Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 19.04.2007 № 695 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. за № 829/14096 {Рішення втратило чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку № 259 від 21.12.2022} Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015 № 30 від 28.01.2020} Відповідно до статей 14, 15, 16 і 56 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, що додається. 2. Управлінню радіочастот разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Голова В. Звєрєв ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 19.04.2007 № 695 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. за № 829/14096 ПОРЯДОК виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), Статуту, Конвенції та Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку. Порядок визначає процедуру: подання заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад (далі - заявка); розгляду заявок; виявлення та усунення дії джерел радіозавад. 1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх загальних користувачів радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР), а також на Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" і його філії та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. {Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 1.3. Виявлення дії джерел радіозавад здійснюють Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) та його філії (далі - Філії) за результатами технічного радіоконтролю параметрів випромінювання радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ), випромінювальних пристроїв (далі - ВП), а також на підставі заявок загальних користувачів РЧР (далі - заявник). 1.4. Заходи щодо усунення дії джерел радіозавад здійснюють УДЦР/Філії та/або НКРЗІ. {Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 1.5. Список працівників УДЦР/Філій для виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад визначається наказом начальника УДЦР. 1.6. Посадові особи УДЦР та Філій при здійсненні заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад мають право: {Абзац перший пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} на допуск в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних користувачів РЧР, де розміщені РЕЗ та ВП, що зазнали шкідливого впливу дії радіозавад або є джерелами радіозавад; проводити інструментальну оцінку (вимірювання) параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, у тому числі шляхом безпосереднього підключення до них; отримувати від користувачів РЧР, інших суб'єктів господарювання й фізичних осіб необхідні пояснення, матеріали та інформацію в частині дотримання правил експлуатації РЕЗ, ВП, а також користування РЧР; {Абзац четвертий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} складати протоколи обстеження джерела радіозавади та вимагати від власника РЕЗ - джерела радіозавади негайного проведення всіх необхідних заходів для усунення чи обмеження дії радіозавади; направляти повідомлення щодо недопустимості експлуатації (використання) джерел радіозавад. {Пункт 1.6 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} 1.7. При виконанні робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад працівники УДЦР/Філій повинні мати посвідчення за формою, наведеною в додатку 1. 1.8. Користувачі РЧР, інші суб'єкти господарювання й фізичні особи, РЕЗ і ВП яких створюють радіозавади в смугах радіочастот загального користування (далі - власник джерела радіозавади), повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до вимог УДЦР/Філії. {Пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 1.9. Роботи з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) РЕЗ, ВП виконують УДЦР/Філії за господарськими договорами на платній основі за рахунок користувачів РЧР. Вартість робіт з технічного радіоконтролю визначається тарифами на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2016 року № 578 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1530/29660 (із змінами). {Абзац перший пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} Виконання робіт із відпрацювання заявок спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу на виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування здійснюється без укладання договорів із спеціальними користувачами та без оплати ними цих робіт. 1.10. УДЦР щокварталу надає до НКРЗІ звіт про виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад за формою, наведеною у додатку 2. {Пункт 1.10 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 2. Терміни та їх визначення У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: джерело радіозавади - джерело електромагнітного випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів; електромагнітна обстановка - сукупність електромагнітних випромінювань у певному просторі (місцевості), що створюються діючими РЕЗ, ВП, природними явищами тощо; інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ і ВП - визначення станцією радіоконтролю значень параметрів електромагнітних випромінювань, які створюються РЕЗ і ВП; незаконно діючий РЕЗ, ВП (далі - НДП) - РЕЗ, ВП будь-якого призначення, що експлуатуються без передбачених законодавством дозвільних документів або з порушенням норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП на бездозвільній та безоплатній основі, та/або внесені до Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України; {Абзац п'ятий глави 2 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} радіопеленгування - визначення азимуту на РЕЗ і ВП; станція радіоконтролю - стаціонарний або мобільний об'єкт, що призначений для вирішення завдань технічного радіоконтролю та оснащений спеціалізованим радіотехнічним обладнанням; технічний радіоконтроль - здійснення вимірювання та/або інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП із застосуванням станцій радіоконтролю. 3. Порядок подання та розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад 3.1. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу звертається до УДЦР/Філії відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому розташовані РЕЗ (радіомережа), що зазнали впливу радіозавад. До листа, у письмовій формі або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису, додається заявка на виявлення та усунення дії джерел радіозавад, форму якої наведено в додатку 3 до Порядку. {Абзац перший пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} У разі, якщо РЕЗ або радіомережа, що зазнали впливу радіозавад, розташовані в місті Києві або Київській області, заявка подається безпосередньо до УДЦР. 3.2. У разі виникнення радіозавад РЕЗ спеціального призначення від РЕЗ загальних користувачів спеціальний користувач звертається до УДЦР з відповідною заявкою через спеціально вповноважений радіочастотний орган Генерального штабу Збройних Сил України. У разі виникнення радіозавад РЕЗ спеціального призначення, які підлягають розгляду позачергово відповідно до пункту 3.6 цього Порядку, спеціальний користувач направляє заявку безпосередньо до УДЦР/Філії з наступним її поданням через Генеральний штаб Збройних Сил України. 3.3. До подання заявки заявник повинен забезпечити проведення перевірки працездатності приймального та антенно-фідерного обладнання, а також відповідності їхніх параметрів установленим нормам. 3.4. Облік заявок і результатів їхнього розгляду ведеться в журналі обліку заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад за формою, наведеною в додатку 4. За рішенням УДЦР можливе ведення електронного обліку. Матеріали щодо обліку заявок та результатів їх розгляду зберігаються в УДЦР/Філіях протягом трьох років. 3.5. За результатами розгляду кожної заявки та проведених заходів щодо усунення дії джерел радіозавад УДЦР/Філії надає заявнику повідомлення у письмовій формі або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Заявник, у разі необхідності, може звернутися до УДЦР з проханням щодо надання узагальненого звіту про результати розгляду своїх заявок. {Пункт 3.5 глави 3 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} 3.6. УДЦР/Філії розглядає заявки в порядку їх надходження. Позачергово розглядаються заявки від заявників, РЕЗ яких використовуються для забезпечення: безпеки людського життя; безпеки польотів у повітряному просторі України; безпеки держави; державної охорони, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"; громадської безпеки; роботи об'єктів ядерної безпеки; роботи аварійно-рятувальних служб; урядового зв'язку. 3.7. Виявлення та усунення дії джерел радіозавад за заявками здійснюється в такі терміни: 1) при надходженні заявок, що розглядаються позачергово: у випадках, що не потребують пошуку джерел радіозавад, - до 3 робочих днів; у разі потреби пошуку джерел радіозавад - до 5 робочих днів; 2) при надходженні заявок, що розглядають в порядку їх надходження: у випадках, що не потребують пошуку джерел радіозавад, - до 10 робочих днів; у разі потреби пошуку джерел радіозавад - до 25 робочих днів. 3.8. Термін розгляду заявок обчислюється з дати їх реєстрації в УДЦР/Філії. У разі потреби отримання додаткової інформації, що стосується питань розгляду заявки, УДЦР/Філії направляє заявнику письмовий запит. У цьому випадку термін розгляду заявки подовжується на строк до отримання від заявника відповіді на цей запит. 3.9. У разі, коли роботи з усунення радіозавад не можуть бути виконані в повному обсязі у визначені терміни, строки виконання робіт можуть бути продовжені за рішенням заступника керівника УДЦР або начальника Філії на строк не більше 25 робочих днів. У строк до двох робочих днів після прийняття такого рішення УДЦР/Філії направляє заявнику письмове повідомлення. {Пункт 3.9 глави 3 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} 3.10. Після початку розгляду заявки за рішенням заступника начальника УДЦР або начальника Філії роботи з виявлення та усунення дії джерел радіозавад можуть бути припинені, про що заявнику повідомляється письмово. Підставами для припинення робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад є: невідповідність характеристик приймального або антенно-фідерного обладнання заявника нормам; невиконання заявником правил експлуатації власних РЕЗ; ненадання заявником на запит УДЦР/Філії додаткової інформації для встановлення причин порушення якості радіоприйому; небажання заявника надати допуск представникам УДЦР/Філії до місць (приміщень), де розміщені його РЕЗ; радіозавада має настільки малий час дії, що не дозволяє здійснити її пошук; письмове повідомлення заявника про припинення дії радіозавад (додаткова відповідь заявнику не направляється). 4. Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад 4.1. У разі виявлення при проведенні робіт з технічного радіоконтролю дії джерел радіозавад на роботу РЕЗ загальних користувачів РЧР, які уклали з УДЦР та/або Філією відповідний договір, УДЦР/Філії не пізніше одного робочого дня з дати виявлення повідомляє про це користувача РЧР та НКРЗІ і організовує виконання робіт відповідно до вимог цього Порядку. {Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015, № 30 від 28.01.2020} 4.2. Після отримання заявки або направлення користувачу РЧР та НКРЗІ повідомлення про виявлення дії джерела радіозавади у разі потреби для встановлення причин виникнення радіозавади представники УДЦР/Філій в робочому порядку погоджують з представниками заявника обсяг і порядок проведення робіт з дослідження характеру впливу радіозавад на роботу РЕЗ заявника. {Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 4.3. При проведенні робіт з виявлення джерел радіозавад УДЦР/Філії застосовує стаціонарні та мобільні станції радіоконтролю, здійснюють вимірювання та/або інструментальну оцінку параметрів випромінювання РЕЗ і ВП, радіопеленгування та ідентифікацію ймовірних джерел радіозавад. У разі потреби може здійснюватися вимірювання або інструментальна оцінка параметрів РЕЗ, що зазнають впливу радіозавад. 4.4. За результатами роботи станцій технічного радіоконтролю складається протокол інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП за формою, наведеною в додатку 5, який використовується для проведення подальших заходів щодо усунення дії джерел радіозавад. 4.5. Завершення робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад оформлюється протоколом виконання робіт з виявлення джерел радіозавад за формою, наведеною в додатку 6. 4.6. Якщо під час проведення робіт установлено, що власник джерела радіозавади має визначені законодавством дозвільні документи на свої РЕЗ або ВП, представниками УДЦР/Філій за результатами проведених робіт складається в двох примірниках протокол обстеження джерела радіозавади за формою, наведеною в додатку 7. Один примірник протоколу надається власнику джерела радіозавади з метою негайного приведення ним усіх необхідних заходів у строк не пізніше ніж через п'ять робочих днів, про що зазначається в протоколі для усунення або обмеження радіозавади. {Абзац другий пункту 4.6 глави 4 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} 4.7. У разі, якщо користувач РЧР не виконав у встановлений УДЦР/Філією термін вимоги щодо усунення дії джерел радіозавад, УДЦР/Філія протягом трьох робочих днів направляє до НКРЗІ звернення щодо застосування до порушника (власника РЕЗ-джерела радіозавади) заходів, передбачених законодавством. Ненаправлення УДЦР у встановлений строк до НКРЗІ звернення є підтвердженням усунення дії джерел радіозавад. {Пункт 4.7 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} УДЦР відповідає за ненаправлення або направлення з порушенням встановленого терміну, звернення до НКРЗІ, за наявності підстав для його направлення. {Пункт 4.7 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015; в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} {Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} {Пункт 4.8 глави 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} {Пункт 4.9 глави 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 4.8. УДЦР/Філії здійснюють технічний радіоконтроль усунення дії виявлених джерел радіозавад. 4.9. У разі, коли встановлено, що джерелом радіозавади є НДП, УДЦР/Філія визначає місцезнаходження (адресу розміщення), проводить заходи щодо встановлення власника НДП, складає протокол інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку. Протягом трьох робочих днів з дати встановлення місцезнаходження НДП: за наявності інформації про його власника, копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, з повідомленням про недопустимість його експлуатації (використання), за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються власнику НДП; за відсутності інформації про його власника, копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, з повідомленням про недопустимість його експлуатації (використання), за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються власнику (балансоутримувачу) або орендарю споруди (приміщення), де розміщено НДП. У разі повторної фіксації використання НДП після встановленого в повідомленні терміну про недопустимість його експлуатації (використання) або якщо проведеними УДЦР/Філією заходами власник (балансоутримувач) або орендар споруди (приміщення), де розміщено НДП, або власник НДП не встановлений, протягом трьох робочих днів засвідчена УДЦР/Філією копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку) та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються до НКРЗІ. {Пункт 4.9 глави 4 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} 4.10. Якщо встановлено, що радіозавада має системний характер і виникла через порушення умов забезпечення ЕМС між РЕЗ будь-якого призначення або появу радіозавади неможливо було передбачити розрахунковим способом, УДЦР проводить комплекс організаційних і технічних заходів для вирішення питання щодо усунення радіозавади. Заявнику направляється повідомлення про подовження терміну розгляду заявки, що не повинен перевищувати трьох місяців, та відповідні пропозиції щодо спільного вирішення проблемних питань (за їх наявності). 4.11. Якщо встановлено, що радіозаваду створюють РЕЗ або ВП спеціальних користувачів РЧР, УДЦР направляє результати інструментальної оцінки характеристик виявленого джерела радіозавад до НКРЗІ та Генерального штабу Збройних Сил України - для вжиття відповідних заходів. Після отримання від Генерального штабу Збройних Сил України підтвердження про усунення дії джерела радіозавади УДЦР проводить повторний технічний радіоконтроль для встановлення факту усунення радіозавади, після чого надає заявнику відповідне повідомлення. {Пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 4.12. Заходи щодо усунення дії радіозавад, що створюються РЕЗ або ВП сусідніх країн, розгляд повідомлень від сусідніх країн про радіозавади з території України за дорученням НКРЗІ організовує УДЦР відповідно до міжнародних угод, укладених Адміністрацією зв'язку України, з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку. {Пункт 4.12 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} 5. Порядок розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад РЕЗ стандартів та радіотехнологій, що діють у суміжних смугах радіочастот 5.1. Перед оформленням і подачею до УДЦР/Філії заявки на виявлення та усунення дії джерел радіозавад РЕЗ стандартів та радіотехнологій, що діють у суміжних смугах радіочастот, заявник повинен провести спільні, узгоджені заходи з власником джерела, що може створювати радіозавади, спрямовані на визначення та усунення радіозавади. 5.1.1. Заявник повідомляє про наявність впливу радіозавади від дії іншого РЕЗ, що працює у суміжних смугах радіочастот, власника джерела, що може створювати радіозавади і надає матеріали (статистичні дані та графіки, спектрограми за наявністю тощо), що підтверджують наявність радіозавади. 5.1.2. Протягом трьох робочих днів після такого повідомлення власник джерела, що може створювати радіозавади разом із заявником проводять заходи щодо перевірки відповідності РЕЗ, що відчувають завади та РЕЗ, які можуть бути джерелом радіозавади, вимогам використання цих РЕЗ в Україні та вживають усіх можливих заходів щодо припинення або зниження до прийнятного (допустимого) рівня дії радіозавади. Для цього, зокрема, власник джерела, що може створювати радіозавади, за необхідності, в узгодженому з заявником порядку здійснює короткочасне відключення секторів (передавачів) РЕЗ, які можуть утворювати радіозаваду. 5.2. Якщо заходи, наведені у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 цього Порядку, не призвели до припинення або зниження до прийнятного (допустимого) рівня дії радіозавади протягом трьох робочих днів, сторони не знаходять спільного рішення щодо заходів з припинення або зниження до прийнятного (допустимого) рівня дії радіозавади, заявник направляє заявку за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку, до УДЦР/Філії. До заявки додаються матеріали (статистичні дані та графіки, спектрограми за наявністю тощо), якими підтверджується наявність радіозавади та матеріали вжиття заходів, передбачених у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 цього Порядку, якщо вони були проведені. 5.3. Після отримання заявки за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку, УДЦР/Філії проводять аналіз дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП заявника та власника джерела, що може створювати радіозавади з метою виявлення РЕЗ, що можуть створювати радіозавади. Після цього УДЦР/Філії впродовж п'яти робочих днів проводять вимірювання характеристик випромінювання РЕЗ власника джерела, що може створювати радіозавади та складає відповідний протокол. При необхідності УДЦР/Філії проводять перевірку РЕЗ заявника на відповідність умовам дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП. Для проведення таких заходів заявник та власник джерела, що може створювати радіозавади зобов'язані надати доступ до своїх РЕЗ представникам УДЦР/Філії. Термін розгляду заявки подовжується на час ненадання такого доступу. Для перевірки того, що радіозавада створюється РЕЗ, що діють на суміжних смугах радіочастот, УДЦР/Філії мають право ініціювати короткочасне відключення секторів (передавачів) РЕЗ власника, які можуть створювати радіозавади. 5.4. У разі встановлення невідповідності характеристик РЕЗ граничним нормам випромінювання, визначеним Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (із змінами) (далі - План використання радіочастотного ресурсу України), та/або умовам застосування РЕЗ або ВП, власник джерела, що створює радіозавади, повинен вжити усі необхідні заходи для приведення роботи свого РЕЗ відповідно до вимог УДЦР/Філії, зазначених у протоколі обстеження джерела радіозавад. У разі невжиття заходів протягом робочого дня, наступного за днем отримання протоколу, власник РЕЗ, що створює радіозавади, повинен його вимкнути до вжиття зазначених заходів. У разі встановлення невідповідності характеристик РЕЗ заявника нормам, визначеним Планом використання радіочастотного ресурсу України та/або умовам застосування РЕЗ або ВП, УДЦР/Філії припиняє розгляд заявки, про що заявник повідомляється у триденний строк після прийняття такого рішення письмово або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису. 5.5. У разі встановлення, що характеристики РЕЗ заявника та власника джерела, що створює радіозавади, відповідають умовам дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП, та джерелом радіозавад є РЕЗ НДП або РЕЗ, який не працює у суміжних смугах радіочастот, продовження робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад здійснюється у загальному порядку. 5.6. У разі якщо радіоелектронні засоби і випромінювальні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, на яке впливають ці радіозавади, відповідають нормам і вимогам нормативних документів, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад, НКРЗІ повинна запропонувати обов'язкові для сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання дозволів на експлуатацію. З метою уникнення повторення аналогічних конфліктів несумісності РЕЗ, НКРЗІ ініціює перегляд діючих методик розрахунку електромагнітної сумісності. {Порядок доповнено новою главою 5 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} Начальник Управління радіочастот НКРЗ С.В. Сарапулов Додаток 1 до п.1.7 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ЗРАЗОК посвідчення працівника УДЦР/Філії {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} Додаток 2 до п.1.10 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ЗВІТ про виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад за ___ квартал 200_ р. Філія УДЦР Кількість невиконаних заявок Кількість заявок, які надійшли у звітному кварталі Кількість виконаних заявок на радіозавади роботі РЕЗ у звітному кварталі Кількість звернень до НКРЗІ щодо усунення дії джерел радіозавад у попередньому кварталі у звітному кварталі усього РЕЗ стільникового зв'язку ДВЧ ЧМ мовлення телевізійного мовлення інших радіослужб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} Додаток 3 до п.3.1 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ЗАЯВКА на виявлення та усунення дії джерела радіозавади 1 Власник РЕЗ, ВП 2 Адреса власника РЕЗ, ВП контактні телефони 3 Назва, тип РЕЗ, ВП, що зазнають впливу радіозавади 4 Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, ВП, ким виданий 5 Договір з УДЦР/Філією на виконання робіт з технічного радіоконтролю 6 Адреса розміщення РЕЗ, ВП 7 Координати розміщення РЕЗ, ВП (антени) град ____ хв ____ с ___ пн.ш., град ____ хв ____ с ____сх.д. 8 Частоти прийому, що зазнають впливу радіозавад 9 Дата реєстрації радіозавади 10 Час дії радіозавади (періодичність) 11 Напрямок на джерело радіозавади (за наявності) азимут _______ град, кут місця _______ град 12 Характер прояву радіозавади 13 Ознаки джерела радіозавади (позивний сигнал або інша модифікаційна ознака) 14 Результати впливу радіозавади ЗАЯВНИК ________ (посада) ________ (підпис) __________ (прізвище) " "____________ 200__ року {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020} Додаток 4 до п.3.4 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ЖУРНАЛ обліку заявок про виявлення та усунення дії джерел радіозавад ___________________________________ (найменування підрозділу УДЦР/Філії) Номер реєстрації заявки Дата реєстрації заявки Дані про заявника Короткий зміст заявки (частота, канал, тип РЕЗ та характер завади тощо) Дата початку робіт, відповідальний виконавець Строки та перелік робіт, проведених УДЦР/ Філією Установлені джерела та вжиті заходи для усунення радіозавад Дата, номер відповіді заявнику про усунення радіозавади Підпис виконавця Додаток 5 до п.4.4 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ПРОТОКОЛ інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ і ВП {Додаток 5 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} Додаток 6 |до п.4.5 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ПРОТОКОЛ виконання робіт з виявлення джерела радіозавади Додаток 7 до п.4.6 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ПРОТОКОЛ обстеження джерела радіозавади Додаток 8 до п.4.11 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування ПРОТОКОЛ інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого НДП {Додаток 8 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015} Додаток 9 до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування (пункт 5.2) ЗАЯВКА на виявлення та усунення дії джерела радіозавади Власник РЕЗ, ВП Адреса власника РЕЗ, ВП контактні телефони Договір з УДЦР/Філією на виконання робіт з технічного радіоконтролю Назва, тип РЕЗ, ВП, що зазнають впливу радіозавади Означення заявником станції (сектора) Адреса місця розташування РЕЗ, особливості встановлення антени Географічні координати, Широта (град.мін.сек.) Географічні координати, Довгота (град.мін.сек.) Частоти приймання (передавання), що зазнають впливу, (МГц) Напрямок (азимут) на джерело радіозавади (за наявності) Дата реєстрації радіозавади Час дії радіозавади (періодичність) Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, ВП, ким виданий Результати впливу радіозавади Ознаки джерела радіозавади (позивний сигнал або інша модифікаційна ознака) ЗАЯВНИК ___________ (посада) ____________ (підпис) ______________ (прізвище) "___" _________ 20__ року {Порядок доповнено новим Додатком 9 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 30 від 28.01.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси