Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр

Кабінет Міністрів України; Постанова, Критерії від 05.11.2014 № 593

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 593-2014-п

Текст документа від 14.11.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2014 р. № 593
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 913 від 31.10.2018 }

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1103 від 18.12.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2014 р. № 593

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, є:

вид користування надрами;

вид корисної копалини.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, які провадять діяльність з:

видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім підземних питних вод, грязей лікувальних, ропи, розсолів, теплоенергетичних, технічних та промислових вод, сировини піщано-гравійної, дорогоцінного каміння органогенного утворення відповідно до ліцензії);

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин загальнодержавного значення (крім грязей лікувальних, ропи, розсолів, теплоенергетичних, технічних та промислових вод, сировини піщано-гравійної).

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти, які провадять діяльність з видобування:

підземних питних вод;

корисних копалин місцевого значення;

дорогоцінного каміння органогенного утворення відповідно до ліцензії.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр здійснюються Держгеонадрами в межах своїх повноважень з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017 }

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

8. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси