Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

Показані 1-20 із 356 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти, а також стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайтіп.4. пп.12
3розробляє та затверджує типові навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладівп.4. пп.13
4організовує розроблення навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також позашкільної освітип.4. пп.14
5розробляє та затверджує державні освітні стандарти з конкретних професійп.4. пп.15
6розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладівп.4. пп.19
7розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.2
8здійснює нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення функціонування навчальних закладівп.4. пп.20
9погоджує проекти концепцій державних програм розвитку галузей економіки та державних програм у частині трансферу (передачі) технологійп.4. пп.21
10готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові Українип.4. пп.4
11погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Кримп.4. пп.3
12готує пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності із створення та впровадження високих технологійп.4. пп.36
13визначає порядок та проводить державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, а також визначає форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтвап.4. пп.37
14затверджує типове положення про комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робітп.4. пп.39
15розробляє та затверджує перелік альтернативних методів та об’єктів для використання замість експериментальних тваринп.4. пп.41
16установлює порядок проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах, затверджує альтернативні методи та об’єкти для отримання наукових данихп.4. пп.42
17здійснює в установленому порядку ліцензування освітньої діяльності закладів освіти, а також атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власностіп.4. пп.44
18розробляє порядок проведення ліцензійної експертизи та подає його на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.45
19видає ліцензії на провадження освітньої діяльності на підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також переоформляє та анулює їхп.4. пп.46
20формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікаціїп.4. пп.47
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси