Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 жовтня 2014 р. № 533 Київ Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 410 від 20.05.2015 № 548 від 22.07.2015 № 396 від 21.04.2021 № 788 від 28.07.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 31 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 533 ПОЛОЖЕННЯ про Адміністрацію Державної прикордонної служби України 1. Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. 2. Адміністрація Держприкордонслужби у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Адміністрації Держприкордонслужби є: 1) реалізація державної політики у сфері охорони державного кордону, здійснення управління у сфері охорони державного кордону; 2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері; 3) участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; 4) здійснення управління територіальними органами - регіональними управліннями, Морською охороною, органами охорони державного кордону, органами забезпечення, навчальними закладами та науково-дослідними установами (далі - органи Держприкордонслужби). 4. Адміністрація Держприкордонслужби відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові внутрішніх справ; 2) розробляє спеціальний механізм охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, визначає відповідно до законодавства порядок оперативно-службової діяльності органів Держприкордонслужби, їх підрозділів і несення прикордонної служби прикордонними нарядами, види практичних заходів, тактичних прийомів дій особового складу з протидії протиправній діяльності; 3) організовує охорону державного кордону на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, забезпечує дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму; 31) планує здійснення заходів з посилення охорони державного кордону, суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні, подає Міністру внутрішніх справ пропозиції про залучення військових частин і підрозділів Збройних Сил до здійснення заходів з посилення охорони державного кордону, суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні; {Пункт 4 доповнено підпунктом 31 згідно з Постановою КМ № 788 від 28.07.2023} 32) організовує планування участі органів Держприкордонслужби у прикритті державного кордону, відсічі збройній агресії проти України, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту; {Пункт 4 доповнено підпунктом 32 згідно з Постановою КМ № 788 від 28.07.2023} 33) бере участь у розробленні порядку передачі ділянок державного кордону, що охоронялися органами і підрозділами Держприкордонслужби, для їх прикриття військовими частинами і підрозділами Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань; {Пункт 4 доповнено підпунктом 33 згідно з Постановою КМ № 788 від 28.07.2023} 4) організовує в установленому законодавством порядку здійснення прикордонного контролю та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів; {Підпункт 41 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 548 від 22.07.2015} 5) організовує контроль за додержанням режиму в пунктах пропуску через державний кордон; 6) приймає рішення щодо надання відповідно до законодавства дозволу на: перетинання особами державного кордону в спрощеному порядку; заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти України; 7) організовує охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних осіб, фізичних осіб, міжнародних організацій; 8) координує діяльність із захисту державного кордону утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів у мирний час, а також поза ділянками державного кордону, на яких відповідно до Закону України “Про державний кордон України” здійснюється прикриття державного кордону; {Підпункт 8 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 788 від 28.07.2023} 81) координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону, пропуску до/з тимчасово окупованої території України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в'їзду-виїзду; {Пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 788 від 28.07.2023} 9) здійснює оперативно-розшукову діяльність та контроль за її провадженням органами Держприкордонслужби, взаємодіє в межах своєї компетенції з іншими органами, що провадять таку діяльність; 10) здійснює управління органами Держприкордонслужби, забезпечує їх бойову та мобілізаційну готовність; 11) бере участь в міжнародному співробітництві у сфері захисту державного кордону, укладенні міжнародних договорів України з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, забезпеченні їх виконання, а також участь у розробленні проектів міжнародних договорів про реадмісію, організовує в установленому порядку залучення та використання міжнародної технічної допомоги; 12) організовує прикордонно-представницьку роботу відповідно до міжнародних договорів України; 13) співпрацює з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що належать до компетенції Держприкордонслужби і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства; 14) підтримує в установленому порядку взаємодію з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань охорони державного кордону, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній злочинності, контрабандній діяльності; 15) встановлює дійсні та умовні найменування органів Держприкордонслужби; 16) організовує роботу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення діяльності пунктів пропуску через державний кордон; 17) забезпечує додержання вимог законодавства в процесі прийняття органами охорони державного кордону рішень про примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону, виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення таких осіб; 18) організовує запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким згідно із законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, їх виявлення, припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до закону; 19) організовує інформаційно-аналітичну діяльність та оцінку ризиків в інтересах охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; 20) виявляє причини та умови, що призводять до порушень законодавства про державний кордон, вживає заходів для їх усунення; 21) бере участь у встановленому порядку в здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб; 22) вживає відповідно до законодавства особливих заходів для захисту військовослужбовців і працівників Держприкордонслужби від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку із службовою діяльністю та членів їх сімей; 23) організовує в межах повноважень, передбачених законом, закупівлю, накопичення та ефективне використання всіх видів озброєння і техніки, необхідних для охорони державного кордону, забезпечує їх експлуатацію, ремонт і зберігання; 24) розробляє вимоги до зразків озброєння і техніки, необхідних для охорони державного кордону, планує, організовує, бере участь у проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, будівельних та виробничих робіт у сфері своєї діяльності, здійснює контроль за якістю розробок і забезпечує проведення державних випробувань нових та модернізованих зразків озброєння і техніки; 25) виконує функції державного замовника з розроблення, виробництва, постачання, ремонту технічних засобів охорони державного кордону, іншого військового майна, виконання робіт та надання послуг; 26) організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації особового складу Держприкордонслужби, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах; 27) забезпечує оснащення органів Держприкордонслужби озброєнням і технікою; 28) здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління; 29) організовує забезпечення органів Держприкордонслужби матеріальними та іншими ресурсами, вживає заходів для забезпечення будівництва, реконструкції, експлуатації та ремонту житлового фонду, об'єктів військового призначення; 30) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби та членів їх сімей; 31) вживає заходів для розвитку ділових зв'язків з керівництвом органів прикордонної охорони інших держав, з якими укладено відповідні договори та угоди; 32) організовує інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань охорони державного кордону, провадить редакційно-видавничу діяльність; 33) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держприкордонслужби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; 34) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів правового режиму воєнного стану; 35) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Адміністрація Держприкордонслужби з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Адміністрації Держприкордонслужби, органах Держприкордонслужби, на підприємствах, в установах, що належать до сфери її управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Адміністрації Держприкордонслужби та на керівні посади в органи Держприкордонслужби, на підприємствах, в установах, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Адміністрації Держприкордонслужби, органах Держприкордонслужби, на підприємствах, в установах, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 5) контролює діяльність органів Держприкордонслужби, підприємств, установ, що належать до сфери її управління; 6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил; 7) забезпечує в установленому порядку самопредставництво Адміністрації Держприкордонслужби в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від її імені, зокрема через посадових (службових) осіб юридичної служби апарату Адміністрації Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби, підприємств та установ, що належать до сфери її управління, або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів Адміністрації Держприкордонслужби в судах та інших органах через представників. {Пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 396 від 21.04.2021} 6. Адміністрація Держприкордонслужби для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби; 2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції; 4) заслуховувати інформацію керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ про хід виконання завдань і здійснення заходів з охорони державного кордону, забезпечення дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон; 5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України. 7. Адміністрація Держприкордонслужби здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи - регіональні управління, органи охорони державного кордону, загони морської охорони і розвідувальний орган Адміністрації Держприкордонслужби. 8. Адміністрація Держприкордонслужби в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами і організаціями. 9. Адміністрація Держприкордонслужби в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів МВС видає директиви, накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 10. Адміністрацію Держприкордонслужби очолює Голова Держприкордонслужби, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра внутрішніх справ. Голова Держприкордонслужби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра внутрішніх справ. 11. Голова Держприкордонслужби: 1) здійснює керівництво Держприкордонслужбою та діяльністю Адміністрації Держприкордонслужби, несе відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та Міністром внутрішніх справ за реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону; 2) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та розроблені Адміністрацією Держприкордонслужби проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ проекти нормативно-правових актів МВС з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби; 4) здійснює керівництво розвідувальним органом Адміністрації Держприкордонслужби; 5) подає Міністрові внутрішніх справ для затвердження плани роботи Адміністрації Держприкордонслужби; 6) звітує перед Міністром внутрішніх справ про виконання планів роботи та покладених на Адміністрацію Держприкордонслужби завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок її діяльності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 7) забезпечує виконання Адміністрацією Держприкордонслужби наказів МВС та доручень Міністра внутрішніх справ з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби; 8) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Адміністрації Держприкордонслужби та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС; 9) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками апарату Адміністрації Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби доручення; 10) забезпечує взаємодію Адміністрації Держприкордонслужби з визначеним Міністром внутрішніх справ структурним підрозділом в апараті МВС; 11) забезпечує додержання встановленого Міністром внутрішніх справ порядку обміну інформацією між МВС і Адміністрацією Держприкордонслужби та своєчасність її подання; 12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в Адміністрації Держприкордонслужби; 13) вносить Міністрові внутрішніх справ пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників; 14) утворює, реорганізовує, ліквідує органи охорони державного кордону, загони морської охорони, органи забезпечення, навчальні заклади і науково-дослідні установи Держприкордонслужби, затверджує їх штати та кошториси; 15) затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації Держприкордонслужби, а також про органи та підрозділи Держприкордонслужби; 16) утворює, реорганізовує, ліквідує підприємства та установи, затверджує їх положення (статути), здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Адміністрації Держприкордонслужби; 17) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 18) призначає на посаду та звільняє з посади: за погодженням з Міністром внутрішніх справ керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, керівників територіальних органів - регіональних управлінь та їх заступників; керівників органів охорони державного кордону та загонів морської охорони, інших військовослужбовців Держприкордонслужби та державних службовців апарату Адміністрації Держприкордонслужби; 19) приймає на військову службу до Держприкордонслужби громадян України та звільняє їх з військової служби в порядку, передбаченому законодавством; 20) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством, працівників Адміністрації Держприкордонслужби; 21) присвоює в установленому законодавством порядку військові звання і вносить подання Президентові України про присвоєння військовослужбовцям вищих військових звань; 22) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Адміністрації Держприкордонслужби, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 23) приймає рішення про контрольований пропуск через державний кордон осіб у пунктах пропуску або поза ними; 24) представляє в установленому порядку військовослужбовців, державних службовців та працівників Держприкордонслужби до відзначення державними нагородами; 25) нагороджує відомчими заохочувальними відзнаками; 26) проводить в установленому порядку відповідно до наданих йому повноважень переговори та підписує міжнародні договори України; 27) систематично інформує Верховну Раду України, Президента України та Раду національної безпеки і оборони України з основних питань діяльності Держприкордонслужби, а також щороку подає Президентові України та Верховній Раді України письмовий звіт про її результати; 28) представляє Адміністрацію Держприкордонслужби у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 29) утворює комісії, робочі та експертні групи; 30) скасовує повністю чи в окремій частині акти органів Держприкордонслужби; 31) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держприкордонслужби; 32) підписує накази та директиви Адміністрації Держприкордонслужби; 33) здійснює інші повноваження, визначені законом. 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Адміністрації Держприкордонслужби. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держприкордонслужби. 13. Граничну чисельність військовослужбовців, державних службовців та працівників Адміністрації Держприкордонслужби затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Адміністрації Держприкордонслужби затверджує Голова Держприкордонслужби за погодженням з Міністром внутрішніх справ. Штатний розпис та кошторис апарату Адміністрації Держприкордонслужби затверджує Голова Держприкордонслужби за погодженням з Мінфіном. 14. Адміністрація Держприкордонслужби є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси