Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України; Постанова від 25.12.2015 № 1181

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1181-2015-п

Текст документа від 01.03.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1181
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/7011/16 від 01.03.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що для громадян, які звернуться у період з січня по березень 2016 р. за наданням допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, зазначені допомоги призначаються з 1 січня 2016 р. на умовах, визначених пунктами 2 і 15 розділу I Закону України від 24 грудня 2015 р. № 911-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1181

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 6 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2004 р., № 12, ст. 745; 2006 р., № 4, ст. 171; 2012 р., № 7, ст. 249, № 42, ст. 1610; 2014 р., № 93, ст. 2683; 2015 р., № 33, ст. 967), доповнити абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.”.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 12, ст. 601, № 52, ст. 2372; 2003 р., № 9, ст. 397, № 37, ст. 1981, № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст. 1110, № 34, ст. 2255; 2005 р., № 17, ст. 902; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2220, ст. 2233; 2007 р., № 52, ст. 2105; 2008 р., № 15, ст. 364, № 63, ст. 2135; 2009 р., № 9, ст. 266, № 12, ст. 357, № 75, ст. 2562; 2011 р., № 15, ст. 615, № 47, ст. 1905, № 89, ст. 3232; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 29, ст. 1004; 2014 р., № 18, ст. 544, № 53, ст. 1408, № 70, ст. 1958, № 93, ст. 2683; 2015 р., № 46, ст. 1473, № 74, ст. 2437):

1) в абзаці першому пункту 34 цифри “50” замінити цифрами “100”, а слова і цифри “, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку” виключити;

2) пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:

“Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 15 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.”.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394, № 51, ст. 2691; 2006 р., № 4, ст. 171; 2009 р., № 19, ст. 598; 2011 р., № 12, ст. 516, № 51, ст. 2032, № 89, ст. 3232; 2012 р., № 7, ст. 249; 2014 р., № 13, ст. 396; 2015 р., № 46, ст. 1473, № 70, ст. 2314):

1) пункт 27 доповнити абзацами такого змісту:

“Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 15 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.”;

2) у тексті Порядку слова “орган праці та соціального захисту населення” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі.

4. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2008 р., № 18, ст. 504; 2012 р., № 7, ст. 249, № 71, ст. 2870; 2015 р., № 74, ст. 2437):

1) в абзаці першому пункту 5 слова “органи захисту населення” замінити словами “органами соціального захисту населення”;

2) у пункті 6:

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє одержувачу про те, які документи повинні бути подані протягом місяця.

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до 15 календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням тимчасової допомоги.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.”;

4) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

“8. Тимчасова допомога надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.”;

5) доповнити Порядок пунктом 8 - 1 такого змісту:

“8 - 1 . Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення тимчасової допомоги провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси