатольник |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 45 |8131.2 |Пресувальник електрокерамічних виробів з |При виконанні робіт з | | |

| | |порошкових |виготовлення конденсаторів | | |

| | |мас |із склоемалей: | | |

| | | |Костюм |Пм |12 |

| | | |Рукавиці комбіновані |Пм |2 |

| | | |Респіратор протипиловий |П |До зносу |

| | | |При виконанні робіт на | | |

| | | |гарячій опресовці | | |

| | | |конденсаторів: | | |

| | | |Костюм |З |12 |

| | | |Рукавиці брезентові |Тп100 |2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 46 |8159.2 |Промивальник деталей та вузлів |Халат з | | |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просочуванням | Вн |12 |

| | | |Фартух клейончатий | Вн |6 |

| | | |Чоботи гумові | В |12 |

| | | |Рукавички гумові | Вн |1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 47 |8159.2 |Просочувальник |Костюм |З | 12 |

| | |(електрон. техніка) |Рукавиці комбіновані |Он | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |просочування у головаксі | | |

| | | |та саволі додатково: | | |

| | | |Білизна натільна | З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Нм | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 48 |9311 |Різальник електроізоляційних матеріалів |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 49 |8131.2 |Сріблильник |Халат | З | 12 |

| | | |Напальчники | К20 | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 50 |8152.3 |Сушильник деталей та приладів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Тп100 | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 51 |8229.3 |Таблетувальник |При виконанні робіт на | | |

| | | |таблетувальних маши- | | |

| | | |нах: | | |

| | | |Халат | Пм | 12 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 52 |8159.2 |Травильник фольги |Костюм з кислотозахисним | | |

| | |(електронна техніка) |просочуванням |К50 | 12 |

| | | |Чоботи гумові |К50 | 12 |

| | | |Рукавиці гумові |К50 | 1 |

| | | |Фартух прогумований |К50 | 6 |

| | | |Окуляри захисні |ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 53 |8223.2 |Шоопувальник елементів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.Виробництво кераміки та феритів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 54 |8221.2 |Верстатник з оброблення кераміки |Костюм | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 55 |8211.3 |Галтувальник радіодеталей |Костюм | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 56 |8131.2 |Глазурувальник електрокерамічних виробів |Фартух прогумований | О | 6 |

| | | |Рукавички гумові | Он | 1 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 57 |7321.2 |Гончар |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 58 |8139.3 |Дозувальник керамі- |Халат | З | 12 |

| | |чних матеріалів |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 59 |8139.2 |Дробильник-розмелювач (виробництво керамічних, |Комбінезон з | | |

| | |фарфорових та фаянсових виробів) |пилозахисної тканини | Пм | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Пм, Мп | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Пм | 3 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 60 |8131.2 |Ливарник електрокерамічних виробів |Костюм | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми, Ти | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 61 |8159.2 |Випалювач радіокераміки, п'єзокераміки та феритів |Костюм | Ти | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ти, Тп100 | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 62 |7321.2 |Оправник електрокерамічних виробів |Костюм | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 63 |8152.3 |Парафінувальник |Фартух прогумований Рукавички | Нм | 6 |

| | |(електронна техніка) |гумові Окуляри захисні | Нм | 1 |

| | | | | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 64 |9322 |Підсобний робітник |При виконанні робіт в цехах | | |

| | | |кераміки та | | |

| | | |феритів: | | |

| | | |Халат |З |12 |

| | | |Рукавиці комбіновані |Ми |6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 65 |8212.2 |Пресувальник виробів електронної техніки |При гарячому пресуванні: | | |

| | | |Фартух | Ти | 12 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Рукавиці брезентові | Ти | 1 |

| | | |При пресуванні феритів | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Халат | Ти | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 66 |9322 |Різальник радіокераміки та феритів |Напівкомбінезон | З | 12 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 67 |8131.3 |Свердлувальник |Напівкомбінезон | З | 12 |

| | |електрокерамічних виробів |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 68 |8232.3 |Комплектувальник Маркувальник |При виконанні робіт з | З | 6 |

| |8290.2 |Сортувальник електроізоляційних матеріалів |керамікою та феритами: | | |

| |9321 | |Фартух з нагрудником | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 69 |8131.2 |Ставильник-вибірник фарфорових, фаянсових та |При виконанні робіт на круглих| | |

| | |керамічних виробів на вагонетках |горнах: | | |

| | | |Куртка з утепленням | Ти | 24 |

| | | |Фартух | З | 6 |

| | | |Валянки | Ти | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ти | 2 |

| | | |Шолом із сукна | Ти | Черговий |

| | | |При виконанні робіт на | | |

| | | |тунельних печах: | | |

| | | |Фартух брезентовий | Тп100 | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 70 |8159.3 |Травильник радіокераміки |При виконанні робіт з | | |

| | | |травлення кераміки плавиковою | | |

| | | |кислотою: | | |

| | | |Костюм з | | |

| | | |кислотозахисним просочуванням | К50 | 12 |

| | | |Фартух прогумований | К50 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 2 |

| | | |Рукавички гумові | К50 | 3 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 71 |8159.2 |Фільтр-пресувальник (електротехнічне виробництво) |Комбінезон | З | 1 |

| | | |Фартух прогумований | Вн | 12 |

| | | |Чоботи гумові | В | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 72 |8212.2 |Формувальник радіокераміки |Костюм | З | 12 |

| | | |Фартух прогумований Рукавиці | Вн | 12 |

| | | |брезентові | Ми | 4 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 73 |8131.2 |Шліфувальник електрокерамічних виробів |Костюм |Пм | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані Окуляри |Ми | 2 |

| | | |захисні |ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий |П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. Виробництво купроксних та селенових випрямлячів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 74 |8152.2 |Апаратник вакуум-апаратів |При виконанні робіт з | | |

| | | |селеном: | | |

| | | |Халат | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 75 |8159.2 |Апаратник з регенерації селену |Халат | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 76 |8159.3 |Апаратник з регенерації сірки |Халат | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 77 |8159.3 |Апаратник - сірнильник |Халат | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 78 |8159.2 |Варник селену |Халат | З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Яж | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Яж | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Яж | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 79 |7311.2 |Вимірювач випрямлячів та елементів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 1 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 80 |7241.1 |Електромонтер з ремонту та обслуговування |При виконанні робіт на | | |

| | |електроустаткування |гарячих дільницях: | | |

| | | |Костюм | Ти | 12 |

| | | |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 81 |7311.2 |Заливальник компаундами |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 1 |

| | | |При виконанні робіт із | | |

| | | |заливання смолами та клеєм: | | |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 82 |7242.2 |Зачищувач |При виконанні робіт із | | |

| | | |зачищення селенових | | |

| | | |елементів: | | |

| | | |Халат | Пм | 12 |

| | | |Респіратор | П | До зносу |

| | | |протипиловий | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 83 |9321 |Клеїльник-обпресувальник |Фартух | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 84 |9321 |Складальник випрямлячів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 85 |7233.1 |Слюсар-ремонтник |При виконанні робіт на | | |

| | | |гарячих дільницях: | | |

| | | |Костюм | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ти | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 86 |8152.2 |Терміст купроксних та селенових випрямлячів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 87 |8152.3 |Терміст нафталінових печей |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 88 |8159.3 |Травильник купроксних випрямних елементів |Халат з кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням | К50 | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Яж | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К50 | 3 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 89 |7142.2 |Фарбувальник приладів і деталей |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 90 |8159.2 |Формувальник селенових елементів |Халат | З | 12 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5. Виробництво трансформаторів та дроселів на витих стрічкових магнітопроводах |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 91 |7242.2 |Виробник стрічкових осердь |Халат | Нм | 12 |

| | | |Рукавички | Нм | 0.5 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 92 |7242.2 |Зачищувач |Халат | Пм | 12 |

| | | |Рукавички | Пм | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 93 |7311.2 |Калібрувальник магнітопроводів |Халат | Ми | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 0,5 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 94 |7242.2 |Різальник магнітопроводів |Костюм або халат | Ми | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 0,5 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|III. Електровакуумне та напівпровідникове виробництво |

|1. Виробництво електровакуумних приладів |

|А. Робітники |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 95 |8154.1 |Апаратник електролізу |Халат | З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | К50 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К50 | 3 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 96 |8159.2 |Апаратник повітроподілу |Костюм | З | 12 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 97 |8159.2 |Відкатник-вакуумник |Фартух | З | 6 |

| | | |Рукавички | Ми | 0,5 |

| | | |При роботі у ртутних цехах | | |

| | | |та на ртутній апаратурі: | | |

| | | |Костюм | Яж | 12 |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми, З | 0,5 |

| | | |Напальчники | Яж | До зносу |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |При догляді за балонами в | | |

| | | |розрядних будках: | | |

| | | |Костюм | З | 12 |

| | | |При роботі на відкритому | | |

| | | |повітрі взимку: | | |

| | | |Куртка утеплена | Тн | 30 |

| | | |Штани утеплені | Тн | 30 |

| | | |Чоботи утеплені | Тн20 | 30 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 98 |7311.1 |Випробувач деталей |На випробуванні ртутних | | |

| | |та приладів |електро-вакуумних приладів: | | |

| | | |Халат | З | 12 |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 1 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |При роботі зі склом | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

| | | |При виконанні робіт з НдВЧ: | | |

| | | |Окуляри захисні |Від випромі- | До зносу |

| | | |спеціальної конструкції | нювання | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 99 |7311.2 |Заварник електровакуумних приладів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ти | 0,5 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |У ртутних цехах додатково: | | |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 100 |8283.2 |Заготівник деталей електровакуумних приладів |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички | З, Мп | 0,5 |

| | | |(при роботі зі склом) | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 101 |7212.2 |Зварник електровакуумних приладів |Халат | З | 12 |

| | | |Напальчники | З | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 102 |8159.3 |Заливальник цоколів |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 0,5 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 103 |8112.2 |Дозувальник |Халат |З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 104 |7233.2 |Комплектувальник виробів та інструменту |Фартух | З | 6 |

| | | |При виконанні робіт у ртутних | | |

| | | |цехах: | | |

| | | |Костюм | Яж | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 1 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 105 |7311.1 |Контролер деталей та приладів |При виконанні робіт, | | |

| | | |пов'язаних | | |

| | | |з контролем ртутних електро- | | |

| | | |вакуумних приладів: | | |

| | | |Костюм | Яж | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

| | | |На гарячих операціях та при | | |

| | | |бракуванні скляних виробів | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Рукавички | Ти, Мп | 0,5 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 106 |8229.2 |Лаборант з аналізу газів та пилу |Костюм | З | 12 |

| | | |Респіратор | ГП | До зносу |

| | | |газопилозахисний | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 107 |8290.3 |Маркувальник деталей та приладів |При виконанні робіт на | | |

| | | |маркуванні електровакуумних | | |

| | | |приладів та скла: | | |

| | | |Фартух |З |12 |

| | | |Нарукавники |З |0,5 |

| | | |Окуляри захисні |ЗП |До зносу |

| | | |На маркуванні ртутних | | |

| | | |електровакуумних приладів: | | |

| | | |Халат |О, Яж |12 |

| | | |Тапочки |З |12 |

| | | |Рукавички |Ми, З |1 |

| | | |Берет |З |12 |

| | | |Окуляри захисні |ЗП |До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 108 |8223.2 |Металізатор |Халат | З | 12 |

| | | |Нарукавники | Нм | 3 |

| | | |Рукавички шкіряні | Мп | 2 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

| | | |При хімічному способі | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | К20 | 6 |

| | | |Рукавички гумові | К20 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 109 |7242.2 |Монтажник-вакуумник |Халат | З | 12 |

| | | |Напальчники | Яж | До зносу |

| | | |Додатково при виконанні робіт:| | |

| | | |у ртутних цехах: | | |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |на регенеруванні | | |

| | | |електровакуумних приладів: | | |

| | | |Рукавички | Ми | 0,5 |

| | | |на регенеруванні ртуних | | |

| | | |електровакуумних приладів: | | |

| | | |Фартух прогумований | Яж | 6 |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Рукавички | Яж, Ми | 0,5 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 110 |8159.3 |Випалювач ламп |Фартух | З | 6 |

| | | |Рукавички | Тп100 | 0,5 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 111 |8290.3 |Пакувальник електродів |При виконанні робіт | | |

| | | |з укладання | | |

| | | |та пакування електровакуумних | | |

| | | |приладів: | | |

| | | |Напівкомбінезон | З | 12 |

| | | |Рукавички | Мп | 1 |

| | | |При укладанні та пакуванні | | |

| | | |ртутних приладів: | | |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

|112 |7322.2 |Паяльщик сіток та шинок на склі |Напівкомбінезон | О, К20 | 12 |

| | | |Респіратор | Г | До зносу |

| | | |протигазовий | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 113 |8283.1 |Складальник-монтажник у виробництві |Халат | З | 12 |

| | |кольорових кінескопів |Рукавички | Ми | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 114 |8131.2 |Срібрильник |Халат з | Вн | 12 |

| | | |водовідштовхувальним | | |

| | | |просочуванням | | |

| | | |Фартух прогумований | К20 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К20 | 12 |

| | | |Нарукавники | | |

| | | |прогумовані | К20 | 6 |

| | | |Рукавички гумові | К20 | 2 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 115 |7242.2 |Цокольник |Фартух | З | 6 |

| | | |Нарукавники | З | 6 |

| | | |Рукавички | Ми | 2 |

| | | |При виконанні робіт у ртутних | | |

| | | |цехах: | | |

| | | |Халат | Яж | 12 |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 116 |8212.2 |Шліфувальник виробів електронної техніки |Халат | З, Ми | 12 |

| | | |Рукавички | З | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 117 |7242.2 |Штампувальник ніжок |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 0,5 |

| | | |При виконанні робіт у ртутних | | |

| | | |цехах додатково: | | |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Б. Інженерно-технічні працівники |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 118 |2144.2 |Інженер-електронік Майстер |Халат | З | 12 |

| |1222.2 |Технік-технолог |Рукавички | Мп, Тп100 | 2 |

| |3114 |(електроніка) |(у разі потреби) | | |

| | | |При виконанні робіт у | | |

| | | |ртутних цехах додатково: | | |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Технохімічні роботи |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 119 |7311.2 |Аквадувальник |Халат | З | 12 |

| | | |Нарукавники | Он | 6 |

| | | |Рукавички | Он | 1 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 120 |7311.2 |Алундувальник |Халат з | К20 | 12 |

| | | |кислотозахисним про- | | |

| | | |сочуванням | | |

| | | |Рукавички гумові | К20 | 1 |

| | | |Берет | К20 | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 121 |8283.2 |Заготівник газопоглинача |Халат | З, Ят | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Ят, Пм | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 122 |8283.1 |Заготівник хімічних напівфабрикатів |Халат | З, Пм | 12 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |При роботі з кислотами | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований | К80 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 12 |

| | | |Нарукавники прогумовані | К80 | 3 |

| | | |Рукавички гумові | К80 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 123 |8159.3 |Збагачувач мікропорошку |При виконанні робіт з | | |

| | | |відновлення і просіювання | | |

| | | |порошків: | | |

| | | |Костюм | Пм | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Пм, Ми | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 124 |8159.2 |Карбідувальник |Халат | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 125 |8159.2 |Карбонізатор |Халат | Пм | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 126 |8223.2 |Коректувальник ванн |Костюм з кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням | К80 | 12 |

| | | |Фартух прогумований | К80 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К80 | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 127 |7241.1 |Лаборант з фізико-механічних випробувань |Халат | З, Пм | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 128 |8121.1 |Лаборант спектрального аналізу |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 129 |8159.1 |Люмінофорник-екранувальник |Халат | Ят | 12 |

| | | |При роботі на конвеєрі: | | |

| | | |Рукавички | Ми | 1 |

| | | |При роботі з нанесення | | |

| | | |екранів: | | |

| | | |Рукавички гумові | Яж | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 130 |8159.3 |Магнезувальник-вакуумник |Халат | З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Яж | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 131 |8159.3 |Матувальник-вакуумник |Костюм з кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням | К20 | 12 |

| | | |Фартух прогумований | К20 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К20 | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К20 | 2 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 132 |8159.2 |Випалювач радіокераміки, п'єзокераміки та |Рукавички | Ти | 12 |

| | |феритів |Халат | З | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 133 |8159.2 |Оксидувальник-вакуумник |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми, Ят | 1 |

| | | |Напальчники | Ят | До зносу |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 134 |8131.1 |Оператор вакуумнонапилювальних |Халат | З | 12 |

| | |процесів |Рукавички | Ми, Ят | 1 |

| | | |Напальчники гумові | Ят | До зносу |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 135 | 8159.2 |Оператор з нанесення газопоглинача |Халат | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 136 |7322.2 |Оператор з нанесення просвітлюваль- |Халат | З, О | 12 |

| | |них та захисних покриттів |Рукавички гумові | Он, Оа | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 137 | 8153.2 |Оператор іонообміну |Халат | З | 12 |

| | | |Нарукавники | Он | 6 |

| | | |Рукавички | Он | 1 |

| | | |Берет | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 138 |8122.2 |Плавильник металу та сплавів |Костюм з вогнезахисним | Тр | 12 |

| | | |просочуванням | Тр | 3 |

| | | |Рукавиці брезентові | | |

| | | |При виготовленні прецизійних | | |

| | | |сплавів: | | |

| | | |Напівкомбінезон | Ти, З | 12 |

| | | |Рукавички | Ти | 1 |

| | | |Окуляри зі світлофільтром | Тр | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 139 | 8159.2 |Промивальник деталей та вузлів |При роботі з кислотними | | |

| | | |розчинами та органічними | | |

| | | |розчинниками: | | |

| | | |Халат з кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням | К50 | 12 |

| | | |Фартух прогумований | К50 | 6 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 12 |

| | | |Рукавички гумові | К50 | 3 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. Виробництво тугоплавких металів та алмазного волока |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 140 |8122.2 |Вальцювальник холодного металу |Костюм з вогнезахисним | Ти | 12 |

| | | |просочуванням | Тп | 0,5 |

| | | |Рукавички | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 141 |8124.2 |Волочильник дроту |Костюм | Ми | 12 |

| | | |Тапочки | Ми | 6 |

| | | |Рукавички | Ми | 0,5 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 142 |8121.2 |Заготівник хімічних |Халат | Пм | 12 |

| | |напівфабрикатів тугоплавких |Рукавички гумові | Пм | 1 |

| | |металів |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 143 |9321 |Перемотувальник |Халат | З | 12 |

| | | |Тапочки | Мп | 6 |

| | | |Рукавички | Мп | 1 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. Виробництво напівпровідникових приладів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 144 |7311.2 | Заварник напівпро- |Халат | З | 12 |

| | | відникових приладів |Рукавички | Тп100 | 0,5 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 145 |9322 |Заточувальник кон- |Халат | К20 | 12 |

| | |тактної пружини |Фартух прогумований | К20 | 6 |

| | | |Рукавички гумові | К20 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 146 |7242.2 |Комплектувальник мікромодулів |Фартух | З | 6 |

| | | |Рукавички гумові | Он | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 147 |8229.2 |Лакувальник |Фартух | З | 6 |

| | | |Рукавички гумові | Он | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 148 |9322 |Лудильник деталей приладів гарячим |Халат | З | 12 |

| | |способом |Фартух прогумований | К20 | 6 |

| | | |Нарукавники прогумовані | К20 | 3 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 149 |8290.2 |Маркувальник |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 150 |8283.2 |Наклеювач заготовок |Фартух | З | 6 |

| | | |Рукавички гумові | Он | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 151 |8159.1 |Оператор дифузійних процесів |Халат | З | 12 |

| |8159.1 |Оператор з нарощування |Рукавички | Тп100 | 1 |

| |8159.2 |епітаксіальних шарів |Комбінезон | Ми, 3 | 12 |

| | |Оператор з вирощування кристалів |Рукавички | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 152 |8211.1 |Оператор еліонних процесів |Халат | З | 12 |

| |8159.1 |Оператор плазмохімічних процесів |Рукавички | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 153 |7311.2 |Оператор прецизійного різання |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Тп100 | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 154 |7343.1 |Оператор прецизійної |Халат | З | 12 |

| | |фотолітографії |Рукавички гумові | Он, Оа | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 155 |8211.2 |Оператор термоз'єднань |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 156 |8211.1 |Оператор мікрозварювання |Халат | З | 6 |

| |8283.2 |Складальник напів- |Напальчники | Ми | До зносу |

| | |провідникових | | | |

| | |приладів | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 157 |7311.2 |Скрайбувальник пластин |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 158 |8131.2 |Сортувальник напівфабрикатів та |Халат | З | 6 |

| | |виробів |Напальчники | Ми | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 159 |8159.1 |Травильник прецизійного |Халат з кислотозахисним | | |

| | |травлення |просочуванням | К50 | 12 |

| | | |Фартух прогумований | К50 | 6 |

| | | |Рукавички гумові | К50 | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 160 |8212.2 |Шліфувальник виробів електронної |Халат | З | 12 |

| | |техніки |Рукавички | Тп100 | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5. Інші роботи електровакуумного та напівпровідникового виробництва |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 161 |8143.2 |Картонажник |Фартух | З | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 162 |7311.1 |Контролер деталей та приладів |При виконанні робіт на гарячих| | |

| | | |дільницях і на | | |

| | | |прийманні скляних виробів: | | |

| | | |Халат | | |

| | | |Рукавички | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | Ти, Мп | 1 |

| | | |(у разі потреби) | ЗП | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 163 |8283.2 |Наклеювач заготовок |Фартух | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 164 |7223.1 |Налагоджувальник-монтажник |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | |випробувального устаткування |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 165 |7242.1 |Налагоджувальник технологічного |Напівкомбінезон | З | 12 |

| | |устаткування |Рукавички | Мп | 1 |

| | |(електронна техніка) |При виконанні робіт у ртутних | | |

| | | |цехах: | | |

| | | |Халат | Яж | 12 |

| | | |Тапочки | З | 12 |

| | | |Рукавички | Яж | 1 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 166 |9132 |Прибиральник виробничих при- |При виконанні робіт у ртутних | | |

| | |міщень |цехах: | | |

| | | |Костюм | Яж | 12 |

| | | |Калоші гумові | Яж | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Яж | 1 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 167 |7233.1 |Слюсар-ремонтник |При виконанні робіт | | |

| | | |у ртутних цехах: | | |

| | | |Костюм | Яж | 12 |

| | | |Калоші гумові | Яж | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 168 |7233.2 |Слюсар-обпресувальник |Фартух прогумований | | |

| | | |з нагрудником |Вн |6 |

| | | |Чоботи гумові |В |12 |

| | | |Рукавички брезентові |Тп100 |12 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|IV. П'єзотехнічне виробництво |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 169 |8159.1 |Апаратник з кристалізації |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 170 |8159.2 |Відкатник-вакуумник |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми, Тхп | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 171 |8139.2 |Готувач шихти |При виробництві | | |

| | | |п'єзокерамічних виробів: | | |

| | | |Фартух | Ми | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Ят | 1 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 172 |8159.3 |Графітувальник |Фартух | Пм | 12 |

| | | |Рукавички | Пм | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 173 |7311.2 |Заливальник компаундами |Фартух | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 174 |8159.2 |Зарядник автоклавів |Напівкомбінезон | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 175 |7311.1 |Контролер деталей та приладів |При виконанні робіт | | |

| | | |на дільницях | | |

| | | |свинцевої п'єзокераміки та | | |

| | | |розпилювання кварцу: | | |

| | | |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 176 |8229.2 |Лакувальник |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Он, Оа | 1 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 177 |8283.2 |Наклеювач заготовок |Фартух | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 178 |7242.1 |Налагоджувальник технологічного |При виконанні робіт | | |

| | |устаткування |на дільницях | | |

| | |(електронна техніка) |свинцевої п'єзокераміки та | | |

| | | |розпилювання кварцу: | | |

| | | |Напівкомбінезон | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ми | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 179 |7311.1 |Настроювач п'єзорезонаторів |Костюм з кислотозахисним | | |

| | | |просочуванням | К50 | 12 |

| | | |Чоботи гумові | К50 | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Мп | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 180 |8159.2 |Оператор з вирощування |Халат | З | 12 |

| | |кристалів п'єзокварцу | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 181 |7311.2 |Оператор прецизійного різання |При виконанні робіт | | |

| | | |з різання з | | |

| | | |використанням мастила і гасу: | | |

| | | |Халат | З | 12 |

| | | |Фартух прогумований | Нм | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 182 |8159.2 |Поляризатор |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 183 |7311.1 |Рентгенгоніометрист |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавички | Ри | Чергові |

| | | |з просвинцьованої гуми | | |

| | | |Шолом з просвинцьованої гуми | Ри | Черговий |

| | | |Окуляри захисні | Ри | До зносу |

| | | |зі свинцевого скла | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 184 |7242.2 |Різальник-лудильник фольги |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички | Мп | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 185 |9322 |Розпилювач водорозчинних |Фартух |З | 12 |

| | |кристалів |Респіратор протипиловий |П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 186 |8283.2 |Складальник п'єзорезонаторів та |Халат | З | 12 |

| | | виробів на основі п'єзо- | | | |

| | | елементів | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 187 |9321 |Склеювач п'єзоелементів |Фартух | О | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 188 |7311.2 |Сріблильник п'єзотехнічних |Халат | З | 12 |

| | | виробів | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 189 |8212.3 |Шліфувальник водорозчинних |Халат | З | 12 |

| | |кристалів |Фартух прогумований | Вн | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 190 |8212.2 |Шліфувальник п'єзокварцових |Халат | Пм | 12 |

| | |пластин і кристалів |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|V. Інші роботи радіоелектронної промисловості |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 191 |5169 |Командир пункту (пожежно- |При гасінні пожеж, рятуванні | | |

| |5161 |рятувального) |людей, участі в | | |

| | |Пожежний-рятувальник |ліквідації наслідків пожеж, | | |

| | | |проведенні навчально- | | |

| | | |тренувальних та профілактичних| | |

| | | |заходів працівникам | | |

| | | |підрозділів | | |

| | | |відомчої пожежної охорони та | | |

| | | |членам добровільних пожежних | | |

| | | |дружин: | | |

| | | |Костюм (куртка і штани) | | |

| | | |брезентовий з вогнетривким | | |

| | | |просоченням | Ти, То, Ми| 24 |

| | | |Білизна натільна | З, Ми | 6 |

| | | |Чоботи кирзові із захисним | Ми,Тп,Мун100| 24 |

| | | |носком | З, Ми | 1 |

| | | |Шкарпетки бавовняні | Ти, То | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові з крагами | | |

| | | |з вогнетривким | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Каска пожежного | | До зносу |

| | | |Підшоломник | Ми, Ти | 24 |

| | | |Пояс пожежника з карабіном | | 36 |

| | | |Узимку додатково: | | |

| | | |Куртка утеплена спеціальна | Тн | 36 |

| | | |Штани утеплені спеціальні | Тн | 36 |

| | | |Шкарпетки з вовни | Ми, Тн | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| | | |На кожний пожежний автомобіль | | |

| | | |повинно бути передбачено 2 | | |

| | | |комплекти: | | |

| | | |Спеціальний термозахисний | | |

| | | |одяг для | | |

| | | |пожежників | То, Тв | 120 |

| | | |Шолом захисний пожежника | Ти, То | 120 |

| | | |Чоботи гумові формові | К20, В | 24 |

| | | |Рукавиці універсальні | К20, Щ20, Вн| 12 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Апарат повітряний ізолювальний| | |

| | | |для пожежників | |Згідно з ТУ|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В.І.Іванченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси