Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 29.11.2006 № 715

Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

Реєстрація: Мін'юст України від 14.12.2006 № 1309/13183

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1309-06

Текст документа від 08.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2006  № 715


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2006 р.
за № 1309/13183

Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 401 від 21.10.2015}

Відповідно до статті 13 Закону України "Про карантин рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, що додається.

2. Головній державній інспекції з карантину рослин України (Костяк М.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.

Міністр

Ю.Ф. Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
А.В. Дашкевич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
29.11.2006 № 715
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 21.10.2015 № 401 )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2006 р.
за № 1309/13183

ПОРЯДОК
проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України “Про карантин рослин”, визначає процедуру проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

2. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза об’єктів регулювання здійснюється на вимогу фізичних або юридичних осіб (далі - особа), що оскаржують результати попередньої фітосанітарної експертизи, яка проводилась вперше щодо цього об’єкта регулювання.

II. Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

1. Проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи здійснюється за кошти особи, яка не погоджується з результатами попередньої фітосанітарної експертизи, відповідно до поданої до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, заяви за місцем розташування вантажу з об’єктами регулювання.

2 Заява про оскарження результатів попередньої фітосанітарної експертизи подається у довільній формі протягом 48 годин після одержання висновку фітосанітарної експертизи разом із копією висновку фітосанітарної експертизи, з результатами якої не погоджуються.

Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи відрізняються від результатів попередньої фітосанітарної експертизи, застосовуються результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

3. Для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи використовуються об’єкти експертизи: заражений зразок об’єктів регулювання, якщо він не був використаний під час попередньої фітосанітарної експертизи, виявлений зразок-документ (шкідливі організми - комахи, кліщі, паразитичні нематоди, насіння бур’янів, мікропрепарати шкідливих організмів) згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться за вибором особи у фітосанітарній лабораторії, яка уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин. Перелік уповноважених фітосанітарних лабораторій розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин.

5. Відповідно до поданої заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, видає направлення на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 1), яке підписується керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, або його заступником, скріплюється печаткою та підписується особою.

6. За направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, особа забезпечує доставку об’єкта експертизи, який запакований та опломбований державним фітосанітарним інспектором в присутності особи та представника фітосанітарної лабораторії, яка проводила попередню фітосанітарну експертизу.

Час на доставку зразка не повинен перевищувати 48 годин від моменту його відбору.

7. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться протягом 24 годин з моменту подання об’єкта експертизи на аналіз, а у разі проведення складного аналізу - протягом 30 днів.

8. За результатами проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи оформлюється висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 2).

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи підписується керівником лабораторії, яка здійснювала повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, або уповноваженою ним особою і скріплюється печаткою цієї лабораторії.

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи оформлюється в трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін: особі, фітосанітарній лабораторії, яка здійснювала повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, та територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, який видав направлення на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 401 від 21.10.2015 }

Головний державний інспектор з карантину рослин України


М.М.Костяк


Додаток 1
до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи
(пункт 5 розділу ІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 401 від 21.10.2015 }


Додаток 2
до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи
(пункт 8 розділу ІІ)

ВИСНОВОК
повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 401 від 21.10.2015 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси