Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.08.2007 № 995

Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 995-2007-п

Текст документа від 16.10.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 1 серпня 2007 р. N 995 Київ

Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013 N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук, що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 995

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук

{ Назва Типового положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

{ У тексті Типового положення слова "Національна або галузева академія наук" та "підприємства, установи та організації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна академія наук або національна галузева академія наук" та "підприємства, наукові установи, організації та вищі навчальні заклади" у відповідному відмінку, а слова "на підприємствах, в установах та організаціях" - словами "на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах" згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

1. Структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук та національної галузевої академії наук (далі - структурний підрозділ) утворюється відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 ) з метою забезпечення виконання цими органами завдань, визначених відповідними законодавчими актами.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

2. У своїй діяльності структурний підрозділ керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наказами відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також положенням про нього.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

3. Основними завданнями структурного підрозділу є забезпечення виконання функцій, пов'язаних з розробленням технологій та їх складових частин (далі - технології), набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них, трансфером і використанням нових технологій.

4. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення галузевих комплексних програм технологічного оновлення підприємств, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, та їх виконання;

{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

2) проводить моніторинг стану використання технологій на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, узагальнює практику застосування законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, додержання вимог цього законодавства суб'єктами, що провадять діяльність, пов'язану з передачею технологій, готує пропозиції щодо поліпшення стану використання технологій та удосконалення зазначеного законодавства;

3) вживає у межах своїх повноважень заходів для забезпечення розроблення технологій, що відповідають сучасному світовому науково-технологічному рівню та міжнародним, зокрема європейським стандартам, а також для виробництва і реалізації конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції з урахуванням потреб економіки;

4) забезпечує відповідно до своєї компетенції:

формування баз даних про технології, майнові права, зокрема про майнові права інтелектуальної власності, які належать підприємствам, науковим установам, організаціям та вищим навчальним закладам, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні Національної академії наук чи національної галузевої академії наук, забезпечують доступ до них осіб, заінтересованих у використанні певної технології; { Абзац другий підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

участь у підготовці проектів договорів про трансфер технологій; { Абзац третій підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

подання МОН: { Абзац підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

- інформації про завершені технології, зокрема створені або придбані за рахунок бюджетних коштів, про технології, створені або придбані підприємствами державної форми власності, а також про технології, що пропонуються для реєстрації суб’єктами трансферу технологій (власниками технологій), для включення їх до реєстру технологій; { Абзац підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

- інформації про передані технології, створені за рахунок бюджетних коштів підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні Національної академії наук чи національної галузевої академії наук; { Абзац підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

- клопотання про необхідність підтримання патентування технологій за межами України; { Абзац підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

- звітів про проведення патентно-кон’юнктурних, наукових досліджень, конструкторських, проектних, випробувальних робіт, пов’язаних із створенням і використанням технологій, патентуванням та ліцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам; { Абзац підпункту 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

диверсифікацію результатів завершених прикладних наукових досліджень та інноваційної діяльності, проектних, конструкторських та випробних робіт насамперед таких, що відповідають сучасному світовому науково-технологічному рівню;

формування галузевих баз даних та фондів науково-технічної інформації про технології, розроблені з використанням коштів загального фонду державного бюджету, а також доступ до таких баз даних і фондів фізичним та юридичним особам, заінтересованим у використанні відповідних технологій;

економічну безпеку виробництва і детінізацію операцій з купівлі та продажу товарів, що виготовляються, та послуг, що надаються, з використанням відповідних технологій;

підготовку та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

5) надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу:

у проведенні патентно-кон'юнктурних досліджень, пов'язаних з розробленням нових технологій, набуттям, ліцензуванням і захистом прав інтелектуальної власності на них, використанням таких технологій, а також з реалізацією на внутрішньому та зовнішньому ринку продукції, виготовленої з їх використанням;

у визначенні порядку набуття, ліцензування і захисту прав інтелектуальної власності на технології в Україні та за її межами;

у визначенні умов і порядку набуття майнових прав на технології, зокрема на результати завершених прикладних наукових досліджень, проектну, конструкторську та технологічну документацію, об'єкти права інтелектуальної власності, а також умов і порядку передачі цих прав третім особам;

6) забезпечує в установленому порядку додержання вимог міжнародних договорів щодо запобігання техногенному ризику, впровадження потенційно небезпечних технологій, а також екологічної безпеки технологій;

7) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо:

визначення основних напрямів діяльності та пріоритетів у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності виходячи з потреб економіки та розвитку суспільства;

реалізації інноваційної політики відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Національною академією наук або національною галузевою академією наук;

уточнення середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівня;

залучення інвестицій для виконання програм технологічного оновлення підприємств, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук; { Абзац п'ятий підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

закупівлі на конкурсних (тендерних) засадах технологій з метою задоволення потреб підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

найбільш ефективних шляхів використання та/або трансферу технологій (насамперед вітчизняних), що відповідають світовому науково-технологічному рівню і міжнародним стандартам;

порядку проведення вартісної оцінки майнових прав на технології;

підготовки проектів міжнародних договорів України про співробітництво у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також відповідних цивільно-правових договорів, які передбачають розроблення технологій (зокрема договорів про проведення прикладних наукових досліджень, розроблення проектної, конструкторської та технологічної документації, створення об'єктів права інтелектуальної власності), передачу та використання майнових прав на них;

притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав інтелектуальної власності та неправомірне поширення інформації з обмеженим доступом про технології;

удосконалення системи підготовки (перепідготовки) спеціалістів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, налагодження співробітництва із зазначених питань з МОН, а у разі потреби стосовно організації підготовки і підвищення кваліфікації таких спеціалістів, а також обміну практичним досвідом роботи у зазначеній сфері; { Абзац одинадцятий підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013, N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

утворення координаційних і дорадчих органів для розв'язання проблем, пов'язаних з трансфером технологій, виконанням інноваційних проектів та забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності, а також для розгляду наукових і методичних рекомендацій з питань провадження основної діяльності структурного підрозділу;

8) забезпечує в установленому порядку здійснення контролю за:

підготовкою підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, проектів договорів про трансфер технологій, розроблених за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

цільовим використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які спрямовуються на проведення патентно-кон'юнктурних досліджень щодо технологій і продукції, виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень, проектних, конструкторських та випробних робіт, набуття, ліцензування і забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на технології, а також на здійснення їх трансферу в Україні та за її межами;

веденням обліку інтелектуальних складових частин технологій як нематеріальних активів, що розроблені за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або придбані за рахунок таких коштів згідно з укладеними договорами про трансфер технологій, на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також за проведенням інвентаризації цих складових частин та вартісної оцінки майнових прав на них;

правильністю нарахування підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, і виплати винагороди авторам технологій і особам, яким належать виключні майнові права на них, у вигляді частки ліцензійних платежів (паушальних, роялті або комбінованих) від доходів, одержаних в результаті реалізації продукції, виготовленої з використання цих технологій;

збереженням інформації з обмеженим доступом про технології на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

9) бере участь в організації виставок, ярмарок, аукціонів технологій та продукції, яку виготовлено в результаті їх використання підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, забезпечує в установленому порядку додержання прав інтелектуальної власності на відповідні технології, продукцію і послуги, що експонуються та/або реалізуються на таких виставках, ярмарках та аукціонах;

{ Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

10) організовує та забезпечує проведення конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

11) вживає в установленому порядку заходів для запобігання на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук:

розробленню, передачі та використанню технологій, що не відповідають програмам технологічного оновлення підприємств, реалізації їх з порушенням вимог законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; { Абзац другий підпункту 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 271 ( 271-2013-п ) від 15.04.2013 }

проявам недобросовісної конкуренції, контрафакції та монополізму щодо трансферу і використання технологій (насамперед інтелектуальних), а також під час виробництва і реалізації продукції;

наданню послуг з трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, що не відповідають вимогам законодавства і міжнародних договорів з цих питань;

12) забезпечує виконання інших функцій відповідно до законодавства.

5. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати від підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук, інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на нього завдань, а у разі потреби - документи, довідки, розрахунки, письмові та усні пояснення, що стосуються їх виконання;

брати в установленому порядку участь у засіданнях координаційних та дорадчих органів, утворених у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Національній академії наук або національній галузевій академії наук, а також у нарадах з питань, що належать до його компетенції;

представляти за дорученням керівника інтереси відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук у судових органах під час розгляду спірних питань, що стосуються трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

проводити у разі потреби і в межах своїх повноважень науково-технічну експертизу технологій, що пропонуються для використання на підприємствах, в наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук.

6. Структурний підрозділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук, а також із структурними підрозділами інших органів, підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що забезпечують виконання аналогічних функцій, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

7. Структурний підрозділ підпорядковується керівнику міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук або одному з його заступників відповідно до розподілу обов'язків.

Очолює структурний підрозділ керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівник відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук.

На посаду керівника структурного підрозділу призначається фахівець, що має базову (галузеву) вищу освіту та вищу освіту з питань інтелектуальної власності, стаж роботи у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності чи інтелектуальної власності не менше ніж три роки.

Структуру підрозділу визначає керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук або національної галузевої академії наук.

8. Керівник структурного підрозділу:

здійснює керівництво діяльністю підрозділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань та функцій;

забезпечує у межах своїх повноважень збереження у підрозділі інформації з обмеженим доступом;

подає в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників підрозділу та фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи перебувають у віданні Національної академії наук або національної галузевої академії наук;

забезпечує відповідно до своєї компетенції розгляд звернень фізичних та юридичних осіб і в разі потреби врахування їх пропозицій;

розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення організації та підвищення ефективності роботи підрозділу;

забезпечує виконання інших завдань, покладених на підрозділ.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 995

ЗМІНИ, що вносяться до Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації ( 1326-2000-п )

1. Доповнити абзац другий пунктів 2 і 3 після слів "інноваційної діяльності" словами ", трансферу технологій".

2. У пункті 3:

1) доповнити абзац шостий після слова "освітнього," словами "творчого (інтелектуального),";

2) доповнити абзац сьомий після слів "професійно-технічної освіти" словами ", а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності";

3) абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, сприяння захисту прав інтелектуальної власності в області, місті";

4) доповнити абзац десятий після слів "інноваційних заходів," словами "здійснення трансферу технологій,";

5) доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"сприяння розробленню і використанню технологій та їх складових частин згідно з потребами області, міста;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

6) абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в області, місті, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам області, міста;";

7) в абзаці тринадцятому слова "збереженням і захистом національних інтересів" замінити словами "забезпеченням збереження і захисту прав інтелектуальної власності та національних інтересів".

3. У пункті 4:

1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, місті, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;";

2) доповнити підпункт 4 після слів "освіти і науки," словами "трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності,", а після слів "професійно-технічними" - словами "та вищими";

3) доповнити підпункт 5 після слів "педагогічних працівників" словами ", а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності";

4) підпункт 26 викласти у такій редакції:

"26) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин виходячи з потреб області, міста, вживає заходів для забезпечення в області, місті захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;";

5) доповнити підпункт 27 після слів "інноваційної діяльності" словами ", трансферу технологій";

6) доповнити підпункт 28 після слова "програм" словами ", а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій";

7) доповнити підпункт 29 після слова "програм" словами ", а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області, міста";

8) доповнити підпункт 30 після слів "державного бюджету," словами "у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності, а також щодо додержання та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, місті,";

9) у підпункті 32 слова "і науки" замінити словами ", сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності";

10) підпункт 34 викласти у такій редакції:

"34) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, місті;";

11) доповнити пункт підпунктами 34-1 - 34-4 такого змісту:

"34-1) надає у межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу;

34-2) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області, міста;

34-3) забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області, міста з метою залучення інвестицій для їх максимального задоволення;

34-4) бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;".

4. У пункті 5:

доповнити абзац четвертий після слів "наукового і науково-технічного" словами ", інноваційного та творчого (інтелектуального)";

абзаци п'ятий-восьмий замінити абзацами такого змісту:

"створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику;

організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

залучати працівників інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

представляти в установленому порядку інтереси держадміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

готувати у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування місцевого бюджету;

організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції."

5. У пункті 10:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"особисто відповідає за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"забезпечує у межах своїх повноважень збереження в управлінні інформації з обмеженим доступом;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-десятий вважати відповідно абзацами шостим-одинадцятим.