Деякі питання Українського інституту національної пам'яті

Показані 1-20 із 23 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.1
2бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в установленому порядку пропозиції щодо укладення та денонсації таких договорів, укладає з питань, що належать до його компетенції, міжвідомчі міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань за зазначеними договорамип.4. пп.2
3забезпечує ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховання жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціяхп.4. пп.4
4вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення державними нагородами учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, що зробили вагомий внесок у відновлення та збереження національної пам’яті Українського народуп.4. пп.5
5ініціює здійснення заходів щодо соціального захисту ветеранів Другої світової війни та учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у XX-XXI століттяхп.4. пп.6
6сприяє відновленню прав осіб, які репресованіп.4. пп.7
7ініціює спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків (у тому числі в рамках виконання міжнародних договорів України)п.4. пп.8
8вносить в установленому законом порядку подання про утворення та забезпечує діяльність галузевого державного архіву Інституту як архівної установи, що забезпечує збирання, ведення обліку, зберігання, надання доступу та використання документів щодо роботи спецслужб та правоохоронних органів колишнього СРСРп.4. пп.9
9сприяє виготовленню друкованої продукції, кіно- та відеопродукції, сценічному та іншому художньому втіленню образів історичного минулого, зокрема осіб, що чинили опір тоталітарним режимам, політичним репресіям, а також виготовленню друкованої продукції з питань відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, в тому числі забезпечує підготовку наукових та науково-популярних видань щодо популяризації історії України, результатів наукових досліджень, монографій, збірників статей, наукових доповідей, їх розповсюдженню на безоплатній основіп.4. пп.10
10сприяє формуванню музейних та бібліотечних фондів з питань відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, підготовці музейних експозицій та навчальних програмп.4. пп.11
11здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управлінняп.4. пп.12
12здійснює співробітництво з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від форми власності щодо надання їм інформаційної та методичної допомоги у провадженні діяльності з формування у громадян України патріотизму і національної свідомостіп.4. пп.13
13сприяє діяльності громадських об’єднань, зокрема молодіжних, з відновлення та збереження національної пам’яті Українського народуп.4. пп.14
14залучає закордонних українців та іноземців до збирання і вивчення матеріалів про історію України, реалізації спільних проектівп.4. пп.15
15забезпечує оприлюднення наукових повідомлень, інформаційних та аналітичних матеріалів, результатів досліджень Голодомору 1932-1933 років, політичних репресій, бере участь у програмах, що виконуються іншими органами виконавчої владип.4. пп.16
16сприяє проведенню наукових досліджень у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народуп.4. пп.17
17сприяє пошуку, веденню обліку, облаштуванню, збереженню та утриманню місць поховань учасників воєн, політичних репресій, боротьби за незалежність Українип.4. пп.18
18організовує і проводить наукові конференції, семінари, засідання за круглим столом, експертні обговорення та інші заходи з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.19
19здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Інституту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управлінняп.4. пп.20
20здійснює інші повноваження, визначені закономп.4. пп.21
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси