Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 листопада 2015 р. № 1119 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 124 від 17.02.2021} Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 22.07.2016 № 650 від 22.09.2016 № 1051 від 28.12.2016 № 639 від 23.08.2017 № 1157 від 27.12.2018} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство аграрної політики та продовольства України 1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва та розсадництва; {Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1051 від 28.12.2016} формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. {Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 22.07.2016, № 1051 від 28.12.2016} {Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 22.07.2016} формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 2. Мінагрополітики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Мінагрополітики є забезпечення: 1) формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості (далі - сфери агропромислового виробництва), технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва; {Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 2) формування та реалізації державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів; {Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 22.07.2016, № 1051 від 28.12.2016} {Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 22.07.2016} 4) формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу. {Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 4. Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України; 2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 4) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 5) проводить аналіз діяльності сфер агропромислового виробництва, визначає пріоритети, стратегію та прогнозує їх розвиток; 6) вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проектів; 7) забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації; 8) готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових механізмів і принципів забезпечення підприємств агропромислового комплексу технічними засобами, обладнанням, зокрема для виробництва біопалива, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами; 9) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Мінагрополітики; 10) у межах повноважень, передбачених законом, перевіряє, переглядає та скасовує галузеві нормативні документи у сфері стандартизації; 11) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері, замовляє розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики; {Підпункт 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1051 від 28.12.2016} 12) здійснює державний перепис виноградників; 13) визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду; 14) здійснює заходи щодо економічного стимулювання виробників харчової продукції, задоволення потреб населення у продуктах харчування та насичення продовольчого ринку харчовими продуктами; 15) здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку; 16) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема біржового, оптових ринків сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, страхових компаній, виставок, ярмарків тощо; 17) бере участь у реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчування; {Підпункт 18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1157 від 27.12.2018} 19) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення державного нагляду (контролю) у визначених законом сферах; 191) здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва; {Пункт 3 доповнено підпунктом 191 згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 192) затверджує форми документації на насіння і садивний матеріал, технологічні і методичні вимоги у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння; {Пункт 3 доповнено підпунктом 192 згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 193) розробляє та організовує виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва; {Пункт 3 доповнено підпунктом 193 згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 194) уповноважує підприємства, установи, організації чи їх підрозділи, акредитовані національним органом з акредитації, на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва; {Пункт 3 доповнено підпунктом 194 згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 195) здійснює контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва; {Пункт 3 доповнено підпунктом 195 згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 20) забезпечує: проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень; державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів; опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні; ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; розроблення, затвердження, перевірку, перегляд, внесення змін, скасування стандартів у сфері землеустрою та охорони земель; {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів; {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів; {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 482 від 22.07.2016} організацію, здійснення підготовки та атестацію осіб на отримання свідоцтв аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів), видачу та скасування свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів); {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу; {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} ведення Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечує відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів; {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} видачу та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва; {Підпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1051 від 28.12.2016} 21) здійснює: видачу дозвільних документів, сертифікатів, ліцензій, передбачених законодавством; {Абзац третій підпункту 21 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1157 від 27.12.2018} моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення; реєстрацію насадження технічних і столових сортів винограду у господарствах усіх форм власності, а також списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів; державну науково-технічну експертизу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності; координацію діяльності підприємств, пов'язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин; забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин; сприяння функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб'єктами господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами; державну реєстрацію суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві; визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві; {Абзац одинадцятий підпункту 21 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку; {Абзац дванадцятий підпункту 21 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів, присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві; {Абзац чотирнадцятий підпункту 21 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} у межах повноважень, передбачених законом, державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин; 22) веде: інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення; галузевий фонд нормативних документів у сфері стандартизації; реєстри сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб; Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів); Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин; державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві та Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві; Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України; інші реєстри відповідно до закону; 23) видає: сертифікат на право надання дорадчих послуг; патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин; 24) організовує: приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт; роботу з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин; післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин; функціонування єдиної системи селекції; проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи; 25) встановлює порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин; порядок оформлення і видачі ідентифікаційних документів; порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними; порядок реєстрації господарств; порядок переміщення тварин; порядок подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин; 26) визначає склад інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин; 27) формує перелік технічних засобів та технологій їх технічного обслуговування, нових технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що підлягають державним приймальним випробуванням та оцінці відповідності стандартам, технічним завданням, технічним умовам; 28) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток сфер агропромислового виробництва, сприяє реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі; {Підпункт 29 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1157 від 27.12.2018} 30) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку сировинної бази для виробництва біопалива; 31) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії; 32) організовує та виконує координацію робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань; 33) організовує розроблення загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, виступає у межах повноважень, передбачених законом, замовником виконання робіт з районування (зонування) земель сільськогосподарського призначення; 34) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 35) готує річний план робіт із стандартизації (тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми; 36) затверджує положення про метрологічну службу Мінагрополітики; 37) організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин; 38) визначає поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин; 39) бере участь у: формуванні та реалізації бюджетної, цінової, лізингової, інноваційної, інвестиційної, страхової, гендерної політики, політики у сфері інформатизації та технічного захисту інформації, сільського туризму; проведенні розрахунків поточної та прогнозної потреби сфер агропромислового виробництва у спеціалістах та кваліфікованих робітниках; розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду та здійсненні контролю за його формуванням і використанням; розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу сфер агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції; розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; координації роботи із складення міжрегіональних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, здійснює їх моніторинг; 40) розробляє та забезпечує виконання державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва, комплексного розвитку сільських територій, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом; 41) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів; 42) здійснює державне регулювання у сфері дорадчої діяльності, координує діяльність саморегулівної організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності; 43) забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, здійснює контроль за ефективним його використанням, сприяє розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння та садивного матеріалу; 44) провадить виставкову та ярмаркову діяльність у сферах агропромислового виробництва; 45) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері освіти, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва; 46) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду; 47) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності наукових та науково-дослідних установ, що належать до сфери його управління, визначає та затверджує пріоритети розвитку аграрної науки; 48) сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу; 49) здійснює моніторинг стану забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на комплексний розвиток таких територій, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції; 50) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснення заходів цивільного захисту; 51) здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції; 52) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції; 53) бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій; 54) здійснює контроль за діяльністю державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; 55) готує пропозиції щодо укладення і денонсації міжнародних договорів, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики; 56) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України; 57) бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності міжнародних організацій, у тому числі в роботі комітетів СОТ; 58) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо інтеграції до ЄС, зокрема з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво; 59) організовує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сферах агропромислового сектору економіки; 60) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінагрополітики, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; 61) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні; 62) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 621) визначає уповноважені установи (організації) та селекційні центри з визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства; {Пункт 4 доповнено підпунктом 621 згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 622) затверджує Положення про організацію взаємного обміну інформацією про стан земельних відносин між суб'єктами інформаційної взаємодії (моніторинг земельних відносин), здійснює організацію та забезпечує проведення моніторингу земельних відносин; {Пункт 4 доповнено підпунктом 622 згідно з Постановою КМ № 639 від 23.08.2017} 63) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Мінагрополітики з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінагрополітики, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Мінагрополітики та керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінагрополітики; {Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінагрополітики, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку; 4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом: реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті Мінагрополітики в установленому законодавством порядку; {Абзац другий підпункту 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} {Абзац третій підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінагрополітики, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики; 5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. Мінагрополітики для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Мінагрополітики; 2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані; 3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики. 7. Мінагрополітики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями. 8. Мінагрополітики у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази Мінагрополітики, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормативно-правові акти Мінагрополітики підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Мінагрополітики, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 9. Мінагрополітики очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 10. Міністр: 1) очолює Мінагрополітики, здійснює керівництво його діяльністю; 2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики; 3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема: забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи; {Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, з питань, що належать до сфер, у яких Мінагрополітики забезпечує формування державної політики повністю чи в окремій частині; заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи; погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності; погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасовувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів та заступників керівників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників; ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління; визначає структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; визначає посадових осіб Мінагрополітики, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; визначає порядок обміну інформацією між Мінагрополітики та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання; вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням та координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 4) визначає пріоритети роботи Мінагрополітики та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання; 5) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінагрополітики; 6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінагрополітики та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінагрополітики, під час розгляду їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 7) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, в яких Мінагрополітики забезпечує формування державної політики, розробником яких є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідних сферах; 8) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання Мінагрополітики Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; {Підпункт 8 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 9) представляє Мінагрополітики у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; {Підпункт 10 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} {Підпункт 11 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} 12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра та державного секретаря Мінагрополітики; {Підпункт 12 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} {Підпункт 13 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 650 від 22.09.2016} 14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретареві Мінагрополітики; {Підпункт 14 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 15) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; {Підпункт 15 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 16) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінагрополітики, а також на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління; 17) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень; 18) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінагрополітики; {Підпункт 18 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 19) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мінагрополітики, затверджує їх положення (статути), виконує у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності; {Підпункт 19 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 21) утворює комісії, робочі та експертні групи; 22) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики; 23) підписує накази Мінагрополітики; 24) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінагрополітики доручення; 25) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України та інших законів. {Підпункт 25 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 101. Державний секретар Мінагрополітики: 1) організовує роботу апарату Мінагрополітики; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінагрополітики та подає їх на розгляд Міністру; 3) організовує та контролює виконання апаратом Мінагрополітики Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінагрополітики, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінагрополітики; 6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінагрополітики завдань; 7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінагрополітики, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінагрополітики, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за поданням Міністра, а також у зв'язку із звільненням Міністра; 10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики; 12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики; 13) представляє Мінагрополітики як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінагрополітики доручення; 15) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінагрополітики; 16) видає накази організаційно-розпорядчого характеру, що належать до його повноважень, та контролює їх виконання; 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців, інших працівників апарату Мінагрополітики до відзначення державними нагородами. Державний секретар Мінагрополітики здійснює інші повноваження, визначені Законом України “Про державну службу” та іншими законами. На час відсутності державного секретаря Мінагрополітики чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінагрополітики відповідно до наказу державного секретаря Мінагрополітики. {Положення доповнено пунктом 101 згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінагрополітики, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінагрополітики може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мінагрополітики. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінагрополітики можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром. 12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінагрополітики затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Мінагрополітики затверджується Міністром. Штатний розпис і кошторис Мінагрополітики затверджується державним секретарем Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном. {Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 650 від 22.09.2016} 13. Мінагрополітики є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси