Про затвердження Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території

Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок від 19.11.2015 № 2810

Про затвердження Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території

Реєстрація: Мін'юст України від 09.12.2015 № 1530/27975

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1530-15

Текст документа від 12.12.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

19.11.2015  № 2810


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2015 р.
за № 1530/27975

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 894 від 23.08.2018 }

Про затвердження Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1288 від 24.10.2017
№ 1417 від 27.12.2017}

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про електроенергетику», підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та пункту 3 Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова
Антимонопольного комітету України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості УкраїниК.М. Ляпіна


Ю. Терентьєв


В. Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
19.11.2015  № 2810


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 грудня 2015 р.
за № 1530/27975

ПОРЯДОК
розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

{У тексті Порядку слово "актом" замінено словом "актами"; слово "місяць" в усіх відмінках замінено словом "квартал" у відповідних відмінках, крім пункту 9 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (далі - ліцензіат(и)) у розрахунковому кварталі для розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

2. Середня закупівельна ціна на електричну енергію складається з:

оптової ринкової ціни на електричну енергію;

ціни (тарифу), за якою (яким) ліцензіат згідно з договором купує електричну енергію безпосередньо у виробника, та/або ціни (тарифу), за якою (яким) ліцензіат купує електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або ціни (тарифу) на електричну енергію, вироблену власними об’єктами електроенергетики ліцензіата;

обсягу закупівлі електричної енергії ліцензіатом на оптовому ринку електричної енергії (далі - ОРЕ);

обсягу закупівлі електричної енергії ліцензіатом безпосередньо у виробника, та/або прогнозованого обсягу закупівлі електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або прогнозованого обсягу електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики ліцензіата;

відхилу величини сплати за куповану електричну енергію.

3. Розрахунок прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на розрахунковий квартал здійснюється відповідно до пункту 4 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

Розрахунок прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, не скоригованої на відхил величини сплати, здійснюється відповідно до пункту 6 цього Порядку.

Розрахунок фактичної середньої закупівельної ціни на електричну енергію, що склалася за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, скоригованої з урахуванням дотацій, здійснюється відповідно до пункту 7 цього Порядку.

4. Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на розрахунковий квартал розраховується за формулою

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }
,

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

де

-

прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на розрахунковий квартал (p) грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на розрахунковий квартал, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

середньозважена ціна (тариф), за якою (яким) ліцензіат згідно з договором купує електричну енергію безпосередньо у виробника, та/або ціна (тариф), за якою (яким) ліцензіат купує електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або ціна (тариф) на електричну енергію, вироблену власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, в розрахунковому кварталі, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії ліцензіатом на ОРЕ в розрахунковому кварталі, МВт ⋅ год;


-

прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії ліцензіатом безпосередньо у виробника, та/або прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або прогнозований обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, в розрахунковому кварталі, МВт ⋅ год;


-

відхил величини сплати за куповану електричну енергію, грн (розраховує ліцензіат).

К опт р-4 - коефіцієнт відхилення середньозваженої ціни, за якою ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, скоригованої з урахуванням дотацій, у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, від прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, в. о. (із заокругленням до трьох знаків після коми), розраховується за формулою
,


-

середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), грн/МВт × год (без податку на додану вартість);


-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на квартал, що був за три квартали до розрахункового кварталу, грн/МВт × год (без податку на додану вартість);


-

фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної енергії у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт × год;


-

загальна сума компенсації для відшкодування втрат від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, затверджена НКРЕКП, грн.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

5. Відхил величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за такою формулою:


,

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

де

-

відхил величини сплати за куповану електричну енергію, грн;


-

фактична середня закупівельна ціна на електричну енергію, що склалася за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, скоригована з урахуванням дотацій, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, не скоригована на відхил величини сплати, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної енергії за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт ⋅ год;


-

фактичний обсяг закупленої ліцензіатом електричної енергії безпосередньо у виробника, та/або фактичний обсяг закупленої електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або фактичний обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт ⋅ год.

{Абзац восьмий пункту 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

{Абзац дев'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

{Абзац десятий пункту 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

Відхил величини сплати за куповану електричну енергію за лютий та березень 2018 року враховується при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни відповідно на другий та третій квартали 2018 року.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

6. Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, не скоригована на відхил величини сплати, розраховується за такою формулою:
,

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

де

-

прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, не скоригована на відхил величини сплати, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

середньозважена ціна (тариф), за якою (яким) ліцензіат згідно з договором купував електричну енергію безпосередньо у виробника, та/або ціна (тариф), за якою (яким) ліцензіат купував електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або тариф на електричну енергію, вироблену власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

прогнозований обсяг закупівлі ліцензіатом електричної енергії на ОРЕ у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, МВт ⋅ год;


-

прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії ліцензіатом безпосередньо у виробника, та/або прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або прогнозований обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, МВт ⋅ год.

К опт р-6 - коефіцієнт відхилення середньозваженої ціни, за якою ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, скоригованої з урахуванням дотацій, у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу від прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, в. о. (із заокругленням до трьох знаків після коми), розраховується за формулою

де

-

середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), грн/МВт × год (без податку на додану вартість);


-

прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на квартал, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, грн/МВт × год (без податку на додану вартість);


-

фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної енергії у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт × год;


-

загальна сума компенсації для відшкодування втрат від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, затверджена НКРЕКП, грн.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

7. Фактична середня закупівельна ціна на електричну енергію, що склалася за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, скоригована з урахуванням дотацій, розраховується за такою формулою:

,

де

-

фактична середня закупівельна ціна на електричну енергію, що склалася за квартал, який передував попередньому розрахунковому кварталу, скоригована з урахуванням дотацій, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), грн/МВтЧгод (без податку на додану вартість);


-

ціна (тариф), за якою (яким) ліцензіат згідно з договором купував електричну енергію безпосередньо у виробника, та/або ціна (тариф), за якою (яким) ліцензіат купував електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або ціна (тариф) на електричну енергію, вироблену власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, грн/МВт ⋅ год (без податку на додану вартість);


-

загальна сума компенсації для відшкодування втрат від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу, затверджена НКРЕКП, грн;


-

фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної енергії за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт ⋅ год;


-

фактичний обсяг закупленої ліцензіатом електричної енергії безпосередньо у виробника, та/або фактичний обсяг закупленої електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та/або фактичний обсяг електричної енергії, виробленої власними об’єктами електроенергетики ліцензіата, за квартал, що передував попередньому розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт ⋅ год;


-

додатковий платіж у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, визначений відповідно до пункту 9 розділу III Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 червня 2016 року № 1129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1199/29329, грн.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1288 від 24.10.2017 , № 1417 від 27.12.2017 }

8. У разі неправильного розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіат за рішенням НКРЕКП має врахувати суму недоотриманих або надлишково отриманих коштів під час здійснення розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни в наступних розрахункових кварталах.

9. Ліцензіат надає до НКРЕКП електронною поштою розрахунок прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на розрахунковий квартал до 20 числа місяця, що передує розрахунковому кварталу, але не пізніше наступного дня після затвердження (перегляду) прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію.

{Пункт 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1417 від 27.12.2017 }

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетикиК. Сушко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси