Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Перелік від 16.05.2007 № 105

Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

Реєстрація: Мін'юст України від 31.05.2007 № 562/13829

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0562-07

Текст документа від 16.05.2007:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

16.05.2007 N 105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2007 р. за N 562/13829

Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640 ( 1640-2006-п ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности труда при эксплуатации средств навигационного оборудования и выполнении гидрографических работ", затверджених Міністерством морського флоту СРСР в 1991 році.

3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки (Морозов В.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В.В.) ужити заходів щодо внесення Правил до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду вжити заходів щодо вивчення вимог Правил посадовими особами державних інспекцій.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра, Головний державний санітарний лікар України С.П.Бережнов

Голова Державного комітету ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Ю.Мельников

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.05.2007 N 105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2007 р. за N 562/13829

ПРАВИЛА безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки праці під час експлуатації, технічного обслуговування, ремонту засобів навігаційного обладнання (маяків, навігаційних знаків, буїв) та виконання гідрографічних робіт.

1.2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з експлуатацією засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт.

1.3. Працівники, які виконують роботи з обслуговування засобів навігаційного обладнання та гідрографічні роботи, забезпечуються спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, запобіжними пристроями відповідно до галузевих норм та у порядку, встановленому Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).

1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначені на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України ( z1148-03 ), затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

1.5. Працівники повинні проходити медичні огляди в установлені терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (зі змінами).

1.6. Працівники, які обслуговують вантажопідіймальні пристрої, судна, катери та човни, а також зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні мати посвідчення на право виконання відповідних робіт.

1.7. Обладнання, інструмент і пристрої, що експлуатуються, повинні бути справними.

1.8. У разі виявлення несправностей обладнання, інструменту і пристроїв працівник зобов'язаний негайно повідомити своєму безпосередньому керівникові, а у випадку його відсутності - вищому керівникові та у межах своїх повноважень вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей і порушень.

1.9. Не дозволяється виконувати роботи на несправному устаткуванні, користуватися несправними пристроями й інструментами.

1.10. У разі виконання робіт, під час яких існує небезпека падіння у воду, працівники забезпечуються рятувальними жилетами.

1.11. Рятувальні засоби (жилети, круги, нагрудники та ін.) щорічно перед початком навігації перевіряються спеціальною комісією підприємства та випробовуються.

1.12. Рятувальні засоби проходять випробування та технічні огляди відповідно до вимог чинного законодавства.

1.13. На рятувальний круг наноситься напис із зазначенням назви плавзасобу, власника та штамп щодо проведення випробування.

1.14. Не дозволяється користуватися для виконання робіт випадковими та приватними човнами (катерами).

1.15. Під час переїздів і виконання робіт на човні (катері) має перебувати не менше двох працівників.

2. Визначення термінів, скорочення

2.1. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

берегові засоби навігаційного обладнання (ЗНО - маяки, навігаційні знаки) - це спеціальні стаціонарні споруди, призначені для визначення місцезнаходження судна в морі або для його орієнтування шляхом зорового сприйняття його форми, кольору або випромінюваних світлових сигналів;

берегова база - місце базування на березі підрозділу, який виконує гідрографічні роботи;

галс (гідрографічний) - відрізок лінії шляху судна, на якому воно проводить гідрографічні роботи, дотримуючись заданого курсу і швидкості;

гідрографічні роботи - промірні, тральні та інші роботи, що виконуються з метою навігаційно-гідрографічного забезпечення плавання суден, розвитку і вивчення умов плавання на річках, морях і океанах;

гідрографічне (лоцмейстерське) судно - це судно, що використовується для гідрографічних робіт або для робіт з обслуговування ЗНО;

джерела електроживлення ЗНО - це електромережі змінної або постійної напруги, акумуляторні батареї (лужні, кислотні), гальванічні батареї, автономні системи енергозабезпечення на базі сонячних батарей та вітроелектричних установок;

експлуатація ЗНО - комплекс організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безперебійної дії ЗНО протягом певного періоду;

лот - прилад для виміру глибини моря, річки, озера з плавзасобу;

лот ручний - свинцева або чавунна гиря продовгуватої форми масою 3-5 кг, прив'язана до лотліня;

лотлінь - канат, який використовується для ручного і механічного лотів;

мітка - дерев'яна жердина діаметром 4 - 6 см і довжиною 3-5 м, розмічена на поділки через 10 см або 20 см, яка використовується для виміру глибини;

пасивний радіолокаційний відбивач (ПРЛВ) - металева конструкція певної форми з великою ефективною площею відбиття електромагнітної енергії суднових радіолокаційних станцій (РЛС);

плавучі застережні знаки (ПЗЗ) - плавучі ЗНО у вигляді буїв, віх, що встановлюються на якорях і призначені для огородження підхідних каналів, фарватерів, позначення навігаційних небезпек тощо;

промірні роботи (промір) - виконання зйомки рельєфу дна шляхом вимірювання глибин на галсах, розташованих один від одного на відстані, що встановлюється залежно від характеру рельєфу дна і глибин;

промірне судно - плавзасіб (шлюпка, катер, бот або судно), що використовується для виконання промірних робіт;

промірний ехолот - прилад, призначений для виміру глибин;

радіолокаційний маяк-відповідач (РМВ) - пристрій, який випромінює радіосигнали імпульсного характеру у відповідь на "запитальний" сигнал, що надходить від суднової РЛС;

радіомаяк - автоматична радіостанція, яка випромінює в установлений час надані їй пізнавальні знаки і сигнали на встановлених частотах;

роботи з встановлення (зняття) ПЗЗ - сукупність заходів для встановлення (зняття) на штатні місця знаків, які виконуються за допомогою суднових вантажопідйомних пристроїв, плавучих кранів або методом буксирування;

роботи з обслуговування ЗНО - експлуатація, технічне обслуговування і ремонт ЗНО;

світлооптичний апарат - лінзовий, ламповий або світлодіодний апарат, який використовується для створення найбільшої дальності видимості вогню маяка, навігаційного знака або плавучого застережного знака шляхом направлення сфокусованого світлового потоку з певною характеристикою в потрібному напрямку;

створні знаки - спеціальні ЗНО (берегові або на гідротехнічних основах), які розташовані у певному порядку для утворення лінії положення, що називається віссю створу, призначеної для забезпечення кораблеводіння у заданому напрямку, проведення суден по прямолінійних ділянках каналів, фарватерів у вузькостях поміж навігаційних небезпек;

технічна дільниця - виробничий підрозділ, який забезпечує умови для безперебійної роботи ЗНО та контролює глибини шляхом систематичного проміру в районі своєї дії;

тральні роботи (тралення) - дослідження спеціальними пристроями (тралами) окремих дільниць моря з метою виявлення підводних перепон на певній глибині;

штатне місце ПЗЗ - місце встановлення ПЗЗ, координати якого вказані в офіційному навігаційному посібнику і нанесені на морські навігаційні карти;

якір - вантаж, який лежить на ґрунті і з'єднаний якірним ланцюгом (тросом) з ПЗЗ;

якірний пристрій ПЗЗ - пристрій, призначений для надійного утримання ПЗЗ на штатному місці.

3. Вимоги безпеки під час експлуатації засобів навігаційного обладнання

3.1. Загальні вимоги безпеки

3.1.1. На підставі цих Правил підприємства розробляють інструкції з охорони праці для працівників, які виконують гідрографічні роботи та обслуговують ЗНО.

3.1.2. Усі працівники дотримуються вимог інструкцій з охорони праці згідно з займаними посадами та роботами, які вони виконують.

3.1.3. У районах з великою кількістю комарів та мошки адміністрація забезпечує працівників накомарниками та спеціальними засобами (мазями) для захисту відкритих частин тіла від укусів.

На територіях природних осередків енцефаліту видаються енцефалітні костюми.

3.1.4. Судна, які застосовуються для обслуговування ЗНО та виконання гідрографічних робіт, забезпечуються необхідним обладнанням відповідно до чинного законодавства.

3.1.5. Катери і шлюпки, які не піднаглядні Регістру судноплавства України, повинні бути самохідними, незатоплюваного типу, укомплектовані спорядженням відповідно до додатка, місткістю не менше трьох осіб та мати обладнання, що дозволяє триматися за шлюпку у разі її перевертання.

Застосовувати веслові шлюпки дозволяється тільки під час виконання робіт біля причалів та у разі висадки працівників на мілководний необладнаний берег.

3.1.6. До обслуговування ЗНО, гідрографічних робіт допускаються працівники віком не молодше 18 років.

3.1.7. Не дозволяється користуватися відкритим вогнем працівникам в одежі, що просочена мастилами, керосином та іншими легкозаймистими матеріалами.

3.1.8. Промаслені обтиральні матеріали (ганчірки, дрантя тощо) зберігаються у металевих ящиках (шафах), які щільно закриваються.

3.1.9. Працівники, які не пройшли спеціальну підготовку та не мають висновку медичної комісії щодо придатності, не допускаються до виконання робіт.

3.1.10. Будь-яка робота, якщо в ній беруть участь дві особи і більше, виконується під керівництвом старшого, якого призначає керівник робіт.

3.1.11. Керівником робіт призначаються особи командного складу суден, адміністративно-технічний персонал технічних дільниць, ремонтно-відновлювальних баз, експедицій та інших гідрографічних підрозділів і портів.

3.1.12. Керівник робіт повинен:

забезпечити виконання робіт відповідно до цих Правил;

особисто перевіряти надійність та справність усіх пристроїв і інструментів, а також засобів індивідуального захисту;

забезпечувати розстановку працівників відповідно до їх кваліфікації та характеру роботи;

забезпечувати встановлення огороджень небезпечних місць та видимих знаків безпеки, які освітлюються в темний час доби;

призначити чергових до встановлення знаків.

3.1.13. Не дозволяється виконувати будь-які роботи на катерах і шлюпках у разі наявності штормового попередження, в тумані та при хвилюванні моря більше двох балів.

3.1.14. У разі різкої зміни погоди (посилення вітру та хвилювання моря), яка загрожує безпечному виконанню робіт, у разі наявності несприятливого прогнозу необхідно негайно припинити роботи та направитися до місця укриття.

3.1.15. На кожній технічній дільниці, ремонтно-відновлювальній базі, а також на всіх суднах, які виконують роботи з обслуговування ЗНО і гідрографічні роботи, забезпечуються аптечками з медикаментами для надання першої допомоги.

3.1.16. Працівники, які виконують роботи на висоті, забезпечуються запобіжними поясами з надійними кріпленнями і страховими кінцями.

3.1.17. Пояс маркується та реєструється у Журналі обліку і видачі засобів індивідуального захисту, ведеться на підприємстві, із записом дати видачі, номера пояса та підписом осіб, які видали та отримали його.

3.1.18. Запобіжний пояс та страховий кінець, що випробуються на механічну міцність.

3.1.19. Проходи під високими об'єктами, на яких виконуються роботи, огороджуються знаками безпеки.

3.1.20. Не дозволяється перевозити одночасно людей і великогабаритні матеріали в кузові транспортних засобів.

3.1.21. Під час виконання робіт на відкритому повітрі в холодну пору року залежно від метеорологічних умов передбачаються перерви для обігріву працівників або припиняються роботи.

3.1.22. Використання навігаційного та гідрографічного обладнання з джерелами іонізуючого випромінювання здійснюється за умови наявності дозволу відповідно до вимог Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ), Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 N 125 ( z0978-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 978/7266, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54 ( z0552-05 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832.

3.2. Вимоги безпеки під час встановлення плавучих застережних знаків

3.2.1. Взимку під час роботи з ПЗЗ у разі наявності льоду або снігу палубу судна та причал у тому місці, де проводяться вантажні операції, необхідно очищати від льоду та снігу.

Крім цього, причал потрібно посипати піском або шлаком.

3.2.2. Не дозволяється перебувати працівникам на ПЗЗ, що буксируються.

3.2.3. Якірні ланцюги під час зняття ПЗЗ виловлюються за допомогою багрів та канатної петлі - зашморгу зі скобою, а вибираються - судновими вантажно-підіймальними пристроями.

3.2.4. Не дозволяється утримувати якірний ланцюг за допомогою ломів та інших предметів шляхом їх закладання в кільця ланцюга під час підривання якорів ПЗЗ з ґрунту.

Якірний ланцюг закріплюється за допомогою такелажної скоби або канату за буксирний гак або кнехти судна.

3.2.5. Не дозволяється висаджувати людей на ПЗЗ, встановлювати і знімати ПЗЗ при хвилюванні моря більше двох балів.

3.2.6. Якірний ланцюг перед встановленням ПЗЗ розкладається на палубі, звільняється від скруток з іншими ланцюгами і перед віддачею якоря відправляється за борт.

Розноска якірного ланцюга виконується за допомогою гаків або інших пристосувань.

3.2.7. Не дозволяється перебувати між якірним ланцюгом і бортом судна, а також намотувати на руку канат, який утримує ПЗЗ біля борту судна.

Канат необхідно закріпляти за кнехти судна.

3.2.8. Під час встановлення ПЗЗ та їх якорів за допомогою вантажопідйомних пристроїв вантажні шенкелі обладнуються відкидними гаками для дистанційного подання їх з борту судна.

3.2.9. Якір ПЗЗ віддається з спеціальної площадки відповідного розміру і міцності.

Працівники, які віддають якір, повинні перебувати на палубі судна на безпечній відстані від спеціальної площадки.

3.2.10. Під час скидання якоря за борт не дозволяється піднімати спеціальну площадку ручним способом.

3.2.11. Під час обслуговування великих морських і канальних буїв працівникам дозволяється перебувати на плавучому знаку.

Працівники, які виконують роботи на плавучих знаках, одягаються в рятувальні жилети і запобіжні пояси з страховими кінцями.

Усі інструменти, які застосовуються для виконання робіт на ПЗЗ, повинні кріпитися до пояса працівника або вкладатися в спеціальну сумку.

3.2.12. Працівник, що виконує роботу на великому морському або канальному буї, перебуває на ньому з боку, що протилежний борту судна.

3.2.13. Не дозволяється перебувати працівнику на великому морському або канальному буї біля світлооптичного апарата, якщо кут нахилу буя перевищує 10 градусів.

Обслуговувати середні і невеликі канальні льодові буї, що світяться або не світяться, дозволяється лише з борту судна у разі належного пришвартування знака до судна.

3.2.14. Заміняти батареї живлення на ПЗЗ дозволяється тільки за допомогою суднових вантажопідйомних пристроїв з борту судна, надійно пришвартованого до плавучого знака з боку вітру для запобігання зіткненню судна з знаком.

Батареї розміщуються в спеціальному контейнері, який встановлюється в пенал буя на дерев'яну подушку.

Під час заміни батарей живлення на великих буях один з працівників повинен перебувати на буї.

3.2.15. Сколювати лід з ПЗЗ дозволяється лише з борту судна.

Не дозволяється висаджуватися на плавучий знак, що зледенів.

3.2.16. Під час очищення буїв від старої фарби, іржі, окалини стальними щітками або пневматичним інструментом необхідно застосовувати захисні окуляри.

3.3. Вимоги безпеки під час експлуатації берегових засобів навігаційного обладнання

3.3.1. Підходи до берегових ЗНО влаштовуються зручними та безпечними.

Підходи до ЗНО, розташованих на виступах, схилах і косогорах із схилом більше 20 градусів, обладнуються сходами шириною не менше 0,8 м з двосторонніми поручнями висотою не менше 1,1 м.

Сходи, вирізані в ґрунті, облицьовуються з дерева або іншого матеріалу.

3.3.2. Підходи до ЗНО, розташовані в затоплюваних або заболочених місцях, ретельно обстежуються, розчищаються від каміння та дерев, а у разі необхідності обладнуються настилами (гатями).

Такі ЗНО обслуговуються тільки двома працівниками з обов'язковим застосуванням страхових поясів.

3.3.3. Біля входу на ЗНО на видному місці необхідно встановити заборонний знак з написом "Вхід стороннім особам заборонений".

3.3.4. Перед підйомом на ЗНО необхідно попередньо переконатися у відсутності видимих пошкоджень кріплення знака до фундаменту, відтяжок та конструкцій знака, в справності трапів, площадок та огороджень.

3.3.5. Взимку площадки і вантажопідйомні пристосування берегових ЗНО, які діють у цей період, до початку їх обслуговування очищають від снігу та льоду.

3.3.6 Обслуговувати елементи ЗНО з верхньої площадки дозволяється тільки після закриття кришки вхідного люка.

3.3.7. У разі підйому з вантажем (інструментами) на башти, щогли тощо, які мають вертикальні трапи, вантаж, який піднімається, розміщується в сумці через плече та не може перевищувати 6 кг.

3.3.8. Роботи на верхній площадці ЗНО дозволяється виконувати у разі швидкості вітру не більше 8 м/сек.

У разі снігопаду та ожеледиці східці трап і робоче місце очищується від снігу та льоду.

Під час дощу та снігопаду на знаку дозволяється виконувати лише ті роботи, невиконання яких може призвести до аварії або посадки на мілину суден.

3.3.9. Під час обслуговування берегових ЗНО, розташованих на гідротехнічних спорудах, необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

підніматися на ЗНО дозволяється тільки по трапу з леєрним огородженням, який подається з борту судна і надійно закріплюється за основу знака;

працівники, що висаджуються на ЗНО, одягаються в рятувальні жилети.

3.3.10. Не дозволяється підніматися на ЗНО по щиту видимості або конструкції.

3.3.11. Фарбування та ремонт щита видимості та башт берегових ЗНО дозволяється тільки з спеціально призначених підвісних люльок, бесідок або автовишок.

3.3.12. Працівники, що фарбують щити видимості та башти берегових ЗНО на висоті, одягають запобіжний пояс і закріплюються до міцних конструкцій знака.

3.3.13. Не дозволяється палити в місцях виконання фарбувальних робіт.

3.3.14. Територію навколо дерев'яних берегових ЗНО необхідно періодично очищати та перекопувати ґрунт.

3.3.15. Під час експлуатації лазерної установки в робочій зоні оператора необхідно проводити дозиметричний контроль лазерного випромінювання відповідно до вимог ГОСТ 12.1.031-81 "ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения".

3.3.16. Під час обслуговування лазерних установок необхідно застосовувати захисні окуляри.

3.4. Вимоги безпеки під час експлуатації електричного обладнання плавучих берегових ЗНО

3.4.1. До виконання робіт з обслуговування електричного обладнання допускаються працівники, які мають кваліфікаційну групу не нижче III.

3.4.2. Перед початком ремонтних або інших робіт необхідно відключити від джерела живлення електричну установку.

На видному місці (біля рубильника, вимикача або розподільчого щита) вивісити заборонний знак "Не включати! Працюють люди".

3.4.3. Перед початком роботи необхідно перевірити відсутність видимих пошкоджень, термін придатності, допустиму та робочу напругу засобів індивідуального захисту.

3.4.4. На робочій площадці електрифікованого ЗНО необхідно перевірити наявність діелектричного покриття площадки та заземлення.

3.4.5. Берегові ЗНО обладнуються вимикачами або рубильниками, які встановлюються в нижній частині знака.

3.4.6. Під час обслуговування акумуляторів не можна допускати коротких замикань виводів акумулятора.

3.4.7. Металевий інструмент повинен мати ізольовані рукоятки.

3.4.8. У темний час доби робочі місця на берегових ЗНО, трапи та площадки повинні освітлюватися.

3.4.9. Перевозити акумуляторні батареї дозволяється тільки в закріпленому стані.

Пробки акумуляторних банок повинні бути закритими.

3.4.10. Не дозволяється входити з відкритим вогнем у приміщення для зарядки акумуляторних батарей та виконувати в цих приміщеннях будь-які роботи, пов'язані із іскроутворенням.

3.4.11. Якщо підходи до берегових ЗНО мають перешкоди, то акумуляторні батареї дозволяється переносити в рюкзаках за спиною або в спеціальних дерев'яних ящиках, обладнаних пристроями для перенесення.

Акумуляторні батареї повинні бути впаковані в чохли, які стійкі до кислот та лугів.

Витягувати акумулятор з чохла дозволяється тільки в гумових рукавицях.

3.4.12. Працівники, які обслуговують ЗНО, повинні знати, яким електролітом залитий акумулятор (лужним чи кислотним), а також правила надання першої допомоги при дії електроліту.

Усі роботи з акумуляторними батареями виконуються в спеціальному одязі, спецвзутті з застосуванням засобів індивідуального захисту.

3.4.13. На суднах та інших транспортних засобах, що перевозять акумуляторні батареї і обслуговують ЗНО з акумуляторним освітленням, повинен зберігатися розчин борної кислоти і содовий розчин для нейтралізації ділянок шкіри працівників, облитих лужним або кислотним електролітом.

3.4.14. Не дозволяється:

виконувати роботи під час грози на берегових і плавучих ЗНО з електричним живленням;

експлуатувати берегові ЗНО без захисних пристроїв від ураження блискавкою;

доливати електроліт в акумуляторні батареї у вітряну погоду поза межами приміщення.

3.5. Вимоги безпеки під час експлуатації радіомаяків

3.5.1. Під час експлуатації радіомаяків необхідно враховувати те, що антени мають напругу високої частоти.

3.5.2. Усі блоки радіомаяка заземляються проводом поперечним перетином не менше ніж 2,5 кв.мм.

3.5.3. Не дозволяється торкатися до будь-яких елементів радіомаяка під час грози.

3.5.4. Ремонт блоків радіомаяка здійснюється при вимкнених джерелах живлення.

3.5.5. Під час регулювальних робіт під напругою робота виконується двома особами, одна з яких є спостерігачем.

3.6. Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт

3.6.1. Не дозволяється стояти під вантажем, що піднімається, і внизу під час підіймання вантажу вверх по нахиленій площині.

3.6.2. Під час кантування і перекачування вантажів працівники повинні перебувати з боку, протилежного переміщенню вантажу, крім випадків, коли вантаж переміщується вертикально або вверх по нахиленій площині за допомогою канатів.

3.6.3. Під час виконання робіт на пірсах, причалах, рейді, на березі біля води знаходиться на місці виконання робіт рятувальний інвентар і рятувальні плавзасоби.

3.6.4. Усі плавзасоби (катери, шлюпки тощо), що забезпечують ремонтно-будівельні роботи на гідротехнічних спорудах, повинні мати необхідні рятувальні засоби (круги, рятувальні жилети тощо).

3.6.5. Під час ручного навантаження і розвантаження цементу, вапна, гіпсу тощо працівники забезпечуються захисними окулярами і респіраторами.

3.6.6. Для перенесення довгомірних матеріалів вручну застосовуються спеціальні пристрої.

Перед цим необхідно звільнити проходи, підготувати площадки для складування, а слизькі місця посипати піском, шлаком або попелом.

3.6.7. На підйомних транспортних засобах (стрілах, кранах, транспортерах тощо) не дозволяється:

повертати стрілу з вантажем на місці його закріплення;

підіймати працівників вантажними підйомниками;

виконувати ремонт і змащування механізмів під час їх роботи;

застосовувати на кранах і стрілах нові троси без паспорта і старі троси без перевірки їх на міцність;

залишати вантаж на крюку під час перерви чи після закінчення роботи;

залишати механізми без нагляду.

Після закінчення робіт механізми знеструмлюються.

3.6.8. Не дозволяється на автомобілях одночасно перевозити вантаж і вантажників.

3.6.9. Працівники, а також старшини (шкіпери) плавзасобів під час виконання вантажних операцій на березі підпорядковуються керівнику робіт.

3.6.10. До управління тягачем допускаються особи, які мають посвідчення на право керування даним типом транспорту.

3.6.11. Будь-який рух тягача в районі виконання вантажних робіт на плавзасобах здійснюється за командою сигнальника.

3.6.12. Сигнальник знаходиться в безпечному місці та постійно в полі зору водія тягача.

Сигнальник повинен подавати сигнал для руху тягача лише після того, як переконається, що на шляху руху, а також між тягачем і засобом, що буксирується, немає людей і буксир надійно закріплений на причіпному пристрої тягача.

3.6.13. У зоні виконання навантажувально-розвантажувальних робіт не дозволяється перебувати стороннім особам.

3.6.14. До початку роботи виконавець робіт разом з водієм визначає найбільш безпечний шлях від місця розвантаження до місця складування вантажу.

3.6.15. Перед початком руху водій тягача подає попереджувальний звуковий сигнал.

Під час руху тягача не дозволяється перебувати на тягачі і вантажі, що буксирується, а також ближче 5,0 м від буксира.

3.6.16. Зчіпку тягача з буксирним тросом дозволяється проводити лише при зупиненому тягачі, важіль коробки передачі повинен бути в нейтральному положенні, а тягач поставлений на ручне гальмо.

Зчіпкою керує сигнальник.

3.6.17. Для буксирування контейнерів (волокуш) та під час постановки плавзасобів на просушування необхідно застосовувати лише спеціально призначені для цього стальні буксирні канати, які пройшли випробування.

3.6.18. Буксирування плавзасобів і контейнерів (волокуш) необхідно проводити плавно, без ривків.

3.6.19. Працівник заводить буксирний канат по воді із страхувальним кінцем, який тримають працівники на березі.

3.6.20. Перед розвантаженням вантажу на лід судно повинно ввійти в нерухомий лід на дві довжини корпусу, а лід у районі трюмів повинен бути з рівними краями, без тріщин.

3.6.21. Розвантажувати вантаж з транспортного судна необхідно на транспортний засіб з подальшою доставкою його на берег.

В окремих випадках дозволяється тимчасово зберігати вантаж на льоду на відстані не ближче 100 м від окрайки льоду.

Площадки для тимчасового зберігання вантажу визначаються керівником робіт з урахуванням розміщення вантажу по поверхні льоду залежно від допустимих навантажень.

3.6.22. На льоду біля борту судна проти трюму під вантажною стрілою повинна бути обладнана площадка не менше 12 кв.м з колод або дощок товщиною не менше ніж 50 мм.

3.6.23. Перший випробувальний підйом вантажу необхідно виконувати під наглядом керівника робіт.

Маса вантажу разом з масою транспортного засобу не повинна перевищувати допустимих навантажень на лід біля борту судна і на шляху руху транспорту по льоду.

3.6.24. Для запобігання пошкодженням площадки і льоду під нею вантаж повинен подаватися плавно, без удару.

3.6.25. Максимальна товщина льоду в разі перевезення вантажу по морському і прісноводному льоду та мінімально допустима відстань до окрайки льоду наведена в таблиці.

Таблиця

------------------------------------------------------------------

| N |Найменування | Маса | Товщина | Товщина |Максималь- |

|з/п|навантаження | (тонн) | морського |прісноводного|на відстань|

| | | | льоду в |льоду в разі |до окрайки |

| | | | разі | низької |льоду (м) |

| | | | низької | температури | |

| | | |температури| (см) | |

| | | | (см) | | |

|---+-------------+--------+-----------+-------------+-----------|

|1 |Людина в | 0,1 | 15 | 10 | 5 |

| |похідному | | | | |

| |спорядженні | | | | |

|---+-------------+--------+-----------+-------------+-----------|

|2 |Автомобіль з | 3,5 | 30 | 25 | 19 |

| |вантажем | | | | |

|---+-------------+--------+-----------+-------------+-----------|

|3 |Те саме | 6,5 | 45 | 35 | 25 |

|4 | | 10,0 | 50 | 40 | 26 |

|---+-------------+--------+-----------+-------------+-----------|

|5 |Трактор з | 20,0 | 70 | 55 | 30 |

| |вантажем | | | | |

|6 |Те саме | 40,0 | 100 | 95 | 38 |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Під час користування таблицею необхідно враховувати такі умови:

розрахунок ведеться лише на міцний лід;

у разі віддалення від берега в море із збільшенням солоності, а також у разі плюсової температури повітря міцність льоду зменшується;

якщо на льоду є засніжені місця, то робота дозволяється лише при товщині льоду, яка перевищує в півтора рази показники, вказані в таблиці, навесні з появою на льоду води - у два рази, а через тиждень після початку танення льоду - у три рази;

у разі появи в кризі наскрізних тріщин, вимоїн проїзд дозволяється лише гусеничними транспортерами.

3.6.26. У процесі виконання навантажувально-розвантажувальних робіт необхідно здійснювати постійний нагляд за станом льоду і вантажних площадок.

3.6.27. Транспортні засоби по льоду повинні рухатися тільки в місцях, позначених прапорцями або іншими знаками.

3.6.28. Двері кабін транспортних засобів, які застосовуються для роботи на льоду, повинні бути відчиненими і закріпленими або знятими.

3.6.29. Рух транспортних засобів льодовими дорогами повинен бути одностороннім.

Відстань між паралельно прокладеними дорогами повинна бути не менше ніж 100 м.

Швидкість руху транспорту не повинна перевищувати 10 км/год, а відстань між транспортом, що рухається, - не менше ніж 100 м.

3.6.30. Транспортні засоби, які чекають на навантаження, повинні стояти за межами навантажувальної площадки на відстані не менше ніж 25 м один від одного в бік берега.

3.6.31. Під час буксирування важких вантажів санями довжина буксирного тросу повинна бути не менше ніж 20 м.

3.6.32. У разі наявності тріщин на льоду, появи густого туману і сильного снігопаду та води на льодових дорогах роботи слід припинити.

Дозвіл на поновлення роботи дається керівником робіт.

3.7. Вимоги безпеки під час монтажу та демонтажу берегових ЗНО

3.7.1. Елементи конструкцій берегових ЗНО перед монтажем і демонтажем повинні бути очищені від бруду, снігу і льоду.

3.7.2. Під час монтажу та демонтажу ЗНО повинні застосовуватися механізми (підйомники, лебідки, трактори тощо) номінальною вантажопідйомністю не менше максимального навантаження, яке очікується в процесі монтажу і демонтажу.

3.7.3. Деталі маяка, знака і матеріали повинні підійматися за допомогою закріпленої лебідки, обладнаної гальмовими пристроями, або трактора-підйомника, що встановлюються не менше ніж за 20 м від берегового ЗНО.

3.7.4. Для запобігання зміщенню ПЗЗ, установлених на палубі судна, під знак необхідно підкладати дерев'яні клинки.

Не дозволяється застосовувати круглі предмети.

3.7.5. До початку підйому знака всі канати підйомної системи необхідно підтягувати і перевіряти правильність їх оснащення та кріплення.

Не дозволяється перебувати стороннім особам у місцях виконання монтажних і демонтажних робіт.

3.7.6. Перед підйомом знака інструменти, деталі та незакріплені предмети повинні бути з нього прибрані.

3.7.7. Піднімати та опускати знак на фундамент потрібно плавно та з найменшою для цього підйомника швидкістю, при цьому необхідно контролювати правильність намотування каната на барабан лебідки підйомника.

3.7.8. Перед підійманням знак необхідно оснастити страховою відтяжкою, нижній кінець якої необхідно закріпити до трактора або лебідки.

3.7.9. Демонтаж знаків з електричним освітленням дозволяється виконувати тільки після відключення його від джерел живлення.

3.8. Вимоги безпеки під час ремонту засобів навігаційного обладнання

3.8.1. Під час ремонту та фарбування ферм і щитів берегових ЗНО повинні застосовуватися люльки.

3.8.2. Перед початком ремонту (фарбування) ЗНО, але не рідше ніж через 12 місяців, лебідки для підйому люльок (альтанок) повинні випробовуватися статичним навантаженням, що перевищує в 1,5 раза їх вантажопідйомність, і динамічним навантаженням, яке перевищує вантажопідйомність на 10%.

3.8.3. Не дозволяється застосовувати для підйому люльок зрощені канати, зв'язані у вузол, заіржавлені або з діаметром більшим, ніж ширина жолоба блока.

3.8.4. Механізми, які застосовуються для ремонту (фарбування) ЗНО, повинні задовольняти таким вимогам:

електричні та ручні лебідки повинні мати зубчату передачу;

лебідки з ручним приводом повинні мати храповий механізм і гальмо.

3.8.5. Під час роботи двома лебідками одночасно їх конструкції повинні підбиратися так, щоб швидкість накручування канатів на барабани лебідок була однаковою.

3.8.6. Працівники, які ремонтують щити і конструкції навігаційного знака на висоті, повинні бути прикріплені стропами запобіжних поясів або карабінами до міцних конструкцій знака і перебувати під постійним наглядом керівника робіт.

3.8.7. Інструмент, який застосовується для ремонту, повинен мати петлю на рукоятці для надягання на руку під час роботи.

Інструмент необхідно тримати в сумці, яка прикріплена до конструкції знака.

Не дозволяється застосовувати несправний механічний інструмент.

3.8.8. Не дозволяється скидати предмети з верхніх ярусів знака.

3.8.9. Не дозволяється класти інструмент на конструкції знака під час роботи або залишати його на конструкції знака під час перерви в роботі.

3.8.10. Підйом і спуск працівників повинен здійснюватися в люльці (альтанці) за допомогою механізованих або ручних лебідок.

Вихід з люльки (альтанки) та вхід до неї дозволяється тільки з суші.

Не дозволяється на висоті з'єднувати дві люльки (альтанки) разом, обладнувати переходи між ними і переходи з однієї люльки (альтанки) в іншу.

3.8.11. Лебідки з ручним приводом, призначені для підйому вантажів і люльок (альтанок), повинні мати безпечні рукоятки зі штопором та забезпечувати можливість підйому або опускання вантажів зі швидкістю не більше 20м/хв.

3.8.12. Виконувати ремонтні роботи на навігаційному знаку дозволяється тільки після зняття напруги.

Керівник робіт перед початком ремонтних робіт повинен перевірити надійність знеструмлення електроустановки і здійснити заходи щодо попередження появи напруги у відключеній частині.

3.8.13. Електрозварювальні, газозварювальні і газорізальні роботи (далі - вогневі роботи) проводяться працівниками відповідно до пункту 1.6 цих Правил, які мають посвідчення про право виконання цих робіт та пройшли медичний огляд.

3.8.14. Під час вогневих робіт на висоті повинні здійснюватися заходи, які запобігають отриманню працівниками опіків іскрами і розплавленими кусками електродів.

3.8.15. Електрозварники під час роботи повинні забезпечуватися вогнетривкими діелектричними килимами, підлокітниками, наколінниками і підголівниками.

3.8.16. Не дозволяється прокладати або перетинати на одному рівні електрозварювальні проводи з ацетиленовими і кисневими шлангами.

3.8.17. Балони із скрапленими і стисненими газами повинні знаходитися на відстані не ближче 10 м від місця виконання вогневих робіт.

3.8.18. Під час грози необхідно знаходитися на відстані не ближче 10 м від заземлюваних пристроїв громовідводу навігаційного знака.

3.8.19. Під час переміщення довгомірних матеріалів необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

підіймання довгоміра проводиться одночасно всіма працівниками на однойменне плече;

якщо переміщення довгомірних матеріалів здійснюється по нахиленій поверхні, число працівників повинно збільшуватися;

скидання довгоміра проводиться одночасно за командою старшого групи;

перед скиданням необхідно переконатися у тому, що на землі не лежать сторонні предмети.

3.8.20. Перед виконанням ремонтних робіт на ПЗЗ акумуляторні батареї необхідно витягти із пеналів і перенести в спеціальне місце для зберігання.

Протипожежні засоби повинні знаходитися поблизу ПЗЗ, що ремонтуються, і бути готовими до негайного застосування.

3.8.21. Перед виконанням вогневих робіт на ПЗЗ, корпуси яких заповнені пінопластом, необхідно провітрити корпус і пенал знака та здійснити їх продування вуглекислотою під тиском 0,3 - 0,5 мПа.

Гасити пінопласт необхідно водою.

З метою попередження вигоряння пінопласту всередині корпуса знака технологічний отвір, який заварюється, необхідно закрити азбестовим картоном.

4. Вимоги безпеки під час виконання фарбувальних робіт

4.1. Лакофарбові матеріали зберігаються в приміщеннях, обладнаних штучною або природною вентиляцією.

Фарби і розчинники необхідно зберігати в герметично закритій тарі.

4.2. Підігрівати фарбу, кам'яновугільний лак та інші лакофарбові матеріали дозволяється тільки шляхом опускання банки з цими матеріалами в гарячу воду.

При цьому днище банки з фарбою не повинне торкатися днища котла, у якому знаходиться вода.

Не дозволяється закривати кришкою банку з фарбою.

4.3. Під час робіт з фарбою, яка містить шкідливі речовини, необхідно користуватися засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри.

4.4. Працювати фарборозпилювачем, а також переливати лакофарбові матеріали необхідно в захисних окулярах.

Підготовка поверхні для фарбування, знежирення і фарбування кам'яновугільним лаком виконується пензлями з подовженими ручками.

4.5. Під час травлення старої фарби їдкими речовинами працівники повинні застосовувати засоби індивідуального захисту.

4.6. Роботи з нітрофарбами і фарбами, у яких містяться леткі розчинники, повинні виконуватися в приміщеннях, які добре провітрюються, або на відкритому повітрі.

4.7. Працювати з фарбами, у яких міститься свинець, дозволяється лише з пензлями.

4.8. Не дозволяється:

палити і користуватися відкритим вогнем під час знежирення поверхні, приготування лакофарбових матеріалів, біля свіжопофарбованих поверхонь, у місцях зберігання лакофарбових матеріалів, а також під час огляду бочок або банок, в яких знаходяться лакофарбові матеріали;

користуватися зубилом або молотком під час відкриття металевої тари;

застосовувати паяльні лампи для обпалювання старої фарби;

користуватися посудом із скла для перенесення і зберігання лаків і фарб, залишати їх на робочих місцях після закінчення роботи, а також класти їх на опалювальні прибори, електрообладнання або на гарячі місця;

приймати їжу або палити з невимитими від фарби руками.

4.9. Після закінчення фарбувальних робіт не дозволяється залишати на місці роботи ганчірки, насичені оліфою, мінеральними маслами, фарбою тощо.

4.10. Фарбу, яка потрапила на тіло, необхідно витирати ганчіркою, змоченою скипидаром або спеціальними мийними засобами без вмісту бензолу.

4.11. Після закінчення фарбувальних робіт необхідно вимитися з милом або прийняти душ.

5. Вимоги безпеки під час виконання гідрографічних робіт

5.1. Вимоги безпеки під час виконання промірних робіт

5.1.1. Виходити в море для виконання промірних робіт необхідно з урахуванням метеорологічних умов і прогнозу погоди.

5.1.2. Керівник промірних робіт зобов'язаний перед кожним виходом у море за межі захищеної частини порту погоджувати з Інспекцією портового нагляду місце і термін проведення робіт.

5.1.3. Під час виконання промірних робіт з катерів або шлюпок, у районах значного віддалення від пункту базування, повинне чергувати самохідне судно.

Між промірним катером (шлюпкою) і береговою базою (черговим судном) повинен підтримуватися постійний радіозв'язок (не рідше одного разу кожних 2 години).

5.1.4. Перед виходом катера (самохідної шлюпки) на промірні роботи необхідно перевірити справність радіотелефонної станції, установити порядок радіозв'язку з береговою базою (судном), перевірити правильність показань магнітного компаса, а також наявність необхідного обладнання, знаряддя і рятувальних жилетів.

5.1.5. Промірні катери (шлюпки) не повинні віддалятися від берега або чергового судна на відстань, яка перевищує дальність оптичної видимості з промірного судна.

5.1.6. Керівники промірних груп під час виконання робіт повинні забезпечувати в районі робіт, на випадок примусової затримки працівників, необхідне табірне знаряддя і недоторканний запас продуктів харчування.

5.1.7. Не дозволяється перебувати працівникам у промірних шлюпках під час їх буксирування.

5.1.8. Пересаджувати працівників у морі з однієї шлюпки в іншу дозволяється, якщо шлюпки надійно пришвартовані одна до одної, а сила вітру не перевищує трьох балів при хвилюванні моря не більше двох балів.

Не дозволяється ставати на борт і банку шлюпки.

5.1.9. Під час виконання промірних робіт із катера або іншого самохідного судна (за виключенням шлюпки) обладнання і механізми повинні бути розміщені таким чином, щоб робоче місце працівника, який здійснює мітки (лотового), було вільним і огородженим леєрами висотою не менше ніж 1,1 м.

5.1.10. Установлювати, переміщати або кріпити забортні вібратори ехолота необхідно тоді, коли судно не рухається, а хвилювання моря відсутнє.

Ці роботи повинні виконувати не менше трьох осіб.

5.1.11. Під час роботи з самописним ехолотом, установленим на катері (промірній шлюпці), не дозволяється:

вмикати живлення раніше, ніж будуть ввімкнуті і закручені рознімні з'єднання вібраторів;

відкривати кришку пристрою і виконувати будь-які роботи з налагодження і ремонту у разі ввімкненого живлення;

торкатися руками паперової стрічки і записувальної лінійки ехолота та виконувати заміри рулону паперу при ввімкненому живленні;

установлювати і піднімати обтічник з вібраторами, не вимкнувши живлення.

5.1.12. Налагоджувати та регулювати ехолот дозволяється тільки в присутності іншої особи.

5.1.13. Кабелі ехолота повинні розміщатися таким чином, щоб виключити можливість їх пошкодження (перетирання) і випадкового враження працівників струмом.

5.1.14. Не дозволяється під час тарування ехолота перелазити і перехилятися через борт.

5.1.15. Порівнювати покази ехолота за допомогою мітки необхідно лише при зупинці катера (шлюпки).

5.1.16. Під час виміру глибини міткою або лотом із судна працівник, який виконує цю роботу, повинен закріпитися страховим кінцем за міцні конструкції судна.

5.1.17. Не дозволяється:

намотувати лотлінь на руку або робити на ньому петлі під час проведення промірів;

застосовувати стальні канати в якості лотліня ручного лота, крім проміру з льоду.

5.1.18. Під час виконання промірів ручним лотом на шлюпці лотовий повинен стояти на рибинсах у її носовій частині.

Під час штилю дозволяється виконувати ці роботи, сидячи на банці.

Ставати на банки не дозволяється.

5.1.19. Під час промірів глибини керівник робіт повинен вести постійне спостереження за рухом суден, своєчасно вживати заходи безпеки для недопущення зіткнення з ними (вийти з каналу, потравити промірний канат тощо).

5.1.20. Не дозволяється проміряти глибини біля ґрунтозабірних пристроїв під час роботи земснарядів.

5.1.21. Не дозволяється виконувати проміри глибини, якщо частина палуби або площадки, звідки проводяться проміри, не огороджена або не очищена від сторонніх предметів.

5.2. Вимоги безпеки під час виконання тральних робіт

5.2.1. Перед виконанням тралення необхідно перевірити справність усіх вузлів трала і переконатися, що всі учасники тралення знають прийоми безпечної роботи з тралами цього типу.

5.2.2. Перед початком тралення необхідно переконатися в тому, що в районі тралення на підході немає суден.

Під час підходу суден необхідно покинути фарватер.

5.2.3. Не дозволяється тралення у разі недостатньої видимості та під час хвилювання моря більше трьох балів.

5.2.4. Тралення повинно проводитися тільки проти течії або вітру.

Не дозволяється знаходитися біля тралового пристрою працівникам, які не приймають участі у траленні.

5.2.5. Катери або моторні шлюпки, які виконують м'яке тралення, обладнуються канатними в'юшками з гальмовим пристроєм, а також кнехтами або гаками для кріплення канатів.

М'який трал перед виходом на тралення вкладається на судні (шлюпці) правильними шлагами, а вантажі трала - у порядку скидання.

Під час роботи з м'яким тралом необхідно стежити, щоб на ньому не було сторонніх предметів.

Травити канати м'якого трала дозволяється лише при малому ході.

Гальмування в'юшки здійснюється тільки гальмівним пристроєм.

5.2.6. Розвертатися та встановлювати в робоче положення основну трубу жорсткого трала дозволяється лише за допомогою тросів з палуби судна.

5.2.7. При траленнях на дільницях, де можливі вибухонебезпечні предмети, при затраленні підводних предметів роботи повинні бути зупинені і здійснені заходи щодо забезпечення безпеки відповідно до чинного законодавства.

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки В.М.Морозов

Додаток до підпункту 3.1.5 Правил безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

ПЕРЕЛІК спорядження катерів і самохідних промірних шлюпок

------------------------------------------------------------------

|N з/п |Найменування |Кількість |

|------+----------------------------------------------+----------|

|1 |Стаціонарна або переносна малогабаритна |1 |

| |радіотелефонна станція | |

|------+----------------------------------------------+----------|

|2 |Компас шлюпочний 75 мм |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|3 |Повний запас ПММ | |

|------+----------------------------------------------+----------|

|4 |Повний запас продовольства і прісної води | |

|------+----------------------------------------------+----------|

|5 |Весла - не менше половини комплекту, але не |3 |

| |менше, шт. | |

|------+----------------------------------------------+----------|

|6 |Кочет |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|7 |Гак опірний з розбивкою футштока |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|8 |Круг рятувальний |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|9 |Метальний кінець, м |20 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|10 |Жилети рятувальні (за кількістю людей) | |

|------+----------------------------------------------+----------|

|11 |Відра |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|12 |Черпак |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|13 |Пробки донні, по дві для кожного отвору |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|14 |Сокири |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|15 |Сірники у водонепроникних футлярах, коробок |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|16 |Фальшфеєри різні |10 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|17 |Пістолет сигнальний з набоями різних кольорів |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|18 |Ліхтар сигнальний трьохкольоровий |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|19 |Прапорці семафорні |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|20 |Вогнегасник |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|21 |Фаліні |2 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|22 |Якір з рослинним кінцем |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|23 |Інструмент і запасні частини для ремонту |1 |

| |двигуна, комп. | |

|------+----------------------------------------------+----------|

|24 |Якір плавучий |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|25 |Аптечка першої медичної допомоги |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|26 |Кошма 1,5 х 2,0 м |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|27 |Ліхтар електричний |1 |

|------+----------------------------------------------+----------|

|28 |Румпель запасний |1 |

------------------------------------------------------------------

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки В.М.Морозов

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси