Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 жовтня 2014 р. № 564 Київ Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 105 від 01.03.2017 № 847 від 18.09.2019 № 614 від 25.06.2020 № 1060 від 27.09.2022} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 33 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 564 ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство України з управління зоною відчуження {У тексті Положення слова “Міністр екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінприроди” - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019} {У тексті Положення слова “Міністр енергетики та захисту довкілля” в усіх відмінках замінено словами “Міністр захисту довкілля та природних ресурсів” у відповідному відмінку, а слово “Мінекоенерго” - словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020} 1. Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів та який реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення (далі - поводження з радіоактивними відходами). 2. ДАЗВ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями ДАЗВ є: 1) реалізація державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами; 2) внесення на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами. 4. ДАЗВ відповідно до покладених на нього завдань: 1) у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення: здійснює державний контроль за дотриманням правового режиму зони відчуження та відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення; забезпечує проведення моніторингу стану природного середовища; здійснює координацію робіт із збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів промисловості, ядерної енергетики, медицини, науково-дослідних установ та радіоактивних відходів, що утворюються під час проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для їх захоронення; видає, зупиняє та скасовує (у межах зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення) спеціальні дозволи на: - провадження сільськогосподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності, а також будівництво (у тому числі будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення); - винесення або вивезення із зон будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, домашніх і побутових речей, іншого рухомого майна, землі, глини, піску, торфу, деревини, а також заготівлю і вивезення рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування, крім зразків для наукових цілей; - перебування осіб; виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції замовника на будівництво або делегує їх генеральній будівельній організації (підрядній організації) у порядку, встановленому законодавством; здійснює управління охороною культурної спадщини на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення; вживає заходів щодо захисту наукових і економічних інтересів держави у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення; забезпечує проведення робіт з визначення радіаційного стану зони відчуження, включаючи промисловий майданчик Чорнобильської АЕС, і зони безумовного (обов'язкового) відселення, дотримання норм радіаційної безпеки, проведення радіоекологічного моніторингу та радіаційного контролю на таких територіях та об'єктах, розташованих у їх межах; затверджує схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель відповідно до закону; {Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 01.03.2017} погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів відповідно до закону; {Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 01.03.2017} видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”; {Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 01.03.2017} виконує функції уповноваженого органу містобудування та архітектури, покладені на структурні підрозділи районних державних адміністрацій з питань містобудування та архітектури; {Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 01.03.2017} затверджує разом з Міндовкілля положення про території та об'єкти природно-заповідного фонду, утворені у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; {Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 01.03.2017} 2) у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: проводить загальну оцінку радіаційної обстановки на території зон, що зазнали радіоактивного забруднення, радіоекологічний моніторинг на цій території, здійснює методичне керівництво та координацію робіт з визначення радіаційної обстановки, в тому числі обстеження радіоактивно забруднених територій та обґрунтування переліку критеріїв, за якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій; забезпечує організацію здійснення радіаційного контролю за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів, свійських тварин за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей; надає роз'яснення про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; видає підтвердження стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; інформує громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя; 3) у сфері зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему: забезпечує здійснення заходів, пов'язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему; організовує діяльність щодо виконання заходів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розташованих на об'єктах Чорнобильської АЕС; здійснює функції координатора робіт з розроблення переліку документів, необхідних для надання гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду; 4) у сфері поводження з радіоактивними відходами: здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення, включаючи захоронення радіоактивних відходів у сховищах, розташованих у глибоких геологічних формаціях; здійснює функції головного розпорядника коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, розробника порядку використання його коштів, а також замовника Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами; забезпечує організацію ведення державного обліку радіоактивних відходів та їх сховищ, проведення їх державної інвентаризації, у тому числі на міжвідомчому рівні; організовує діяльність щодо визначення, створення та підтримки безперервного функціонування системи фізичного захисту радіоактивних відходів, а також контроль за його забезпеченням під час збирання, перевезення, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів; здійснює контроль за збереженням документації, яка характеризує об'єкт поводження з радіоактивними відходами, попереджувальних знаків, огорож тощо; приймає рішення про закриття (консервацію) сховищ радіоактивних відходів за погодженням з Держатомрегулюванням; забезпечує розроблення навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами; організовує підготовку та перепідготовку кадрів і підвищення кваліфікації персоналу у сфері поводження з радіоактивними відходами; здійснює повноваження місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері поводження з радіоактивними відходами відповідно до Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами”; {Підпункт 4 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 01.03.2017} 5) здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 6) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю ДАЗВ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 7) бере участь у міжнародному співробітництві, забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції; 8) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. ДАЗВ з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДАЗВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат ДАЗВ та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату ДАЗВ; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1060 від 27.09.2022} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДАЗВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті ДАЗВ відповідно до встановлених правил; 5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави. 6. ДАЗВ для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами. 7. ДАЗВ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 8. ДАЗВ у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Міндовкілля видає накази організаційно-розпорядчого характеру. 9. ДАЗВ очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 1060 від 27.09.2022} 10. Голова ДАЗВ: 1) очолює ДАЗВ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє ДАЗВ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами, зокрема розроблені ДАЗВ проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті ДАЗВ Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля; 4) подає на затвердження Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів плани роботи ДАЗВ; 5) звітує перед Міністром захисту довкілля та природних ресурсів про виконання планів роботи ДАЗВ та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДАЗВ, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; {Підпункт 6 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1060 від 27.09.2022} 7) забезпечує виконання ДАЗВ наказів і доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань, що належать до компетенції ДАЗВ; 8) забезпечує взаємодію ДАЗВ із структурним підрозділом Міндовкілля, визначеним Міністром захисту довкілля та природних ресурсів відповідальним за взаємодію з ДАЗВ; 9) забезпечує дотримання встановленого Міністром захисту довкілля та природних ресурсів порядку обміну інформацією між Міндовкілля і ДАЗВ та вчасність її подання; 91) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; {Пункт 10 доповнено підпунктом 91 згідно з Постановою КМ № 1060 від 27.09.2022} 10) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДАЗВ; 11) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДАЗВ (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби; {Підпункт 11 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1060 від 27.09.2022} 12) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ДАЗВ; 121) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДАЗВ; {Пункт 10 доповнено підпунктом 121 згідно з Постановою КМ № 1060 від 27.09.2022} 13) здійснює інші повноваження, визначені законом. 11. Голова ДАЗВ має заступників, зокрема одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1060 від 27.09.2022} 12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань ДАЗВ в Агентстві може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДАЗВ. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДАЗВ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДАЗВ. 13. Граничну чисельність державних службовців та працівників ДАЗВ затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату ДАЗВ затверджує його Голова за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Штатний розпис, кошторис апарату ДАЗВ затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном. 14. ДАЗВ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси