Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України

Показані 1-20 із 102 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2у межах повноважень, передбачених законом, перевіряє, переглядає та скасовує галузеві нормативні документи у сфері стандартизаціїп.4. пп.10
3здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері, замовляє розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практикип.4. пп.11
4здійснює заходи щодо економічного стимулювання виробників харчової продукції, задоволення потреб населення у продуктах харчування та насичення продовольчого ринку харчовими продуктамип.4. пп.14
5бере участь у реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчуванняп.4. пп.17
6визначає обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти “А”п.4. пп.18
7розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.2
8погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Кримп.4. пп.3
9здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тваринп.4. пп.21. абз.14
10готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові Українип.4. пп.4
11встановлює порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин порядок оформлення і видачі ідентифікаційних документів порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними порядок реєстрації господарств порядок переміщення тварин порядок подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тваринп.4. пп. 25
12розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісівп.4. пп. 34
13розробляє та забезпечує виконання державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва, комплексного розвитку сільських територій, удосконалення системи управління агропромисловим комплексомп.4. пп.40
14здійснює державне регулювання у сфері дорадчої діяльності, координує діяльність саморегулівної організації, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльностіп.4. пп.42
15забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської коопераціїп.4. пп.7
16бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенційп.4. пп.53
17здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Мінагрополітикип.4. пп.9
18бере участь у формуванні та реалізації бюджетної, цінової, лізингової, інноваційної, інвестиційної, страхової, гендерної політики, політики у сфері інформатизації та технічного захисту інформації, сільського туризмуп.4. пп.39. абз.1
19бере участь у проведенні розрахунків поточної та прогнозної потреби сфер агропромислового виробництва у спеціалістах та кваліфікованих робітникахп.4. пп.39. абз.2
20бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду та здійсненні контролю за його формуванням і використаннямп.4. пп.39. абз.3
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси