Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»

Показані 1-20 із 525 записів.
#Назва
 
1Проведення відкритого конкурсного відбору на посаду директора згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»
2Встановлення оплати праці директора та працівників НАБ на рівні, що забезпечить незалежність їхньої діяльності
3Передбачення у Державному бюджеті України на 31.12.2015 видатків, необхідних для утворення та ефективної діяльності НАБ
4Запровадження механізмів стимулювання співпраці громадян із слідством, що проводиться НАБ
5Внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», зокрема, з метою конкретизації кваліфікаційних вимог до працівників,процедури проведення конкурсу на зайняття посад, підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, обмеження щодо прийняття на роботу в НАБ осіб, які протягом останніх п’яти років працювали в антикорупційних департаментах Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, визначення розміру оплати праці працівників
6Внесення змін до нового Закону України “Про прокуратуру” щодо прокурорів, які відряджаються до НАБ
7Визначення порядку взаємодії НАБ з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу України
8Забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції згідно із Законом України «Про запобігання корупції»
9Передбачення у Державному бюджеті України на 31.12.2015 видатків, необхідних для утворення та ефективної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі на створення електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
10Запровадження проведення щорічного зовнішнього антикорупційного аудиту органів державної влади
11Прийняття закону про порядок проведення перевірки на доброчесність та необхідних підзаконних актів
12Зниження мінімальної межі декларування видатків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
13Ліквідація корупційних схем у державному секторі
14Внесення до законодавства України комплексних змін з метою забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)
15Внесення змін до законодавчих актів України, що передбачають обов’язкове оприлюднення органами влади наборів даних, придатних для подальшої автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації (інформації про державні закупівлі, декларацій про майно і доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного реєстру об'єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо)
16Внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» з метою забезпечення в Інтернеті вільного доступу до інформації про земельні ділянки, у тому числі про власників прав на них
17Забезпечення виконання положення законодавства щодо доступу через мережу Інтернет до інформації про об’єкти прав на нерухомість та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб
18Внесення змін до законодавчих актів України щодо утворення (визначення) незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації
19Законодавче встановлення заборони органам державної влади та органам місцевого самоврядування вимагати від фізичних та юридичних осіб інформацію, якою держава вже володіє або яку ці особи надавали раніше
20Забезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри судді
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси