Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

Держгірпромнагляд; Наказ, Норми від 29.03.2007 № 65

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

Реєстрація: Мін'юст України від 11.04.2007 № 328/13595

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0328-07

Текст документа від 29.03.2007:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

29.03.2007 N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2007 р. за N 328/13595

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. в встановленому порядку вжити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгірпромнагляду України 29.03.2007 N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2007 р. за N 328/13595

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій приладобудівної промисловості незалежно від форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у приладобудуванні, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств приладобудування.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств приладобудування, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ) (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

1.7. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

-------------------------------------------------------------------------------------

| N | Код згідно з | Професійна назва | Найменування |Позначення| Строк |

|з/п| ДК 003:2005 | роботи |спецодягу, спецвзуття | захисних | носіння|

| |( vb375609-05,| | та інших засобів | власти- | (міся- |

| | vc375609-05 )| | індивідуального |востей ЗІЗ| ців) |

| | | | захисту | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Виробництво приладів для вимірювання електричних і механічних величин, контролю та |

| регулювання параметрів технологічних процесів |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 8159.1 |Апаратник відновлення| При веденні процесів | | |

| | |напівпровідникових | відновлення | | |

| | |матеріалів | напівпровідникових | | |

| | | | матеріалів (хлориди | | |

| | | | кремнію, германію, | | |

| | | | моносилан та інші) в | | |

| | | | електричних печах: | | |

| | | |Костюм для захисту від|ЗТи | 12 |

| | | |підвищених температур | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Капелюх повстяний |ЗТи | 12 |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМиЭс | 12 |

| | | |Вачеги |ТиТв | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | | |

| | | |пилогазозахисний | |До зносу|

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 2 | 8159.1 |Апаратник з | При веденні процесів | | |

| | |виробництва та | виділення і очищення | | |

| | |хімічного очищення | напівпровідникових | | |

| | |напівпровідникових | матеріалів методом | | |

| | |матеріалів |електролізу з розчинів| | |

| | | |та гідролізу хлоридів:| | |

| | | |Костюм сукняний з |ЗМиК80 | 12 |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Берет сукняний |ЗК50 | 12 |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиК20 | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Чоботи гумові формові |К50Щ20 | Чергові|

| | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ50 | 1 |

| | | |кислото-лугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | | На зовнішніх роботах | | |

| | | | узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 |

| | | |утепленій прокладці | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 3 | 7311.2 |Вимірювач випрямлячів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |та елементів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 4 | 7311.1 |Вимірювач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |електрофізичних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |параметрів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 5 | 7311.1 |Вимірювач магнітних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |властивостей |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Эм |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМиЭс | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні від | |До зносу|

| | | |електромагнітних | | |

| | | |випромінювань | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 6 | 7311.1 |Випробувач деталей та|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиВу |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | | На зовнішніх роботах | | |

| | | | узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 |

| | | |утепленій прокладці | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 7 | 7241.1 |Випробувач джерел |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |струму |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички неопренові |МиК50 | 2 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 8 | 7241.1 |Випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |електричних машин, |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |апаратів та приладів |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

| | | | На зовнішніх роботах | | |

| | | | узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 |

| | | |утепленій прокладці | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 9 | 8159.2 |Відпальник-вакуумник |При виконанні робіт з | | |

| | | | відпалу і спікання у | | |

| | | | водневих, вакуумних | | |

| | | |печах з електричним і | | |

| | | | високочастотним | | |

| | | | нагрівом деталей і | | |

| | | | вузлів приладів, | | |

| | | |паяння і просочування | | |

| | | |їх активними сумішами | | |

| | | |барію, кальцію, торію,| | |

| | | | алюмінію тощо: | | |

| | | |Костюм для захисту від|ЗТи | 12 |

| | | |підвищених температур | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Капелюх повстяний |ЗТи | 12 |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Вачеги |ТиТв | 1 |

| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 10| 8152.2 |Завантажувач- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |вивантажувач печей |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий|

| | |випалу та графітації |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички брезентові з|ТиМи | 1 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 11| 7311.2 |Заварник на | При виконанні | | |

| | |високочастотному | високочастотного | | |

| | |індукторі | зварювання металевих | | |

| | | | деталей і вузлів зі | | |

| | | | склом: | | |

| | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий|

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |ТиМи | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 12| 8283.2 |Заготівник деталей | При виготовленні | | |

| | |електровакуумних | деталей для | | |

| | |приладів | електровакуумних | | |

| | | | приладів уручну і на | | |

| | | | спеціальному | | |

| | | | обладнанні методом | | |

| | | |різання, штампування, | | |

| | | | паяння тощо: | | |

| | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50Яж |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 13| 7242.2 |Зачищувач |При виконанні робіт із| | |

| | | | зачищування деталей | | |

| | | | приладів уручну і на | | |

| | | |верстатах з попереднім| | |

| | | | травленням: | | |

| | | |Костюм бавовняний з |ЗМиПн | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички неопренові |МиК50 | 1 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 14| 7311.1 |Контролер деталей та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 15| 7311.1 |Контролер режимів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |роботи технологічного|Берет бавовняний |З | 12 |

| | |устаткування |Фартух брезентовий з |Ву |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 16| 7241.1 |Контролер складання |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |електричних машин, |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |апаратів та приладів |Черевики шкіряні із |ЗМиМун100 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 17| 7344.1 |Координатографіст |Костюм сукняний з |ЗМиК80 | 12 |

| | |прецизійної |кислотозахисним | | |

| | |фотолітографії |просоченням | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Берет сукняний |ЗК50 | 12 |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Чоботи гумові формові |К50Щ20 | Чергові|

| | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 1 |

| | | |кислото-лугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 18| 7241.1 |Лаборант |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |електромеханічних |бавовняний | | |

| | |випробувань та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |вимірювань |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эв | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эв | Чергові|

| | | | На зовнішніх роботах | | |

| | | | узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 |

| | | |утепленій прокладці | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 19| 9322 |Лудильник деталей |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |приладів гарячим |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |способом |Фартух брезентовий з |ТрТв |Черговий|

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавиці брезентові з |ТиТв | 1 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | | При електролітичному | | |

| | | | способі додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжК50 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжК50 | 2 |

| | | |кислото-лугостійкі | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 20| 8290.3 |Маркувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |та приладів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ОК20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|ОаК50 | 3 |

| | | |кислото-лугостійкі | | |

| | | |Нарукавники |ОаК20 | Чергові|

| | | |прогумовані | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 21| 7242.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |технологічного |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |устаткування |Фартух прогумований з |ЗНм |Черговий|

| | |(електронна техніка) |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички неопренові |МиНм | 1 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 22| 8282.2 |Намотувальник котушок|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |для електроприладів |бавовняний | | |

| | |та апаратів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички неопренові |МиОа | 2 |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 23| 8159.3 |Обтискувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |електроз'єднувачів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 24| 8131.1 |Оператор вакуумно- |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |напилювальних |бавовняний | | |

| | |процесів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗПм |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиПм | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 25| 7311.2 |Оператор прецизійного|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |різання |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 26| 7343.1 |Оператор прецизійної |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |фотолітографії |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 27| 8211.2 |Оператор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |термоз'єднань |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички зварника |ТиТв | 2 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 28| 7311.1 |Приладист (електронна|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |техніка) |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |із захисним носком | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 29| 8159.2 |Промивальник деталей |Костюм лавсано- |ЗВуНм | 12 |

| | |та вузлів |бавовняний з | | |

| | | |маслонафтоводозахисним| | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Берет лавсано- |ЗВуНм | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Фартух прогумований з |НмВнК20 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички універсальні|НмМиК20 | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Нарукавники лавсано- |К20Нм | 3 |

| | | |бавовняні з | | |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 30| 8152.2 |Просочувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |електротехнічних |Білизна натільна |З | 6 |

| | |виробів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |НмО | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиНм | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 |

| | | |Чоботи гумові формові |НмОа | Чергові|

| | | |Рукавички універсальні|НмОа | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 31| 9322 |Протиральник |Костюм бавовняний з |ЗМиПн | 12 |

| | |електровакуумних |пилонепроникної | | |

| | |приладів |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Нм | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 1 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Нарукавники |Нм | 6 |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Рукавички неопренові |Нм | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 32| 7242.1 |Регулювальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |радіоелектронної |бавовняний | | |

| | |апаратури та приладів|Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | 7241.2 |Регулювальник- |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | |градуювальник |точковим | | |

| | |електровимірювальних |полівінілхлоридним | | |

| | |приладів |покриттям | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 33| 8282.2 |Складальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |електровимірювальних |бавовняний | | |

| | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 34| 7311.2 |Складальник квантових|Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 35| 8283.2 |Складальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |напівпровідникових |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |приладів |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 36| 7241.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |вимірювальних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |приладів та |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | |автоматики |захисним носком | | |

| | |(електромеханіка) |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 37| 7311.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |вимірювальних |бавовняний | | |

| | |приладів та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |автоматики |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | |(прецизійні прилади) |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 38| 8152.3 |Сушильник деталей та |Костюм (халат) |ЗМиТи | 12 |

| | |приладів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |Тв |Черговий|

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |МиТи | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 39| 7311.1 |Юстирувальник деталей|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |та приладів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Виробництво приладів для виміру часу; обробка технічних каменів, алмазів і |

| надтвердих матеріалів |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 40| 9322 |Вагар-обліковець |При виконанні робіт зі| | |

| | | | зважування та | | |

| | | |підрахунку матеріалів | | |

| | | | деталей та складових | | |

| | | | частин годинникового | | |

| | | | та каменевого | | |

| | | | виробництв: | | |

| | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 4 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 41| 7311.2 |Вальцювальник дроту |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |для спіралей |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 42| 7313.2 |Вибірник каменів | При виконанні | | |

| | | |сферичних та конусних | | |

| | | | заглиблень у | | |

| | | | приладових каменях з | | |

| | | | корунду та агату на | | |

| | | |верстатах з алмазними | | |

| | | | інструментами: | | |

| | | |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Фартух бавовняний з |ЗМи | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Нарукавники бавовняні |Ми | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 43| 7311.2 |Волочильник матеріалу|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |для спіралей |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 44| 7311.2 |Галтувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |годинників та каменів|бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 45| 7311.1 |Годинникар з ремонту |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |електронних і |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |кварцових годинників |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 46| 7311.2 |Годинникар з ремонту |Халат (костюм) |ЗМи | 12 |

| | |механічних годинників|бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 6 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 47| 7311.2 |Друкар циферблатів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |На приготуванні фарб, | | |

| | | | розчинників: | | |

| | | |Фартух прогумований з |ОВн | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички трикотажні з|МиОа | 4 |

| | | |латексним покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 48| 7313.2 |Електромонтажник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |блоків електронно- |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |механічних годинників| При лудінні плат, | | |

| | | | панелей та покритті | | |

| | | | кондесаторів лаком | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжК20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички трикотажні з|МиЯж | 2 |

| | | |латексним покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 49| 7311.2 |Завивальник спіралей |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 50| 7313.2 |Закріплювач алмазів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |та надтвердих |бавовняний | | |

| | |матеріалів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 51| 7212.2 |Зварник виробів з |Костюм для зварника |ЗМиТр | 12 |

| | |тугоплавких металів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиТр | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички зварника |МиТр | 1 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |зварника | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 52| 7311.2 |Зубополірувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей годинників |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗВп |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 53| 7311.2 |Зубофрезерувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей годинників |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 54| 9322 |Клеїльник виробів з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |металу |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиЯж |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун5 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички трикотажні з|МиЯж | 1 |

| | | |латексним покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 55| 7311.2 |Контролер |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |годинникового та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |каменевого |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |виробництва |Рукавички бавовняні з |Ми | 6 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 56| 7313.2 |Контролер у |Костюм (халат) |ЗМиПм | 12 |

| | |виробництві алмазів, |бавовняний з | | |

| | |надтвердих |пилонепроникної | | |

| | |матеріалів та виробів|тканини | | |

| | |з них |Берет бавовняний |ЗПн | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 57| 7311.2 |Лакувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |годинників |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички неопренові |МиОа | 1 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 58| 7324.2 |Малювальник світними |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |фарбами |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 59| 9322 |Навивальник пружин |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 60| 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |зубофрезерних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |автоматів та |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |напівавтоматів |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 61| 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |мийних машин |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички трикотажні з|МиВн | 3 |

| | | |латексним покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 62| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |настільних верстатів |бавовняний | | |

| | |та пресів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 63| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |складальних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |автоматів, |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |напівавтоматів та |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | |автоматичних ліній |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 64| 7313.2 |Обдирач алмазів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З | 6 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 65| 8122.3 |Оброблювач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |твердосплавних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |виробів |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 66| 7313.2 |Огранувальник алмазів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |у діаманти |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З | 6 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 67| 7313.2 |Підбирач каменів |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |із захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 68| 7313.2 |Полірувальник |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 |

| | |технічних каменів |з пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |МиВп |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички нітрильні |МиВу | 1 |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 69| 9322 |Пресувальник скла |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |Ти |Черговий|

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |МиТи | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 70| 9322 |Промивальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |діамантів та алмазів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З | 6 |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиК20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 71| 9322 |Промивальник каменів |Костюм бавовняний з |ЗМиК20 | 12 |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Берет бавовняний з |ЗК20 | 12 |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |К20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 72| 9322 |Промінник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗВпО | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 4 |

| | | |Напальчники гумові |МиОа |До зносу|

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 73| 9322 |Протиральник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |годинникових скелець |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 74| 8159.2 |Рекуператорник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |алмазів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З | 6 |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий|

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиК20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 75| 7313.2 |Різальник алмазів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | 7313.2 |Розпилювач алмазів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З | 6 |

| | | |Фартух поліетиленовий |ЗМиВп |Черговий|

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 76| 7311.2 |Різальник мінералів |Комбінезон бавовняний |ЗМиПн | 12 |

| | | |з пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 |

| | | |Фартух поліетиленовий |ЗМиВп | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 77| 9322 |Різьбонарізувач |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей годинників |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух поліетиленовий |ЗМиВп |Черговий|

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 78| 7313.2 |Розколювач алмазів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З |До зносу|

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 79| 7313.2 |Розмітник алмазів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Сорочка верхня |З | 6 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 80| 7311.2 |Свердлувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |каміння |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований |ЗМиВп | 6 |

| | | |(поліетиленовий) з | | |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 81| 7311.2 |Складальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |годинників |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 82| 9322 |Складальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |годинників і каменів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 83| 7311.2 |Складальник складових|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |частин годинників |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 84| 9322 |Склеювач технічних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |каменів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжОа |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 85| 7313.2 |Сортувальник алмазів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |(гранувальне |бавовняний | | |

| | |виробництво) |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 86| 7311.2 |Сортувальник деталей |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |годинників та каменів|бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 87| 7311.2 |Травильник фольги |Костюм бавовняний з |ЗМиК20 | 12 |

| | |(виробництво |кислотозахисним | | |

| | |годинників) |просоченням | | |

| | | |Берет бавовняний з |ЗК20 | 12 |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 88| 9322 |Установник алмазів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 1 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 89| 7313.2 |Шліфувальник каменів |Костюм бавовняний з |ЗМиПн | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний з |ЗПн | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Фартух прогумований з |Вп |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички нітрильні |МиПм | 1 |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 90| 7313.2 |Ювелір-закріпник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух поліетиленовий |МиО |Черговий|

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 6 |

| | | |Рукавички трикотажні з|МиОа | 1 |

| | | |латексним покриттям | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Виробництво приладів, інструменту та устаткування медичного призначення |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 91| 9322 |Виробник бужів та |Костюм (халат) |ЗМиПн | 12 |

| | |катетерів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

| | | |При використанні лаків| | |

| | | | і фарб додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички неопренові |ЯжОн | 2 |

| | | | При обслуговуванні | | |

| | | | сушильних камер | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавиці сукняні з |ТиТв | 4 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 92| 7311.2 |Виробник окулярних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |оправ |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | | При паяльних роботах | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжК20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Нарукавники |ЯжК20 |Черговий|

| | | |прогумовані | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжК20 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 93| 9322 |Виробник |Костюм (халат) |ЗМиПн | 12 |

| | |пульпоекстракторів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиПн | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 94| 9322 |Дозувальник ртуті |Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 |

| | | |компактної світлої | | |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет з компактної |ЗЯа | 6 |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯт | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички з компактної|Ми | 1 |

| | | |бавовняної тканини | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | 1 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Шкарпетки лавсано- |ЗМи | 3 |

| | | |бавовняні | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний з | | |

| | | |протиртутними | | |

| | | |патронами | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 95| 7311.1 |Електромеханік з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |ремонту та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |обслуговування |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |електронної медичної |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | |апаратури |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |При роботах з монтажу,| | |

| | | | ремонту, регулювання | | |

| | | | та випробування | | |

| | | | ртутних приладів: | | |

| | | |Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 |

| | | |компактної світлої | | |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет з компактної |ЗЯа | 6 |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯт | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички з компактної|Ми | 1 |

| | | |бавовняної тканини | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | 1 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний з | | |

| | | |протиртутними | | |

| | | |патронами | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 96| 7311.1 |Електромеханік з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |ремонту та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |обслуговування |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |медичних оптичних |з гладким верхом | | |

| | |приладів |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | | При шліфуванні, | | |

| | | | поліруванні та | | |

| | | | доводці поверхонь | | |

| | | | деталей оптичних | | |

| | | | приладів додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований з |МиВп |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички універсальні|МиВн | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 97| 7311.1 |Електромеханік з |Костюм лавсано- |ЗМи | 9 |

| | |ремонту та |бавовняний | | |

| | |обслуговування |Берет лавсано- |З | 6 |

| | |медичного |бавовняний | | |

| | |рентгенівського |Білизна натільна |З | 6 |

| | |устаткування |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | | При регулюванні і | | |

| | | | комплексному | | |

| | | | випробуванні | | |

| | | | рентгенівського | | |

| | | | устаткування | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Фартух із |ЗРи |Черговий|

| | | |просвинцьованої гуми з| | |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Чоботи із |МиРз |Чергові |

| | | |просвинцьованої гуми | | |

| | | |Рукавички захисні із |Ри |Чергові |

| | | |просвинцьованої гуми | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні з | |Чергові |

| | | |просвинцьованими | | |

| | | |скельцями | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 98| 7311.1 |Електромеханік з |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |ремонту та |бавовняний | | |

| | |обслуговування |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |медичного |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |устаткування |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

| 99| 7311.1 |Електромеханік з |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |ремонту та |бавовняний | | |

| | |обслуговування |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |наркозно-дихальної |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |апаратури |з гладким верхом | | |

| | | | При очищенні, | | |

| | | | промиванні та | | |

| | | |змащуванні випарювачів| | |

| | | | наркотичних речовин | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Фартух прогумований з |ЗБм |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Рукавички універсальні|Бм |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|100| 7311.2 |Заточувальник |Костюм бавовняний з |ЗМиПн | 12 |

| | |медичного інструменту|пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний з |ЗПн | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Фартух поліетиленовий |ВпМи | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиПн | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|101| 7311.1 |Контролер медичного |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |устаткування та |бавовняний | | |

| | |виробів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ВнЯж |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 4 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|102| 7311.1 |Механік протезно- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |ортопедичних виробів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиВн |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|103| 7311.1 |Оптик медичний |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 4 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|104| 7311.2 |Полірувальник |Костюм (халат) |ЗМиПн | 12 |

| | |хірургічних |бавовняний з | | |

| | |інструментів та |пилонепроникної | | |

| | |апаратів |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиВу | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|105| 9321 |Складальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |ін'єкційних голок |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиВу | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 4 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|106| 7311.2 |Складальник окулярів |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|107| 7311.2 |Складальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |суцільнометалевих |бавовняний | | |

| | |растрів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжВн | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 1 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжВн |Чергові |

| | | |кислото-лугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|108| 7311.2 |Складальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |хірургічних |бавовняний | | |

| | |інструментів і |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |апаратів |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|109| 9321 |Складальник шприців |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|110| 9322 |Склеювач-фарбувальник|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |окулярних оправ із |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |пластмас |Фартух прогумований з |ЗО | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиО | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|Оа | 1 |

| | | |кислото-лугостійкі або| | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|111| 9322 |Ущільнювач припою |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Виробництво термометрів та ареометрів, приладів з використанням оптичних деталей |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|112| 8139.2 |Автоклавник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |(виробництво скла та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |скловиробів) |Фартух брезентовий з |ТиТв | 3 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавиці бавовняні з |МиТиТв | 1 |

| | | |брезентовим | | |

| | | |надолонником | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|113| 8152.1 |Апаратник перегонки | При приготуванні | | |

| | | | дистильованої води: | | |

| | | |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Вн | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиВ | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавиці комбіновані |Ми | 1 |

| | | |Рукавички гумові |Вн | 2 |

| | | |технічні | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|114| 9322 |Вакуумник термосних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |колб |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |Ти |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|115| 7322.2 |Випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |скловиробів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗВн | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн |Чергові |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|116| 7322.2 |Виробник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |світлофільтрів та |бавовняний | | |

| | |поляроїдів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжОа | 2 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|117| 8131.2 |Виробник скляної |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |плівки |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжВн |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжВн |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|118| 8284.2 |Виробник шкал та |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |сіток фотоспособом |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиК20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|119| 9322 |Відмітчик ареометрів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ОВн |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|Оа |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|120| 7311.2 |Відмітчик термометрів|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗЯжВу |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжВу |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|121| 7322.2 |Готувач оптичних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |клеїв |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжОа | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|122| 7311.2 |Градуювальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |оптичних деталей |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиК20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Рукавички універсальні|К50 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн |Чергові |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|123| 8153.2 |Дистиляторник ртуті |Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 |

| | | |компактної світлої | | |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет з компактної |ЗЯа | 6 |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯт | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯтЯж | 1 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Шкарпетки лавсано- |ЗМи | 3 |

| | | |бавовняні | | |

| | | |Рушник вафельний |ЗМи | 6 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний з | | |

| | | |протиртутними | | |

| | | |патронами | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|124| 9322 |Запаювальник колб та |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |посудин |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТрТв |Черговий|

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички зварника |ТиТв | 2 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|125| 7311.1 |Контролер оптичних |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |деталей та приладів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|Вн |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|126| 7322.2 |Лакувальник оптичних |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Рукавички універсальні|Оа | 2 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|127| 8159.2 |Мийник колб із |Костюм лавсано- |ЗМиК20 | 12 |

| | |застосуванням |бавовняний з | | |

| | |кислотних розчинів |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Берет лавсано- |ЗК20 | 12 |

| | | |бавовняний з | | |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований з |К50 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиК20 | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Нарукавники |К50Вн | 6 |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Рукавички універсальні|К50Вн | 1 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|128| 7311.2 |Наповнювач приладів |При виконанні робіт з | | |

| | |газами |наповнення контактних | | |

| | | |термометрів і ртутних | | |

| | | | перемикачів воднем, | | |

| | | | азотом та іншими | | |

| | | | інертними газами: | | |

| | | |Комбінезон з |ЗМи | 9 |

| | | |компактної світлої | | |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет з компактної |З | 6 |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Фартух прогумований з |ВпЯж |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж |Чергові |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|129| 7311.2 |Наповнювач приладів | При наповненні | | |

| | |рідинами | приладів | | |

| | | |термометричною рідиною| | |

| | | | або ртуттю: | | |

| | | |Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 |

| | | |компактної світлої | | |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет з компактної |ЗЯа | 6 |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Фартух прогумований з |ВпЯж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 1 2 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|ВнЯж | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|130| 8159.2 |Оператор вакуумних |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |установок для |бавовняний | | |

| | |нанесення покриттів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |на оптичні деталі |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиК20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | Чергові|

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|131| 7322.2 |Оператор з нанесення |При нанесенні захисних| | |

| | |просвітлювальних та | покриттів на оптичні | | |

| | |захисних покриттів | деталі методом | | |

| | | | занурення в розчини | | |

| | | | вінілхлорсилану в | | |

| | | | толуолі і оцтово- | | |

| | | | кислої ртуті в | | |

| | | | метанолі: | | |

| | | |Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 |

| | | |компактної світлої | | |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет з компактної |ЗЯа | 6 |

| | | |лавсано-бавовняної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжОа | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Нарукавники |ЯжОа | 6 |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний з | | |

| | | |протиртутними | | |

| | | |патронами | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|132| 8131.2 |Оператор на |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |уварювальних машинах |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички зварника |ТиТв | 3 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|133| 7311.2 |Оператор установки |Костюм (халат) із |ЗМиЯа | 12 |

| | |вимірювання об'єму |компактної бавовняної | | |

| | | |тканини (глухого крою,| | |

| | | |без кишень) | | |

| | | |Берет із компактної |ЗЯа | 12 |

| | | |бавовняної тканини | | |

| | | |Білизна натільна |З | 6 |

| | | |Фартух прогумований з |Яж | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Нарукавники |Яж | 6 |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Шкарпетки з компактної|ЗМи | 3 |

| | | |бавовняної тканини | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|134| 7311.2 |Оптик елементів | При виготовленні | | |

| | |квантових приладів | оптичних деталей | | |

| | | | (шліфуванні, | | |

| | | | поліруванні, | | |

| | | | доводці): | | |

| | | |Халат бавовняний з |ЗМиНм | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний з |ЗПм | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Фартух поліетиленовий |МиПм | 6 |

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички трикотажні з|МиНм | 3 |

| | | |латексним покриттям | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

| | | | При застосуванні | | |

| | | | лазерного та | | |

| | | | рентгенівського | | |

| | | | випромінювань при | | |

| | | | виготовленні і | | |

| | | | контрольних вимірах | | |

| | | | оптичних деталей | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Фартух пластикатовий з|Ри | Чергові|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Нарукавники |Ри | Чергові|

| | | |пластикатові | | |

| | | |Рукавички захисні із |Ри | 2 |

| | | |просвинцьованої гуми | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|135| 7311.1 |Оптик-механік |На складанні вузлів та| | |

| | | |приладів з підганянням| | |

| | | | металевих і оптичних | | |

| | | |деталей (припилювання,| | |

| | | | протирання, | | |

| | | | пришабрування, | | |

| | | | завальцювання, | | |

| | | | центрування) та | | |

| | | | герметизацією: | | |

| | | |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух поліетиленовий |ЗМиПм |Черговий|

| | | |з нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички неопренові |Нм | Чергові|

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|136| 7322.2 |Паяльщик сіток та |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |шинок на склі |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 3 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|ЯжОа | Чергові|

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|137| 7322.2 |Полірувальник |Костюм (халат) |ЗМиПн | 12 |

| | |оптичних деталей |бавовняний з | | |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Берет бавовняний з |ЗПн | 12 |

| | | |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | | |Фартух прогумований з |МиВн | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |МиВу | 2 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички неопренові |Нж | Чергові|

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|138| 7322.2 |Промивальник оптичних|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиК20 | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Чоботи гумові формові |К50Щ20 | Чергові|

| | | |Рукавички універсальні|ЯжК50 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Нарукавники |ЯжК50 | 3 |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|139| 9322 |Різальник на вогні | При різанні | | |

| | | | скловиробів на | | |

| | | | верстатах з | | |

| | | | газокисневими | | |

| | | | пальниками: | | |

| | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТо | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички зварника |ТиТо | 3 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Нарукавники брезентові|ТиТо | 6 |

| | | |з вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|140| 9322 |Розвальцювальник скла|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТо | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички зварника |ТиТо | 3 |

| | | |шкіряни | | |

| | | |Нарукавники брезентові|ТиТо | 6 |

| | | |з вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|141| 7322.2 |Розпилювач оптичного |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |скла |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗПсМи | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |МиПс | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|142| 7322.2 |Свердлувальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |оптичних деталей |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Вн | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиВ | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Напальчники гумові |МиВн |До зносу|

| | | |Нарукавники |Вн | 6 |

| | | |прогумовані | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|143| 7311.2 |Складальник приладів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |із скла |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЯжО | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички неопренові |МиОа | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|144| 7322.2 |Склеювач оптичних |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ОЯж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиО | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички неопренові |МиОа | 2 |

| | | |Напальчники гумові | |До зносу|

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|145| 7322.2 |Склодув |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТо | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМи | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавиці брезентові |ТиТо | 2 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|146| 7322.2 |Фрезерувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |оптичних деталей |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Вн | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиСм | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|147| 7311.2 |Центрувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |оптичних деталей |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиСм | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 3 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|148| 7322.2 |Чистильник оптики |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ОНж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|149| 7322.2 |Шліфувальник оптичних|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |деталей |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиВу | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиВ | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички нітрильні |МиВу | 2 |

| | | |Навушники або вкладиші| |До зносу|

| | | |протишумові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|150| 9322 |Штенгелювальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички комбіновані |МиТи | 3 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|151| 7311.2 |Юстирувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |оптичних приладів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Виробництво обчислювальної техніки, приладів та обладнання для обробки інформації |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|152| 8163.2 |Апаратник з |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 |

| | |обслуговування |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |рекуператорів та |Фартух брезентовий з |ЗТиТв | 6 |

| | |системи охолодження |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований з |Вн |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові з |МиТиТв | 1 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Рукавички універсальні|ВнПк | Чергові|

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|153| 8159.2 |Апаратник з одержання|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |високочистих |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |матеріалів для |Білизна натільна |З | 6 |

| | |напівпровідникового |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий|

| | |виробництва |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Фартух прогумований з |К50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |МиК20Щ20 | 12 |

| | | |гладким верхом на | | |

| | | |поліуретановій підошві| | |

| | | |Рукавиці брезентові з |ТиТв | 1 |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|154| 8159.2 |Апаратник з хімічного|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |оброблення |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |напівпровідникових |Білизна натільна |З | 6 |

| | |матеріалів |Фартух прогумований з |К50Щ20 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |МиК20 | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Рукавички універсальні|К50Щ20 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|155| 8159.2 |Апаратник на |Костюм лавсано- |ЗМиК50 | 12 |

| | |установках |бавовняний з | | |

| | |деіонізації |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Берет лавсано- |ЗК20 | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні з |МиК20 | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички неопренові |К50Щ50 | 2 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|156| 7311.1 |Вимірювач електричних|Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |параметрів |бавовняний | | |

| | |мікромодулів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|157| 7241.1 |Електромеханік з |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |ремонту та |бавовняний | | |

| | |обслуговування |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |лічильно- |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |обчислювальних машин |Рукавички бавовняні |Ми | 1 |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|158| 7241.1 |Електромеханік |Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |засобів автоматики та|Берет бавовняний |З | 12 |

| | |приладів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |технологічного |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | |устаткування |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|159| 7241.1 |Електромонтажник- |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |схемник |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 3 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|160| 7311.2 |Заварник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |напівпровідникових |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |приладів |Фартух брезентовий з |ТиТр | 6 |

| | | |нагрудником з | | |

| | | |вогнезахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички зварника |ТиТр | 1 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|

| | | |світлофільтрами | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|161| 2144.2 |Інженер-електронік |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 12 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|162| 7242.2 |Комплектувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |мікромодулів |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|163| 9322 |Комплектувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |п'єзотехнічних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |виробів |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні з |Ми | 6 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|164| 7242.1 |Контролер |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |радіоелектронної |бавовняний | | |

| | |апаратури та приладів|Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 12 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | 12 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|165| 7242.2 |Монтажник елементів |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |па'мяті на феритах |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Яж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | 3 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|166| 7242.2 |Монтажник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |мікромодулів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Яж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | 3 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|167| 7242.1 |Монтажник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |радіоелектронної |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |апаратури та приладів|Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|168| 7311.1 |Настроювач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |напівпровідникових |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |приладів |Фартух прогумований з |Яж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|МиЯж | 3 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|169| 8171.2 |Оператор автоматичної|Костюм лавсано- |ЗМиЯж | 12 |

| | |лінії підготовки та |бавовняний з | | |

| | |паяння |кислотозахисним | | |

| | |електрорадіоелементів|просоченням | | |

| | |на друкарських платах|Берет лавсано- |ЗЯа | 12 |

| | | |бавовняний з | | |

| | | |кислотозахисним | | |

| | | |просоченням | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | 3 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|170| 7242.1 |Регулювальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |радіоелектронної |бавовняний | | |

| | |апаратури та приладів|Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|171| 9321 |Складальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |випрямлячів |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | |

| | 8283.2 |Складальник |Фартух прогумований з |Яж | 6 |

| | |індикаторів |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|МиЯж | 2 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|172| 8283.2 |Складальник мікросхем|Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Тапочки шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Напальчники гумові |ЗМи |До зносу|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|173| 7243.1 |Складальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |настроювач магнітних |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |систем |Фартух прогумований з |НмЭм | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЭм | 12 |

| | | |на антистатичній | | |

| | | |гумовій підошві | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|174| 7242.1 |Слюсар-механік з |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |радіоелектронної |бавовняний | | |

| | |апаратури |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 |

| | | |з гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 12 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|175| 8290.1 |Слюсар-скадальник |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |радіоелектронної |бавовняний | | |

| | |апаратури та приладів|Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |Яж |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 |

| | | |з гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Рукавички універсальні|Яж | Чергові|

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|176| 8212.2 |Шліфувальник виробів |Костюм бавовняний з |ЗМиПм | 12 |

| | |електронної техніки |пилонепроникної | | |

| | | |тканини | | |

| | 7311.2 |Шліфувальник- |Берет бавовняний з |ЗПм | 12 |

| | |полірувальник з |пилонепроникної | | |

| | |прецизійного |тканини | | |

| | |оброблення |Фартух прогумований з |ПмВп | 6 |

| | |напівпровідникових |нагрудником | | |

| | |матеріалів |Рукавички бавовняні з |Ми | 1 |

| | | |точковим | | |

| | | |полівінілхлоридним | | |

| | | |покриттям | | |

| | | |Рукавички універсальні|Нм | 2 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Загальні професії приладобудування |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|177| 7324.2 |Виробник трафаретів, |Костюм (халат) |ЗМи | 12 |

| | |шкал та плат |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ОК50Щ20 | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиК20 | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Чоботи гумові формові |К50Щ20 | Чергові|

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Рукавички універсальні|ОаК50Щ20 | 2 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|178| 7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |ремонту та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |обслуговування |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | |електроустаткування |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Рукавички діелектричні|Эн | Чергові|

| | | |Калоші діелектричні |Эн | Чергові|

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|179| 7311.2 |Заливальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |компаундами |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |О |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиО | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Рукавички універсальні|ОаЯж | 1 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|180| 2149.2 |Інженер-лаборант |Халат лавсано- |ЗМи | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |К50 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Туфлі шкіряні на |ЗМи | 12 |

| | | |гумовій підошві | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 |

| | | |Рукавички гумові |К50 | Чергові|

| | | |технічні | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|181| 7233.2 |Комплектувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |виробів та |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |інструменту |Черевики шкіряні із |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 2 |

| | | |спилкові | | |

| | | | На зовнішніх роботах | | |

| | | | узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 |

| | | |утепленій прокладці | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|182| 8229.2 |Лакувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ОЯж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиО | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|МиОа | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|183| 7223.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |автоматів і |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |напівавтоматів |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 3 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|184| 7212.2 |Паяльщик |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗМиЯж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМиЯж | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | | |Рукавички універсальні|МиЯж | 3 |

| | | |кислотолугостійкі | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|185| 7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ВуК50Щ20 |Черговий|

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиМун50 | 12 |

| | | |гладким верхом і | | |

| | | |захисним носком | | |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 1 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Рукавички універсальні|ВуК50Щ20 | Чергові|

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |закриті | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|186| 7142.2 |Фарбувальник приладів|Комбінезон бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |і деталей |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Фартух прогумований з |ЗОЯж | 6 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні з |ЗМиО | 12 |

| | | |гладким верхом | | |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 |

| | | |Рукавички універсальні|МиОа | 1 |

| | | |кислотолугостійкі або | | |

| | | |неопренові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |герметичні | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Керівники і фахівці підприємств приладобудування |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|187| 1222.1 |Головний інженер |Халат бавовняний |ЗМи |Черговий|

| | |(промисловість) | | | |

| | 1237.1 |Головний конструктор | | | |

| | 1237.1 |Головний технолог | | | |

| | 1210.1 |Голова правління | | | |

| | 3119 |Диспетчер виробництва| | | |

| | 1222.1 |Директор з | | | |

| | |виробництва | | | |

| | 1210.1 |Директор (начальник, | | | |

| | |інший керівник) | | | |

| | |підприємства | | | |

| | 1210.1 |Директор технічний | | | |

| | 2144.2 |Інженер-конструктор | | | |

| | |(електроніка) | | | |

| | 2145.2 |Інженер-конструктор | | | |

| | |(механіка) | | | |

| | 1222.2 |Начальник відділу | | | |

| | |технічного контролю | | | |

| | 1222.2 |Начальник | | | |

| | |диспетчерської | | | |

| | |(виробничо- | | | |

| | |диспетчерської) | | | |

| | |служби | | | |

| | 1222.2 |Начальник цеху | | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|188| 1222.1 |Головний енергетик |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | 3113 |Енергетик |Рукавички діелектричні|Эн |Чергові |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|189| 1222.1 |Головний механік |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | 2145.2 |Інженер-технолог |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |(механіка) |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 6 |

| | | |спилкові | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|190| 2149.2 |Інженер з якості |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | 2149.2 |Інженер-технолог |Берет бавовняний |З | 12 |

| | 3111 |Технік-технолог |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|191| 2149.2 |Інженер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |налагодження й |Берет бавовняний |З | 12 |

| | |випробувань |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички комбіновані |Ми | 4 |

| | | |спилкові | | |

| | | |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|192| 2149.2 |Інженер з охорони |Костюм бавовняний |ЗМи | 24 |

| | |праці |Берет бавовняний |З | 24 |

| | 2149.2 |Інженер з ремонту |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 18 |

| | 1232 |Начальник відділу |Рукавички бавовняні |Ми | 6 |

| | |охорони праці |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | | |Каска захисна | | Чергова|

| | | |Респіратор | |До зносу|

| | | |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|193| 1222.2 |Майстер виробничої |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 |

| | |дільниці |Берет бавовняний |З | 12 |

| | 1222.2 |Майстер дільниці |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |з гладким верхом | | |

| | 1222.2 |Майстер зміни | | | |

| | 1222.2 |Майстер цеху |Рукавички комбіновані |Ми | 4 |

| | | |спилкові | | |

| | 3115 |Механік дільниці |Окуляри захисні | |До зносу|

| | | |відкриті | | |

| | 3115 |Механік цеху |Каска захисна | | Чергова|

| | 3115 |Механік- |Респіратор | |До зносу|

| | |налагоджувальник |пилогазозахисний | | |

|---+--------------+---------------------+----------------------+----------+--------|

|194| 1222.2 |Начальник дільниці |Халат бавовняний |ЗМи | 12 |

| | | |Берет бавовняний |З | 12 |

| | | |Напівчеревики шкіряні |ЗМи | 12 |

| | | |Рукавички бавовняні |Ми | 6 |

-------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В.І.Іванченко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси