Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 6 червня 2007 р. № 803 Київ Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 21 від 23.01.2008 № 313 від 02.04.2008 № 639 від 24.06.2009 № 220 від 02.03.2010 № 483 від 11.05.2011 № 1048 від 14.11.2012 № 760 від 02.09.2015 № 734 від 19.10.2016 № 460 від 06.06.2018 № 194 від 13.03.2019 № 884 від 23.10.2019 № 1320 від 16.12.2020 № 451 від 28.04.2021 № 776 від 07.07.2022 № 792 від 15.07.2022} Відповідно до статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок відчуження об'єктів державної власності, що додається. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 25 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 884) ПОРЯДОК відчуження об'єктів державної власності Загальна частина 1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження об'єктів державної власності. 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 1) об'єкти державної власності (далі - майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами); 2) відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком; 3) адміністратор - державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”; 4) гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання учасником зобов'язань щодо участі в електронному аукціоні, згідно з яким користувач вносить суму для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється в розмірі 10 відсотків стартової ціни лота та зазначається в оголошенні про проведення аукціону; 5) електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Дана система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, необхідними для проведення аукціону в електронній формі; 6) електронний аукціон - спосіб відчуження лота, за яким переможцем стає учасник, що в ході аукціону в електронній торговій системі запропонував найвищу ціну; 7) електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до електронної торгової системи та забезпечує організатору аукціону, користувачам та учасникам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних аукціонів; 8) закрита цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронному аукціоні; 9) користувач - фізична або юридична особа, яка зареєстрована на електронному майданчику в електронній торговій системі та має намір взяти участь в електронному аукціоні; 10) крок аукціону (мінімальний крок аукціону) - мінімальна надбавка, на яку в ході торгів (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції учасника. Розмір мінімального кроку аукціону становить 1 відсоток стартової ціни лота; 11) лот - об'єкт державної власності, який виставляється на електронний аукціон; 12) оголошення про проведення аукціону - відомості та інформація, що містять дані про лот, що виставляється в електронній торговій системі та на веб-сайтах операторів; 13) оператор електронного майданчика - юридична особа, яка має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи; 14) організатор аукціону - Фонд державного майна - щодо нерухомого майна України; суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває майно, що підлягає відчуженню, а стосовно майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, організатором виступає такий суб'єкт управління, - щодо іншого майна; 15) покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону; 16) реєстраційний внесок - грошові кошти у розмірі, передбаченому пунктом 20 цього Порядку, що вносяться за реєстрацію заяви на участь в електронному аукціоні особою, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні на відповідний рахунок оператора електронного майданчика; 17) стартова ціна - ціна, з якої розпочинається аукціон щодо кожного об'єкта державної власності; 18) учасник - фізична або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника; 19) центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів, вихідний код яких опубліковано у відкритому доступі, у складі баз даних, модулів електронного аукціону та допоміжних модулів, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі; 20) цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про приватизацію державного і комунального майна”, “Про управління об'єктами державної власності”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про електронні довірчі послуги” та постанові Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1641, № 62, ст. 2136). {Абзац двадцять другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення електронних аукціонів визначається адміністратором в Регламенті роботи електронної торгової системи. 3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), державним некомерційним підприємствам, установам та організаціям (у тому числі у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління); майна, переданого Національній та національним галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування (далі - суб'єкти господарювання). {Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 792 від 15.07.2022} Питання відчуження зазначеного майна, зокрема майна підприємств оборонно-промислового комплексу, майна Національної академії наук та національних галузевих академій наук та установ, організацій і підприємств, що віднесені до їх відання, регулюються цим Порядком з урахуванням особливостей, передбачених законодавством. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} 4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на електронному аукціоні. Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном. 5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження: 1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів; 2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації; 3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження; 4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом; 5) майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації; 6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів), відчуження якого здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію; 7) об'єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною іпотечною установою з метою передачі у фінансовий лізинг громадянам України; 8) майна, об'єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” і її регіональними управліннями та Іпотечним центром в м. Києві та Київській області у зв'язку з реалізацією права заставодержателя; {Пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 451 від 28.04.2021} 9) майна, придбаного суб'єктом господарювання (юридичною особою), що належить до сфери управління Мінстратегпрому, для передачі за договорами фінансового лізингу підприємствам оборонно-промислового комплексу. {Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 776 від 07.07.2022} Прийняття рішення про відчуження майна 6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законами (далі - суб'єкт управління). Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження з Фондом державного майна. Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов: відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне; відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу (крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління); відчуження майна, що не зазначено у пункті 5 цього Порядку та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку. Відчуження майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб'єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна. Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, суб'єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного майна та інших заінтересованих органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України. Відчуження іншого майна суб'єктів господарювання, стосовно яких Кабінет Міністрів України виконує функції з управління, здійснюється такими суб'єктами на підставі згоди, наданої Фондом державного майна, відповідно до цього Порядку. Фонд державного майна після опрацювання документів, поданих згідно з пунктом 7 цього Порядку, готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно відчуження майна, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту. 7. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна: 1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу, крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління); 2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на останню звітну дату, що передувала поданню такого звернення стосовно відчуження майна, або на дату оцінки (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 10 цього Порядку) згідно з додатком 1; 3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2; 4) акт технічного стану майна, складений на останню звітну дату, що передувала поданню такого звернення стосовно відчуження майна, або на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання; {Підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами); 6) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів; 7) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу сьомого пункту 10 цього Порядку, а також звіт про оцінку майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, та майна, згода на відчуження якого надається Фондом державного майна (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 10 цього Порядку). {Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, суб'єкт управління у 20-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту, подає їх Фонду державного майна разом з інформацією суб'єкта управління стосовно впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб'єктом господарювання виробничої або іншої діяльності (крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління). {Абзац дев'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} Під час відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління документи, визначені підпунктами 1-6 цього пункту, підписуються членами ліквідаційної комісії та затверджуються головою такої комісії. Суб'єкт управління або Фонд державного майна має право витребовувати додаткові документи у суб'єкта господарювання відповідно до вимог цього Порядку у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту, зокрема технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо. {Абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) суб'єкт управління або Фонд державного майна обов'язково пропонують суб'єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом у строки, що не перевищують строки прийняття рішення про надання згоди або погодження на відчуження майна. Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються суб'єктом управління або Фондом державного майна протягом 10 робочих днів з дати їх надходження. 8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження до суб'єкта управління документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та відповідного погодження Фонду державного майна. Фонд державного майна протягом 15 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна. Фонд державного майна як організатор продажу нерухомого майна погоджує його відчуження, виступає організатором аукціону, підписує протокол аукціону та у випадках, передбачених цим Порядком, погоджує висновок про вартість майна. {Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 9. Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб'єктом управління у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна, а також про надання згоди на відчуження майна, зазначеного в абзаці дев'ятому пункту 6 цього Порядку, надається Фондом державного майна у формі листа та надсилається не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. Рішення про відмову в наданні згоди чи погодження на відчуження майна приймається у разі, коли: майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацами третім - шостим пункту 6 цього Порядку; суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей; техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу); не подано інформації про вплив відчуження майна на цілісність майнового комплексу та провадження суб'єктом господарювання виробничої або іншої діяльності. Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна надсилається Фонду державного майна та суб'єкту господарювання не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} Суб'єкт господарювання подає протягом 10 робочих днів з дати надходження рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна Фонду державного майна інформацію (разом з підтвердними документами), визначену пунктом 16 цього Порядку. {Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} 10. Стартова ціна майна встановлюється на рівні його балансової вартості. У разі коли балансова вартість майна, що пропонується до продажу, відсутня або дорівнює нулю, така вартість визначається на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2019 р., № 24, ст. 846). Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Фонд державного майна або у випадках, передбачених абзацом сьомим цього пункту, інший державний орган приватизації здійснює погодження висновку про вартість майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту. Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження, погоджується відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, за умови, що звіт про оцінку такого майна за результатами рецензування класифікується за ознаками, наведеними в абзаці другому чи третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995). Погоджений висновок про вартість майна є дійсним не більш як 12 місяців з дати його погодження. Висновок про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, а також майна, згода на відчуження якого надається Фондом державного майна, погоджується Фондом державного майна за умови дотримання вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і видається разом з погодженням (згодою) на відчуження майна відповідному суб'єктові управління або суб'єктові господарювання. Висновок про вартість іншого майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, погоджується державним органом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання. Для погодження висновку про вартість такого майна суб'єкт господарювання подає державному органу приватизації разом із звітом про оцінку майна документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 7 цього Порядку. Погодження висновку про вартість майна здійснюється не пізніше ніж через шість місяців з дати оцінки майна. У разі коли висновок не погоджено в зазначений строк, проводиться оцінка майна на нову дату. Надання погодження чи відмови в погодженні висновку про вартість майна, зазначеного в абзаці шостому цього пункту, здійснюється протягом 15 робочих днів з дня його подання відповідному державному органу приватизації. {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 11. З дня погодження відчуження майна і до переходу права власності до покупця або припинення такого відчуження суб'єкт господарювання без згоди суб'єкта управління та/або Фонду державного майна не має права на: вчинення правочинів та/або господарських зобов'язань, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність, у інший спосіб або формі майна, що підлягає відчуженню; укладення договорів оренди, поруки, гарантії, іпотеки, застави тощо предметом якого виступає таке майно; списання майна що підлягає відчуженню, безоплатну передачу та реалізацію такого майна для погашення заборгованості, передачу майна в управління; зміну вартості майна у будь-якій формі та спосіб. Відповідальність за збереження майна та шкоду, завдану таким об'єктам, несуть керівники суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває відповідне майно. Керівник (голова ліквідаційної комісії) суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт відчуження, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт. Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна 12. Відчуження майна здійснюється виключно на електронних аукціонах в електронній торговій системі. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків. 13. Відчуження майна, що перебуває за кордоном (крім нерухомого майна закордонних дипломатичних установ, реалізація якого здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України) і реалізація якого в Україні неможлива чи недоцільна, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства країн, на території яких перебуває майно, що підлягає відчуженню, а також із збереженням умов конкурентного продажу майна. 14. Кошти, що надійшли від продажу майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства. Кошти від продажу нерухомого майна (якщо інше не встановлено законом) перераховуються покупцем до загального фонду державного бюджету, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, яка перераховується на банківський рахунок суб'єкта господарювання, що є балансоутримувачем майна. Кошти, одержані від відчуження іншого державного майна, перераховуються покупцем на банківський рахунок суб'єкта господарювання, що є балансоутримувачем майна. У разі наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати кошти, одержані суб'єктом господарювання, що є балансоутримувачем майна, насамперед спрямовуються (якщо інше не встановлено законом) на погашення такої заборгованості та заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, на погашення заборгованості за іншими податками і зборами, а також на інші цілі відповідно до затвердженого фінансового плану. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати суб'єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3. Фонд державного майна на підставі отриманих звітів, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, подає щокварталу Мінфіну зведену інформацію про результати відчуження нерухомого майна, перерахування та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна підприємств оборонно-промислового комплексу, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна та 95 відсотків коштів, одержаних понад балансову (залишкову) вартість, зараховуються до загального фонду державного бюджету. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна підприємств оборонно-промислового комплексу, не зараховані до загального фонду державного бюджету, спрямовуються відповідно до вимог частини другої статті 3 Закону України “Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну “Укроборонпром” та забезпечення їх стабільного розвитку”. {Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} Підготовка до проведення аукціону 15. Організатор аукціону самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про проведення аукціону. Електронні аукціони з продажу майна проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше ніж через 35 днів після опублікування оголошення про проведення аукціону. 16. Оголошення про проведення аукціону обов'язково повинно містити: 1) інформацію: про майно (об'єкт основних фондів (засобів), його частину або групу об'єктів основних фондів (засобів), що підлягає продажу: - найменування та місцезнаходження майна; - технічні характеристики, рік випуску чи введення в експлуатацію тощо; про об'єкти нерухомого майна: - дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано майно (місцезнаходження, кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, інформацію про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування, про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними; {Абзац шостий підпункту 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} - інформація про договори оренди об'єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди; - інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані); - план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення організатором аукціону); 2) інформацію про електронний аукціон: дата та час проведення електронного аукціону; кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні; 3) інформацію про умови, на яких здійснюється продаж майна: істотні умови договору купівлі-продажу майна або проект відповідного договору купівлі-продажу майна; стартова ціна (без урахування податку на додану вартість); розмір гарантійного внеску, що визначається у розмірі 10 відсотків стартової ціни продажу майна; розмір реєстраційного внеску; крок електронного аукціону, що встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни продажу майна; 4) додаткову інформацію: фотографічне зображення майна; реквізити рахунків, найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення розрахунків переможцями електронних аукціонів за придбане майно; реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків); час і місце проведення огляду майна; найменування особи організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служби з організації електронного аукціону (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи організатора аукціону (суб'єкта господарювання), яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об'єкта, номер телефону, адреса електронної пошти); {Абзац шостий підпункту 4 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} інші відомості, зокрема інформація про необхідність відшкодування витрат, пов'язаних з продажем майна, порядок розрахунків за придбане майно; 5) технічні реквізити оголошення про проведення аукціону: дата і номер рішення суб'єкта управління та/або Фонду державного майна про погодження відчуження майна, прийнятого відповідно до цього Порядку; єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронних майданчиків, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку). Оголошення про проведення аукціону не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. 17. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплатним та вільним. 18. Після оприлюднення оголошення про проведення аукціону потенційні покупці, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про участь в електронному аукціоні через електронну торгову систему. Заява про участь в електронному аукціоні подається шляхом заповнення електронної форми з окремими полями, де зазначається інформація про цінову пропозицію, про учасника та завантажуються необхідні документи, що визначені в пункті 19 цього Порядку. 19. До участі в електронному аукціоні допускаються учасники, які подали через електронний майданчик заяву про участь в електронному аукціоні, сплатили реєстраційний та гарантійний внески у розмірах, визначених згідно з цим Порядком. До заяви про участь в електронному аукціоні додаються: для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у разі відсутності такого документа у зв'язку із відмовою від отримання реєстраційного номера - копія паспорта громадянина України; для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу; для потенційних покупців - юридичних осіб: - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для юридичних осіб - резидентів; - документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів; - інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності; документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску учасником. Організатор аукціону не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, ніж передбачені цим Порядком. 20. За участь в електронному аукціоні з учасників оператором електронного майданчика справляється реєстраційний внесок у такому розмірі: 1) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 2) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 4) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 5) у разі, коли стартова ціна лота становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Фактичний розмір реєстраційного внеску зазначається в протоколі електронного аукціону. Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню, крім випадків, передбачених цим Порядком. 21. Якщо на момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь в електронному аукціоні подано менше двох заяв про участь в електронному аукціоні, аукціон вважається таким, що не відбувся. 22. Якщо подано більше однієї заяви про участь в електронному аукціоні, активується модуль електронного аукціону. 23. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу. 24. Якщо за результатами електронного аукціону жоден з учасників не зробив крок аукціону, електронний аукціон вважається таким, що не відбувся. Проведення аукціону 25. Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усіх користувачів до інформації про проведення електронного аукціону, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу. 26. Електронні аукціони проводяться через електронну торгову систему шляхом повторюваного процесу підвищення цін трьома раундами в інтерактивному режимі реального часу. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі. В електронному аукціоні можуть брати участь учасники, які подали закриті цінові пропозиції. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок електронного аукціону в порядку, передбаченому пунктом 27 цього Порядку. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин, після закінчення цього часу електронна торгова система приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику. Якщо під час електронного аукціону подана учасником закрита цінова пропозиція та/або цінова пропозиція є більшою за стартову ціну лота на розмір не менш як розмір мінімального кроку аукціону, вважається, що такий учасник зробив крок аукціону. {Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1320 від 16.12.2020} 27. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону). Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни електронного аукціону. Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд. Протягом кожного раунду електронного аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу електронного аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цін в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення електронного аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді електронного аукціону без зазначення їх найменувань. Розрахунки за придбане майно 28. Протокол про результати електронного аукціону (без підпису) формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону. 29. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок електронного аукціону. У разі подання однакових цінових пропозицій переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав цінову пропозицію раніше. У разі відмови переможця від підписання протоколу про результати електронного аукціону, договору купівлі-продажу майна чи нездійснення оплати в повному обсязі за придбане майно відповідно до вимог пункту 37 цього Порядку, а також у випадку, визначеному пунктом 32 цього Порядку, переможцем електронного аукціону вважається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок електронного аукціону, та за відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. У разі подання однакових цінових пропозицій переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав цінову пропозицію раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. Оператор електронного майданчика зобов'язаний поінформувати учасника з наступною за величиною після переможця електронного аукціону ціновою пропозицією, а у разі подання однакових цінових пропозицій - учасника, що подав цінову пропозицію раніше, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання ним відповідної кнопки в особистому кабінеті. {Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 30. Після завершення електронного аукціону протокол про результати електронного аукціону підписується переможцем, оператором електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, та надсилається організатору аукціону, а також суб'єкту господарювання (якщо він не є організатором аукціону) протягом чотирьох робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону. Організатор аукціону та суб'єкт господарювання (якщо він не є організатором аукціону) протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону, підписують протокол про результати електронного аукціону, що в межах зазначеного строку опубліковується організатором в електронній торговій системі. Протокол про результати електронного аукціону може бути підписаний з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. {Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 31. Договір за результатами проведення електронного аукціону укладається між суб'єктом господарювання та переможцем електронного аукціону, надсилається організатору аукціону (якщо суб'єкт господарювання не є організатором аукціону) та опубліковується організатором аукціону в електронній торговій системі протягом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронного аукціону в електронній торговій системі. Договір купівлі-продажу майна укладається між суб'єктом господарювання та переможцем електронного аукціону на підставі примірного договору, затвердженого Фондом державного майна. {Абзац другий пункту 31 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020 - набирає чинності з 1 січня 2021 року} {Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 32. Організатор аукціону, а також суб'єкт господарювання (якщо він не є організатором аукціону) не підписують протокол електронного аукціону з потенційним покупцем, який: не відповідає вимогам до покупця, що передбачені частиною першою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, крім вимог, передбачених пунктами 2, 4, 12 і 13 частини другої зазначеної статті; є працівником організатора аукціону, суб'єкта господарювання; не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено цим Порядком; подав неправдиві відомості про себе; набув статусу переможця попереднього електронного аукціону з продажу цього майна, але відмовився від підписання або не підписав протокол чи договір купівлі-продажу майна у строки, передбачені цим Порядком, в попередньому аукціоні. Після завершення електронного аукціону організатор аукціону проводить перевірку заяви на участь в електронному аукціоні разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі наявності однієї з підстав, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту, приймає рішення відповідно до абзацу першого цього пункту, що опубліковується в електронній торговій системі не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття. У разі наявності підстав, передбачених цим пунктом, суб'єкт господарювання не укладає договір купівлі-продажу майна з потенційним покупцем та приймає відповідне рішення, що опубліковується в електронній торговій системі протягом двох робочих днів з дня його прийняття. Якщо суб'єкт господарювання не є організатором аукціону, відповідне рішення надсилається організатору аукціону та опубліковується організатором аукціону в електронній торговій системі в межах зазначеного строку. Переможець аукціону може оскаржити рішення про непідписання протоколу електронного аукціону з потенційним покупцем та неукладення договору купівлі-продажу майна в судовому порядку протягом строку, визначеного статтею 30 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”. {Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 33. Винагорода оператора електронного майданчика, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, визначається у розмірі, що становить: 1) у разі, коли ціна продажу лота становить менш як 4000 тис. гривень, - 5 відсотків ціни продажу лота; 2) у разі, коли ціна продажу лота становить від 4000 до 64000 тис. гривень, - 3 відсотки ціни продажу лота; 3) у разі, коли ціна продажу лота становить більш як 64000 тис. гривень, - 1,5 відсотка ціни продажу лота. Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня публікації договору купівлі-продажу майна в електронній торговій системі на рахунок суб'єкта господарювання залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням винагороди оператора, визначеної в підпунктах 1-3 цього пункту, в рахунок оплати ціни продажу відповідного лота. У разі коли сума винагороди оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу майна в електронній торговій системі. У разі коли залишок гарантійного внеску перевищує балансову вартість відповідного лота (якщо такий лот є нерухомим майном), суб'єкт господарювання зобов'язаний не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого залишку спрямувати суму коштів, що перевищує балансову вартість, до загального фонду державного бюджету, якщо інше не встановлено законом. У випадках, визначених законодавством, залишок гарантійного внеску не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого залишку спрямовується суб'єктом господарювання до загального фонду державного бюджету. Якщо покупець не здійснив оплату в повному обсязі протягом строку, встановленого пунктом 37 цього Порядку, гарантійний внесок йому не повертається, а оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, не пізніше ніж через п'ять робочих днів з моменту закінчення зазначеного строку перераховує організатору аукціону винагороду оператора, визначену в підпунктах 1-3 цього пункту. {Пункт 33 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} 34. Організатор аукціону має право відмінити електронний аукціон на будь-якому етапі до дати проведення такого електронного аукціону виключно на підставі відповідного рішення організатора аукціону. Рішення організатора аукціону про відміну електронного аукціону повинно бути викладено у формі розпорядчого акта організатора аукціону (рішення, наказ, розпорядження, протокол тощо) та містити такі реквізити: дату прийняття рішення; номер рішення; підставу для відміни електронного аукціону; посилання на рішення, згідно з яким таке майно виставлено на продаж на електронному аукціоні; підпис уповноваженої особи організатора аукціону. Рішення організатора аукціону про відміну електронного аукціону опубліковується в електронній торговій системі не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття. 35. У разі відміни електронного аукціону або визнання його таким, що не відбувся, відповідно до пунктів 21 і 24 цього Порядку оператором електронного майданчика повертається учасникам протягом трьох робочих днів гарантійний внесок. У разі відміни електронного аукціону або визнання його таким, що не відбувся, відповідно до пункту 21 цього Порядку оператором електронного майданчика повертається учасникам протягом трьох робочих днів реєстраційний внесок. У випадку відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону чи договору купівлі-продажу майна або у випадку, передбаченому пунктом 32 цього Порядку, сплачений гарантійний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію організатору аукціону, протягом трьох робочих днів. У разі відмови учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, що набув статусу переможця аукціону від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу майна, або у випадку, передбаченому пунктом 32 цього Порядку, щодо такого учасника аукціон визнається таким, що не відбувся. Гарантійний внесок у такому випадку переможцю електронного аукціону та учаснику з наступною за величиною ціновою пропозицією, якого електронна торгова система визначила переможцем електронного аукціону, не повертається. Реєстраційний внесок у такому випадку не повертається всім учасникам електронного аукціону. 36. Якщо на електронному аукціоні майно не було реалізоване або електронний аукціон визнаний таким, що не відбувся, організатор аукціону протягом 10 робочих днів з дати формування протоколу електронного аукціону електронною торговою системою оголошує новий електронний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків шляхом опублікування оголошення про проведення аукціону. Повторний електронний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 37. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як плати за придбане майно. Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 днів з дати опублікування договору купівлі-продажу в електронній торговій системі. Передача майна покупцю здійснюється суб'єктом господарювання після сплати покупцем у повному обсязі коштів за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі. {Абзац третій пункту 37 в редакції Постанови КМ № 1320 від 16.12.2020} Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб'єкту управління відомості про факт передачі. Суб'єкт управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об'єктів державної власності. 38. Питання, що стосуються проведення електронних аукціонів та не врегульовані цим Порядком, врегульовуються згідно з Регламентом роботи електронної торгової системи. Прикінцеві положення 39. Керівник (голова ліквідаційної комісії) суб'єкта господарювання (організатора аукціону) забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб'єкту управління та Фонду державного майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком. 40. Суб'єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна. 41. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством. {Порядок в редакції Постанови КМ № 884 від 23.10.2019} Додаток 1 до Порядку ВІДОМОСТІ про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 194 від 13.03.2019; в редакції Постанови КМ № 884 від 23.10.2019} Додаток 2 до Порядку АКТ інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 194 від 13.03.2019; в редакції Постанови КМ № 884 від 23.10.2019} Додаток 3 до Порядку ЗВІТ за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 220 від 02.03.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 194 від 13.03.2019; в редакції Постанови КМ № 884 від 23.10.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси