Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Держземагентство; Наказ, Положення від 10.08.2007 № 117

Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Реєстрація: Мін'юст України від 10.09.2007 № 1052/14319

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1052-07

Текст документа від 10.08.2007:

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2007 N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2007 р. за N 1052/14319

Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

З метою реалізації вимог статей 8 і 9 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) та відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 614 ( 614-2007-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додається).

2. Управлінню ринку земель та оціночної діяльності (Горбатович С.М.) та Юридичному управлінню (Царьов Д.В.) у встановлений термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 18.10.2004 N 343 ( z1432-04 ) "Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2004 року за N 1432/10031 (із змінами), визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства Яцишину Г.М.

Голова І.П.Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони навколишнього природного середовища С.М.Глазунов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства земельних ресурсів України 10.08.2007 N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2007 р. за N 1052/14319

ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статей 8 і 9 Закону України "Про оцінку земель" ( 1385-15 ) у частині організаційного забезпечення прийняття Екзаменаційною комісією з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - Екзаменаційна комісія) рішень про видачу або позбавлення Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - Кваліфікаційне свідоцтво).

1.2. Склад Екзаменаційної комісії затверджується Державним агентством земельних ресурсів України (далі - Держземагентство) та формується з числа його представників, представників інших органів виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики стосовно оцінки землі, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки землі, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. Головою Екзаменаційної комісії є Голова Держземагентства.

1.3. Відповідно до покладених завдань Екзаменаційна комісія:

проводить кваліфікаційні іспити з перевірки знань фізичних осіб, які бажають отримати Кваліфікаційне свідоцтво;

затверджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів та в разі потреби вносить зміни до зазначеного переліку;

приймає рішення про видачу Кваліфікаційного свідоцтва за результатами складання кваліфікаційного іспиту;

приймає рішення про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва у випадках, визначених цим Положенням;

приймає рішення про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва;

у разі потреби ініціює звернення до відповідних організацій та державних установ з метою вирішення питань, що відносяться до її компетенції.

1.4. Організаційне забезпечення роботи Екзаменаційної комісії здійснює секретар Екзаменаційної комісії.

2. Процедура підготовки кваліфікаційного іспиту

2.1. За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит оцінювач-стажист за два тижні до закінчення терміну стажування подає до навчального закладу, на базі якого відбувалося навчання, заяву про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит.

2.2. До заяви оцінювачі-стажисти додають такі документи:

календарний план стажування, підписаний керівником стажування;

звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у складанні яких брав участь оцінювач-стажист під час стажування, підписані керівником стажування, іншими оцінювачами, що проводили експертну грошову оцінку земельних ділянок, оцінювачем-стажистом та оформлені відповідно до вимог законодавства;

рекомендація оцінювача-стажиста, надана керівником стажування.

2.3. У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених документів навчальний заклад уключає оцінювача-стажиста до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.

2.4. Голова Екзаменаційної комісії призначає дату проведення кваліфікаційного іспиту, про що секретар Екзаменаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до іспиту письмово повідомляє навчальний заклад.

2.5. Особам, які виявили бажання замінити Сертифікат на Кваліфікаційне свідоцтво, необхідно подати до навчального закладу, який уклав угоду з Держземагентством про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, заяву про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит за довільною формою, нотаріально посвідчені копії сертифіката та посвідчення про підвищення кваліфікації з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

2.6. Кваліфікаційний іспит проводиться у міру комплектування груп, переважно за наявності не менш як 20 осіб відповідно до черговості поданих заяв. У складанні кваліфікаційного іспиту одночасно можуть брати участь оцінювачі-стажисти декількох навчальних закладів.

3. Проведення кваліфікаційного іспиту

3.1. Кваліфікаційний іспит проводиться на базі навчальних закладів, які уклали угоду з Держземагентством про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та можуть забезпечити відповідні умови для організації його проведення.

3.2. Кваліфікаційний іспит проводиться за умови присутності на ньому не менше половини персонального складу Екзаменаційної комісії.

3.3. До початку проведення кваліфікаційного іспиту уповноважений Екзаменаційною комісією представник інформує оцінювачів-стажистів та осіб, які зазначені у пункті 2.5 цього Положення, бажаючих скласти кваліфікаційний іспит, про персональний склад Екзаменаційної комісії, що прийматиме кваліфікаційний іспит, тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту. Спірні питання, пов'язані із складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються Екзаменаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту після його складання всією групою.

3.4. Результати складання кваліфікаційного іспиту фіксуються в екзаменаційній відомості. При цьому результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як "склав" або "не склав".

3.5. Після надання відповідей на всі питання Екзаменаційна комісія може ставити питання оцінювачу-стажисту щодо пояснення ним звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, підготовленого під час стажування.

3.6. За результатом складання кваліфікаційного іспиту оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії про видачу Кваліфікаційного свідоцтва, за яким складено цей кваліфікаційний іспит. Протокол рішення Екзаменаційної комісії підписують усі члени Екзаменаційної комісії, які брали участь у кваліфікаційному іспиті. Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий примірник зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії. До другого примірника додається екзаменаційна відомість.

3.7. У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може скласти його повторно не раніше ніж через один місяць від дати попереднього складання.

3.8. Відповідно до рішення Екзаменаційної комісії про видачу Кваліфікаційного свідоцтва Держземагентство та навчальний заклад видають Кваліфікаційне свідоцтво. Організацію друкування та видачі Кваліфікаційних свідоцтв, щодо яких прийнято рішення про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювача. Друк відповідної кількості Кваліфікаційних свідоцтв здійснюється на підставі рішення Екзаменаційної комісії.

4. Порядок прийняття рішення про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва

4.1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням Кваліфікаційного свідоцтва, здійснюється за письмовим зверненням зацікавлених осіб, у тому числі Наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок. Зазначені особи мають право направити звернення на адресу цієї Наглядової ради, Екзаменаційної комісії, Держземагентства. У зверненні мають бути аргументовані підстави необхідності позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва. До звернення додаються додаткові матеріали, які розкривають суть питання, зокрема висновки з рецензування звітів про оцінку землі та інші матеріали.

4.2. Підставами для позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва можуть бути:

неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки земель;

рішення суду за фактами непрофесійної оцінки земельних ділянок, яка проведена оцінювачем;

наявності в оцінювача судимості за корисливі злочини, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;

з'ясування факту неправомірної видачі Кваліфікаційного свідоцтва;

з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, установлених статтею 14 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ).

4.3. У двотижневий термін з дати отримання звернення секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає на розгляд Екзаменаційної комісії пакет документів, у якому мають бути:

звернення заінтересованих осіб з приводу позбавлення оцінювача Кваліфікаційного свідоцтва;

копія відповідного рішення суду (у разі позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва на підставі рішення суду за фактами непрофесійної оцінки земельних ділянок);

копія звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, у підготовці якого брав участь оцінювач, та інші документи, що підтверджують порушення;

копії не менше двох звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва у зв'язку з неодноразовим грубим порушенням нормативно-правових актів з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

пояснення оцінювача, стосовно якого порушено питання про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва;

оригінал Кваліфікаційного свідоцтва;

інші документи, які стосуються позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва і можуть бути враховані під час розгляду питання про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва.

4.4. На засідання запрошується оцінювач, питання про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва якого винесено на розгляд. Якщо оцінювач не може бути особисто присутнім з поважних причин, розгляд питання переноситься на наступне засідання. Про причину своєї відсутності оцінювач повинен письмово повідомити секретаріат Екзаменаційної комісії до початку засідання. В іншому разі Екзаменаційна комісія має право розглядати питання про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва без присутності оцінювача.

4.5. Прийняте рішення оформлюється протоколом засідання Екзаменаційної комісії. Протокол подається до Держземагентства у двотижневий термін від дати проведення засідання.

4.6. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення стосовно позбавлення (не позбавлення) Кваліфікаційного свідоцтва Держземагентство повідомляє оцінювача письмово у двотижневий термін після надходження відповідного протоколу засідання до Екзаменаційної комісії. Кваліфікаційне свідоцтво з дати прийняття відповідного рішення Екзаменаційною комісією вважається недійсним та залишається в Екзаменаційній комісії.

4.7. У разі, якщо кваліфікаційний документ було видано оцінювачу за рішенням Екзаменаційної комісії в порядку, передбаченому законодавством, Екзаменаційна комісія інформує вищезазначену комісію стосовно позбавлення оцінювача кваліфікаційного документа з метою врахування її пропозицій та прийняття відповідного рішення.

4.8. У разі позбавлення особи Кваліфікаційного свідоцтва Держземагентство вносить відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.9. Рішення про позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.

4.10. Рішення про видачу Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення в порядку, передбаченому цим Положенням для видачі Кваліфікаційного свідоцтва.

4.11. У разі втрати, пошкодження чи знищення Кваліфікаційного свідоцтва або рішення суду про задоволення вимог особи, що звернулася у порядку, передбаченому пунктом 4.9 цього Положення, оцінювач звертається до Екзаменаційної комісії із заявою про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва та вказує навчальний заклад, на базі якого він бажає його отримати. При цьому оцінювач надає письмові пояснення про причину втрати, пошкодження або знищення Кваліфікаційного свідоцтва.

4.12. Секретар Екзаменаційної комісії перевіряє факт видачі Кваліфікаційного свідоцтва відповідно до наявної інформації у Державному реєстрі оцінювачів та протоколів Екзаменаційної комісії.

4.13. Рішення про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва оформляється протоколом Екзаменаційної комісії. На підставі рішення Екзаменаційної комісії відповідний навчальний заклад виписує нове Кваліфікаційне свідоцтво, яке підписує керівник навчального закладу, та передає його до Держземагентства для підписання і видачі оцінювачу.

4.14. Інформація про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва, у тому числі у зв`язку з позбавленням або його втратою, підлягає відображенню в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності С.М.Горбатович

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси