Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах на підприємствах пошти та зв'язку

Держкомстат України; Порядок від 26.06.2006 № 283

Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах на підприємствах пошти та зв'язку

Реєстрація: Мін'юст України від 17.07.2006 № 842/12716

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0842-06

Текст документа від 26.06.2006:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 26.06.2006 N 283 ( z0839-06 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 р. за N 842/12716

ПОРЯДОК визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах на підприємствах пошти та зв'язку

1. Цей Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах на підприємствах пошти та зв'язку розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 599 ( 599-2006-п ) "Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2006 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці".

Порядок поширюється на підприємства-монополісти, щодо яких запроваджується регулювання фонду оплати праці.

2. За обсяги продукції (робіт, послуг) береться обсяг всіх доходів від діяльності підприємств пошти та зв'язку. Розрахунки обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах виконуються за такими підгалузями зв'язку - поштовий, телеграфний, міжміський телефонний, міжнародний телефонний, міський та сільський телефонний зв'язок, звукове проводове мовлення, рухомий (мобільний) зв'язок, інші види зв'язку. За звітний період береться обсяг продукції (робіт, послуг) звітного місяця поточного року, за базовий - середньомісячний обсяг продукції (робіт, послуг) за попередній рік у порівнянних цінах.

3. Розрахункові обсяги продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах за базовий місяць визначаються шляхом множення кількості послуг зв'язку кожного виду (у натуральному виразі), наданих протягом базового місяця, на середню вартість (дохідну ставку) одиниці послуги виду зв'язку, яка склалася у звітному місяці; щодо виплати пенсій та грошових допомог - шляхом множення середнього розміру плати за цю послугу (у відсотках) відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22.07.2004 N 166 ( z0976-04 ) "Про затвердження тарифів на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою державних пенсій та грошової допомоги", зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.08.2004 за N 976/9575, на обсяг виплаченої пенсії та грошової допомоги базового періоду. Середня вартість (дохідна ставка) одиниці послуги кожного виду зв'язку визначається діленням обсягів продукції (робіт, послуг) звітного місяця на кількість послуг зв'язку в натуральному виразі цього самого місяця.

4. Для визначення розрахункових обсягів продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах за базовий місяць та середньої вартості (дохідної ставки) послуги за звітний місяць установлюються такі показники послуг зв'язку в натуральному виразі:

4.1. Поштовий зв'язок - обсяг вихідного обміну (кількість вихідних періодичних видань, листів, карток, бандеролей, посилок, грошових переказів), обсяг виплачених пенсій та грошових допомог. Обсяг інших послуг береться загальною їх сумою.

4.2. Телеграфний зв'язок - кількість вихідних телеграм.

4.3. Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - кількість відповідно вихідних міжміських та міжнародних телефонних розмов.

4.4. Міський та сільський телефонний зв'язок - кількість основних телефонних апаратів відповідно міської та сільської телефонної мережі на кінець базового місяця (для розрахунку обсягів продукції /робіт, послуг/ у порівнянних цінах за базовий місяць) та на кінець звітного місяця (для розрахунку середньої вартості послуги телефонного зв'язку у звітному місяці).

4.5. Звукове проводове мовлення - кількість основних радіотрансляційних точок на кінець базового місяця (для розрахунку обсягів продукції /робіт, послуг/ у порівнянних цінах за базовий місяць) або на кінець звітного місяця (для розрахунку середньої вартості послуги звукового проводового мовлення у звітному місяці).

4.6. Рухомий (мобільний) зв'язок - кількість вихідних телефонних розмов.

4.7. Інші та нові види послуг - загальна сума робіт, послуг.

5. Розрахунки в іноземній валюті. Обсяги продукції (робіт, послуг), розрахунки за які ведуться в іноземній валюті, за звітний місяць і базовий місяць перераховуються за курсом Національного банку України до гривні, що діяв на останній день звітного місяця.

6. Загальні розрахункові обсяги продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах за базовий місяць складаються з розрахункових обсягів продукції (робіт, послуг), які виконуються підприємством зв'язку.

Директор департаменту статистики послуг Держкомстату України І.В.Калачова

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси