Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304

Мінфін України; Наказ, Положення від 16.02.2006 № 180

Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304

Реєстрація: Мін'юст України від 23.02.2006 № 168/12042

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0168-06

Текст документа від 16.02.2006:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2006 N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2006 р. N 168/12042

Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304 ( 1304-2005-п ), що додається.

2. Провадження справ з погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304 ( 1304-2005-п ), покласти на Управління з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

3. Управлінню з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Мельник В.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за додержанням вимог зазначеного Положення покласти на заступника Міністра Регурецького В.В.

Міністр В.М.Пинзеник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 16.02.2006 N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2006 р. N 168/12042

ПОЛОЖЕННЯ про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням установлюється єдиний порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році" (далі - Погодження).

1.2. Дія цього Положення поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційних форм, форм власності і місця реєстрації.

2. Порядок звернення до Міністерства фінансів України для отримання Погодження

2.1. Для отримання Погодження суб'єкти підприємницької діяльності подають до Міністерства фінансів України письмове звернення довільної форми, у якому зазначаються:

2.1.1. Мета звернення.

2.1.2. Найменування товару: дорогоцінні метали за видами продукції (із зазначенням марки та нормативних документів стандартизації); брухт і відходи дорогоцінних металів за видами сировини (кіно-, фото-, рентгенматеріали, комплектувальні вироби, обчислювальна техніка, побутові пристрої тощо); дорогоцінне каміння; дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння та інше.

2.1.3. Інформація про походження товару (товар власного виробництва чи придбаний для реалізації).

2.1.4. Кількість товару: дорогоцінні метали - у грамах (із зазначенням лігатурної та чистої ваги дорогоцінного металу); дорогоцінне каміння - у каратах, штуках; дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння - у каратах, кілограмах (грамах), штуках.

2.1.5. Код товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

2.1.6. Інформація про покупця: повне найменування та місцезнаходження.

2.1.7. Дата і номер договору (контракту).

2.2. До звернення додаються:

2.2.1. Заявка на одержання ліцензії на експорт, заповнена в установленому порядку.

2.2.2. Копія ліцензії, виданої Міністерством фінансів України на провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням, первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

2.2.3. Копія сертифіката про походження товару, виданого відповідною торгово-промисловою палатою.

2.2.4. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт разом із додатками і специфікаціями до нього, завірена в установленому порядку керівником суб'єкта підприємницької діяльності.

2.2.5. Копія експертного висновку торгово-промислової палати щодо відповідності товару коду УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

2.2.6. Копія експертного висновку Державного гемологічного центру України (на товари з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння).

2.3. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за достовірність наданої інформації, розрахунків і поданих документів.

3. Порядок розгляду Міністерством фінансів України звернень суб'єктів підприємницької діяльності для отримання Погодження

3.1. Днем подання звернення разом із комплектом документів, зазначених у пункті 2.2 цього Положення, уважається день його реєстрації в Міністерстві фінансів України.

Термін розгляду звернення становить 15 робочих днів з дня його реєстрації.

3.2. За результатами розгляду поданих документів приймається рішення про надання Погодження або відмову в його наданні.

3.3. У разі надання Погодження заявка на ліцензію підписується заступником Міністра фінансів України, завіряється гербовою печаткою і видається заявникові.

Копія погодженої заявки на ліцензію залишається в Міністерстві фінансів України.

3.4. Рішення про відмову в наданні Погодження може бути прийняте (у письмовій формі) у разі подання документів з порушенням вимог, зазначених у пункті 2.2 цього Положення.

Начальник Управління з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням В.П.Мельник

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси