Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини

Держкомлісгосп України; Наказ, Положення від 19.02.2007 № 42

Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини

Реєстрація: Мін'юст України від 26.02.2007 № 164/13431

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0164-07

Текст документа від 18.09.2018:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2007 N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 р. за N 164/13431

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 410 ( z0988-18 ) від 20.08.2018 }

Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини

{ Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва

N 826/18026/17 ( v1802805-18 ) від 01.03.2018 }

{ Додатково див. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду N 826/18026/17 ( v8026805-18 ) від 26.06.2018 }

Відповідно до Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого Указом Президента України від 14 серпня 2000 року N 969 ( 969/2000 ), розділу IV Концепції реформування та розвитку лісового господарства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 року N 208-р ( 208-2006-р ), та з метою вдосконалення організації роботи з реалізації необробленої деревини в країні, створення прозорого механізму ціноутворення, розвитку конкурентних засад у торгівлі деревиною, для забезпечення нею зростаючих потреб вітчизняних деревообробних підприємств, установ, організацій та населення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 30 листопада 2006 року N 264 ( z1263-06 ) "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2006 року за N 1263/13137.

3. Наказ набирає чинності після державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Голови відповідно до посадових обов'язків.

Голова В.М.Сівець

ПОГОДЖЕНО:

Міністр промислової політики України А.І.Головко

Міністр оборони України А.С.Гриценко

Міністр охорони навколишнього природного середовища В.Г.Джарти

Міністр економіки України В.О.Макуха

Міністр аграрної політики України Ю.Ф.Мельник

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007 N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 р. за N 164/13431

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

1. Загальна частина

1.1. Це Положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

1.2. Реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

1.3. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ) та Господарського кодексу України ( 436-15 ). Участь у торгах можуть брати суб'єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

1.4. Технологічна сировина, баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону реалізується лише суб'єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною.

1.5. Не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні.

1.6. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

аукціон - спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину відповідно до умов, визначених цим Положенням;

необроблена деревина - деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки;

організатор аукціону - біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціону з продажу необробленої деревини;

учасники аукціону - продавець та покупець;

продавець - постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, установленому законодавством;

покупець - суб'єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;

пропозиція з продажу необробленої деревини - документ, що надсилається біржі продавцем, у якому зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики та мінімальна ціна;

лот - партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні;

крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;

аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться аукціон;

спеціалізовані торги - біржові торги за участю виключно суб'єктів господарської діяльності, які мають власне целюлозно-паперове і фанерне виробництво та виробництво з виготовлення деревних плитних матеріалів.

2. Організація аукціонів

2.1. На аукціони виставляється вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

2.2. Перелік учасників спеціалізованих торгів визначається Міністерством промислової політики України.

2.3. Аукціони проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.

2.4. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів.

2.5. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лота визначається в розмірі транспортної партії або кратний їй. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів.

2.6. Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться в гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-верхній (проміжний, нижній) склад продавця.

2.7. На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки.

2.8. З метою своєчасного інформування покупців біржа не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення аукціону оприлюднює у друкованих засобах масової інформації обласного значення та загальнодержавного значення для спеціалізованого аукціону, також на власній сторінці в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

2.9. Ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються.

2.10. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.

2.11. Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю.

2.12. Приймання заяв біржею про участь в аукціоні починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.

2.13. Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються:

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця);

- нотаріально засвідчені копії установчих документів;

- копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;

- довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;

- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;

- документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою покупця за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.

2.14. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п'яти відсотків від початкової вартості лота.

Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону.

2.15. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону. У разі, якщо покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується продавцю як оплата за товар.

2.16. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за день до його проведення.

2.17. Реєстрація учасників аукціону проводиться відповідно до правил біржової торгівлі.

2.18. Учасники аукціону або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження на укладання договорів купівлі-продажу.

2.19. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону, визначеного регламентом проведення аукціонів.

2.20. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця (його уповноваженої особи) вартість цього лота може бути знижена відповідно до кроку аукціону і він в цей самий день виставляється на аукціонні торги за новою ціною.

3. Організатор аукціону

3.1. Організатор аукціону (біржа) організовує та проводить аукціони відповідно до чинного законодавства та правил біржової торгівлі.

Зокрема біржа:

розробляє регламент проведення аукціону;

розглядає подані пропозиції з продажу необробленої деревини і заяви про участь в аукціоні;

визначає місце, дату і час проведення аукціону відповідно до поданих пропозицій, оприлюднює у засобах масової інформації повідомлення відповідно до пункту 2.8 цього Положення;

приймає та реєструє заяви про участь в аукціоні;

реєструє учасників аукціону в день його проведення і видає покупцям аукціонні картки з номером;

оформляє аукціонне свідоцтво за підсумками проведення аукціонів, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем;

реєструє укладені договори купівлі-продажу необробленої деревини.

3.2. Перевага надається біржам, що відповідають таким вимогам:

1) загальний досвід роботи не менше ніж 5 років;

2) є кваліфіковані спеціалісти та торгово-операційні зали для проведення торгів та допоміжні приміщення (конференц-зал, гардероб тощо);

3) не мають кредиторської заборгованості, у тому числі перед бюджетами та державними цільовими фондами;

4) є технічні засоби:

- електронне табло;

- телефонний зв'язок;

- електронно-модемний зв'язок;

- власна сторінка в мережі Інтернет.

3.3. Для відшкодування організатору аукціону витрат, пов'язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному відповідним договором.

4. Порядок оформлення договорів купівлі-продажу

Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок організатора аукціону для участі в ньому.

Начальник управління технічної політики і охорони праці Держкомлісгоспу В.В.Воронюк

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси