Порядок взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Міненерговугілля України; Наказ, Порядок, Журнал, Форма типового документа від 18.11.2014 № 811

Порядок взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Реєстрація: Мін'юст України від 01.12.2014 № 1526/26303

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1526-14

Текст документа від 18.11.2014:


ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
18.11.2014  № 811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1526/26303

ПОРЯДОК
взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

1. Цей Порядок визначає механізм взяття на облік Міністерством енергетики та вугільної промисловості України укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

3. Для взяття на облік укладеного договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, орендар протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає до Міненерговугілля України такі документи:

1) заяву про взяття на облік укладеного договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, у довільній формі;

2) оригінал (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності (далі - договір);

3) інформацію про концесіонера, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Усі документи мають бути викладені державною мовою.

5. Документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, подаються до служби документообігу Міненерговугілля України, де протягом робочого дня реєструються та передаються до Департаменту майнових відносин та реформування власності Міненерговугілля України (далі - Департамент).

6. Департамент протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації в Міненерговугілля України документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, бере на облік договір шляхом здійснення відповідного запису в журналі ведення обліку договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності (далі - Журнал ведення обліку договорів), за формою, встановленою згідно з додатком до цього Порядку.

Журнал ведення обліку договорів зберігається в Департаменті.

7. Протягом п'яти робочих днів з дня взяття на облік договору Міненерговугілля України листом за підписом першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України або особи, яка його заміщає, надсилає орендарю та орендодавцю підтвердження із зазначенням облікового номера договору та дати взяття його на облік.

8. Департамент протягом десяти робочих днів з дня припинення або розірвання договору вносить відповідний запис до Журналу ведення обліку договорів.

Директор Департаменту
майнових відносин
та реформування власностіІ. ДроздовДодаток
до Порядку взяття на облік
укладених договорів оренди об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній власності
(пункт 6)

ЖУРНАЛ
ведення обліку договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

№ з/п

Дата надходження документа, вхідний номер

Сторони, що уклали договір

Строк, на який укладено договір

Дата реєстрації та реєстраційний номер орендодавця

Об'єкт оренди

Обліковий номер договору

Дата реєстрації

Підпис відповідаль-ної особи, що взяла на облік договір

Дата припинення (розірвання) договору

Примітки

орендодавець

орендар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси