Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів

Мінтрансзв'язку України; Наказ, Заява, Свідоцтво, Сертифікат, Акт, Форма типового документа від 13.12.2006 № 1151

Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів

Реєстрація: Мін'юст України від 11.01.2007 № 9/13276

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0009-07

Текст документа від 11.09.2018:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2006 N 1151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 р. за N 9/13276

Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

{ У тексті наказу слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту" в усіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках; У тексті додатків до наказу слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту", "Інспекція Головного державного реєстратора флоту України" та "GENERAL STATE SHIPS REGISTRAR INSPECTION OF UKRAINE" в усіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

{ У тексті наказу та додатках 1, 6 - 11, 13 та 15 - 23 до нього слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" та "State Service of Ukraine for Transport Safety" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }

{ У тексті Наказу та додатках 1, 6-11, 13, 15-23 до нього слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "State Service of Ukraine for Transport Safety" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "State Service for Maritime and River Transport of Ukraine" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

Відповідно до статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069 ( 1069-97-п ) "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" та з метою впорядкування обліку торговельних суден в Україні та вдосконалення системи їх державної реєстрації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі бланки типових реєстраційних суднових та суднових документів за формою, наведеною в додатках:

заява для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України (додаток 1);

заява для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України (додаток 2);

заява для суден, що підлягають реєстрації у Судновій книзі України (додаток 3);

анкета Державного суднового реєстру України (додаток 4);

анкета Державного суднового реєстру України для прогулянкових суден (додаток 5);

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) (додаток 6);

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден (додаток 7);

свідоцтво про право власності на судно (додаток 8);

свідоцтво про право власності для прогулянкових суден (додаток 9);

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (додаток 10);

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України (додаток 11);

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай (додаток 12);

свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою (додаток 13);

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним прапором України (додаток 14);

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України (додаток 15);

свідоцтво про виключення судна з Суднової книги України (додаток 16);

судновий білет (додаток 17);

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (додаток 18);

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Суднової книги України (додаток 19);

журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис) (додаток 20);

свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера (додаток 21);

сертифікат про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України (додаток 22);

акт проведення ідентифікації судна (додаток 23);

акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації (додаток 24); { Абзац двадцять п'ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

журнал обліку суден, які плавають під Державним прапором України та зареєстровані в Судновій книзі України (додаток 25).

2. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових документів наведено у додатку 26 до цього наказу, що додається.

{ Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

3. Установити, що:

3.1. Реєстрація прогулянкових суден з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше або валовою місткістю 80 одиниць і більше здійснюється в окремому бланку Державного суднового реєстру України.

3.2. Виготовлення бланків типових реєстраційних суднових документів за єдиним зразком здійснюється за замовленням Державної служби морського та річкового транспорту України.

{ Підпункт пункту виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

3.3. Записи в реєстраційних суднових та суднових документах ведуться українською, а у випадках, зазначених у цих документах, також англійською мовами. Записи у Свідоцтві про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай, виконуються українською, російською та німецькою мовами. Записи в журналі безперервної реєстрації історії судна (синопсис) ведуться українською та англійською мовами.

{ Підпункт 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

3.4. Бланки суднових документів, наведені в додатках 6-15, 17, 21, підлягають ламінуванню захисною плівкою після їх заповнення.

{ Підпункт 3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

3.5. Суднові документи, наведені в додатках 6, 7, 10-12, 17 до цього наказу, у яких установлено термін їх дії, заміняються на безстрокові з тими самими відомостями на підставі заяви власника (судновласника), складеної у довільній формі, протягом 5 робочих днів з дня реєстрації заяви.

{ Пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.5 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

4. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Кушніренко А.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та довести його до відома органів реєстрації суден.

5. Державній службі морського та річкового транспорту України забезпечити:

{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.20011 }

5.1. Замовлення виготовлення бланків типових реєстраційних суднових документів та розподіл їх між органами державної реєстрації суден згідно з поданими заявками.

5.2. Облік бланків суднових документів та контроль за їх використанням.

5.3. Установлення формату бортових номерів для реєстрації прогулянкових суден, яким за своїми конструктивними особливостями не присвоюється назва.

6. Скасувати накази Мінтрансзв'язку від 26.05.2005 N 245 ( v0245650-05 ) "Про заходи щодо впорядкування реєстрації та обліку прогулянкових суден в Україні, у тому числі яхт, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України" та від 02.09.2005 N 523 ( v0523650-05 ) "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів" як такі, що не подавались на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Касапчука В.А.

Міністр М.Рудьковський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко

Додаток 1 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

_________________________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації)

від _____________________________________________________________ (заявник)

Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

тел. _____________________

------------------------------------------------------------------

Погодження щодо можливості проведення державної реєстрації суден відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України"

------------------------------------------------------------------

ЗАЯВА для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України

Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________ (постійно, на термін до)

судно __________________________________________________________,

яке належить (нам, мені) на підставі:

_________________________________________________________________ (найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав)

та має характеристики:

1. Назва судна (попередня) ______________________________________

2. Тип і призначення судна ______________________________________

3. Дата та місце побудови судна _________________________________

4. Матеріал корпуса _____________________________________________

5. Головні розміри:

довжина найбільша ________________________________________ м,

ширина ___________________________________________________ м,

висота борту ______________________________________________ м

6. Осадка у вантажі ___________________________________________ м

7. Валова місткість ___________________________________ (одиниць)

8. Швидкість ходу ________________________________________ вузлів

9. Екіпаж __________________________________________________ чол.

10. Район та умови плавання _____________________________________

11. Двигун:

тип і кількість ____________________________________________,

загальна потужність __________________________ (кВт) (е.к.с.)

12. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м

13. Організація, що здійснює технічний нагляд, __________________

_________________________________________________________________

Дата заповнення заяви "___"_________ 20__ р.

М.П. Підпис судновласника _______

Примітка. Заява повинна бути надана органу державної реєстрації суден протягом трьох діб з дати її погодження Державною службою морського та річкового транспорту України.

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 2 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

----------------------------------------------

|Відмітки органу державної реєстрації| |

| | |

| | |

----------------------------------------------

_________________________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації)

від _____________________________________________________________ (заявник)

Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________

_________________________________________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

тел. ______________________

ЗАЯВА для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України

Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________ (постійно, на термін до)

з присвоєнням назви (або державного реєстраційного номера) ______

_________________________________________________________________

судно моделі ________________________ виробник __________________

ідентифікаційний номер корпуса (або заводський номер) ___________

увезеного до України відповідно ________________________________, (у разі митного оформлення)

яке належить (нам, мені) на підставі ____________________________

_________________________________________________________________ (найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав)

________________________________________________________________,

для чого заявляємо(ю) дані про судно, що визначаються в Анкеті Державного суднового реєстру для прогулянкових суден, які засвідчуються підписом керівника та печаткою (для фізичних осіб - особистим підписом).

Дата заповнення заяви "___"___________ ____ р.

Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).

М.П.

Підпис заявника _____________

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 3 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

_________________________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації)

від _____________________________________________________________ (заявник)

Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

тел. _________________

ЗАЯВА для суден, що підлягають реєстрації у Судновій книзі України

Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________ (постійно, на термін до)

судно моделі ___________________ виробник _______________________

ідентифікаційний номер корпуса (або заводський номер) __________,

увезеного на Україну відповідно ________________________________, (у разі митного оформлення)

яке належить (нам, мені) на підставі:

_________________________________________________________________ (найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав)

________________________________________________________________,

та заявляємо (заявляю) такі реєстраційні дані:

1. Колишній державний реєстраційний номер та найменування органу реєстрації, у якому було зареєстроване судно ____________________

_________________________________________________________________ (у разі, якщо судно мало попередню реєстрацію)

2. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ____________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Тип і призначення судна ______________________________________

4. Район плавання судна _________________________________________

5. Дата та місце побудови судна _________________________________

6. Головні параметри судна:

довжина найбільша ________________________________________ м,

ширина ___________________________________________________ м,

висота борту ______________________________________________ м

7. Вантажопідйомність _________________________________________ т

8. Швидкість ходу ________________________________________ вузлів

9. Головні механізми:

тип ________________________________________________________,

кількість __________________________________________________,

потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.),

вид палива __________________________________________________

10. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м (для вітрильних суден)

11. Матеріал корпуса ____________________________________________

12. Кількість палуб _____________________________________________

13. Кількість водонепроникних переборок _________________________

14. Кількість щогл ______________________________________________

15. Пасажиромісткість ___________________________________________

16. Найменування організації, що здійснює технічний нагляд за судном, _________________________________________________________

17. Заставні зобов'язання щодо судна:

місце видачі _______________________________________________,

дата видачі ________________________________________________,

сума застави ________________________________________________

Найменування заставодержателя та його місцезнаходження __________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

18. Термін припинення застави ___________________________________

Дата заповнення заяви "___"___________ ____ р.

Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).

М.П. Підпис заявника ____________

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

Додаток 4 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

АНКЕТА Державного суднового реєстру України

1. Назва судна:

(існуюча) _____________________ (лат.) _____________________,

(колишня) _____________________ (лат.) ______________________

2. Позивний сигнал ________________ (лат.) ______________________

3. Ідентифікаційний номер IMO судна _____________________________

4. Ідентифікаційний номер IMO власника/судновласника ____________

5. Тип і призначення судна ______________________________________

Type and destination _________________________________________

6. Район плавання судна _________________________________________

7. Дата та місце побудови судна _________________________________

Date and place of construction _______________________________

8. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ____________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

The owner of vessel, legal and actual address ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

The shipowner, legal and actual address _________________________

_________________________________________________________________

9. Головні параметри судна:

довжина найбільша ________________________________________ м,

ширина ___________________________________________________ м,

висота борту _____________________________________________ м,

осадка по літню вантажну марку ____________________________ м

10. Водомісткість порожнем ____________________________________ м

11. Місткість:

валова _______________________________________________ рег.т,

чиста _________________________________________________ рег.т

12. Швидкість ходу _______________________________________ вузлів

13. Головні механізми:

тип ________________________________________________________,

кількість __________________________________________________,

потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.),

вид палива __________________________________________________

14. Рід та кількість рушіїв _____________________________________

15. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м (для вітрильних суден)

16. Характеристика головного парового котла:

тип ________________________________________________________,

кількість __________________________________________________,

продуктивність _____________________________________________,

вид палива __________________________________________________

17. Характеристика вантажних трюмів (вантажних танків):

кількість __________________________________________________,

місткість ____________________________________________ куб.м,

розміри люків (горловин) __________________________________ м

18. Характеристика рефрижераторних трюмів:

кількість __________________________________________________,

місткість ____________________________________________ куб.м,

робоча температура __________________________________ град.С,

розміри люків _____________________________________________ м

19. Вантажопідйомність __________________________________________

20. Матеріал корпуса ____________________________________________

Hull material _______________________________________________

21. Кількість палуб _____________________________________________

22. Кількість водонепроникних переборок _________________________

23. Кількість щогл ______________________________________________

24. Пасажиромісткість ___________________________________________

25. Екіпаж ______________________________________________________

26. Найменування організації, що здійснює:

The name of organization which caries out:

класифікацію судна _________________________________________,

classification of vessel ____________________________________

технічний нагляд за виконанням конвенційних вимог ___________

technical supervision for execution of conventional

requirements ________________________________________________

Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах, - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).

Дата заповнення Анкети "___"___________ 20__ р.

М.П.

Судновласник

_____________________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 5 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

АНКЕТА Державного суднового реєстру України для прогулянкових суден

Ідентифікаційні ознаки судна:

1. Найменування виробника _______________________________________

2. Модель судна _________________________________________________

3. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________ (для суден, побудованих відповідно до вимог міжнародних стандартів)

4. Заводський номер _____________________________________________ (для суден, побудованих без врахування вимог міжнародних стандартів)

5. Попередня назва (бортовий номер реєстрації) __________________ (якщо такі були)

6. Запропонована назва судна _______________ (лат.) _____________

або державний реєстраційний номер (так/ні) ___________________

7. Характер реєстрації __________________________________________

8. Термін дії договору фрахтування ______________________________

Технічні та інші характеристики судна:

9. Тип і призначення судна ______________________________________

10. Район плавання судна ________________________________________

11. Дата та місце побудови судна ________________________________

12. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ___________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

13. Головні параметри судна:

довжина найбільша ________________________________________ м,

ширина ___________________________________________________ м,

висота борту ______________________________________________ м

14. Вантажопідйомність ________________________________________ т

15. Валова місткість _____________________________________ рег.т

16. Швидкість ходу _______________________________________ вузлів

17. Головні механізми:

тип ________________________________________________________,

кількість __________________________________________________,

потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.),

вид палива __________________________________________________

18. Рід та кількість рушіїв _____________________________________

19. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м (для вітрильних суден)

20. Матеріал корпуса ____________________________________________

21. Кількість палуб _____________________________________________

22. Кількість водонепроникних переборок _________________________

23. Кількість щогл ______________________________________________

24. Пасажиромісткість ___________________________________________

25. Найменування організації, що здійснює технічний нагляд за судном, _________________________________________________________

26. Забезпечити знаком бортового реєстраційного номера або назви (так/ні) ________________________________________________________ (необхідне підкреслити)

27. Заставні зобов'язання щодо судна:

місце видачі ________________, дата видачі _________________,

сума застави ________________________________________________

Найменування заставодержателя та його місцезнаходження __________

_________________________________________________________________

28. Термін припинення застави ___________________________________

Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах, - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/).

Дата заповнення Анкети "___"___________ 20__ р.

М.П.

Судновласник

____________________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 6 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N _____________

СВІДОЦТВО про право плавання під Державним прапором України (судновий патент)

CERTIFICATE of navigation under the State Flag of Ukraine (ship's patent)

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну

________________________________________________________________,

According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship

_________________________________________________________________

що належить _____________________________________________________

owned by ________________________________________________________

(і зафрахтовано за договором бербоут-чартера) __________________,

(and bareboat-chartered by) ____________________________________,

дозволяється (тимчасово, на строк дії договору бербоут-чартера до ________ числа __________ місяця __________ року) плавання під Державним прапором України. has been authorized (temporarily, for a term of the bareboat- charter till __________ day __________ month ___________ year) to sail under the State Flag of Ukraine.

У Державному судновому реєстрі України __________________________

In the State Register of Ships of Ukraine _______________________

під N ________ від _________ числа _________ місяця ________ року

under N ______ of __________ day ___________ month _________ year

відносно судна __________________________________________________

the ship ________________________________________________________

значиться таке: _________________________________________________

has been notified as follows: ___________________________________

1. Призначення та тип ___________________________________________

Description and type _________________________________________

2. Позивний сигнал ______________________________________________

Call sign ____________________________________________________

3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________

IMO identification number ____________________________________

4. Рік та місце побудови ________________________________________

Year and place of construction _______________________________

5. Основний матеріал ____________________________________________

Hull material ________________________________________________

6. Головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане ____________

_________________________________________________________________

Principal dimensions according to the Tonnage certificate issued by _______________________________________________________

числа _________ місяця __________ року ________ під N __________,

day ___________ month ___________ year ________ under N ________,

довжина ________________ м; валова місткість __________ од;

length _________________ m; gross tonnage __________ units;

ширина _________________ м; чиста місткість ___________ од;

breadth ________________ m; net tonnage ____________ units.

осадка _________________ м;

draught ________________ m;

7. Тип, кількість та потужність головних двигунів _______________

Type, number and output of main engines ______________________

Усі цивільні та військові установи і посадові особи України зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному судну та його капітану всіляку співдію та допомогу.

All civil and military institutions and officials of Ukraine are bound and the institutions and officials of friendly Powers are requested upon the basis of reciprocity and in accordance with the principles of international law and usages and with the agreements concluded, to render the ship and her master all necessary assistance and support.

Це Свідоцтво зберігається на борту судна.

This Certificate is to be kept on board ship.

У разі виключення судна з Державного суднового реєстру України це свідоцтво підлягає поверненню органу державної реєстрації, що його видавав.

In case the ship is deleted from the State Register of Ships of Ukraine this certificate is to be returned to the issuing office.

Видано під N _______ від _____ числа ________ місяця ______ року.

Issued under N _____ of ______ day __________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 7 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден

CERTIFICATE of navigation under the State Flag of Ukraine (ship's patent) for recreational ships

N ______________

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну

________________________________________________________________,

According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship

________________________________________________________________,

що належить _____________________________________________________

owned by ________________________________________________________

(і зафрахтовано за договором бербоут-чартера) __________________,

(and bareboat-chartered by) ____________________________________,

дозволяється плавання під Державним прапором України. has been authorized to sail under the State Flag of Ukraine.

У Державному судновому реєстрі України __________________________

In the State Register of Ships of Ukraine _______________________

бланк N _____ під N _____ від _____ числа ______ місяця ____ року

blank form N ____ under N ____ of _____ date _____ month ___ year

відносно зазначеного судна визначено таке: the ship has been notified as follows:

1. Тип та призначення ___________________________________________

Type and description _________________________________________

2. Модель, виробник _____________________________________________

Model, manufacturer __________________________________________

3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________

IMO identification number ____________________________________

4. Рік та місце побудови ________________________________________

Year and place of construction _______________________________

5. Матеріал корпуса _____________________________________________

Hull material ________________________________________________

6. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________

Identification number of hull ________________________________

7. Головні розміри за документом _______________________________,

Principal dimensions as per document ________________________,

який виданий ___________________________________________________

issued by ______________________________________________________

_______ числа ___________ місяця _________ року під N __________,

_______ date ____________ month __________ year under N ________,

довжина _________ м, ширина _________ м, осадка __________ м

length __________ m breadth ________ m draught _________ m

8. Головні двигуни: тип, кількість, потужність __________________

Main engines: type, number, output ___________________________

9. Інші характеристики __________________________________________

Other particulars ____________________________________________

Усі цивільні та військові установи і посадові особи України зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному судну та його капітану всіляку співдію та допомогу.

All civil and military institutions and officials of Ukraine are bound and the institutions and officials of friendly Powers are requested upon the basis of reciprocity and in accordance with the principles of international law and usages and with the agreements concluded, to render the ship a necessary assistance and support.

Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі.

This Certificate is to be kept on board ship.

У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України цей документ повертається до органу державної реєстрації, що його видав.

In case the ship loses her right to sail under the State Flag of Ukraine this Certificate must be returned to the issuing office.

Видано під N ______ від _______ числа _______ місяця ______ року.

Issued under N ____ of ________ day _________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 8 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N _____________

СВІДОЦТВО про право власності на судно

CERTIFICATE OF OWNERSHIP

Цим засвідчується, що відповідно до записів, унесених до Державного суднового реєстру України, ___________________________

This is to certify that according to the data entered in the State Register of Ships of Ukraine ______________________________

_______ під N ______ від ______ числа ________ місяця _____ року,

_______ under N ____ of _______ date _________ month ______ year,

судновласником судна ____________________________________________

the shipowner of the ship _______________________________________

є _______________________________________________________________

is _____________________________________________________________,

місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________

legal and actual address of shipowner ___________________________

Відносно зазначеного судна в Державному судновому реєстрі України записано таке: The above ship has been notified in the State Register of Ships of Ukraine as follows:

1. Призначення та тип ___________________________________________

Description and type _________________________________________

2. Позивний сигнал ______________________________________________

Call sign ____________________________________________________

3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________

IMO identification number ____________________________________

4. Рік та місце побудови ________________________________________

Year and place of construction _______________________________

5. Основний матеріал ____________________________________________

Hull material ________________________________________________

6. Головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане ____________

_________________________________________________________________

Principal dimensions according to the Tonnage Certificate issued by _______________________________________________________

_________ числа ________ місяця __________ року під N __________,

_________ day __________ month ___________ year under N ________,

довжина ___________________ м; валова місткість __________ од;

length ____________________ m; gross tonnage __________ units;

ширина ____________________ м; чиста місткість ___________ од;

breadth ___________________ m; net tonnage ____________ units.

осадка ____________________ м;

draught ___________________ m;

7. Тип, кількість та потужність головних двигунів _______________

Type, number and output of main engines ______________________

8. Попередня назва судна, якщо раніше воно плавало під іноземним прапором, та попередній порт його реєстрації ____________________

Previous name of ship if she sailed under foreign flag and her previous port of registry _______________________________________

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та даних, заявлених при державній реєстрації, власником судна ______

According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine and the data declared at state registration, the owner of the ship ______

є _______________________________________________________________

is ______________________________________________________________

Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі або нотаріально засвідченій копії.

This Certificate is to be kept on board ship in original or copy certified by a notary.

У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України або в інших випадках, зазначених у Кодексі торговельного мореплавства України, це Свідоцтво повертається органу державної реєстрації, що його видав.

If the ship loses her right to sail under the State Flag of Ukraine or in case of any other events mentioned in the Code of Merchant Shipping of Ukraine, this Certificate is to be returned to the issuing office.

Видано під N ______ від ______ числа ________ місяця ______ року.

Issued under N ____ of _______ day __________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 9 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО про право власності для прогулянкових суден

CERTIFICATE of ownership for recreational ships

N ________________

Цим засвідчується, що відповідно до записів, унесених до Державного суднового реєстру України, ___________________________

This is to certify that according to the data entered in the State Register of Ships of Ukraine ______________________________

бланк N _______ під N _____ від _____ числа _____ місяця ___ року

blank form N ____ under N ____ of ____ date _____ month ____ year

судновласником судна ____________________________________________

the ship owner of ship __________________________________________

згідно з ________________________________________________________

according to ____________________________________________________

є ______________________________________________________________,

is _____________________________________________________________,

місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________

legal and actual address of shipowner ___________________________

У Державному судновому реєстрі України відносно зазначеного судна визначене таке: In the State Register of Ships of Ukraine the ship has been notified as follows:

1. Тип та призначення ___________________________________________

Type and description _________________________________________

2. Модель, виробник _____________________________________________

Model, manufacturer __________________________________________

3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________

IMO identification number ____________________________________

4. Рік та місце побудови ________________________________________

Year and place of construction _______________________________

5. Матеріал корпуса _____________________________________________

Hull material ________________________________________________

6. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________

Identification number of hull ________________________________

7. Головні розміри за документом _______________________________,

Principal dimensions as per document ________________________,

який виданий ____________________________________________________

issued by _______________________________________________________

________ числа ________ місяця ________ року під N _____________,

________ date _________ month _________ year under N ___________,

довжина ________ м, ширина _______ м, осадка __________ м

length _________ m breadth ______ m draught _________ m

8. Головні двигуни: тип, кількість, потужність __________________

Main engines: type, number, output ___________________________

9. Інші характеристики __________________________________________

Other particulars ____________________________________________

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та даних, заявлених для державної реєстрації, власником судна ______

According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine and the data declared for ship registration the owner of the ship _______

є _______________________________________________________________

is ______________________________________________________________

Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі або нотаріально засвідченій копії.

This Certificate is to be kept on board ship in original, or a copy duly certified by a notary.

У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України або в інших випадках, зазначених у Кодексі торговельного мореплавства України, це Свідоцтво повертається до органу державної реєстрації, що його видав.

If the ship loses her right to sail under the State Flag of Ukraine or in case of any other events mentioned in the Code of Merchant Shipping of Ukraine, this Certificate is to be returned to the issuing office.

Видано під N ______ від ______ числа ________ місяця ______ року.

Issued under N ____ of _______ day __________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 10 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО про мінімальний склад екіпажу

MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE

N ________

Видане відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974, з поправками, за дорученням Кабінету Міністрів України.

Issued in accordance with the requirements of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, under the authority of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Назва судна _______________________ Порт реєстрації _____________

Name of ship ______________________ Port of registry ____________

Судновласник судна ______________________________________________

The shipowner of the ship _______________________________________

Розпізнавальний номер або літери ____________ Номер IMO _________

Distinctive number or letters _______________ IMO number ________

Валова місткість:

Gross tonnage:

в одиницях ________________________________________ Згідно з Міжнародною конвенцією про обмір суден, 1969, або національною системою обміру суден.

in units _______________________________________ According to the International Tonnage Convention, 1969 or to the national tonnage system.

Потужність головної енергетичної установки (кВт) ________________

Output of main engines (kW) _____________________________________

Тип судна _______________________________________________________

Type of ship ____________________________________________________

Машинне відділення з періодичним безвахтовим обслуговуванням __________________ так/ні

Periodically unattended machinery space __________________ yes/no

Район плавання __________________________________________________

Sailing area ____________________________________________________

Судно, зазначене в цьому Свідоцтві, вважається безпечно вкомплектованим, якщо при плаванні в морі на борту перебуває екіпаж за чисельністю, званнями (посадами) не нижчий, ніж зазначено в таблиці

The ship named in this certificate is considered to be safely manned when it proceeds to sea if it carries not less than the number and ratings (positions) of crew specified in the table below

------------------------------------------------------------------

| Звання (посада) | Диплом (правило Конвенції | Кількість осіб |

|Rating (position)| ПДНВ) |Number of persons|

| | Certificate (STCW | |

| | regulation) | |

|-----------------+----------------------------+-----------------|

| | | |

|-----------------+----------------------------+-----------------|

| | | |

|-----------------+----------------------------+-----------------|

| | | |

|-----------------+----------------------------+-----------------|

| | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Особливі вимоги або умови, якщо є: |

|Special requirements or conditions, if any: |

------------------------------------------------------------------

Дата видачі ______________

Date of issue ____________

М.П. (підпис від імені адміністрації)

Seal (Signature on behalf of the Administration)

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013, N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 11 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

СВІДОЦТВО про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України N ________

Видане у відповідності до вимог Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.

Назва судна ______________________ Судновласник _________________

Місце реєстрації _________________________________

Реєстраційний номер у Державному Валова судновому реєстрі України ___________________ місткість ________

Вантажопідйомність Пасажиромісткість для вантажних суден _____________ для пасажирських суден ______

Потужність головної енергетичної установки (кВт) _____ Тип та призначення судна ____

Район плавання __________________________________________________

Судно, зазначене в цьому Свідоцтві, уважається безпечно укомплектованим, якщо при плаванні внутрішніми водними шляхами України на борту перебуває екіпаж за чисельністю, посадами (званнями) не нижчий, ніж зазначено в таблиці

------------------------------------------------------------------

| Посада (звання) | Кількість осіб |

|--------------------------------+-------------------------------|

| | |

|--------------------------------+-------------------------------|

| | |

|--------------------------------+-------------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Особливі вимоги або умови, якщо є _______________________________

_________________________________________________________________

Видано під N _______ від ___ числа _________ місяця ______ року.

М.П. (підпис посадової особи)

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 12 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Додаток до Суднового посвідчення Приложение к Судовому удостоверению

________ ZULASSUNG SURKUNDE

СВІДОЦТВО про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай

СВИДЕТЕЛЬСТВО о минимальном составе экипажа судна, которое выполняет международное плавание по реке Дунай

VORLAUFIG BESCHEINIGUNG UBER DIE MINIMALE MANGE DER BESATRUNG DES SCHIFFES, DIE INTERNATIONALE ROUTE AUF DER DONAU HAT

N ________

Розроблено на підставі Постанови Дунайської комісії 50 сесії (ДК/сес 50/32).

Разработано на основе Постановления Дунайской комиссии 50 сессии (ДК/сес 50/32).

1st auf grund der Verordnung Donau Komimission 50 Tagungen entwickelt (DK/SES 50/32).

1. Назва судна __________________________________________________

Название судна _______________________________________________

Name des Fahrzeuges __________________________________________

2. Судновласник _________________________________________________

Судовладелец _________________________________________________

Besitzer des Fahrzeuges ______________________________________

3. Тип судна ____________________________________________________

Тип судна ____________________________________________________

Art des Fahrzeuges ___________________________________________

4. Порт реєстрації ______________________________________________

Порт регистрации _____________________________________________

Regsterort ___________________________________________________

5. Прапор _______________________________________________________

Флаг _________________________________________________________

Staat der zulassung __________________________________________

6. Довжина ______________________________________________________

Длина ________________________________________________________

Lange Uber alles _____________________________________________

7. Ширина _______________________________________________________

Ширина _______________________________________________________

Breite Uber alles ____________________________________________

8. Висота _______________________________________________________

Высота _______________________________________________________

Fixpunklhohe Uber basis ______________________________________

------------------------------------------------------------------

| N | Назва посади | Кількість |

| з/п | Название должности | Количество |

| | Amt | Anzahl |

|---------------+----------------------------+-------------------|

| | | |

|---------------+----------------------------+-------------------|

| | | |

|---------------+----------------------------+-------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

Примітки ________________________________________________________

Примечания ______________________________________________________

Anmerkungen _____________________________________________________

Дата _____________ Печатка ______________ Підпис ________________

Дата _____________ Печать _______________ Подпись _______________

Datum ____________ Stempel ______________ Shraiben ______________

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 13 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N ________

СВІДОЦТВО про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою

CERTIFICATE of insuranse or other financial security of civil liability for oil pollution damage

Видано відповідно до положень статті 7 Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою, 1969 року.

Issued in accordance with provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

------------------------------------------------------------------

| Назва судна | Реєстраційний | Порт приписки | Судновласник, |

| | номер або | |місцезнаходження|

| |позивний сигнал | | (місце |

| | | | проживання) |

| | | | судновласника |

|Name of ship | Registration |Port of registry| The shipowner, |

| | number or call | | legal and |

| | sign | | actual address |

| | | | of shipowner |

|-------------+----------------+----------------+----------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Цим засвідчується, що назване вище судно має страховий поліс або інше фінансове забезпечення, яке задовольняє вимоги статті 7 Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою, 1969 року.

This is to certify that in respect of the above ship there is a Policy of Insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Вид забезпечення ________________________________________________

Type of Security ________________________________________________

Термін дії забезпечення _________________________________________

Validity of Security ____________________________________________

Найменування та місцезнаходження (місце проживання) страхувальника (страхувальників) та особи (осіб), які дають фінансове забезпечення:

Name and legal and actual address of the Insurer(s) and / or Guarantor(s):

найменування ____________________________________________________

Name ____________________________________________________________

місцезнаходження (місце проживання) _____________________________

legal and actual address ________________________________________

Це Свідоцтво є чинним до ________________________________________

This certificate is valid until _________________________________

Видане або засвідчене Урядом ____________________________________

Issued or certified by the Government ___________________________

у місті ___________ ______ числа __________ місяця ________ року.

At ________________ ______ day ____________ month _________ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 14 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

УКРАЇНА UKRAINE

N _____________

СВІДОЦТВО про тимчасове право плавання під Державним прапором України

CERTIFICATE of provisional authorization to sail under the State Flag of Ukraine

Цим засвідчується, що відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну _____________________________________,

This is to certify that in accordance with the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship ___________________________________,

що належить ____________________________________________________,

owned by _______________________________________________________,

яке побудовано в ____________ році в ____________________________

has been constructed in _________ year at _______________________

і яке має класифікаційні документи _____________________________,

and which is under classification supervision ___________________

дозволяється тимчасово, з часу видачі цього Свідоцтва, is provisionally authorized from the date of issue of this Certificate,

до ____________ числа _____________ місяця ______________ року

until _________ day _______________ month _______________ year.

плавати під Державним прапором України. to sail under the State Flag of Ukraine.

Це Свідоцтво втрачає чинність з часу постійної реєстрації судна в Україні і підлягає поверненню капітану порту або іншому органу реєстрації.

This Certificate ceases to be valid since the ship is constantly registered in Ukraine and is to be returned to the Harbour Master or to other of ships registration authority.

Видано під N ______ від _______ числа ________ місяця _____ року.

Issued under N ____ of ________ day __________ month ______ year.

М.П. Уповноважена особа України (посада, прізвище та підпис)

Seal Authorized person of Ukraine (position, name and signature)

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 15 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N __________

СВІДОЦТВО про виключення судна з Державного суднового реєстру України

CERTIFICATE of deletion of the ship from the State Register of Ships of Ukraine

Цим засвідчується, що судно ____________________________________,

This is to certify that the ship _______________________________,

яке зареєстроване в Державному судновому реєстрі України, registered in the State Register of Ships of Ukraine

у ______________________________ орган державної реєстрації судна

of the ______________________ State Ships Registration Authority,

під N _______ від _______ числа ___________ місяця _________ року

under N _____ of ________ day _____________ month __________ year

з позивними __________ та ідентифікаційним номером IMO _________,

with call sign _______ and IMO identification number ____________

що належить ____________________________________________________,

owned by _______________________________________________________,

місцезнаходження (місце проживання) судновласника ______________,

legal and actual address of shipowner) _________________________,

виключено з Державного суднового реєстру України. is deleted from the State Register of Ships of Ukraine.

Видано під N ______ від _____ числа _________ місяця ______ року.

Issued under N ____ of ______ day ___________ month _______ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 16 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

N __________

СВІДОЦТВО про виключення судна з Суднової книги України

Цим засвідчується, що судно моделі ______________________________

з ідентифікаційним номером корпуса або заводським номером корпуса

_________________________________________________________________

____________________ з реєстраційним номером ___________________,

стосовно якого в Судновій книзі України по ______________________

органу державної реєстрації значаться такі дані:

дата реєстрації ________________________________________________,

реєстраційний номер ____________________________________________,

тип та призначення _____________________________________________,

час та місце побудови __________________________________________,

власник, його місцезнаходження (місце проживання) ______________,

матеріал корпуса _______________________________________________,

тип та потужність двигунів _____________________________________,

основні розміри: довжина ___ м, ширина ___ м, висота борту ___ м,

загальна площа вітрил _____________________________________ кв.м,

район та умови плавання ________________________________________,

орган, який здійснює технічний нагляд __________________________,

заставні зобов'язання _____________, час вилучення ______________

виключено з Суднової книги України ______________________________

відповідно до заяви його власника з причин _____________________,

про що в Судновій книзі України зроблений відповідний запис.

З _____________________________________________ це судно втратило право плавання під Державним прапором України.

Видано під N _______ від _______ числа ________ місяця ____ року.

Це Свідоцтво не може використовуватись для підтвердження майнових прав та наявності або відсутності заставних зобов'язань.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 17 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СУДНОВИЙ БІЛЕТ

N _________

Засвідчує право власності та право плавання судна під Державним прапором України.

1. ______________________________________________________________ (бортовий реєстраційний номер)

2. ______________________________________________________________ (дата державної реєстрації)

3. ______________________________________________________________ (тип та призначення судна)

4. Власник (судновласник) _______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________ (дата та місце побудови судна)

6. ______________________________________________________________ (матеріал корпуса)

7. ______________________________________________________________ (тип, кількість та потужність двигунів)

_________________________________________________________________

8. Головні розміри:

довжина _______ м, ширина _______ м, висота борту ________ м.

9. ______________________________________________________________ (район та умови плавання)

_________________________________________________________________

10. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м

Зареєстровано ___________________________________________________ (орган та місце державної реєстрації)

_________________________________________________________________

у Судновій книзі України серії ________________ N _______________

запис N _________________________________________________________

Судновий білет підлягає поверненню до органу державної реєстрації у випадках, передбачених законодавством.

Виданий _________________________________________________________

Термін придатності судна до плавання, встановлений,

________________________________________________________________, (найменування класифікаційного товариства)

до ________________;

Посадова особа органу державної реєстрації ____________________________________________ (підпис) М.П.

Примітка. Відповідно до статті 30 Кодексу торговельного мореплавства України про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в Державний судновий реєстр України, власник судна,

судновласник або фрахтувальник за бербоут-чартером протягом двох тижнів з дня цих змін повинен повідомити орган реєстрації судна.

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

{ Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013, 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 }

Додаток 18 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

N __________

СВІДОЦТВО про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України

CERTIFICATE of provisional deletion of the ship from the State Register of Ships of Ukraine

Цим засвідчується, що судно ____________________________________,

This is to certify that the ship ________________________________

яке зареєстровано в Державному судновому реєстрі України, registered in the State Register of Ships of Ukraine,

у ___________________________________ органі державної реєстрації

of the _______________________ State Ships Registration Authority

під N _________ від _________ числа _________ місяця _______ року

under N _______ of __________ day ___________ month ________ year

з позивними __________ та ідентифікаційним номером IMO _________,

with call sign _________ and IMO identification number _________,

що належить ____________________________________________________,

owned by _______________________________________________________,

місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________

legal and actual address of shipowner ___________________________

тимчасово виключено з Державного суднового реєстру України is provisionally deleted from the State Register of Ships of Ukraine

на період з __________ числа ____________ місяця ___________ року

for the period from _______ day _________ month ____________ year

до __________ числа _____________ місяця _____________ року

until _______ day _______________ month ______________ year

у зв'язку з реєстрацією судна ___________________________________

in connection with the registration of the ship _________________

у порту __________________________________ держави (повна назва).

at the port of ____________________________ of State (full name).

Судно __________________________________________________ підлягає

The ship ____________________________________________ is to be on

______ числа ________ місяця _____ року поверненню його власнику.

______ day _________ month ______ year returned to the shipowner.

Видано під N ______ від _______ числа ________ місяця _____ року.

Issued under N ____ of ________ day __________ month ______ year.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Seal Official of the State Ships Registration Authority

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 19 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

N __________

СВІДОЦТВО про тимчасове виключення судна з Суднової книги України

Цим засвідчується, що судно моделі ______________________________

з ідентифікаційним номером корпуса або заводським номером корпуса

_________________________________________________________________

____________________ з реєстраційним номером ___________________,

стосовно якого в Судновій книзі України по органу державної реєстрації значаться такі дані:

дата реєстрації ________________________________________________,

реєстраційний номер ____________________________________________,

тип та призначення _____________________________________________,

час та місце побудови __________________________________________,

власник, його місцезнаходження (місце проживання) ______________,

матеріал корпуса _______________________________________________,

тип та потужність двигунів _____________________________________,

основні розміри: довжина ___ м, ширина ___ м, висота борту ___ м,

загальна площа вітрил _____________________________________ кв.м,

район та умови плавання ________________________________________,

орган, який здійснює технічний нагляд __________________________,

заставні зобов'язання ____________, час вилучення _______________

тимчасово виключено з Суднової книги України на термін з ________

до ___________________ відповідно до заяви його власника з причин

_________________________________________________________________

про що в Судновій книзі України зроблений відповідний запис.

На період з ______________________ до ___________________________

це судно втратило право плавання під Державним прапором України.

Видано під N ______ від _____ числа _______ місяця ________ року.

М.П. Посадова особа органу державної реєстрації

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 20 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

ЖУРНАЛ безперервної реєстрації -------

історії судна (синопсис) N | |

-------

-------

НОМЕР IMO СУДНА | |

-------

Дати повинні мати формат рррр/мм/дд.

------------------------------------------------------------------

|N з/п| Відомості | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 1 |Даний документ ведеться з (дата) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 2 |Держава прапора судна | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 3 |Дата реєстрації судна державою (указаною у рядку 2) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 4 |Назва судна | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 5 |Порт приписки | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 6 |Зареєстрований(і) власник(и) у цей час | |

| |Зареєстрована(і) адреса(и) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 7 |Ідентифікаційний номер зареєстрованого власника | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 8 |Якщо застосовується зареєстрований | |

| |фрахтувальник(и) по бербоут-чартеру в цей час | |

| |Зареєстрована (і) адреса (и) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 9 |Назва компанії (у значенні, визначеному главою | |

| |IX Конвенції СОЛАС) | |

| |Зареєстрована(і) адреса(и) | |

| |Адреса відділення компанії, відповідального | |

| |за управління безпекою | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 10 |Ідентифікаційний номер компанії | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 11 |Класифікаційне товариство, яке видало | |

| |судну свідоцтво про клас | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 12 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, | |

| |що видала документ про відповідність | |

| |Орган, який виконав перевірку | |

| |(якщо інший, що видав документ) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 13 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, що видала| |

| |Свідоцтво про управління безпекою | |

| |Орган, який виконав перевірку | |

| |(якщо інший, що видав документ) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 14 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, | |

| |що видала Міжнародне свідоцтво про охорону судна | |

| |Орган, який виконав перевірку | |

| |(якщо інший, що видав документ) | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 15 |Дата припинення реєстрації судна під | |

| |прапором держави, указаної у рядку 2 | |

|-----+----------------------------------------------------+-----|

| 16 |Примітки (залежно від випадків вноситься необхідна | |

| |інформація) | |

------------------------------------------------------------------

Цим засвідчується, що дані відомості в усіх відносинах вірні.

Видано Державною служба морського та річкового транспорту України.

Місце і дата видачі _____________________________________________

Підпис уповноваженої особи ______________________________________

Прізвище та ініціали вповноваженої особи ________________________

Даний документ отриманий та залучений до комплекту судового екземпляра документів безперервної реєстрації історії судна.

Дата ______________ Підпис _____________________

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 21 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СВІДОЦТВО про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера

CERTIFICATE of applying permanent marking of distinctive number on the ship

N ______________

Цим засвідчується, що відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС-74, зміненою протоколом 1988 року та поправками 2002 року до неї (глава XI, правило 3, пункти 4, 5), на судні, зазначеному в цьому Свідоцтві згідно з нижченаведеними відомостями:

This is to certify that in accordance with the requirements of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 and amendments of 2002 relating thereto (Chapter XI, Reg. 3, Clauses 4, 5), on the ship mentioned in the certificate in accordance with the following data:

назва судна ____________________________________________________,

Name of ship ___________________________________________________,

номер IMO ______________________________________________________,

IMO number _____________________________________________________,

позивний сигнал ________________________________________________,

Call sign ______________________________________________________,

номер та дата реєстрації _______________________________________,

Number & date of registration __________________________________,

порт приписки __________________________________________________,

Port of registry _______________________________________________,

валова місткість _______________________________________________,

Gross tonnage __________________________________________________,

тип та призначення _____________________________________________,

Type & description ______________________________________________

власником судна, судновласником або фрахтувальником за договором бербоут-чартеру якого на час оформлення Свідоцтва є

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (назва власника, судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером)

The owner, shipowner or charterer according to Bareboat-Charter Party at the time of drawing-up this Certificate is

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (Name of the owner, shipowner or charterer according to Bareboat-Charter Party)

місцезнаходження ________________________________________________

legal address ___________________________________________________

здійснено нанесення постійного маркування розпізнавального номера у вигляді: the distinctive marking was made on the ship indicated in this Certificate as follows:

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

IMO | | | | | | | | | | | | | |

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Нанесення маркування проведено під наглядом класифікаційного товариства ______________________________________________________ (назва класифікаційного товариства та дата оформлення Акту або Донесення)

The permanent marking was made under supervision of the Classification Society __________________________________________ (Name of classification society and the drawing-up date of a Statement or Report)

Постійне маркування нанесено Permanent marking was made

Визначення місць нанесення ______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Determination of places of marking ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Колір фарбування маркування та основний колір конструкції _______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

The color of painting of marking and main color of constructions

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3асіб маркування ________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Marking method __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Свідоцтво підлягає пред'явленню при проведенні контролю на відповідність судна до умов Міжнародної конвенції СОЛАС-74, зміненою протоколом 1988 року та поправками 2002 року до неї.

The Certificate is to be submitted when inspecting the ship for compliance with the requirements of the International Convention SOLAS 1974 as modified by the Protocol of 1988 and amendments of 2002 relating thereto.

Дата оформлення Свідоцтва _______________________________________

Date of issue ___________________________________________________

М.П. Підпис уповноваженої особи

Seal Signature of authorized person

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 22 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

(Державний Герб України)

Державна служба морського та річкового транспорту України

State Service for Maritime and River Transport of Ukraine

СЕРТИФІКАТ про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна у Державному судновому реєстрі України

CERTIFICATE of non-registration of ship /unfinished ship/ hull of ship in the State Register of Ships of Ukraine

N ______________

Цим засвідчується, що на підставі проведеної ідентифікації, судно / недобудоване судно / корпус судна (потрібне підкреслити), зазначене(ий) у цьому Свідоцтві згідно з нижченаведеними даними.

This is to certify that under carried out identification the ship / unfinished ship / hull of ship (underline the relevant option) mentioned in this certificate in accordance with following data.

Дані про судно / недобудоване судно / корпус судна (потрібне підкреслити):

Particulars of the ship / unfinished ship / hull of ship(underline the relevant option):

проект _________________________________________________________,

Project ________________________________________________________,

будівельний номер ______________________________________________,

Built number ___________________________________________________,

місце нанесення ________________________________________________,

place of marking _______________________________________________,

побудоване згідно з ____________________________________________,

built in accordance with _______________________________________,

під наглядом ___________________________________________________,

under the supervision of _______________________________________,

тип та призначення _____________________________________________,

type and description ___________________________________________,

ідентифікаційні ознаки: головні двигуни:

identification signs: main engines:

довжина найбільша _______________ м, тип ____________________,

length overall __________________ m, type ___________________,

довжина між перпендикулярами ____ м, виробник _______________,

length bw perpendiculars ________ m, producer _______________,

ширина __________________________ м, рік побудови ___________,

breadth _________________________ m, built year _____________,

висота борту ____________________ м, заводський номер _______,

depth ___________________________ m, serial no. _____________,

валова місткість ______________ од., потужність _____________,

gross tonnage _______________ units, engine power ___________,

чиста місткість _______________ од.,

net tonnage _________________ units,

заявлені дані про виробника та замовника судна / недобудованого судна / корпуса судна (потрібне підкреслити):

Declared data of the producer and customer of the ship / unfinished ship / hull of ship (underline the relevant option):

найменування виробника _________________________________________,

Name of Producer _______________________________________________,

адреса виробника _______________________________________________,

address of Producer ____________________________________________,

найменування замовника _________________________________________,

Name of Customer _______________________________________________,

адреса замовника _______________________________________________,

address of Customer ____________________________________________,

станом на ______________________________________________________,

as per _________________________________________________________,

реєстрацію у Державному судновому реєстрі України не проходило(в). the abovementioned ship was not registered in the State Register of Ships of Ukraine.

М.П. Підпис уповноваженої особи

Seal Signature of authorized person

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 23 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

АКТ проведення ідентифікації судна N __________

До Державної служби морського та річкового транспорту України надійшла заява від _______________________________________________

__________________________________________________________________ (найменування заявника та його місцезнаходження)

_________________________________________________________________

з метою проведення дослідження наявності ідентифікаційних ознак на судні ________________________________________________________ (дані про судно)

_________________________________________________________________

Поставлене для дослідження питання ______________________________

Дослідження проведено ___________________________________________

_________________________________________________________________

При проведенні дослідження використовувалась така література та обладнання:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан об'єкта дослідження ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження об'єкта ________________________________________

Дані про об'єкт дослідження:

------------------------------------------------------------------

|Назва судна або бортовий номер | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Місце побудови | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Рік побудови | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Тип та призначення | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Найменування та місцезнаходження| |

|судновласника | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Кількість палуб | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Кількість щогл | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Довжина | м|

|--------------------------------+-------------------------------|

|Ширина | м|

|--------------------------------+-------------------------------|

|Висота борту | м|

------------------------------------------------------------------

Дані про виявлені під час дослідження ідентифікаційні ознаки судна за їх категоріями, засіб та місця їх нанесення:

_________________________________________________________________

ВИСНОВОК

За результатами дослідження встановлено: ________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Додатки: ________________________________________________________

Дата складання "___"___________ 20__ р.

Спеціаліст ________________ ____________________ (підпис) (П.І.Б.)

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 24 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 N 520) ( z1405-13 )

АКТ технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації Technical survey report ( za405-13 )

{ Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 25 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151

ЖУРНАЛ обліку суден, які плавають під Державним прапором України та зареєстровані в Судновій книзі України

------------------------------------------------------------------

| N | Бортовий |Тип та |Дані про| Дані про |Рік | Орган |

|з/п| реєстра- |призна-|власника|судновласника,|побу-|державної |

| | ційний | чення | |фрахтувальника|дови |реєстрації|

| | номер | | | | | |

|---+-----------+-------+--------+--------------+-----+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------

Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко

Додаток 26 Наказ Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 N 520

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС бланків типових реєстраційних суднових документів

1. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових документів, а саме:

свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент):

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден:

формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про право власності на судно:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про право власності для прогулянкових суден:

формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України:

формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай:

формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

судновий білет:

формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+0, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис):

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

сертифікат про нереєстрацію судна/недобудованого судна/, корпусу судна в Державному судновому реєстрі України:

формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки.

2. У дизайні бланків використовуються захисні фарби, що запобігають можливості відтворення бланків засобами оргтехніки та загальної поліграфії.

Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту В.Севрюков

{ Наказ доповнено Додатком 26 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси