Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ НАКАЗ 13.12.2006 N 1151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 р. за N 9/13276 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 119 ( z0416-22 ) від 22.02.2022 } Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 } { У тексті наказу слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту" в усіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках; У тексті додатків до наказу слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту", "Інспекція Головного державного реєстратора флоту України" та "GENERAL STATE SHIPS REGISTRAR INSPECTION OF UKRAINE" в усіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } { У тексті наказу та додатках 1, 6 - 11, 13 та 15 - 23 до нього слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" та "State Service of Ukraine for Transport Safety" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 } { У тексті Наказу та додатках 1, 6-11, 13, 15-23 до нього слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "State Service of Ukraine for Transport Safety" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "State Service for Maritime and River Transport of Ukraine" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 } Відповідно до статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069 ( 1069-97-п ) "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" та з метою впорядкування обліку торговельних суден в Україні та вдосконалення системи їх державної реєстрації НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі бланки типових реєстраційних суднових та суднових документів за формою, наведеною в додатках: заява для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України (додаток 1); заява для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України (додаток 2); заява для суден, що підлягають реєстрації у Судновій книзі України (додаток 3); анкета Державного суднового реєстру України (додаток 4); анкета Державного суднового реєстру України для прогулянкових суден (додаток 5); свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) (додаток 6); свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден (додаток 7); свідоцтво про право власності на судно (додаток 8); свідоцтво про право власності для прогулянкових суден (додаток 9); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (додаток 10); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України (додаток 11); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай (додаток 12); свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою (додаток 13); свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним прапором України (додаток 14); свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України (додаток 15); свідоцтво про виключення судна з Суднової книги України (додаток 16); судновий білет (додаток 17); свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (додаток 18); свідоцтво про тимчасове виключення судна з Суднової книги України (додаток 19); журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис) (додаток 20); свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера (додаток 21); сертифікат про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна в Державному судновому реєстрі України (додаток 22); акт проведення ідентифікації судна (додаток 23); акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації (додаток 24); { Абзац двадцять п'ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 } журнал обліку суден, які плавають під Державним прапором України та зареєстровані в Судновій книзі України (додаток 25). 2. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових документів наведено у додатку 26 до цього наказу, що додається. { Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 } 3. Установити, що: 3.1. Реєстрація прогулянкових суден з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше або валовою місткістю 80 одиниць і більше здійснюється в окремому бланку Державного суднового реєстру України. 3.2. Виготовлення бланків типових реєстраційних суднових документів за єдиним зразком здійснюється за замовленням Державної служби морського та річкового транспорту України. { Підпункт пункту виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } 3.3. Записи в реєстраційних суднових та суднових документах ведуться українською, а у випадках, зазначених у цих документах, також англійською мовами. Записи у Свідоцтві про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай, виконуються українською, російською та німецькою мовами. Записи в журналі безперервної реєстрації історії судна (синопсис) ведуться українською та англійською мовами. { Підпункт 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 } 3.4. Бланки суднових документів, наведені в додатках 6-15, 17, 21, підлягають ламінуванню захисною плівкою після їх заповнення. { Підпункт 3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 } 3.5. Суднові документи, наведені в додатках 6, 7, 10-12, 17 до цього наказу, у яких установлено термін їх дії, заміняються на безстрокові з тими самими відомостями на підставі заяви власника (судновласника), складеної у довільній формі, протягом 5 робочих днів з дня реєстрації заяви. { Пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.5 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } 4. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Кушніренко А.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та довести його до відома органів реєстрації суден. 5. Державній службі морського та річкового транспорту України забезпечити: { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.20011 } 5.1. Замовлення виготовлення бланків типових реєстраційних суднових документів та розподіл їх між органами державної реєстрації суден згідно з поданими заявками. 5.2. Облік бланків суднових документів та контроль за їх використанням. 5.3. Установлення формату бортових номерів для реєстрації прогулянкових суден, яким за своїми конструктивними особливостями не присвоюється назва. 6. Скасувати накази Мінтрансзв'язку від 26.05.2005 N 245 ( v0245650-05 ) "Про заходи щодо впорядкування реєстрації та обліку прогулянкових суден в Україні, у тому числі яхт, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України" та від 02.09.2005 N 523 ( v0523650-05 ) "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів" як такі, що не подавались на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Касапчука В.А. Міністр М.Рудьковський ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко Додаток 1 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 _________________________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації) від _____________________________________________________________ (заявник) Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ тел. _____________________ ------------------------------------------------------------------ Погодження щодо можливості проведення державної реєстрації суден відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" ------------------------------------------------------------------ ЗАЯВА для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________ (постійно, на термін до) судно __________________________________________________________, яке належить (нам, мені) на підставі: _________________________________________________________________ (найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав) та має характеристики: 1. Назва судна (попередня) ______________________________________ 2. Тип і призначення судна ______________________________________ 3. Дата та місце побудови судна _________________________________ 4. Матеріал корпуса _____________________________________________ 5. Головні розміри: довжина найбільша ________________________________________ м, ширина ___________________________________________________ м, висота борту ______________________________________________ м 6. Осадка у вантажі ___________________________________________ м 7. Валова місткість ___________________________________ (одиниць) 8. Швидкість ходу ________________________________________ вузлів 9. Екіпаж __________________________________________________ чол. 10. Район та умови плавання _____________________________________ 11. Двигун: тип і кількість ____________________________________________, загальна потужність __________________________ (кВт) (е.к.с.) 12. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м 13. Організація, що здійснює технічний нагляд, __________________ _________________________________________________________________ Дата заповнення заяви "___"_________ 20__ р. М.П. Підпис судновласника _______ Примітка. Заява повинна бути надана органу державної реєстрації суден протягом трьох діб з дати її погодження Державною службою морського та річкового транспорту України. Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 2 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 ---------------------------------------------- |Відмітки органу державної реєстрації| | | | | | | | ---------------------------------------------- _________________________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації) від _____________________________________________________________ (заявник) Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________ _________________________________________________________________ Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ тел. ______________________ ЗАЯВА для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________ (постійно, на термін до) з присвоєнням назви (або державного реєстраційного номера) ______ _________________________________________________________________ судно моделі ________________________ виробник __________________ ідентифікаційний номер корпуса (або заводський номер) ___________ увезеного до України відповідно ________________________________, (у разі митного оформлення) яке належить (нам, мені) на підставі ____________________________ _________________________________________________________________ (найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав) ________________________________________________________________, для чого заявляємо(ю) дані про судно, що визначаються в Анкеті Державного суднового реєстру для прогулянкових суден, які засвідчуються підписом керівника та печаткою (для фізичних осіб - особистим підписом). Дата заповнення заяви "___"___________ ____ р. Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/). М.П. Підпис заявника _____________ Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 3 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 _________________________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації) від _____________________________________________________________ (заявник) Місцезнаходження (місце проживання) заявника ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ для юридичних осіб ________________ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) та серія, номер паспорта, ким та коли виданий, для фізичних осіб) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ тел. _________________ ЗАЯВА для суден, що підлягають реєстрації у Судновій книзі України Прошу зареєструвати (перереєструвати) ___________________________ (постійно, на термін до) судно моделі ___________________ виробник _______________________ ідентифікаційний номер корпуса (або заводський номер) __________, увезеного на Україну відповідно ________________________________, (у разі митного оформлення) яке належить (нам, мені) на підставі: _________________________________________________________________ (найменування документа, що підтверджує набуття майнових прав) ________________________________________________________________, та заявляємо (заявляю) такі реєстраційні дані: 1. Колишній державний реєстраційний номер та найменування органу реєстрації, у якому було зареєстроване судно ____________________ _________________________________________________________________ (у разі, якщо судно мало попередню реєстрацію) 2. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Тип і призначення судна ______________________________________ 4. Район плавання судна _________________________________________ 5. Дата та місце побудови судна _________________________________ 6. Головні параметри судна: довжина найбільша ________________________________________ м, ширина ___________________________________________________ м, висота борту ______________________________________________ м 7. Вантажопідйомність _________________________________________ т 8. Швидкість ходу ________________________________________ вузлів 9. Головні механізми: тип ________________________________________________________, кількість __________________________________________________, потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.), вид палива __________________________________________________ 10. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м (для вітрильних суден) 11. Матеріал корпуса ____________________________________________ 12. Кількість палуб _____________________________________________ 13. Кількість водонепроникних переборок _________________________ 14. Кількість щогл ______________________________________________ 15. Пасажиромісткість ___________________________________________ 16. Найменування організації, що здійснює технічний нагляд за судном, _________________________________________________________ 17. Заставні зобов'язання щодо судна: місце видачі _______________________________________________, дата видачі ________________________________________________, сума застави ________________________________________________ Найменування заставодержателя та його місцезнаходження __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 18. Термін припинення застави ___________________________________ Дата заповнення заяви "___"___________ ____ р. Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/). М.П. Підпис заявника ____________ Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 } Додаток 4 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 АНКЕТА Державного суднового реєстру України 1. Назва судна: (існуюча) _____________________ (лат.) _____________________, (колишня) _____________________ (лат.) ______________________ 2. Позивний сигнал ________________ (лат.) ______________________ 3. Ідентифікаційний номер IMO судна _____________________________ 4. Ідентифікаційний номер IMO власника/судновласника ____________ 5. Тип і призначення судна ______________________________________ Type and destination _________________________________________ 6. Район плавання судна _________________________________________ 7. Дата та місце побудови судна _________________________________ Date and place of construction _______________________________ 8. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ The owner of vessel, legal and actual address ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ The shipowner, legal and actual address _________________________ _________________________________________________________________ 9. Головні параметри судна: довжина найбільша ________________________________________ м, ширина ___________________________________________________ м, висота борту _____________________________________________ м, осадка по літню вантажну марку ____________________________ м 10. Водомісткість порожнем ____________________________________ м 11. Місткість: валова _______________________________________________ рег.т, чиста _________________________________________________ рег.т 12. Швидкість ходу _______________________________________ вузлів 13. Головні механізми: тип ________________________________________________________, кількість __________________________________________________, потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.), вид палива __________________________________________________ 14. Рід та кількість рушіїв _____________________________________ 15. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м (для вітрильних суден) 16. Характеристика головного парового котла: тип ________________________________________________________, кількість __________________________________________________, продуктивність _____________________________________________, вид палива __________________________________________________ 17. Характеристика вантажних трюмів (вантажних танків): кількість __________________________________________________, місткість ____________________________________________ куб.м, розміри люків (горловин) __________________________________ м 18. Характеристика рефрижераторних трюмів: кількість __________________________________________________, місткість ____________________________________________ куб.м, робоча температура __________________________________ град.С, розміри люків _____________________________________________ м 19. Вантажопідйомність __________________________________________ 20. Матеріал корпуса ____________________________________________ Hull material _______________________________________________ 21. Кількість палуб _____________________________________________ 22. Кількість водонепроникних переборок _________________________ 23. Кількість щогл ______________________________________________ 24. Пасажиромісткість ___________________________________________ 25. Екіпаж ______________________________________________________ 26. Найменування організації, що здійснює: The name of organization which caries out: класифікацію судна _________________________________________, classification of vessel ____________________________________ технічний нагляд за виконанням конвенційних вимог ___________ technical supervision for execution of conventional requirements ________________________________________________ Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах, - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/). Дата заповнення Анкети "___"___________ 20__ р. М.П. Судновласник _____________________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 5 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 АНКЕТА Державного суднового реєстру України для прогулянкових суден Ідентифікаційні ознаки судна: 1. Найменування виробника _______________________________________ 2. Модель судна _________________________________________________ 3. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________ (для суден, побудованих відповідно до вимог міжнародних стандартів) 4. Заводський номер _____________________________________________ (для суден, побудованих без врахування вимог міжнародних стандартів) 5. Попередня назва (бортовий номер реєстрації) __________________ (якщо такі були) 6. Запропонована назва судна _______________ (лат.) _____________ або державний реєстраційний номер (так/ні) ___________________ 7. Характер реєстрації __________________________________________ 8. Термін дії договору фрахтування ______________________________ Технічні та інші характеристики судна: 9. Тип і призначення судна ______________________________________ 10. Район плавання судна ________________________________________ 11. Дата та місце побудови судна ________________________________ 12. Власник, його місцезнаходження (місце проживання) ___________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Судновласник, його місцезнаходження (місце проживання) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 13. Головні параметри судна: довжина найбільша ________________________________________ м, ширина ___________________________________________________ м, висота борту ______________________________________________ м 14. Вантажопідйомність ________________________________________ т 15. Валова місткість _____________________________________ рег.т 16. Швидкість ходу _______________________________________ вузлів 17. Головні механізми: тип ________________________________________________________, кількість __________________________________________________, потужність ____________________________________ кВт (е.к.с.), вид палива __________________________________________________ 18. Рід та кількість рушіїв _____________________________________ 19. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м (для вітрильних суден) 20. Матеріал корпуса ____________________________________________ 21. Кількість палуб _____________________________________________ 22. Кількість водонепроникних переборок _________________________ 23. Кількість щогл ______________________________________________ 24. Пасажиромісткість ___________________________________________ 25. Найменування організації, що здійснює технічний нагляд за судном, _________________________________________________________ 26. Забезпечити знаком бортового реєстраційного номера або назви (так/ні) ________________________________________________________ (необхідне підкреслити) 27. Заставні зобов'язання щодо судна: місце видачі ________________, дата видачі _________________, сума застави ________________________________________________ Найменування заставодержателя та його місцезнаходження __________ _________________________________________________________________ 28. Термін припинення застави ___________________________________ Примітка. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах, - судновласник, фрахтувальник (пункт 7 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 /із змінами/). Дата заповнення Анкети "___"___________ 20__ р. М.П. Судновласник ____________________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 6 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine N _____________ СВІДОЦТВО про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) CERTIFICATE of navigation under the State Flag of Ukraine (ship's patent) Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну ________________________________________________________________, According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship _________________________________________________________________ що належить _____________________________________________________ owned by ________________________________________________________ (і зафрахтовано за договором бербоут-чартера) __________________, (and bareboat-chartered by) ____________________________________, дозволяється (тимчасово, на строк дії договору бербоут-чартера до ________ числа __________ місяця __________ року) плавання під Державним прапором України. has been authorized (temporarily, for a term of the bareboat- charter till __________ day __________ month ___________ year) to sail under the State Flag of Ukraine. У Державному судновому реєстрі України __________________________ In the State Register of Ships of Ukraine _______________________ під N ________ від _________ числа _________ місяця ________ року under N ______ of __________ day ___________ month _________ year відносно судна __________________________________________________ the ship ________________________________________________________ значиться таке: _________________________________________________ has been notified as follows: ___________________________________ 1. Призначення та тип ___________________________________________ Description and type _________________________________________ 2. Позивний сигнал ______________________________________________ Call sign ____________________________________________________ 3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________ IMO identification number ____________________________________ 4. Рік та місце побудови ________________________________________ Year and place of construction _______________________________ 5. Основний матеріал ____________________________________________ Hull material ________________________________________________ 6. Головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане ____________ _________________________________________________________________ Principal dimensions according to the Tonnage certificate issued by _______________________________________________________ числа _________ місяця __________ року ________ під N __________, day ___________ month ___________ year ________ under N ________, довжина ________________ м; валова місткість __________ од; length _________________ m; gross tonnage __________ units; ширина _________________ м; чиста місткість ___________ од; breadth ________________ m; net tonnage ____________ units. осадка _________________ м; draught ________________ m; 7. Тип, кількість та потужність головних двигунів _______________ Type, number and output of main engines ______________________ Усі цивільні та військові установи і посадові особи України зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному судну та його капітану всіляку співдію та допомогу. All civil and military institutions and officials of Ukraine are bound and the institutions and officials of friendly Powers are requested upon the basis of reciprocity and in accordance with the principles of international law and usages and with the agreements concluded, to render the ship and her master all necessary assistance and support. Це Свідоцтво зберігається на борту судна. This Certificate is to be kept on board ship. У разі виключення судна з Державного суднового реєстру України це свідоцтво підлягає поверненню органу державної реєстрації, що його видавав. In case the ship is deleted from the State Register of Ships of Ukraine this certificate is to be returned to the issuing office. Видано під N _______ від _____ числа ________ місяця ______ року. Issued under N _____ of ______ day __________ month _______ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } Додаток 7 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine СВІДОЦТВО про право плавання під Державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден CERTIFICATE of navigation under the State Flag of Ukraine (ship's patent) for recreational ships N ______________ Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну ________________________________________________________________, According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship ________________________________________________________________, що належить _____________________________________________________ owned by ________________________________________________________ (і зафрахтовано за договором бербоут-чартера) __________________, (and bareboat-chartered by) ____________________________________, дозволяється плавання під Державним прапором України. has been authorized to sail under the State Flag of Ukraine. У Державному судновому реєстрі України __________________________ In the State Register of Ships of Ukraine _______________________ бланк N _____ під N _____ від _____ числа ______ місяця ____ року blank form N ____ under N ____ of _____ date _____ month ___ year відносно зазначеного судна визначено таке: the ship has been notified as follows: 1. Тип та призначення ___________________________________________ Type and description _________________________________________ 2. Модель, виробник _____________________________________________ Model, manufacturer __________________________________________ 3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________ IMO identification number ____________________________________ 4. Рік та місце побудови ________________________________________ Year and place of construction _______________________________ 5. Матеріал корпуса _____________________________________________ Hull material ________________________________________________ 6. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________ Identification number of hull ________________________________ 7. Головні розміри за документом _______________________________, Principal dimensions as per document ________________________, який виданий ___________________________________________________ issued by ______________________________________________________ _______ числа ___________ місяця _________ року під N __________, _______ date ____________ month __________ year under N ________, довжина _________ м, ширина _________ м, осадка __________ м length __________ m breadth ________ m draught _________ m 8. Головні двигуни: тип, кількість, потужність __________________ Main engines: type, number, output ___________________________ 9. Інші характеристики __________________________________________ Other particulars ____________________________________________ Усі цивільні та військові установи і посадові особи України зобов'язуються, а установи і посадові особи дружніх держав запрошуються на засадах взаємності у відповідності до міжнародного права і звичаїв, а також укладених договорів, надавати зазначеному судну та його капітану всіляку співдію та допомогу. All civil and military institutions and officials of Ukraine are bound and the institutions and officials of friendly Powers are requested upon the basis of reciprocity and in accordance with the principles of international law and usages and with the agreements concluded, to render the ship a necessary assistance and support. Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі. This Certificate is to be kept on board ship. У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України цей документ повертається до органу державної реєстрації, що його видав. In case the ship loses her right to sail under the State Flag of Ukraine this Certificate must be returned to the issuing office. Видано під N ______ від _______ числа _______ місяця ______ року. Issued under N ____ of ________ day _________ month _______ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } Додаток 8 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine N _____________ СВІДОЦТВО про право власності на судно CERTIFICATE OF OWNERSHIP Цим засвідчується, що відповідно до записів, унесених до Державного суднового реєстру України, ___________________________ This is to certify that according to the data entered in the State Register of Ships of Ukraine ______________________________ _______ під N ______ від ______ числа ________ місяця _____ року, _______ under N ____ of _______ date _________ month ______ year, судновласником судна ____________________________________________ the shipowner of the ship _______________________________________ є _______________________________________________________________ is _____________________________________________________________, місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________ legal and actual address of shipowner ___________________________ Відносно зазначеного судна в Державному судновому реєстрі України записано таке: The above ship has been notified in the State Register of Ships of Ukraine as follows: 1. Призначення та тип ___________________________________________ Description and type _________________________________________ 2. Позивний сигнал ______________________________________________ Call sign ____________________________________________________ 3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________ IMO identification number ____________________________________ 4. Рік та місце побудови ________________________________________ Year and place of construction _______________________________ 5. Основний матеріал ____________________________________________ Hull material ________________________________________________ 6. Головні розміри за обмірним свідоцтвом, що видане ____________ _________________________________________________________________ Principal dimensions according to the Tonnage Certificate issued by _______________________________________________________ _________ числа ________ місяця __________ року під N __________, _________ day __________ month ___________ year under N ________, довжина ___________________ м; валова місткість __________ од; length ____________________ m; gross tonnage __________ units; ширина ____________________ м; чиста місткість ___________ од; breadth ___________________ m; net tonnage ____________ units. осадка ____________________ м; draught ___________________ m; 7. Тип, кількість та потужність головних двигунів _______________ Type, number and output of main engines ______________________ 8. Попередня назва судна, якщо раніше воно плавало під іноземним прапором, та попередній порт його реєстрації ____________________ Previous name of ship if she sailed under foreign flag and her previous port of registry _______________________________________ Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та даних, заявлених при державній реєстрації, власником судна ______ According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine and the data declared at state registration, the owner of the ship ______ є _______________________________________________________________ is ______________________________________________________________ Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі або нотаріально засвідченій копії. This Certificate is to be kept on board ship in original or copy certified by a notary. У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України або в інших випадках, зазначених у Кодексі торговельного мореплавства України, це Свідоцтво повертається органу державної реєстрації, що його видав. If the ship loses her right to sail under the State Flag of Ukraine or in case of any other events mentioned in the Code of Merchant Shipping of Ukraine, this Certificate is to be returned to the issuing office. Видано під N ______ від ______ числа ________ місяця ______ року. Issued under N ____ of _______ day __________ month _______ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 9 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine СВІДОЦТВО про право власності для прогулянкових суден CERTIFICATE of ownership for recreational ships N ________________ Цим засвідчується, що відповідно до записів, унесених до Державного суднового реєстру України, ___________________________ This is to certify that according to the data entered in the State Register of Ships of Ukraine ______________________________ бланк N _______ під N _____ від _____ числа _____ місяця ___ року blank form N ____ under N ____ of ____ date _____ month ____ year судновласником судна ____________________________________________ the ship owner of ship __________________________________________ згідно з ________________________________________________________ according to ____________________________________________________ є ______________________________________________________________, is _____________________________________________________________, місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________ legal and actual address of shipowner ___________________________ У Державному судновому реєстрі України відносно зазначеного судна визначене таке: In the State Register of Ships of Ukraine the ship has been notified as follows: 1. Тип та призначення ___________________________________________ Type and description _________________________________________ 2. Модель, виробник _____________________________________________ Model, manufacturer __________________________________________ 3. Ідентифікаційний номер IMO ___________________________________ IMO identification number ____________________________________ 4. Рік та місце побудови ________________________________________ Year and place of construction _______________________________ 5. Матеріал корпуса _____________________________________________ Hull material ________________________________________________ 6. Ідентифікаційний номер корпуса _______________________________ Identification number of hull ________________________________ 7. Головні розміри за документом _______________________________, Principal dimensions as per document ________________________, який виданий ____________________________________________________ issued by _______________________________________________________ ________ числа ________ місяця ________ року під N _____________, ________ date _________ month _________ year under N ___________, довжина ________ м, ширина _______ м, осадка __________ м length _________ m breadth ______ m draught _________ m 8. Головні двигуни: тип, кількість, потужність __________________ Main engines: type, number, output ___________________________ 9. Інші характеристики __________________________________________ Other particulars ____________________________________________ Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та даних, заявлених для державної реєстрації, власником судна ______ According to the Code of Merchant Shipping of Ukraine and the data declared for ship registration the owner of the ship _______ є _______________________________________________________________ is ______________________________________________________________ Це Свідоцтво зберігається на борту судна в оригіналі або нотаріально засвідченій копії. This Certificate is to be kept on board ship in original, or a copy duly certified by a notary. У разі втрати судном права плавання під Державним прапором України або в інших випадках, зазначених у Кодексі торговельного мореплавства України, це Свідоцтво повертається до органу державної реєстрації, що його видав. If the ship loses her right to sail under the State Flag of Ukraine or in case of any other events mentioned in the Code of Merchant Shipping of Ukraine, this Certificate is to be returned to the issuing office. Видано під N ______ від ______ числа ________ місяця ______ року. Issued under N ____ of _______ day __________ month _______ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 10 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine СВІДОЦТВО про мінімальний склад екіпажу MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE N ________ Видане відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974, з поправками, за дорученням Кабінету Міністрів України. Issued in accordance with the requirements of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, under the authority of the Cabinet of Ministers of Ukraine Назва судна _______________________ Порт реєстрації _____________ Name of ship ______________________ Port of registry ____________ Судновласник судна ______________________________________________ The shipowner of the ship _______________________________________ Розпізнавальний номер або літери ____________ Номер IMO _________ Distinctive number or letters _______________ IMO number ________ Валова місткість: Gross tonnage: в одиницях ________________________________________ Згідно з Міжнародною конвенцією про обмір суден, 1969, або національною системою обміру суден. in units _______________________________________ According to the International Tonnage Convention, 1969 or to the national tonnage system. Потужність головної енергетичної установки (кВт) ________________ Output of main engines (kW) _____________________________________ Тип судна _______________________________________________________ Type of ship ____________________________________________________ Машинне відділення з періодичним безвахтовим обслуговуванням __________________ так/ні Periodically unattended machinery space __________________ yes/no Район плавання __________________________________________________ Sailing area ____________________________________________________ Судно, зазначене в цьому Свідоцтві, вважається безпечно вкомплектованим, якщо при плаванні в морі на борту перебуває екіпаж за чисельністю, званнями (посадами) не нижчий, ніж зазначено в таблиці The ship named in this certificate is considered to be safely manned when it proceeds to sea if it carries not less than the number and ratings (positions) of crew specified in the table below ------------------------------------------------------------------ | Звання (посада) | Диплом (правило Конвенції | Кількість осіб | |Rating (position)| ПДНВ) |Number of persons| | | Certificate (STCW | | | | regulation) | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |-----------------+----------------------------+-----------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |Особливі вимоги або умови, якщо є: | |Special requirements or conditions, if any: | ------------------------------------------------------------------ Дата видачі ______________ Date of issue ____________ М.П. (підпис від імені адміністрації) Seal (Signature on behalf of the Administration) Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013, N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } Додаток 11 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України СВІДОЦТВО про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України N ________ Видане у відповідності до вимог Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Назва судна ______________________ Судновласник _________________ Місце реєстрації _________________________________ Реєстраційний номер у Державному Валова судновому реєстрі України ___________________ місткість ________ Вантажопідйомність Пасажиромісткість для вантажних суден _____________ для пасажирських суден ______ Потужність головної енергетичної установки (кВт) _____ Тип та призначення судна ____ Район плавання __________________________________________________ Судно, зазначене в цьому Свідоцтві, уважається безпечно укомплектованим, якщо при плаванні внутрішніми водними шляхами України на борту перебуває екіпаж за чисельністю, посадами (званнями) не нижчий, ніж зазначено в таблиці ------------------------------------------------------------------ | Посада (звання) | Кількість осіб | |--------------------------------+-------------------------------| | | | |--------------------------------+-------------------------------| | | | |--------------------------------+-------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------ Особливі вимоги або умови, якщо є _______________________________ _________________________________________________________________ Видано під N _______ від ___ числа _________ місяця ______ року. М.П. (підпис посадової особи) Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } Додаток 12 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Додаток до Суднового посвідчення Приложение к Судовому удостоверению ________ ZULASSUNG SURKUNDE СВІДОЦТВО про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай СВИДЕТЕЛЬСТВО о минимальном составе экипажа судна, которое выполняет международное плавание по реке Дунай VORLAUFIG BESCHEINIGUNG UBER DIE MINIMALE MANGE DER BESATRUNG DES SCHIFFES, DIE INTERNATIONALE ROUTE AUF DER DONAU HAT N ________ Розроблено на підставі Постанови Дунайської комісії 50 сесії (ДК/сес 50/32). Разработано на основе Постановления Дунайской комиссии 50 сессии (ДК/сес 50/32). 1st auf grund der Verordnung Donau Komimission 50 Tagungen entwickelt (DK/SES 50/32). 1. Назва судна __________________________________________________ Название судна _______________________________________________ Name des Fahrzeuges __________________________________________ 2. Судновласник _________________________________________________ Судовладелец _________________________________________________ Besitzer des Fahrzeuges ______________________________________ 3. Тип судна ____________________________________________________ Тип судна ____________________________________________________ Art des Fahrzeuges ___________________________________________ 4. Порт реєстрації ______________________________________________ Порт регистрации _____________________________________________ Regsterort ___________________________________________________ 5. Прапор _______________________________________________________ Флаг _________________________________________________________ Staat der zulassung __________________________________________ 6. Довжина ______________________________________________________ Длина ________________________________________________________ Lange Uber alles _____________________________________________ 7. Ширина _______________________________________________________ Ширина _______________________________________________________ Breite Uber alles ____________________________________________ 8. Висота _______________________________________________________ Высота _______________________________________________________ Fixpunklhohe Uber basis ______________________________________ ------------------------------------------------------------------ | N | Назва посади | Кількість | | з/п | Название должности | Количество | | | Amt | Anzahl | |---------------+----------------------------+-------------------| | | | | |---------------+----------------------------+-------------------| | | | | |---------------+----------------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------ Примітки ________________________________________________________ Примечания ______________________________________________________ Anmerkungen _____________________________________________________ Дата _____________ Печатка ______________ Підпис ________________ Дата _____________ Печать _______________ Подпись _______________ Datum ____________ Stempel ______________ Shraiben ______________ Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } Додаток 13 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine N ________ СВІДОЦТВО про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою CERTIFICATE of insuranse or other financial security of civil liability for oil pollution damage Видано відповідно до положень статті 7 Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою, 1969 року. Issued in accordance with provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. ------------------------------------------------------------------ | Назва судна | Реєстраційний | Порт приписки | Судновласник, | | | номер або | |місцезнаходження| | |позивний сигнал | | (місце | | | | | проживання) | | | | | судновласника | |Name of ship | Registration |Port of registry| The shipowner, | | | number or call | | legal and | | | sign | | actual address | | | | | of shipowner | |-------------+----------------+----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Цим засвідчується, що назване вище судно має страховий поліс або інше фінансове забезпечення, яке задовольняє вимоги статті 7 Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою, 1969 року. This is to certify that in respect of the above ship there is a Policy of Insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. Вид забезпечення ________________________________________________ Type of Security ________________________________________________ Термін дії забезпечення _________________________________________ Validity of Security ____________________________________________ Найменування та місцезнаходження (місце проживання) страхувальника (страхувальників) та особи (осіб), які дають фінансове забезпечення: Name and legal and actual address of the Insurer(s) and / or Guarantor(s): найменування ____________________________________________________ Name ____________________________________________________________ місцезнаходження (місце проживання) _____________________________ legal and actual address ________________________________________ Це Свідоцтво є чинним до ________________________________________ This certificate is valid until _________________________________ Видане або засвідчене Урядом ____________________________________ Issued or certified by the Government ___________________________ у місті ___________ ______ числа __________ місяця ________ року. At ________________ ______ day ____________ month _________ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 14 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) УКРАЇНА UKRAINE N _____________ СВІДОЦТВО про тимчасове право плавання під Державним прапором України CERTIFICATE of provisional authorization to sail under the State Flag of Ukraine Цим засвідчується, що відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України судну _____________________________________, This is to certify that in accordance with the Code of Merchant Shipping of Ukraine the ship ___________________________________, що належить ____________________________________________________, owned by _______________________________________________________, яке побудовано в ____________ році в ____________________________ has been constructed in _________ year at _______________________ і яке має класифікаційні документи _____________________________, and which is under classification supervision ___________________ дозволяється тимчасово, з часу видачі цього Свідоцтва, is provisionally authorized from the date of issue of this Certificate, до ____________ числа _____________ місяця ______________ року until _________ day _______________ month _______________ year. плавати під Державним прапором України. to sail under the State Flag of Ukraine. Це Свідоцтво втрачає чинність з часу постійної реєстрації судна в Україні і підлягає поверненню капітану порту або іншому органу реєстрації. This Certificate ceases to be valid since the ship is constantly registered in Ukraine and is to be returned to the Harbour Master or to other of ships registration authority. Видано під N ______ від _______ числа ________ місяця _____ року. Issued under N ____ of ________ day __________ month ______ year. М.П. Уповноважена особа України (посада, прізвище та підпис) Seal Authorized person of Ukraine (position, name and signature) Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 15 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine N __________ СВІДОЦТВО про виключення судна з Державного суднового реєстру України CERTIFICATE of deletion of the ship from the State Register of Ships of Ukraine Цим засвідчується, що судно ____________________________________, This is to certify that the ship _______________________________, яке зареєстроване в Державному судновому реєстрі України, registered in the State Register of Ships of Ukraine у ______________________________ орган державної реєстрації судна of the ______________________ State Ships Registration Authority, під N _______ від _______ числа ___________ місяця _________ року under N _____ of ________ day _____________ month __________ year з позивними __________ та ідентифікаційним номером IMO _________, with call sign _______ and IMO identification number ____________ що належить ____________________________________________________, owned by _______________________________________________________, місцезнаходження (місце проживання) судновласника ______________, legal and actual address of shipowner) _________________________, виключено з Державного суднового реєстру України. is deleted from the State Register of Ships of Ukraine. Видано під N ______ від _____ числа _________ місяця ______ року. Issued under N ____ of ______ day ___________ month _______ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 16 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України N __________ СВІДОЦТВО про виключення судна з Суднової книги України Цим засвідчується, що судно моделі ______________________________ з ідентифікаційним номером корпуса або заводським номером корпуса _________________________________________________________________ ____________________ з реєстраційним номером ___________________, стосовно якого в Судновій книзі України по ______________________ органу державної реєстрації значаться такі дані: дата реєстрації ________________________________________________, реєстраційний номер ____________________________________________, тип та призначення _____________________________________________, час та місце побудови __________________________________________, власник, його місцезнаходження (місце проживання) ______________, матеріал корпуса _______________________________________________, тип та потужність двигунів _____________________________________, основні розміри: довжина ___ м, ширина ___ м, висота борту ___ м, загальна площа вітрил _____________________________________ кв.м, район та умови плавання ________________________________________, орган, який здійснює технічний нагляд __________________________, заставні зобов'язання _____________, час вилучення ______________ виключено з Суднової книги України ______________________________ відповідно до заяви його власника з причин _____________________, про що в Судновій книзі України зроблений відповідний запис. З _____________________________________________ це судно втратило право плавання під Державним прапором України. Видано під N _______ від _______ числа ________ місяця ____ року. Це Свідоцтво не може використовуватись для підтвердження майнових прав та наявності або відсутності заставних зобов'язань. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 17 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine СУДНОВИЙ БІЛЕТ N _________ Засвідчує право власності та право плавання судна під Державним прапором України. 1. ______________________________________________________________ (бортовий реєстраційний номер) 2. ______________________________________________________________ (дата державної реєстрації) 3. ______________________________________________________________ (тип та призначення судна) 4. Власник (судновласник) _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________ (дата та місце побудови судна) 6. ______________________________________________________________ (матеріал корпуса) 7. ______________________________________________________________ (тип, кількість та потужність двигунів) _________________________________________________________________ 8. Головні розміри: довжина _______ м, ширина _______ м, висота борту ________ м. 9. ______________________________________________________________ (район та умови плавання) _________________________________________________________________ 10. Загальна площа вітрил __________________________________ кв.м Зареєстровано ___________________________________________________ (орган та місце державної реєстрації) _________________________________________________________________ у Судновій книзі України серії ________________ N _______________ запис N _________________________________________________________ Судновий білет підлягає поверненню до органу державної реєстрації у випадках, передбачених законодавством. Виданий _________________________________________________________ Термін придатності судна до плавання, встановлений, ________________________________________________________________, (найменування класифікаційного товариства) до ________________; Посадова особа органу державної реєстрації ____________________________________________ (підпис) М.П. Примітка. Відповідно до статті 30 Кодексу торговельного мореплавства України про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в Державний судновий реєстр України, власник судна, судновласник або фрахтувальник за бербоут-чартером протягом двох тижнів з дня цих змін повинен повідомити орган реєстрації судна. Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко { Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013, 514 ( z1612-15 ) від 08.12.2015 } Додаток 18 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine N __________ СВІДОЦТВО про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України CERTIFICATE of provisional deletion of the ship from the State Register of Ships of Ukraine Цим засвідчується, що судно ____________________________________, This is to certify that the ship ________________________________ яке зареєстровано в Державному судновому реєстрі України, registered in the State Register of Ships of Ukraine, у ___________________________________ органі державної реєстрації of the _______________________ State Ships Registration Authority під N _________ від _________ числа _________ місяця _______ року under N _______ of __________ day ___________ month ________ year з позивними __________ та ідентифікаційним номером IMO _________, with call sign _________ and IMO identification number _________, що належить ____________________________________________________, owned by _______________________________________________________, місцезнаходження (місце проживання) судновласника _______________ legal and actual address of shipowner ___________________________ тимчасово виключено з Державного суднового реєстру України is provisionally deleted from the State Register of Ships of Ukraine на період з __________ числа ____________ місяця ___________ року for the period from _______ day _________ month ____________ year до __________ числа _____________ місяця _____________ року until _______ day _______________ month ______________ year у зв'язку з реєстрацією судна ___________________________________ in connection with the registration of the ship _________________ у порту __________________________________ держави (повна назва). at the port of ____________________________ of State (full name). Судно __________________________________________________ підлягає The ship ____________________________________________ is to be on ______ числа ________ місяця _____ року поверненню його власнику. ______ day _________ month ______ year returned to the shipowner. Видано під N ______ від _______ числа ________ місяця _____ року. Issued under N ____ of ________ day __________ month ______ year. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Seal Official of the State Ships Registration Authority Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 19 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України N __________ СВІДОЦТВО про тимчасове виключення судна з Суднової книги України Цим засвідчується, що судно моделі ______________________________ з ідентифікаційним номером корпуса або заводським номером корпуса _________________________________________________________________ ____________________ з реєстраційним номером ___________________, стосовно якого в Судновій книзі України по органу державної реєстрації значаться такі дані: дата реєстрації ________________________________________________, реєстраційний номер ____________________________________________, тип та призначення _____________________________________________, час та місце побудови __________________________________________, власник, його місцезнаходження (місце проживання) ______________, матеріал корпуса _______________________________________________, тип та потужність двигунів _____________________________________, основні розміри: довжина ___ м, ширина ___ м, висота борту ___ м, загальна площа вітрил _____________________________________ кв.м, район та умови плавання ________________________________________, орган, який здійснює технічний нагляд __________________________, заставні зобов'язання ____________, час вилучення _______________ тимчасово виключено з Суднової книги України на термін з ________ до ___________________ відповідно до заяви його власника з причин _________________________________________________________________ про що в Судновій книзі України зроблений відповідний запис. На період з ______________________ до ___________________________ це судно втратило право плавання під Державним прапором України. Видано під N ______ від _____ числа _______ місяця ________ року. М.П. Посадова особа органу державної реєстрації Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 20 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України ЖУРНАЛ безперервної реєстрації ------- історії судна (синопсис) N | | ------- ------- НОМЕР IMO СУДНА | | ------- Дати повинні мати формат рррр/мм/дд. ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Відомості | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 1 |Даний документ ведеться з (дата) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 2 |Держава прапора судна | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 3 |Дата реєстрації судна державою (указаною у рядку 2) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 4 |Назва судна | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 5 |Порт приписки | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 6 |Зареєстрований(і) власник(и) у цей час | | | |Зареєстрована(і) адреса(и) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 7 |Ідентифікаційний номер зареєстрованого власника | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 8 |Якщо застосовується зареєстрований | | | |фрахтувальник(и) по бербоут-чартеру в цей час | | | |Зареєстрована (і) адреса (и) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 9 |Назва компанії (у значенні, визначеному главою | | | |IX Конвенції СОЛАС) | | | |Зареєстрована(і) адреса(и) | | | |Адреса відділення компанії, відповідального | | | |за управління безпекою | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 10 |Ідентифікаційний номер компанії | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 11 |Класифікаційне товариство, яке видало | | | |судну свідоцтво про клас | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 12 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, | | | |що видала документ про відповідність | | | |Орган, який виконав перевірку | | | |(якщо інший, що видав документ) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 13 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, що видала| | | |Свідоцтво про управління безпекою | | | |Орган, який виконав перевірку | | | |(якщо інший, що видав документ) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 14 |Адміністрація (Уряд), визнана організація, | | | |що видала Міжнародне свідоцтво про охорону судна | | | |Орган, який виконав перевірку | | | |(якщо інший, що видав документ) | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 15 |Дата припинення реєстрації судна під | | | |прапором держави, указаної у рядку 2 | | |-----+----------------------------------------------------+-----| | 16 |Примітки (залежно від випадків вноситься необхідна | | | |інформація) | | ------------------------------------------------------------------ Цим засвідчується, що дані відомості в усіх відносинах вірні. Видано Державною служба морського та річкового транспорту України. Місце і дата видачі _____________________________________________ Підпис уповноваженої особи ______________________________________ Прізвище та ініціали вповноваженої особи ________________________ Даний документ отриманий та залучений до комплекту судового екземпляра документів безперервної реєстрації історії судна. Дата ______________ Підпис _____________________ Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 21 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine СВІДОЦТВО про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера CERTIFICATE of applying permanent marking of distinctive number on the ship N ______________ Цим засвідчується, що відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС-74, зміненою протоколом 1988 року та поправками 2002 року до неї (глава XI, правило 3, пункти 4, 5), на судні, зазначеному в цьому Свідоцтві згідно з нижченаведеними відомостями: This is to certify that in accordance with the requirements of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 and amendments of 2002 relating thereto (Chapter XI, Reg. 3, Clauses 4, 5), on the ship mentioned in the certificate in accordance with the following data: назва судна ____________________________________________________, Name of ship ___________________________________________________, номер IMO ______________________________________________________, IMO number _____________________________________________________, позивний сигнал ________________________________________________, Call sign ______________________________________________________, номер та дата реєстрації _______________________________________, Number & date of registration __________________________________, порт приписки __________________________________________________, Port of registry _______________________________________________, валова місткість _______________________________________________, Gross tonnage __________________________________________________, тип та призначення _____________________________________________, Type & description ______________________________________________ власником судна, судновласником або фрахтувальником за договором бербоут-чартеру якого на час оформлення Свідоцтва є _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (назва власника, судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером) The owner, shipowner or charterer according to Bareboat-Charter Party at the time of drawing-up this Certificate is _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (Name of the owner, shipowner or charterer according to Bareboat-Charter Party) місцезнаходження ________________________________________________ legal address ___________________________________________________ здійснено нанесення постійного маркування розпізнавального номера у вигляді: the distinctive marking was made on the ship indicated in this Certificate as follows: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- IMO | | | | | | | | | | | | | | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Нанесення маркування проведено під наглядом класифікаційного товариства ______________________________________________________ (назва класифікаційного товариства та дата оформлення Акту або Донесення) The permanent marking was made under supervision of the Classification Society __________________________________________ (Name of classification society and the drawing-up date of a Statement or Report) Постійне маркування нанесено Permanent marking was made Визначення місць нанесення ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Determination of places of marking ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Колір фарбування маркування та основний колір конструкції _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ The color of painting of marking and main color of constructions _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3асіб маркування ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Marking method __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Свідоцтво підлягає пред'явленню при проведенні контролю на відповідність судна до умов Міжнародної конвенції СОЛАС-74, зміненою протоколом 1988 року та поправками 2002 року до неї. The Certificate is to be submitted when inspecting the ship for compliance with the requirements of the International Convention SOLAS 1974 as modified by the Protocol of 1988 and amendments of 2002 relating thereto. Дата оформлення Свідоцтва _______________________________________ Date of issue ___________________________________________________ М.П. Підпис уповноваженої особи Seal Signature of authorized person Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 22 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (Державний Герб України) Державна служба морського та річкового транспорту України State Service for Maritime and River Transport of Ukraine СЕРТИФІКАТ про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна у Державному судновому реєстрі України CERTIFICATE of non-registration of ship /unfinished ship/ hull of ship in the State Register of Ships of Ukraine N ______________ Цим засвідчується, що на підставі проведеної ідентифікації, судно / недобудоване судно / корпус судна (потрібне підкреслити), зазначене(ий) у цьому Свідоцтві згідно з нижченаведеними даними. This is to certify that under carried out identification the ship / unfinished ship / hull of ship (underline the relevant option) mentioned in this certificate in accordance with following data. Дані про судно / недобудоване судно / корпус судна (потрібне підкреслити): Particulars of the ship / unfinished ship / hull of ship(underline the relevant option): проект _________________________________________________________, Project ________________________________________________________, будівельний номер ______________________________________________, Built number ___________________________________________________, місце нанесення ________________________________________________, place of marking _______________________________________________, побудоване згідно з ____________________________________________, built in accordance with _______________________________________, під наглядом ___________________________________________________, under the supervision of _______________________________________, тип та призначення _____________________________________________, type and description ___________________________________________, ідентифікаційні ознаки: головні двигуни: identification signs: main engines: довжина найбільша _______________ м, тип ____________________, length overall __________________ m, type ___________________, довжина між перпендикулярами ____ м, виробник _______________, length bw perpendiculars ________ m, producer _______________, ширина __________________________ м, рік побудови ___________, breadth _________________________ m, built year _____________, висота борту ____________________ м, заводський номер _______, depth ___________________________ m, serial no. _____________, валова місткість ______________ од., потужність _____________, gross tonnage _______________ units, engine power ___________, чиста місткість _______________ од., net tonnage _________________ units, заявлені дані про виробника та замовника судна / недобудованого судна / корпуса судна (потрібне підкреслити): Declared data of the producer and customer of the ship / unfinished ship / hull of ship (underline the relevant option): найменування виробника _________________________________________, Name of Producer _______________________________________________, адреса виробника _______________________________________________, address of Producer ____________________________________________, найменування замовника _________________________________________, Name of Customer _______________________________________________, адреса замовника _______________________________________________, address of Customer ____________________________________________, станом на ______________________________________________________, as per _________________________________________________________, реєстрацію у Державному судновому реєстрі України не проходило(в). the abovementioned ship was not registered in the State Register of Ships of Ukraine. М.П. Підпис уповноваженої особи Seal Signature of authorized person Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 23 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 АКТ проведення ідентифікації судна N __________ До Державної служби морського та річкового транспорту України надійшла заява від _______________________________________________ __________________________________________________________________ (найменування заявника та його місцезнаходження) _________________________________________________________________ з метою проведення дослідження наявності ідентифікаційних ознак на судні ________________________________________________________ (дані про судно) _________________________________________________________________ Поставлене для дослідження питання ______________________________ Дослідження проведено ___________________________________________ _________________________________________________________________ При проведенні дослідження використовувалась така література та обладнання: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ДОСЛІДЖЕННЯ Стан об'єкта дослідження ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Місцезнаходження об'єкта ________________________________________ Дані про об'єкт дослідження: ------------------------------------------------------------------ |Назва судна або бортовий номер | | |--------------------------------+-------------------------------| |Місце побудови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рік побудови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тип та призначення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Найменування та місцезнаходження| | |судновласника | | |--------------------------------+-------------------------------| |Кількість палуб | | |--------------------------------+-------------------------------| |Кількість щогл | | |--------------------------------+-------------------------------| |Довжина | м| |--------------------------------+-------------------------------| |Ширина | м| |--------------------------------+-------------------------------| |Висота борту | м| ------------------------------------------------------------------ Дані про виявлені під час дослідження ідентифікаційні ознаки судна за їх категоріями, засіб та місця їх нанесення: _________________________________________________________________ ВИСНОВОК За результатами дослідження встановлено: ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Додатки: ________________________________________________________ Дата складання "___"___________ 20__ р. Спеціаліст ________________ ____________________ (підпис) (П.І.Б.) Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 24 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 N 520) ( z1405-13 ) АКТ технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації Technical survey report ( za405-13 ) { Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 } Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 25 до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 13.12.2006 N 1151 ЖУРНАЛ обліку суден, які плавають під Державним прапором України та зареєстровані в Судновій книзі України ------------------------------------------------------------------ | N | Бортовий |Тип та |Дані про| Дані про |Рік | Орган | |з/п| реєстра- |призна-|власника|судновласника,|побу-|державної | | | ційний | чення | |фрахтувальника|дови |реєстрації| | | номер | | | | | | |---+-----------+-------+--------+--------------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------ Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренко Додаток 26 Наказ Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 N 520 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС бланків типових реєстраційних суднових документів 1. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових документів, а саме: свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент): формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про право власності на судно: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про право власності для прогулянкових суден: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; судновий білет: формат 148х210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 4+0, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис): формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки; сертифікат про нереєстрацію судна/недобудованого судна/, корпусу судна в Державному судновому реєстрі України: формат 210х297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/кв.м, кількість фарб 5+4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки. 2. У дизайні бланків використовуються захисні фарби, що запобігають можливості відтворення бланків засобами оргтехніки та загальної поліграфії. Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту В.Севрюков { Наказ доповнено Додатком 26 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 520 ( z1405-13 ) від 26.07.2013 }
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси