Про затвердження Змін до Положення про Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Мін'юст України, Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ від 23.11.2015 № 2337/5/710

Про затвердження Змін до Положення про Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Реєстрація: Мін'юст України від 26.11.2015 № 1472/27917

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1472-15

Текст документа від 23.11.2015:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО  ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2015  № 2337/5/710


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2015 р.
за № 1472/27917

Про затвердження Змін до Положення про Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», статті 5 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» та з метою забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Положення про Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 07 липня 2011 року № 1811/5/159, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2011 року за № 868/19606, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр юстиції України

Павло Петренко

Голова
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України
Леонід Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної архівної служби України
Т.І. Баранова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України,
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
23.11.2015  № 2337/5/710


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2015 р.
за № 1472/27917

ЗМІНИ
до Положення про Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«Архів здійснює приймання, державний облік та зберігання документів Національного архівного фонду (далі - НАФ) та інших видів архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку), створює умови для користування цими документами та здійснює організаційно-методичне керівництво з питань архівної справи в Держспецзв’язку.».

2. У пункті 15 слово «директор» замінити словами «начальник (директор)».

3. В абзаці першому пункту 16 слово «Директор» замінити словами «Начальник (директор)».

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи Міністерства юстиції
України

Н.А. Козловська

Начальник
Галузевого державного архіву
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України

Д.Ю. Звєков

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси