Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 26.04.2007 № 669

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 669-2007-п

Текст документа від 25.03.2011:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 квітня 2007 р. N 669 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 672 ( 672-2008-п ) від 23.07.2008 N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

{ Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті ( 107-17 ) за програмою "Розробка висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж", використовуються у 2008 році відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою згідно з Постановою КМ N 672 ( 672-2008-п ) від 23.07.2008 }

{ Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті ( 835-17 ) за програмою "Розробка висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж", використовуються у 2009 році відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням того, що узгоджувальні наради, передбачені пунктом 10 Порядку, не проводяться, згідно з Постановою КМ N 301 ( 301-2009-п ) від 02.04.2009 }

{ Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному бюджеті ( 2154-17 ) Національній раді з питань телебачення і радіомовлення за програмою "Розробка висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням особливостей, зазначених в Постанові КМ N 664 ( 664-2010-п ) від 28.07.2010 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж, що додається.

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 669

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній раді з питань телебачення і радіомовлення за програмою "Розробка висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення і мереж мовлення та телемереж" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (далі - Рада).

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

Вимоги щодо використання бюджетних коштів

3. Бюджетні кошти спрямовуються на розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж.

Перелік зазначених висновків Рада формує на підставі Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору ( n0004295-06 ), затвердженого відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 672 ( 672-2008-п ) від 23.07.2008 }

5. До договорів про закупівлю робіт (послуг) обов'язково включаються такі вимоги:

сума, визначена в договорі, повинна коригуватися при уточненні показників державного бюджету;

забезпечення виконання робіт (послуг), передбачених договором, до закінчення календарного року.

6. Попередня оплата вартості робіт (послуг) за рахунок бюджетних коштів може здійснюватися у розмірі до 30 відсотків їх вартості, визначеної у договорі, в строк, що встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

Остаточні розрахунки згідно з договором здійснюються на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт і наданих послуг.

7. Рада подає протягом двох тижнів з дня укладення договору Мінфіну інформацію про витрати з розроблення висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів і мереж мовлення, а також телемереж.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

Звітність про використання бюджетних коштів та контроль

9. Рада затверджує результативні показники використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою, які подає Мінфіну у тижневий строк після затвердження паспорта бюджетної програми.

Інформацію про виконання результативних показників Рада подає Мінфіну в установлений для квартальної, річної фінансової та бюджетної звітності строк. { Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

10. У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено суттєві порушення, до Ради можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до законодавства.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 260 ( 260-2011-п ) від 17.03.2011 }

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси