Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Міненерговугілля України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Журнал від 18.11.2014 № 811

Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Реєстрація: Мін'юст України від 01.12.2014 № 1525/26302

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1525-14

Текст документа від 18.11.2014:

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2014  № 811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1525/26302

Про затвердження Порядку повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, Порядку взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Відповідно до частин першої та другої статті 11 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності;

Порядок взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності.

2. Департаменту майнових відносин та реформування власності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Зюкова Ю.Є.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В. о. Голови Фонду
державного майна України

О.Ю. Потімков


Д. ПарфененкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
18.11.2014  № 811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1525/26302

ПОРЯДОК
повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Міністерством енергетики та вугільної промисловості України повідомної реєстрації укладених договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності», «Про концесії».

3. Для проведення повідомної реєстрації укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності (далі - договір), концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає до Міненерговугілля України такі документи:

1) заяву на проведення повідомної реєстрації укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, у довільній формі;

2) копію договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, засвідчену посадовою особою підприємства концесіонера;

3) інформацію про концесіонера, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Усі документи мають бути викладені державною мовою.

5. Документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, подаються до служби документообігу Міненерговугілля України, де реєструються і передаються до Департаменту майнових відносин та реформування власності Міненерговугілля України (далі - Департамент) для проведення повідомної реєстрації.

6. Департамент протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, реєструє договір у журналі повідомної реєстрації договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності (далі - Журнал повідомної реєстрації договорів), за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Журнал повідомної реєстрації договорів зберігається в Департаменті.

7. Не пізніше наступного дня після реєстрації договору в Журналі повідомної реєстрації договорів Департаментом оформлюється у двох примірниках напис про повідомну реєстрацію укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, за формою, встановленою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - напис про повідомну реєстрацію договору), який є письмовим підтвердженням реєстрації договору.

8. Напис про повідомну реєстрацію договору у двох примірниках подається Департаментом на розгляд Міністру енергетики та вугільної промисловості України, підпис якого скріплюється гербовою печаткою Міненерговугілля України. Один примірник оформленого належним чином напису про повідомну реєстрацію договору разом із супровідним листом за підписом першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України або особи, на яку покладено виконання його обов’язків, протягом п'яти робочих днів з дня повідомної реєстрації надсилається концесіонеру, інший примірник зберігається в Департаменті. У цей самий строк завірена в установленому законодавством порядку копія напису про повідомну реєстрацію договору надсилається Фонду державного майна України.

9. Департамент протягом десяти робочих днів з дня припинення або розірвання договору вносить відповідний запис до Журналу повідомної реєстрації договорів.

Директор Департаменту
майнових відносин
та реформування власностіІ. ДроздовДодаток 1
до Порядку повідомної реєстрації
укладених договорів концесії об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній
власності
(пункт 6)

ЖУРНАЛ
повідомної реєстрації договорів концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

№ з/п

Дата надходження документа, вхідний номер

Сторони, що уклали договір

Строк, на який укладено договір

Об'єкт, що передається в концесію

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Підпис відповідальної особи, що зареєструвала договір

Дата припинення (розірвання) договору

Примітки

концесієдавець

концесіонер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Додаток 2
до Порядку повідомної реєстрації
укладених договорів концесії об'єктів
паливно-енергетичного комплексу,
що перебувають у державній
власності
(пункт 7)

НАПИС
про повідомну реєстрацію укладеного договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси