Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 24.11.2014 № 325 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 р. за № 1590/26367 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015 № 134 від 30.05.2017} Відповідно до пункту 1 Порядку виконання підготовчих робіт та пункту 1 Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, та з метою запровадження електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві, що додається. 2. Управлінню інформаційних технологій та електронного урядування (Романенко І.Б.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Мартинюк М.П.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В. Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В.Б. Гройсман ПОГОДЖЕНО: Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України О.Л. Шейко В.П. Звєрєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 24.11.2014 № 325 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 р. за № 1590/26367 ПОРЯДОК функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві {У тексті Порядку слова "Держархбудінспекція", "єдиний реєстр" у всіх відмінках замінено відповідно словами "відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю", "реєстр" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} I. Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві (далі - Система). 2. Цей Порядок не регулює процедуру розгляду повідомлень або декларацій та їх реєстрацію в реєстрі отриманих документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення їх на доопрацювання, відмов у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр). {Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} 3. Система призначена для здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі шляхом забезпечення: можливості подання суб'єктом звернення електронних повідомлень та електронних декларацій; реєстрації, опрацювання та розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій відповідальною особою; надання суб'єктам звернення інформації про стан та результати розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій; захисту інформації, що обробляється у Системі, відповідно до вимог чинного законодавства; підтвердження цілісності електронних повідомлень, електронних декларацій та ідентифікації суб'єкта звернення. 4. Основними функціями Системи є: доступ суб'єктів звернення до інформації про порядок здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі через веб-сайт Системи; доступ до електронних форм декларацій та повідомлень та їх заповнення через веб-сайт Системи; накладання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) на заповнені електронні форми; відправлення електронних декларацій та електронних повідомлень до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю із фіксацією часу відправлення та часу одержання, цілісності та автентичності документів, зазначенням їх автора та можливості надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху документа; {Абзац п'ятий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} направлене шифрування та дешифрування електронних повідомлень та електронних декларацій під час їх передачі; перевірка цілісності електронних повідомлень та електронних декларацій; ідентифікація суб'єкта звернення з використанням ЕЦП; авторизація відповідальної особи в Системі; реєстрація та прийняття до роботи електронних повідомлень та електронних декларацій; фіксування етапів опрацювання та розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій; автоматичне інформування суб'єктів звернення про стан розгляду електронного повідомлення або електронної декларації; автоматичне інформування Центру надання адміністративних послуг про надходження до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю електронного повідомлення або електронної декларації та результати їх розгляду; автоматичний контроль за дотриманням строків здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі; оперативний пошук електронних повідомлень та електронних декларацій за їх реквізитами; зберігання електронних повідомлень та електронних декларацій у Системі здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»; управління правами доступу до інформації в Системі. 5. Користувачі Системи застосовують електронний цифровий підпис лише за умови використання надійних засобів електронного цифрового підпису, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів. 6. Держателем Системи є відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю. 7. Адміністратор Системи, який забезпечує її адміністрування, технічну підтримку, безперебійне функціонування, а також захист інформації у ній, виконує інші функції, визначені держателем Системи, визначається відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю за погодженням із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 8. Відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує: розгляд електронних повідомлень та електронних декларацій з фіксацією всіх етапів розгляду документів у Системі; надання (позбавлення) права доступу відповідальних осіб до Системи; навчання відповідальних осіб роботі у Системі. 9. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: веб-сайт Системи - відокремлена частина Системи в мережі Інтернет, яка призначена для інформування суб'єктів звернення, подання документів, необхідних для здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі з використанням ЕЦП; відповідальна особа - працівник органу державного архітектурно-будівельного контролю, який має право доступу до Системи; {Абзац третій пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} електронна декларація - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, яка подається суб'єктом звернення через Систему; {Абзац четвертий пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 134 від 30.05.2017} електронне повідомлення - повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях, яке подається суб'єктом звернення через Систему; {Абзац п'ятий пункту 9 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 134 від 30.05.2017} електронний кабінет Системи - відокремлена частина Системи, яка призначена для авторизованої роботи відповідальної особи з електронними деклараціями та електронними повідомленнями; права доступу - перелік дій, які відповідальна особа має право виконувати у Системі. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про адміністративні послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». ІІ. Функціонування Системи 1. Надання та позбавлення права доступу відповідальних осіб до Системи здійснюється відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю. 2. Відповідальні особи здійснюють реєстрацію, опрацювання та розгляд електронних повідомлень та електронних декларацій з фіксацією етапів у Системі відповідно до вимог цього Порядку. 3. Електронне повідомлення або електронна декларація можуть мати такі статуси у Системі залежно від етапу їх розгляду: «Нові» - електронне повідомлення або електронна декларація, яке (яка) надійшло(а) від суб'єкта звернення через Систему; «Прийняті» - електронне повідомлення або електронна декларація, яке (яка) прийнято(а) до роботи відповідальною особою шляхом перевірки справжності ЕЦП та присвоєння вхідного номера; «Не прийняті» - електронне повідомлення або електронна декларація, яке (яка) не прийнято(а) до роботи відповідальною особою у зв'язку з не підтвердженням справжності ЕЦП; «Зареєстровані» - електронне повідомлення або електронна декларація, яке (яка) зареєстровано(а) в реєстрі; «Повернуті» - електронна декларація, яку повернуто для усунення виявлених недоліків та доопрацювання. {Абзац шостий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} 4. Електронні повідомлення та електронні декларації, що надійшли через Систему, відображаються у розділі «Нові» електронного кабінету Системи. 5. На кожне електронне повідомлення або електронну декларацію створюється реєстраційна картка, яка містить: електронне повідомлення або електронну декларацію, яка підписана ЕЦП суб'єкта звернення; інформацію про документ (дата надходження, унікальний порядковий номер документа у Системі, статус документа, вхідний номер); інформацію про суб'єкта звернення (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, адреса електронної пошти, номер телефону); інформацію про ЕЦП суб'єкта звернення; назву адміністративної послуги; спосіб отримання результату надання адміністративної послуги; термін надання адміністративної послуги. 6. Прийняття відповідальною особою електронних повідомлень та електронних декларацій до роботи у Системі здійснюється у день їх надходження у такому порядку: 1) відповідальна особа здійснює перегляд реєстраційної картки нового електронного повідомлення або електронної декларації в електронному кабінеті Системи та проводить перевірку справжності ЕЦП суб'єкта звернення за допомогою надійних засобів Системи; 2) у разі підтвердження справжності ЕЦП відповідальна особа: друкує електронне повідомлення або електронну декларацію; забезпечує присвоєння вхідного номера електронному повідомленню або електронній декларації та вказує його у реєстраційній картці цього документа; змінює статус документа на «Прийнятий». Після зміни статусу документа на «Прийнятий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно надходження та реєстрації документа на електронну пошту суб'єкта звернення та відповідного Центру надання адміністративних послуг; 3) у разі не підтвердження справжності ЕЦП відповідальна особа переводить документ у статус «Не прийнятий». Після зміни статусу документа на «Не прийнятий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно відмови у прийнятті документа через не підтвердження справжності ЕЦП на електронну пошту суб'єкта звернення. 7. Опрацювання та реєстрація електронних повідомлень та електронних декларацій здійснюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт. {Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} 8. Реєстрація результату розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій у Системі здійснюється у такому порядку: 1) у день реєстрації електронного повідомлення або електронної декларації у реєстрі відповідальна особа: зазначає в реєстраційній картці електронного повідомлення або електронної декларації номер документа з реєстру; змінює статус документа у Системі на «Зареєстрований». Після зміни статусу документа на «Зареєстрований» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно результату надання адміністративної послуги на електронну пошту суб'єкта звернення та відповідного Центру надання адміністративних послуг; 2) у день внесення даних до реєстру щодо повернутої декларації відповідальна особа: зазначає в реєстраційній картці електронної декларації номер документа з реєстру; змінює статус документа у Системі на «Повернутий»; зазначає причину повернення декларації для усунення виявлених недоліків та доопрацювання. {Абзац четвертий підпункту 2 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 166 від 16.07.2015} Після зміни статусу документа на «Повернутий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно результату надання адміністративної послуги на електронну пошту суб'єкта звернення та відповідного Центру надання адміністративних послуг. 9. Використання ЕЦП відповідальними особами здійснюється відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». 10. Забезпечення захисту інформації у Системі, у тому числі персональних даних суб'єктів звернення, здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка складається з сукупності організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації. Заступник начальника Управління інформаційних технологій та електронного урядування - начальник відділу інформаційних технологій І.Б. Романенко
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси